Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 33. Середній рівень заробітної плати

Середня годинна заробітна плата розраховується на основі частини нарахованого за місяць фонду заробітної плати, що представляє собою пряму заробітну плату або годинний фонд заробітної плати (ФЧЗП).
До складу фонду годинної заробітної плати входять компоненти оплати за змінним розцінками, тарифними ставками, премії, компенсації та доплати, що нараховуються за відпрацьовані людино-години, при нормальній тривалості робочої зміни.
Середня годинна заробітна плата розраховується за формулою:


де Т - число відпрацьованих людино-годин.
Середня денна заробітна плата розраховується на основі денного фонду заробітної плати (ФДЗП).
До складу фонду денної заробітної плати входять годинний фонд заробітної плати, а також годинник, невідпрацьовані, але підлягають оплаті згідно з чинним законодавством, оплату пільгових годин підлітків, оплату внутрішньозмінних простоїв не з вини працівника, оплату понаднормової роботи та ін Таким чином, денний фонд заробітної плати являє собою оплату за фактично відпрацьовані людино-години.
Середня денна заробітна плата розраховується за формулою:


де Т - число відпрацьованих людино-днів.

Між показниками середнього годинного і середнього денного заробітків існує взаємозв'язок, яка описується рівністю виду:
fднев=fчас * а * k1,
де а - середня тривалість робочого дня,
k1 - коефіцієнт збільшення фонду денної заробітної плати за рахунок доплат, що розраховується за формулою:


Середня місячна заробітна плата розраховується на основі місячного фонду заробітної плати (ФМЗП).
У складі місячного фонду заробітної плати входять наступні компоненти:
1) фонд денної заробітної плати;
2) виплати за невідпрацьовані дні : оплата чергових і навчальних відпусток; оплата днів, не відпрацьованих у зв'язку з виконанням державних і громадських обов'язків; суми, що виплачуються за рахунок коштів підприємства за невідпрацьовані дні працівникам, які вимушено працювали неповний робочий час з ініціативи адміністрації; оплата цілоденних простоїв не з вини працівника;
3) інші виплати, що включаються у відповідності з встановленим порядком до складу фонду заробітної плати: грошова компенсація за невикористану відпустку, винагороду за вислугу років, одноразові премії та інші заохочення, і т.
д.
Середня місячна заробітна плата розраховується за формулою:


Між показниками середнього місячного і середнього денного заробітків існує взаємозв'язок, яка описується рівністю виду:
fмес=fднев * b * k2,
де b - середня фактична тривалість робочого періоду в днях;
k2 - коефіцієнт збільшення фонду місячної заробітної плати за рахунок доплат, що розраховується за формулою:


На рівні підприємств та організацій розраховується показник середньої місячної заробітної плати працівників без сумісників. У цьому випадку з нарахованого фонду заробітної плати віднімається сума нарахованої оплати праці осіб, прийнятих на роботу за сумісництвом, і отримана сума ділиться на середню Облікова чисельність працівників без обліку осіб, які працюють за сумісництвом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 33. Середній рівень заробітної плати "
 1. ГЛАВА 5. СТАТИСТИКА ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ВИТРАТ НА РОБОЧУ СИЛУ
  середньої номінальної заробітної плати та середнього доходу працівників; вивчення динаміки заробітної плати і доходів працівників; визначення розміру заробітної плати окремих професійних груп працівників; вивчення диференціації працівників за розміром заробітної плати . Статистичні органи повинні надавати інформацію, необхідну для розрахунків витрат на робочу силу та побудови системи
 2. Контрольні питання
  заробітної плати в ринковій економіці Росії, їх причини та шляхи подолання? 2. Які роль і методи державного регулювання заробітної плати (номінальної та реальної) в ринковій економіці? 3. У чому полягає значення і какови'методи індексації доходів? 4. Яку роль відіграють колективні договори в регулюванні заробітної
 3. У Південній Кореї, Гонконгу та Сінгапурі зростання продуктивності праці випереджав зростання заробітної плати.
  Питання буде потрібно ана-ліз економічного зростання в довгостроковому періоді, який лежить за межі-ми теми цієї глави. Проте ми коротко відзначимо три основні чинники продуктивності: - Фізичний капітал. Наявність більшої кількості обладнання в біль-шем кількості будівель. - Людський капітал. Високий рівень освіти працівників. - Технологічні знання. Доступність
 4. Тема 8 Ринки ресурсів і формування факторних доходів
  рівень заробітної плати. Проблеми заробітної плати в сучасній Росії. Ринок природних ресурсів та його особливості. Рівновага на ринку землі. Земельна рента. Ціна землі. Відсоток як ціна капіталу. Номінальний і реальний відсоток. Пофакторние і персональний розподіл доходів. Проблема соціальної справедливості в розподілі доходів. Динаміка доходів населення в сучасній Росії.
 5. Чи можливо оцінити роль здібностей, старанності і випадку у визначенні розміру заробітної плати? Важко сказати, так
  питання спробували у своєму дослідженні фахівці з економіки праці Де-ніел Хемермеш і Джефф
 6. Економісти, займаю-щіеся вивченням результатів діяльності профспілок, встановили, що їх
  середньому на 10-20% вище, ніж не входять в них робочі аналогічної кваліфікації. Коли профспілки домагаються заробітної плати, що перевищує рівноважний рівень, попит на робочу силу знижується, а її пропозицію і безробіття збільшуються. Положення робітників, які мають роботу, поліпшується, а втратили роботу - погіршується. Діяльність профспілок нерідко розглядається в ка-честве причини
 7. Таблиця 18.
  Рівень зміни валового національного продукту на пушу населення з 1980 по 1992 р. Зростання заробітної плати визначається як щорічна зміна заробітної плати на одного співробітника в промисловості з 1980 по 1991 р. Глава 18. Ринки факторів виробництва 401 ної плати на 2,1%. Це означає, що сучасні робітники не мають основа-ний розраховувати на такий же швидкий ріст
 8. 5.3.2. Взаємозв'язок безробіття та інфляції
  середньорічний темп приросту цін,%; Lue - рівень безробіття,%; W - річний приріст заробітної плати,% Ця залежність була описана англійським економістом А. Філ-Ліпсі (1914-1975), проаналізувавши дані про рівень заробітної плати та безробіття у Великобританії за період з 1861 по 1958 р. Між рівнем безробіття і темпом зростання заробітної плати (темпом інфляції) була виявлена назад
 9. 4. Визначення середньої заробітноїплати
  питання докладніше. Проводячи криву пропозиції сукупної рабо-чий сили на рис. 16-4, ми виходимо з заданногораспределенія робочої сили за статтю, рівнем квалі-фікації та освіти. Нас цікавить, яким про-разом загальний обсяг пропозиції робочої сили векономіке змінюється залежно від рівня ре-альної заробітної плати. Для зручності будемо вва-тать, що реальна заробітна плата в усіх отрас-лях
 10. 2. Кейнсіанський підхід
  рівень зайнятості визначається не конкуренцією на ринку праці, якої немає, а рівнем доходу, який, у свою чергу, залежить від сукупного попиту на товари і послуги. Концепція розглядає ринок праці як явище постійної і фундаментальної нерівноваги. Кейнсіанська модель (Дж.М. Кейнс, пізніше Р. Гордон та ін.), зокрема, виходить з того, що ціна робочої сили жорстко фіксована і
 11. Глава 11. Ринок робочої сили і заробітна плата
  рівень оплати робочої сили, відповідні форми заробітної плати. Найважливішими суб'єктами таких відносин є профспілки і держава. Мета теми - розкрити сутність товару робоча сила і її вартість, розглянути таку форму прояву даного товару, як заробітна плата, з'ясувати її величину і
 12. Податки та доходи населення
  заробітної плати реально розташовувані грошові доходи населення зросли істотно менше. Їх приріст склав за січень-вересень всього 6,0%. Зростання реальної нарахованої заробітної плати приховує за собою знову виниклі тенденції зростання заборгованості з виплати заробітної плати. Так, заборгованість із заробітної плати, суттєво знизилася в 2000 р., в 2001 р. дала деяке зростання через
 13. Чим різняться номінальні і реальні доходи?
  Заробітної плати. Так, при інфляції величина винагороди за працю отримує подвійне вимір: 1) номінальна (від лат. Nominalis - іменний) заробітна плата, яка відповідає названій на контракті сумі грошей, належної працівнику за його працю; 2) реальна (від лат. Realis - речовий) оплата праці, яка виражається в кількості і якості засобів існування та послуг, які
 14. Граничні витрати ресурсу
  рівень їх заробітної плати Граничні витрати на оплату праці для фірми будуть мати вигляд горизонтальної лінії (наприклад, див рис.
 15. Класифікація доходів
  рівень грошових доходів незалежно від оподаткування та зміни цін. Наявні доходи - це номінальні доходи за вирахуванням податків і інших обов'язкових платежів, тобто засоби, що використовуються населенням на споживання і заощадження. Для вимірювання динаміки наявних доходів застосовується показник «реальні наявні доходи», що розраховується з урахуванням індексу цін. Реальні доходи
 16. Контрольні питання і завдання
  питання про покупку ресурсів? Що таке граничний продукт ресурсу в грошовому вираженні та граничні витрати ресурсу? 3. За яких умов фірма мінімізує витрати виробництва певного обсягу випуску? За яких умов фірма максимізує прибуток? Фірма використовує у виробництві товару капітал (С) і праця (L), при цьому MPC=8, а MPL=20 од. Ціна капіталу=4 ден. од., ціна праці=10
 17. Проведемо аналогію між фірмами-монополі-стами і професійними спілками.
  середній лікар - $ 177 тис., а фабричний робітник - $ 22 тис. Такий величезний розрив у доходах, настільки распространеннийв американської еко-
 18. Припустимо, що зростання популярності яблук призводить до збільшення їх ціни.
  середню виробляй-ність - обсяг виробництва, розділений на кількість праці, - чим граничну продуктивність, але прийнято вважати, що середня і гранична продуктивність змінюються приблизно
 19. 14.2.2. ПОПИТ МОНОПОЛІСТА НА ОДИН ІЗ КІЛЬКОХ ЗМІННИХ ФАКТОРІВ
  заробітної плати становить wc лист знаходиться в рівновазі в точці А (рис. 14.10) . Якщо ставка заробітної плати знизиться до w "c, то оптимум монополіста за інших незмінних умов зміститься уздовж MRPL1 в точку А '. Однак" інші умови "змінюються. Зниження ставки заробітної плати викликає ефекти заміни, доходу і максимізації прибутку, як і у випадку досконалої конкуренції. Чистим результатом
© 2014-2022  epi.cc.ua