Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 32. Склад фонду заробітної плати. Виплати соціального характеру та інші виплати

Фонд заробітної плати складається з чотирьох груп виплат:
1) пряма заробітна плата за відпрацьований час або виконану роботу;
2) виплати за невідпрацьований час;
3) одноразові заохочувальні виплати;
4) виплати на харчування, житло і паливо.
До складу прямої заробітної плати входять наступні елементи:
1) заробітна плата, нарахована за відпрацьований час або виконану роботу за тарифними ставками, окладами, відрядними розцінками, у відсотках від обсягу реалізованої продукції або наданих послуг;
2) вартість продукції, виданої в порядку натуральної оплати праці;
3) виплати стимулюючого характеру, нараховані відповідно до прийнятих на підприємстві системами оплати праці, суміщення професій та ін;
4) премії та винагороди, що носять регулярний чи періодичний характер;
5) виплати компенсуючого характеру, пов'язані з режимом роботи та умовами (наприклад, за роботу в нічний час);
6) оплата праці кваліфікованих робітників і фахівців, що залучаються для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників підприємства;
7) оплата праці працівників неспісочного складу та осіб, прийнятих на роботу за сумісництвом.
Виплати за невідпрацьований час - це різні виплати, що включають оплату невідпрацьованих годин в межах робочого дня, оплату невідпрацьованих людино-днів, у тому числі оплату щорічних та додаткових відпусток, оплату пільгових годин підлітків та ін

Одноразові заохочувальні виплати - це одноразові премії незалежно від джерел їх виплат, винагороди за підсумками роботи за рік, за вислугу років та ін
Виплати на харчування, житло, паливо - це вартість продуктів харчування, житла і комунальних послуг, безоплатно наданих відповідно до законодавства працівникам окремих галузей економіки, а також кошти на відшкодування витрат на ці цілі понад сум, передбачених законодавством.
Виплати соціального характеру - це надаються працівникам у грошовій і натуральній формах компенсації та соціальні пільги на лікування, проїзд, працевлаштування та інші цілі. У складі виплат соціального характеру виділяють наступні елементи:
1) надбавки до пенсій працюючим на підприємстві, одноразову допомогу йде на пенсію ветеранам праці;
2) страхові платежі, що сплачуються підприємством за договорами особистого, майнового, добровільного медичного та іншого страхування на користь своїх працівників;
3) оплата путівок працівникам та членам їхніх сімей на лікування, відпочинок, екскурсії, подорожі та вартості їх проїзду до місця відпочинку і назад, включаючи вартість провезення багажу;
4) відшкодування батькам оплати за дітей в дошкільних установах; компенсації жінкам, які перебувають у частково оплачуваній відпустці по догляду за дитиною;
5) вихідна допомога при припиненні трудового договору, суми, що виплачуються звільненим працівникам на період працевлаштування у зв'язку з ліквідацією підприємства, скороченням чисельності працівників;
6) оплата проїзду до місця роботи транспортом загального користування, спеціальними маршрутами, відомчим транспортом;
7) оплата абонементів у групи здоров'я, занять у спортивних секціях, оплати витрат на протезування та інші подібні витрати;
8) стипендії працівникам облікового складу, спрямованим підприємством на навчання до навчальних закладів, і деякі інші витрати і виплати, передбачені відповідною інструкцією.

Ряд витрат підприємства не відноситься ні до фонду заробітної плати, ні до виплат соціального характеру:
1) витрати на відрядження;
2) витрати на професійне навчання і культурно-побутове обслуговування працівників та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання 32. Склад фонду заробітної плати. Виплати соціального характеру та інші виплати"
 1. Питання 33. Середній рівень заробітної плати
  складу фонду годинної заробітної плати входять компоненти оплати за змінним розцінками, тарифними ставками, премії, компенсації та доплати, що нараховуються за відпрацьовані людино-години, при нормальній тривалості робочої зміни. Середня годинна заробітна плата розраховується за формулою: {foto110} де Т - число відпрацьованих людино-годин. Середня денна заробітна плата розраховується на
 2. ГЛАВА 5. СТАТИСТИКА ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ВИТРАТ НА РОБОЧУ СИЛУ
  складу і структури фонду заробітної плати; визначення середньої номінальної заробітної плати та середнього доходу працівників; вивчення динаміки заробітної плати і доходів працівників; визначення розміру заробітної плати окремих професійних груп працівників ; вивчення диференціації працівників за розміром заробітної плати. Статистичні органи повинні надавати інформацію, необхідну
 3. Стаття 43. Обмеження на виплату дивідендів
  фонду ... 2. Суспільство не має права приймати рішення про виплату (оголошенні) дивідендів по звичайних акціях, ... якщо не прийнято рішення про виплату в повному розмірі дивідендів за всіма типами привілейованих акцій, розмір дивіденду по яких визначено статутом
 4. § 1. СКЛАД ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
  складу фонду заробітної плати входять: нараховані підприємствами та організаціями суми оплати праці в грошовій і натуральній формах за відпрацьований час; оплата за невідпрацьований час; стимулюючі доплати і надбавки, компенсаційні доплати і надбавки, пов'язані з режимом роботи та умовами праці; регулярні виплати на харчування, житло і паливо. Оплата за відпрацьований час включає:
 5. Визначення дати здійснення виплат і інших винагород (отримання доходів)
  плати) - для виплат та інших винагород, нарахованих платниками податків - особами, що роблять виплати фізичним особам; - день виплати винагороди фізичній особі, на користь якої здійснюються виплати, - для платників податків - фізичних осіб, не визнаних індивідуальними підприємцями; - день фактичного отримання відповідного доходу - для доходів від
 6. Стаття 75 . Трансферти населенню
  виплат населенню: пенсій, стипендій, допомог, компенсацій, інших соціальних
 7. Податки та доходи населення
  склав за січень- Вересень всього 6,0%. Зростання реальної нарахованої заробітної плати приховує за собою знову виниклі тенденції зростання заборгованості з виплати заробітної плати. Так, заборгованість із заробітної плати, суттєво знизилася в 2000 р., в 2001 р. дала деяке зростання через відсутність власних коштів у позабюджетних організаціях. Про це говорять дані про динаміку простроченої
 8. Питання 50 Позабюджетні фонди
  склав більше 1,5 трлн руб. За рахунок коштів Фонду отримують пенсії 38,2 млн російських пенсіонерів. [101] Фонд соціального страхування РФ (ФСС) (рис. 59) використовується для виплат посібників: - з тимчасової непрацездатності; - по вагітності та пологах; - по догляду за дитиною до півтора років; - на дитину до досягнення 16 річного віку, а на школярів - до закінчення школи (але не старше 18
 9. Соціальні гарантії у сфері освіти
  склад державних мінімальних соціальних стандартів в галузі освіти норматив соціальних виплат працівникам освіти і т. д.); удосконалити систему пенсійного забезпечення; розвивати фонди підтримки освіти; створити соціально-економічні умови, що забезпечують рівноправність представників малозабезпечених верств населення в доступі до освіти. В області
 10. Осуі ^ ествляют трансфертні платежі
  плати пособійпо соціальному забезпеченню та безробіттю окремих-ним громадянам. Про Трансферні платежі являють собою виплати, у відповідь на які не предпола-гается надання в поточному періоді ка-кой-або безпосередньою економіческойуслугі. Оклад пожежного не є трансферним платі-ТАБЛИЦЯ 4-1. Структура державних витрат вСоедіненних Штатах в 1983 р. (у% до загальної
 11. 30.3. Фонд соціального страхування РФ
  питань соціального страхування. Доходи Фонду утворюються за рахунок таких джерел: - страхових внесків роботодавців - організацій і громадян, які використовують працю найманих працівників (92% від загальної суми доходів); - асигнувань з федерального бюджету на покриття витрат, пов'язаних з наданням пільг і компенсацій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи або
 12. Теорія фонду заробітної плати
  фонду заробітної плати. Ця теорія використовувалася для пояснення заробітної плати як ринкової (короткострокової) ціни праці, на відміну від природної ціни праці, яку «класики» прив'язували до прожиткового мінімуму , посилаючись на те що тривале відхилення рівня зарплати від такого мінімуму буде компенсуватися через динаміку народонаселення: за рахунок збільшення смертності - при зарплаті нижче
 13. 2.2. Аналіз використання трудових ресурсів
  питання стимулювання медичного персоналу за підвищення обсягу виконаних робіт, тобто необхідно встановити, наскільки зміна рівня заробітної плати відповідає зміні доходу установи. Питання для самоконтролю: 1. Привести класифікацію показників продуктивності праці медичних працівників. 2. Дати характеристику вартісним і трудовим показниками продуктивності
 14. Палаш та соціальні виплати
  склала майже 32% ВНП *. Більш тре-ти цієї суми було потім повернуто частномусектору, в основному у формі виплат за соціально-му забезпеченню, різних державних допомог, допомог по безробіттю та відсотків по дер-жавної боргу. Різниця між сумами подат-гов і соціальних виплат носить назву чистих на-логів. Про Чисті податки - це сума, яку ча-стние сектор сплачує
 15. 85. Соціальне страхування
  фондами, найбільш повна реалізація принципу самоврядування, соціальне партнерство роботодавців і найманих працівників, тісна залежність страхових виплат від рівня доходів страхувальників. Добровільне соціальне страхування - це доповнення, а не альтернатива обов'язковому соціальному страхуванню. Взаємне доповнення цих фондів дозволяє компенсувати недоліки одного виду страхування
 16. Стаття 28. Гарантії соціальної підтримки безробітних
  виплату допомоги по безробіттю; виплату стипендії в період професійної підготовки, підвищення кваліфікації, перепідготовки за направленням органів служби зайнятості; можливість участі в оплачуваних громадських роботах; відшкодування витрат у зв'язку з добровільним переїздом в іншу місцевість для працевлаштування за пропозицією органів служби
© 2014-2022  epi.cc.ua