Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 31. Статистика оплати праці. Форми і системи оплати праці

Оплата праці - це регулярно одержувана винагорода за вироблену продукцію, надані послуги або за відпрацьований час (включаючи оплату щорічних відпусток, святкових днів та іншого невідпрацьованого часу), яке оплачується відповідно до трудовим законодавством і колективними трудовими договорами.
До завданням статистики оплати праці належать:
1) визначення фонду заробітної плати і величини виплат соціального характеру;
2) аналіз складу і структури фонду заробітної плати;
3) визначення середньої номінальної заробітної плати та середнього доходу працівників;
4) аналіз динаміки заробітної плати і доходів працівників;
5) визначення розміру заробітної плати окремих професійних груп працівників;
6) аналіз диференціації працівників за розміром заробітної плати.
Розрізняють дві форми оплати праці:
1) відрядна форма оплати праці, при якій заробітна плата нараховується за фактично виконаний обсяг роботи за встановленими відрядними розцінками за одиницю роботи;
2) погодинна форма оплати праці, при якій заробітна плата нараховується за фактично відпрацьований час відповідно до прийнятої тарифною ставкою або посадовим окладом.

У складі кожної з описаних форм оплати праці входять різні системи оплати праці. У складі відрядної форми оплати праці виділяють такі системи оплати праці:
1) пряма відрядна система;
2) відрядно-преміальна система, при якій заробітна плата складається з основного заробітку за зроблену роботу і премій за виробничі результати;
3) відрядно-прогресивна система, при якій передбачаються підвищені розцінки за продукцію, вироблену понад встановлених норм;
4) акордна система, при якій заробітна плата нараховується після закінчення роботи за весь обсяг виробленої продукції.
У складі погодинної форми оплати праці виділяють такі системи оплати праці:
1) проста погодинна система;
2) почасово-преміальна система, при якій до основного заробітку додаються премії за виробничі результати, надбавки за професійну майстерність, суміщення професій і посад та ін
Ступінь поширення різних форм і систем оплати праці характеризується за допомогою таких статистичних наступні показників:
1) частка відпрацьованого часу в рамках певної форми або системи оплати праці в загальній кількості відпрацьованого часу:


де t - відпрацьований час у рамках певної форми або системи оплати праці ;
T - загальна кількість відпрацьованого часу;
2) частка працівників, які отримують заробітну плату по тій чи іншій формі або системі відплати праці в загальній чисельності працівників:


де s - кількість працівників, які отримують заробітну плату за певною формою або системі оплати праці;
S - загальна чисельність працівників;
3) частка заробітної плати, нарахованої за відповідною формою або системі оплати праці, в загальному фонді заробітної плати найманих працівників:


де z - заробітна плата, нарахована за відповідною формою або системі оплати праці;
Z - загальний фонд зарплати.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 31. Статистика оплати праці. Форми і системи оплати праці "
 1. Контрольні питання
  1. Які завдання вирішує колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин? 2. Які взаємоузгоджені стандарти в галузі регулювання оплати праці доцільно передбачати в генеральній угоді? 3. Яке місце в регулюванні оплати праці займають галузеве і територіальне угоди? 4. Які основні питання у сфері оплати праці покликаний відображати
 2. Запитання для самоперевірки
  1. У чому полягає механізм функціонування ринку праці? 2. Які основні концепції ринку праці в західній економічній науці? 3. В якому напрямку еволюціонує сучасний ринок праці? 4. Що таке сегментація ринку праці? 5. Що показує крива Філліпса? 6. Якою є сучасна галузева та професійно-кваліфікаційна структура робочої сили? 7. Що в економічній
 3. Глава XIV Удосконалення системи оплати праці
  Системи оплати праці, прийняті в більшості американських компаній, вже не відповідають сучасним вимогам. Вони негнучкі, не володіють достатнім мотиваційним ефектом і слабо стимулюють підвищення продуктивності. Ці системи були розроблені в період швидкого зростання обсягів виробництва, низького рівня конкуренції, тому вони рідко стимулюють працівників на підвищення кваліфікації або
 4. 5.3. Системи заробітної плати
  Існують тарифні та безтарифні моделі базової оплати праці. Тарифна система оплати праці являє собою сукупність нормативів, за допомогою яких здійснюються диференціація і регулювання заробітної плати залежно від якості, характеру та умов праці. Вона дозволяє певною мірою враховувати відмінності у кваліфікації працівників, складність, ступінь відповідальності та
 5. ГЛАВА 5. СТАТИСТИКА ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ВИТРАТ НА РОБОЧУ СИЛУ
  Оплата праці - це регулярно одержувана винагорода за вироблену продукцію чи надані послуги або за відпрацьований час, включаючи і оплату щорічних відпусток, святкових днів та іншого невідпрацьованого часу, який сплачується згідно з трудовим законодавством і колективними трудовими договорами. Перед статистикою оплати праці стоять такі основні завдання:
 6. 4. Система оплати праці в США не є достатньо гнучкою
  Система оплати праці в США побудована таким чином, що величина зарплати може тільки рости і практично ніколи не зменшується. Для переважної більшості американців фіксований розмір зарплати сприймається як щось само собою зрозуміле. Випадки, коли розмір оплати змінюється при зміні ефективності роботи компанії, вкрай рідкісні. Більшість компаній просто збільшує частина
 7. Форми і види заробітної плати
  . Вчені-економісти виділяють номінальну і реальну заробітну плату. Номінальна заробітна плата - це сума грошей, одержувана за виконання деякої трудової послуги. Реальна заробітна плата виражається в тій кількості товарів, які можуть бути куплені на номінальну заробітну плату. У реальній заробітній платі проявляється купівельна спроможність, яка залежить від рівня цін в
 8. Зміни в системі оплати праці
  Змінити систему оплати праці неймовірно складно з кількох причин. По-перше, жоден працівник незалежно від посади, яку він займає в організації, не хоче, щоб його зарплата зменшилася, навіть якщо компанія "йде на дно". Багато хто навіть воліють "тонути", але не погодитися на зменшення зарплати. По-друге, якщо скорочення розміру оплати таки буде проводитися, то як
 9. Стаття 16. Підстави для накладення штрафу на суб'єкти природних монополій за порушення цього Закону
  Суб'єкти природних монополій несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі порушення: завищення цін (тарифів), встановлених органом регулювання природної монополії, - у розмірі до 15 тисяч мінімальних розмірів оплати праці; невиконання рішення (розпорядження), виданого органом регулювання природної монополії - у розмірі до 10 тисяч мінімальних розмірів оплати праці;
 10. Стаття 5. Облік величини прожиткового мінімуму при встановленні мінімального розміру оплати праці та мінімального розміру пенсії по старості, а також при визначенні розмірів стипендій, допомог та інших соціальних виплат громадянам Російської Федерації
  1. Величина прожиткового мінімуму, що визначається в цілому по Російській Федерації, є основою для встановлення мінімального розміру оплати праці та мінімального розміру пенсії по старості, а також для визначення розмірів стипендій, допомог та інших соціальних виплат. 2. Мінімальний розмір оплати праці та мінімальний розмір пенсії по старості в Російській Федерації поетапно підвищуються до
 11. Терміни і поняття
  Повна зайнятість Безробіття Природний рівень безробіття (природна безробіття) Структурна безробіття Фрикційне безробіття Циклічна безробіття Сезонна безробіття Часткове безробіття Приховане безробіття Застійна безробіття Технологічна безробіття Закон Оукена Зайняті Робоча сила Економічно активне населення Структура робочої сили
 12. 19. Погодинної системи оплати праці
  Погодинна заробітна плата - це така її форма, при якій розмір плати за працю працівника залежить від часу роботи, припускаючи належне виконання ним посадових функцій. За цією системою розмір оплати праці за певний період часу залежить тільки від виду вимог, що пред'являються до працівника на даному робочому місці. Погодинна оплата орієнтується тільки на ступінь складності праці,
 13. 20. Відрядні системи оплати праці
  Відрядна заробітна плата - це форма оплати праці, при якій праця працівника оплачується за виконаний обсяг послуг за встановленими розцінками. Застосовується відрядна форма оплати праці, де є кількісний результат праці, і він може бути виміряний; існує необхідність збільшувати обсяги виробленої продукції або виконуваних робіт, послуг. І це звичайно бувають працівники масових
 14. Література
  1. Трудовий кодекс Республіки Білорусь. Мн., 1999. 2. Кодекс законів про працю Російської Федерації. М., 2000. 3. Інструкція про склад фонду заробітної плати та інших виплат № 293 від 11.12.98г. 4. Інструкція зі статистики чисельності працівників та заробітної плати. Мн., 1998. 5. Номенклатура посад та закладів охорони здоров'я, затверджена Міністерством охорони здоров'я Республіки
 15. Стаття 30. Порядок визначення розмірів допомоги з безробіття
  1. Посібник безробітним громадянам, звільненим за будь-яких підстав, встановлюється у відсотковому відношенні до середнього заробітку, обчисленого за останні три місяці, за останнім місцем роботи ... 3. При наявності осіб, які перебувають на утриманні безробітного, розмір допомоги збільшується на половину мінімального розміру оплати праці на кожного із зазначених осіб. При цьому максимальний розмір доплат не 5.2. Форми заробітної плати
 16. Вибір форми оплати праці повністю залежить від набору трудових ресурсів у розрізі категорій працюючих, їх професійної підготовки та специфіки виду робіт. Формування штатного розкладу дозволяє визначити прийнятну форму оплату праці в рамках трудового Кодексу РФ. За Трудовому Кодексу передбачаються дві основні форми заробітної плати працівників. Відрядна - оплата за кожну
  5. Діюча система оплати не орієнтується на співпрацю
 17. Більшість діючих в США систем оплати праці викликають почуття, що різні групи працівників компанії мають різні цілі і не зацікавлені у співпраці. Великі преміальні виплати для управлінців, компенсаційні виплати при виході у відставку (навіть у випадку великих прорахунків), спеціальні премії, що виплачуються менеджерам незалежно від їхніх успіхів, роз'єднують працівників компанії
  ЛІТЕРАТУРА
 18. Проблеми державного регулювання доходів населення / Роль держави у становленні та регулюванні ринкової економіки. М.: ІЕ РАН, 1997. Нурієв Р. Ринок праці. Розподіл доходів / / Питання економіки. 1996. № 1. Яковлєв Р. Реформування оплати праці, відродження її основних функцій / / Людина і праця. 1996. № 7. Ереіберг Р. Дж., Сміт Р. С. Сучасна економіка праці. М.: Изд-во
  На графіку (б) представлена ситуа-ція, коли правитель-ство встановлює нижню межу ціни в
 19. На графіку (б) представлена ситуа - ція, коли правитель-ство встановлює нижню межу ціни в розмірі $ 4, що вище рівноважної ціни а $ 3. Отже, ринкова ціна дорівнює $ 4. Так як за цією ціною пропонується 120 стаканчиків, а попит пред'являється тільки на 80, існує надлишок пропозиції в кількості 40 стаканчиків. (А) Незв'язаний нижня межа ціни
  На графике (б) представлена ситуа- ция, когда правитель- ство устанавливает нижний предел цены в размере $4, что выше равновесной цены а $3. Следова- тельно, рыночная цена равна $4. Так как по этой цене предлагается 120 стаканчиков, а спрос предъявляется только на 80, существует избыток предложения в количестве 40 стаканчиков. (а) Несвязанный нижний предел цены
© 2014-2022  epi.cc.ua