Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

На графіку (б) представлена ситуа-ція, коли правитель-ство встановлює нижню межу ціни в

На графіку (б) представлена ситуа-ція, коли правитель-ство встановлює нижню межу ціни в розмірі $ 4, що вище рівноважної ціни а $ 3. Отже, ринкова ціна дорівнює $ 4. Так як за цією ціною пропонується 120 стаканчиків, а попит пред'являється тільки на 80, існує надлишок пропозиції в кількості 40 стаканчиків. (А) Незв'язаний нижня межа ціни (б) Зв'язаний нижня межа ціни 0100 Кількість 0 80 120 Кількість Рівноважний стаканчиків Обсяг Обсяг стаканчиків кількість морозива попиті пропозиції морозива 142 Частина 2.
Попит та пропозиція 1: як працює ринок Рис. 6.5 ВПЛИВ встановленого мінімального розміру ОПЛАТИ ПРАЦІ НА РИНОК ПРАЦІ На графіку (а) - ринок праці, на якому зміна рівня заробітної плати призводить в рівновагу запропонованого-ються і попит праці. Графік (б) ілюструє вплив пов'язаного міні-мального рівня оплати праці. Так як мінімальний уро-вень оплати праці - «стать» ціни, на ринку виникає надлишок: обсяг пропозиції праці перевищує обсяг попиту.
Результат - безробіттю-Тіца. згодні пожертвувати розміром заробітної плати задля можливості полу-чить певну практику. (Деякі підлітки згодні працювати як «практиканти» взагалі без оплати.) Внаслідок мінімальний розмір оплати праці є пов'язаною частіше для підлітків, ніж дляінших працівників.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " На графіку (б) представлена ситуа-ція, коли правитель-ство встановлює нижню межу ціни в "
 1. 6.1 встановлення верхньої межі ЦІНИ НА РИНКУ На графіку (а) відбита ситуація, коли
  графіку (а) відбита ситуація, коли уряд встановлює пото-лок ціни - $ 4. Так як верхня межа ціни знахо-диться вище одно-навесні ціни ($ 3), його встановлення не робить впливу на досягнення рівноваги попиту та пропозиції (100 стаканчиків). На графіку (б) представлена ситуа-ція, коли правитель-ство встановлює верхню межу ціни $ 2. Так як
 2. Величезна роль на-логів в економіці очевидна, але вплив оподаткування на
  представлена на графи-ке (а) рис. 6.1. У такому випадку гранична ціна називається незв'язаної. Ринкової ні сили природно рухають економіку до рівноваги, а встановлений стеля не надає в цьому випадку істотного впливу. Графік (6) на рис. 6.1 ілюструє інший, більш цікавий варіант, коли уряд визначає верхню межу ціни в розмірі $ 2 за стаканчик. Так як
 3. Таким чином, слідство встановлення нижньої межі ціни - надлишок пропонованої продукції.
  Графік (а) рис. 6.5), який, як і інші ринки, піддається впливам сил попиту та пропозиції. Робочі визначають пропозицію праці, а фірми - попит на працю. На вільному конкурентному ринку зміни розміру заробітної плати врівноважують попит на працю і його пропозиція. На графіку (б) рис. 6.5 представлений ринок праці з встановленим мі-мінімальним розміром оплати, який знаходиться вище
 4. § 3. РИНКОВА ЦІНА І ЗАКОНИ ЇЇ ДИНАМІКИ
  графіка (рис.6.2.). Тут взято той же умовний прикладі про продаж яблук на місцевому ринку. На осі ординат відкладені ціни на яблука. По осі абсцис зазначено кількість яблук, на яку пред'явлений попит. Крива С1 - С2 на графіку показує: при підвищенні ціни платоспроможна потреба людей скорочується і навпаки, коли ціна знижується, попит на продукти збільшується. Важливо враховувати і таку
 5. Визначення статі цін, як і стелі, є спроба підтримати ринкові ціни на нерівноважному рівні. Якщо верхня межа ціни
  графіку (а) мал. 6.4. Так як рівноважна ціна знаходиться вище підлоги ціни, нижня межа ціни незв'язаних і ринкові сили природно рухають еконо-Міку до рівноваги. Нижня межа ціни в цьому випадку не робить ніякого впливу на стан ринку. Графік (б) рис. 6.4 ілюструє наслідки встановлення нижнього пре-справи ціни в розмірі $ 4 за стаканчик. Так як рівноважна ціна становить
 6. Попит та пропозиція 1: як працює ринок Завдання для самостійної роботи 1.
  Графік попиту та пропозиції для ринку пива за відсутності податку. Покажіть ціну, яку платять споживачі, ціну, кото-рую отримують виробники, і кількість проданого пива. Яка різниця між ціною, яку платять споживачі, і ціною, яку отримують виробники? б. Накресліть графік попиту та пропозиції для ринку пива після введення податку. Покажи-ті ціну, яку платять
 7. 8). Зменшення економічного добробуту - тобто споживчого надлишку і надлишку виробників
  графіку (а) представлена ситуація, коли АЗОС встановлює ціну за забруднення за допомогою податку Пігу, а крива попиту визначає розмір забруднення. На графіку (б) Агентство встановлюється кість межі розміру забруднення за допомогою ограни-чення кількості дозволів на забруднення, а крива попиту визначає ціну забруднення. Ціна і розмір забруднення в обох випадках
 8. Глосарій
  графік, що відображає всі можливі поєднання товарів, що дають однакову сумарну корисність для споживача Крива Лоренца - графік, що відображає фактичний розподіл доходів. Область між лінією абсолютно рівного розподілу доходів і лінією їх фактичного розподілу вказує на ступінь нерівності доходів: чим більше розбіжність цих ліній, тим вище ступінь нерівності доходів
 9. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  графіку (рис.7.2). Припустимо, що в якійсь галузі до захоплення її ринку монополією (тобто в умовах конкуренції) ціна рівноваги (Цр) утворилася на рівні точки рівноваги (Р), де перетнулися крива попиту (С1-С2) і крива пропозиції (П1-П2). При цьому рівноважний обсяг випуску продукції склав величину 1Фішер С., Дорибуш Р., Шмалензі Р. Економіка. М., 1993.С.193. Кр. Але потім
 10. 2. Крива попиту
  графіка, званого крівойспроса2. Такого роду графіки є наіболеераспространенним способом відображення связімежду обсягом попиту і ціною. Про Крива попиту показує в графіческомвіде обсяг попиту на товар при кожному значенні ціни і при незмінних інших факто-рах, що впливають на обсяг попиту. Крива спро-са зазвичай є спадною. На рис 3-1 ціни, що відповідають першому столбцутабл.
© 2014-2022  epi.cc.ua