Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 1. СКЛАД ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

До складу фонду заробітної плати входять:
нараховані підприємствами та організаціями суми оплати праці в грошовій і натуральній формах за відпрацьований час;
оплата за невідпрацьований час;
стимулюючі доплати і надбавки, компенсаційні доплати і надбавки, пов'язані з режимом роботи та умовами праці;
регулярні виплати на харчування, житло і паливо.
Оплата за відпрацьований час включає: заробітну плату, нараховану за тарифними ставками і окладами, за відрядними розцінками, у відсотках від виручки за реалізовану продукцію; вартість продукції, виданої в порядку натуральної оплати; премії та винагороди, носять регулярний чи періодичний характер, незалежно від джерел їх виплати; стимулюючі доплати і надбавки до тарифних ставок і окладів (за професійну майстерність, суміщення професії і т. п.); компенсаційні виплати та доплати, пов'язані з режимом роботи та умовами праці (робота під шкідливих або небезпечних умовах, робота в нічний час, понаднормова робота і т. д.) та інші виплати. Сюди ж входить оплата праці осіб, прийнятих за сумісництвом, і оплата праці працівників неспісочного складу. У статистичній звітності оплата праці неспісочного складу не враховується у фонді оплати праці спискового складу і показується окремо.
Оплата за невідпрацьований час - це різного роду виплати, які включають як оплату невідпрацьованих годин в межах робочого дня, так і оплату невідпрацьованих людино-днів, у тому числі: оплата щорічних та додаткових відпусток, оплата додаткових відпусток, наданих за колективним договором (понад передбачених законодавством); оплата навчальних відпусток і оплата періодів професійної перепідготовки працівників; оплата праці працівників, які залучаються до виконання державних і громадських обов'язків; оплата пільгових годин підлітків, суми, виплачені працівникам за рахунок коштів підприємств, які вимушено працювали неповний час з ініціативи адміністрації; оплата простоїв не з вини працівника та інші виплати.
До одноразовим заохочувальних виплат відносяться одноразові (разові) премії, винагорода за підсумками роботи за рік та вислугу років, компенсації за невикористану відпустку, додаткові виплати при наданні відпустки, вартість безкоштовно видаються працівникам у якості заохочення акцій і інші виплати.
Витрати на харчування, житло і паливо включають: вартість безкоштовно наданих працівникам окремих галузей економіки харчування і продуктів (відповідно до законодавства), вартість безкоштовного або за пільговими цінами харчування (понад передбачений законодавством); вартість безкоштовно наданого житла і комунальних послуг працівникам окремих галузей або суми грошової компенсації за ненадання їх безкоштовно (відповідно до законодавства), вартість безкоштовно наданого працівникам палива.
Фонд заробітної плати обчислюється за місяць, квартал і рік.
Річний фонд заробітної плати дорівнює сумі місячних фондів. Виходячи з фонду заробітної плати визначається рівень середньої заробітної плати як для підприємств та організацій, так і для галузі та економіки в цілому. Дані про фонд заробітної плати необхідні:
для визначення витрат на робочу силу;
для побудови рахунку утворення доходів в СНР;
для визначення валового внутрішнього продукту розподільчим методом.
Дані про фонд заробітної плати як на рівні економіки в цілому, так і на рівні окремих галузей і секторів економіки широко застосовуються при побудові міжгалузевого балансу, виробничих функцій та інших економетричних моделей, що використовуються для аналізу-
за структури економіки, економічного зростання та рівня життя. Витрати на оплату праці є найважливішою, а в багатьох галузях економіки і самим значним компонентом собівартості продукції.
Фонд заробітної плати на окремих підприємствах враховується по окремих категоріях персоналу. Структура фонду заробітної плати для окремих категорій працівників дуже різна, що підтверджує її аналіз як по персоналу в цілому, так і по окремих його категоріях в різних галузях економічної діяльності.
Дані про структуру фонду оплати праці і абсолютних виплатах по окремих компонентах, особливо в частині оплати за відпрацьований час на галузевому рівні, необхідні для розробки політики в галузі заробітної плати та укладення галузевих колективних трудових угод між організаціями підприємців і трудящих.
При аналізі фонду заробітної плати за категоріями робітників у промисловості і деяких інших сферах матеріального виробництва виділяють фонди годинний, денний і місячної заробітної плати.
Фонд годинної заробітної плати включає компоненти оплати за змінним розцінками, тарифними ставками, премії, компенсації та доплати, що нараховуються за відпрацьовані людино-години, при нормальній тривалості робочої зміни.
Фонд денної заробітної плати включає годинний фонд заробітної плати, а також годинник, невідпрацьовані, але підлягають, оплаті згідно з чинним законодавством, оплату пільгових годин підлітків, оплату внутрішньозмінних простоїв не з вини працівника, оплату понаднормової роботи та ін Денний фонд являє собою оплату за фактично відпрацьовані людино-дні.
Місячний (або повний фонд) заробітної плати включає денний фонд заробітної плати та інші виплати за невідпрацьований час, одноразові і заохочувальні виплати, виплати на харчування, житло і паливо.
За динамікою годинного, денного і місячного фондів і співвідношенню між ними можна судити про організацію виробництва і використання робочого часу на підприємстві. Перевищення темпів зростання годинного фонду зарплати над темпами зростання денного фонду свідчить про ефективне використання робочого дня, про те, що зростання зарплати відбувається за рахунок виплат, які пов'язані безпосередньо з випуском продукції.
Дані про годинний, денному та місячному фондах використовуються для розрахунку середнього рівня зарплати робітників за відпрацьовані годину, день і місяць, аналізу співвідношень динаміки годинний, денний і місячної продуктивності праці і відповідних показників середньої зарплати робітників.
Виплати соціального характеру
До складу виплат соціального характеру, які здійснюють підприємства та організації, включаються компенсації і соціальні пільги, надані працівникам на лікування, відпочинок, проїзд, працевлаштування та інші цілі. Виплати соціального характеру не включаються до заробітної плати працівників, нооніявляются складовим елементом доходовліца як найманого працівника, зайнятого на тому чи іншому підприємстві.
До виплат соціального характеру належать: надбавки до пенсій працюючим на підприємстві і одноразову допомогу йде на пенсію працівникам за рахунок коштів підприємства; страхові платежі, що сплачуються працівникам за договорами страхування за рахунок коштів підприємства; внески на добровільне медичне страхування та витрати з оплати послуг організацій охорони здоров'я, що надаються працівникам за рахунок підприємства;, вихідні допомоги при припиненні трудового договору та суми, що виплачуються звільненим працівникам на період працевлаштування у зв'язку з ліквідацією підприємства, скороченням штатів; оплата проїзду до місця роботи, разова матеріальна допомога по сімейними обставинами; стипендії працівникам, які навчаються в денних вищих і середніх навчальних закладах за направленням підприємств, та інші виплати і витрати підприємства.
Частина виплат соціального характеру проводиться на основі чинного трудового законодавства, а їх значна частина - на основі колективних трудових угод між адміністрацією та організаціями трудящих.
Крім фонду заробітної плати та виплат соціального характеру працівники підприємств можуть отримувати доходи за акціями та інші доходи від участі працівників у власності підприємств і організацій. Підприємства виплачують страхові внески до пенсійного фонду, фонду соціального страхування і фонд обов'язкового медичного страхування, державний фонд зайнятості.
Працівники отримують формений одяг безкоштовно або за пільговими цінами, їм видають спецодяг та спецвзуття, надають лікувально-профілактичне харчування, підприємства орендують приміщення для проведення навчальних, культурно-масових, спортивних та інших заходів.
Інформація про ці витрати підприємств і організацій, прямих виплатах працівникам (добові при відрядженнях, польове забезпечення, надбавки за вахтовий метод роботи тощо), витрати на соціальні заходи, професійну перепідготовку необхідна при визначенні доходів працівників , винагород найманих працівників для СНС і визначенні видатків на робочу силу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. СКЛАД ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ "
 1. Теорія фонду заробітної плати
  фонду заробітної плати. Ця теорія використовувалася для пояснення заробітної плати як ринкової (короткострокової) ціни праці, на відміну від природної ціни праці, яку «класики» прив'язували до прожиткового мінімуму, посилаючись на те що тривале відхилення рівня зарплати від такого мінімуму буде компенсуватися через динаміку народонаселення: за рахунок збільшення смертності - при зарплаті нижче
 2. 10.1. Основні об'єкти аналізу праці та заробітної плати в науково-дослідному інституті
  фонду заробітної плати; 4) визначення ефективності використання трудових ресурсів (продуктивності праці). Найважливішими показниками, досліджуваними в процесі аналізу, є: - чисельність і структура науково-виробничого персоналу НДІ за освітнім і науковим рівнем, стажу роботи за фахом; - динаміка трудових ресурсів і плинність кадрів; - баланс використання
 3. Контрольні питання
  заробітної плати в ринковій економіці Росії, їх причини та шляхи подолання? 2. Які роль і методи державного регулювання заробітної плати (номінальної та реальної) в ринковій економіці? 3. У чому полягає значення і какови'методи індексації доходів? 4. Яку роль відіграють колективні договори в регулюванні заробітної
 4. Податки та доходи населення
  склав за січень-вересень всього 6,0%. Зростання реальної нарахованої заробітної плати приховує за собою знову виниклі тенденції зростання заборгованості з виплати заробітної плати. Так, заборгованість із заробітної плати, суттєво знизилася в 2000 р., в 2001 р. дала деяке зростання через відсутність власних коштів у позабюджетних організаціях. Про це говорять дані про динаміку простроченої
 5. Тема 8 Ринки ресурсів і формування факторних доходів
  заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Ринок праці та його особливості. Заробітна плата в умовах досконалої і недосконалої конкуренції. Вплив профспілок на рівень заробітної плати. Проблеми заробітної плати в сучасній Росії. Ринок природних ресурсів та його особливості. Рівновага на ринку землі. Земельна рента. Ціна землі. Відсоток як ціна капіталу. Номінальний і
 6. Теорія фонду заробітної плати
  складі чистого продукту суспільства річна продукція сировинних галузей також практично не представлена, хоча і подругою причини - в цьому випадку через її проміжного характеру. Промислова революція змінила стандартний образ виробництва і капіталу: на перший план висунувся основний капітал, і до кінця XIX в. капітал вже представлявся скоріше як парк машин і устаткування. Це знайшло
 7. Таблиця 18.
  Заробітної плати визначається як щорічна зміна заробітної плати на одного співробітника в промисловості з 1980 по 1991 р. Глава 18. Ринки факторів виробництва 401 ної плати на 2,1%. Це означає, що сучасні робітники не мають основа-ний розраховувати на такий же швидкий ріст рівня життя, який довелося пережити їх батькам. Уповільнення темпів зростання
 8. Чим різняться номінальні і реальні доходи?
  Заробітної плати. Так, при інфляції величина винагороди за працю отримує подвійне вимір: 1) номінальна (від лат. Nominalis - іменний) заробітна плата, яка відповідає названій на контракті сумі грошей, належної працівнику за його працю; 2) реальна (від лат. Realis - речовий) оплата праці, яка виражається в кількості і якості засобів існування та послуг, які
 9. Чи можливо оцінити роль здібностей, старанності і випадку у визначенні розміру заробітної плати? Важко сказати, так
  заробітної плати? Важко сказати, так як кількісна їх оцінка зесьма проблематична. Однак непрямі дані свідчать про їх біль-Частина 6. Теорія ринку праці шом значенні. Коли фахівці з економіки праці аналізують рівень до-ходів працівників, вони досліджують залежність заробітної плати від змінних, які легко виміряти, - кількість років навчання, досвід роботи з
 10. 14.2.2. ПОПИТ МОНОПОЛІСТА НА ОДИН ІЗ КІЛЬКОХ ЗМІННИХ ФАКТОРІВ
  становить wc лист знаходиться в рівновазі в точці А (рис. 14.10). Якщо ставка заробітної плати знизиться до w "c, то оптимум монополіста за інших незмінних умов зміститься уздовж MRPL1 в точку А '. Однак" інші умови "змінюються. Зниження ставки заробітної плати викликає ефекти заміни, доходу і максимізації прибутку, як і у випадку досконалої конкуренції. Чистим результатом цих ефектів
 11. Чому роботодавці встановлюють високу заробітну плату? На перший погляд така поведінка здається нелогічним, оскільки призводить
  заробітну плату? На перший погляд така поведінка здається нелогічним, оскільки призводить до підвищення собівартості продукції. Зазвичай ми очікуємо від фірм прагнення максімізі-ровать доходи і підтримувати заробітну плату на мінімально можливому рів-ні. Новизна підходу, що використовується теорією ефективної заробітної плати, полягає в тому, що її збільшення може виявитися вигідним для
© 2014-2022  epi.cc.ua