Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Палаш та соціальні виплати


У табл. 28-2 представлені податки, соціальні ви-плати, а також чисті податки в 1986 р. У Сполучений-них Штатах загальна сума доходів правітельстввсех рівнів склала майже 32% ВНП *. Більш тре-ти цієї суми було потім повернуто частномусектору, в основному у формі виплат за соціально-му забезпеченню, різних державних допомог, допомог по безробіттю та відсотків по дер-жавної боргу. Різниця між сумами подат-гов і соціальних виплат носить назву чистих на-логів.
Про Чисті податки - це сума, яку ча-стние сектор сплачує уряду послеучета величини всіх соціальних виплат, по-одержуваних від уряду.
У 1986 р. чисті податки становили близько 20% ВНП.

Федеральний уряд вилучає у формі на-логів близько 20% ВНП. Головним джерелом поступ-лений у федеральний бюджет є особистий по-дохідний податок, загальна сума якого составляетоколо 9% ВНП. Другий за величиною джерело дохо-дов Федерального уряду - це отчісленіяна соціальне страхування. Відрахування на соціаль-ве страхування частково оплачуються самімілюдьмі і утримуються з суми їх платежнихчеков> а частково - їх роботодавцями.
Уряди штатів та органи місцевого само-правління отримують суму, рівну 12% ВНП, в ві-де різних надходжень від приватного сектора, велику частину яких складають податки на соб-відальність і податки з продажів. Ці органи властіполучают також дотації від Федерального прави-тва, величина яких знаходиться на рівні 3% ВНП.

3 У табл. 28-2 ми включаємо відрахування на соціальне страхування у про-щую суму податків.
ТАБЛИЦЯ 28-2. Податки та соціальні виплати у СШАв 1986 р. (у% від ВНП)
Уряду Штатів
всіх рівнів Федеральне і місцеве
Загальна сума подат-вих надходжень 31,9 19,6 12,3
Соціальні виплати
населенню 11,6 9,1 2,5
Джерело Economic Report of the President, 1987, Tables BI, B-78, andB-79.
Розглянемо тепер, яким чином держава-ні витрати і податки можуть впливати нарівень доходів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Палаш і соціальні виплати "
 1. 5. Коріння ідеї стабілізації
  соціальній системі ринкового суспільства немає інших засобів придбання та збереження багатства, крім успішного обслуговування споживачів. Зрозуміло, держава в змозі зібрати платежі зі своїх підданих і зайняти капітал. Проте навіть найжорстокіше держава в довгостроковій перспективі не здатне ігнорувати закони, що визначають людське життя і діяльність. Якщо держава
 2. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  соціальні умови, роблячи одних людей багатшими, інших біднішими, в різний час і в різній мірі надаючи вплив на ціни різних товарів і послуг. Дійсно, зростання цін на деякі товари, викликаний одним з цих процесів, зрештою може бути компенсований падінням, викликаним іншим процесом. Може статися, що в результаті деякі або багато ціни повернуться до попереднього рівня.
 3. 2. Підприємницька компонента у валовій ринковій ставці відсотка
  соціальних допомог маси людей з більш скромними доходами швидше самі є кредиторами. З іншого боку, багатії в ролі власників звичайних акцій, заводів, ферм і нерухомості, більшою мірою є боржниками, ніж кредиторами. Вимагаючи експропріації кредиторів, маси мимоволі атакують свої власні приватні інтереси. З таким громадською думкою несприятливі шанси кредиторів
 4. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  соціальні досягнення, тобто як подарунки, для отримання яких працівники не повинні йти ні на які жертви. Прийнято вважати, що правильність цієї доктрини в достатній мірі підтверджується тим, що окремі наймані працівники володіють нікчемним впливом на умови трудового договору. Рішення, що стосуються тривалості робочого дня, роботи в неділю і свята, обідніх перерв і
 5. 2. Ціна обмеження
  соціальним завоюванням. Проте це дійсно так тільки в тій мірі, в якій ці закони знижують пропозицію праці і тим самим збільшують граничну продуктивність праці порівняно з граничною продуктивністю капіталу. Але зниження пропозиції праці призводить також і до зменшення загального обсягу вироблених благ, а отже, до зниження середньодушового споживання. Пиріг в цілому
 6. 1.2. Види бюджетних організацій та їх особливості як об'єктів управління
  соціально значущих для суспільства функцій, є: Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціального захисту населення, Міністерство освіти, Міністерство спорту і туризму, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції, Міністерство культури, Міністерство фінансів та ін Діяльність цих міністерств робить істотний вплив на процес економічного, соціального, культурного і
 7. 3.3. Аналіз фактичних і касових видатків прокуратури
  соціального захисту населення - на 796 500 000 руб., На придбання м'якого інвентарю та обмундирування - на 723 600 000 руб. У ході подальшого аналізу з'ясовуються причини відхилень фактичних витрат від касових. Для вирішення цього завдання вивчається склад касових та фактичних видатків по кожній статті економічної класифікації. За статтею «Оплата праці робітників і службовців» у складі касових
 8. 4.1. Аналіз забезпеченості податкової інспекції фінансовими ресурсами
  соціального захисту населення -1 133,3 (96,8%), страхові внески до фонду сприяння зайнятості -116,7 (90,2%); - канцелярське приладдя , матеріали і предмети для поточних господарських цілей -0,1 (99,997%); »оплата послуг зв'язку -29,9 (97,5%); - оплата поточного ремонту обладнання та інвентарю -1,8 (99,7%). Причинами недофінансування коштів на оплату праці робітників і службовців та
 9. 5.2. Аналіз співвідношення касових та фактичних видатків лікарні
  соціального захисту населення (ФСЗН). До фактичних витрат за цією статтею відносяться суми, нараховані на державне соціальне страхування (у відсотках до фонду заробітної плати, віднесеному на фактичні витрати по підстатті 1.10.01.00). Касові видатки по підстатті 1.10.02.00 можуть перевищувати фактичні у випадках, коли: - установа оплатило лікарняні листи і пенсії на суму,
 10. Література
  соціального розвитку Російської Федерації від 17.05 .2000 р. № 38. 10. Положення про умови роботи за сумісництвом, затверджене Постановою Держкомпраці СРСР, Мін'юсту СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 9.03.89 р. № 81/604-К-3/6-84. 11. Положення про порядок обчислення стажу роботи за спеціальністю та підвищення тарифних ставок і окладів працівників підприємств, установ та організацій бюджетної
© 2014-2022  epi.cc.ua