Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 34. Аналіз динаміки середнього рівня оплати праці. Аналіз диференціації працюють за наймом за рівнем оплати праці

Для вивчення динаміки середнього рівня заробітної плати застосовується індексний метод. При цьому розраховуються індекси постійного, змінного складу і структурних зрушень.
Індекс змінного складу характеризує зміну середнього рівня оплати праці залежно від зміни двох факторів:
1) зміни зарплати у різних категорій працівників;
2) структурних змін у складі працюючих.
Індекс змінного складу середнього рівня заробітної плати розраховується за формулою:


де f0 і f1 - середня заробітна плата за категоріями персоналу в базисному і звітному періодах;
T0 і T1 - середньооблікова чисельність окремих категорій персоналу в базисному і звітному періодах
Індекс постійного складу середнього рівня заробітної плати розраховується за формулою:


Даний індекс характеризує середня зміна заробітної плати тільки за рахунок зміни рівнів заробітної плати в окремих груп працівників.
Таким чином, усувається вплив структурного фактора
Індекс структурних зрушень середнього рівня заробітної плати розраховується за формулою:


Даний індекс характеризує, яким чином змінився середній рівень заробітної плати під впливом зміни питомої ваги чисельності працівників з різним рівнем заробітної плати.
Розмір заробітної плати працівника залежить від безлічі факторів, серед яких можна окремо виділити рівень його кваліфікації, інтенсивність праці, умови праці, галузь, в якій він зайнятий, територіальне розміщення підприємств і організацій. Тому в статистиці оплати праці досліджується явище диференціації заробітної плати працівників.
Показники диференціації працюючих за рівнем оплати праці розраховуються на основі матеріалів щорічно проведеного статистичного обстеження.
До найбільш поширених показниками диференціації заробітної плати відносяться доцільний коефіцієнт диференціації і коефіцієнт фондів.

Доцільний коефіцієнт диференціації розраховується за формулою:


де d1 - величина першого дециля (10% працівників мають зарплату нижче цього значення);
d9 - величина дев'ятого дециля (10% працівників мають зарплату вище цього значення).
Коефіцієнт фондів розраховується за формулою:


де Ф1 - фонд заробітної плати, який припадає на 10% працівників з найнижчою зарплатою;
Ф10 - фонд заробітної плати, який припадає на 10% працівників з найвищою зарплатою;
f1 - середня заробітна плата найменш оплачуваних працівників;
f10 - середня заробітна плата найбільш оплачуваних працівників.
Коефіцієнти диференціації заробітної плати працівників розраховуються на рівні підприємств, галузей та економіки в цілому.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 34. Аналіз динаміки середнього рівня оплати праці. Аналіз диференціації працюють за наймом за рівнем оплати праці "
 1. ГЛАВА 5. СТАТИСТИКА ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ВИТРАТ НА РОБОЧУ СИЛУ
  аналіз складу і структури фонду заробітної плати; визначення середньої номінальної заробітної плати та середнього доходу працівників; вивчення динаміки заробітної плати і доходів працівників; визначення розміру заробітної плати окремих професійних груп працівників; вивчення диференціації працівників за розміром заробітної плати. Статистичні органи повинні надавати інформацію,
 2. Питання 31. Статистика оплати праці. Форми і системи оплати праці
  аналіз складу і структури фонду заробітної плати; 3) визначення середньої номінальної заробітної плати та середнього доходу працівників; 4) аналіз динаміки заробітної плати і доходів працівників; 5) визначення розміру заробітної плати окремих професійних груп працівників; 6) аналіз диференціації працівників за розміром заробітної плати. Розрізняють дві форми оплати праці: 1) відрядна
 3. Інституціоналістів на ринку праці
  аналізу професійних і галузевих відмінностей в структурі робочої сили і відповідних рівнів заробітної плати. Тут простежується відхід від макроекономічного аналізу і спроба пояснити характер ринку особливостями динаміки окремих галузей, професійних демографічних
 4. 10.1. Основні об'єкти аналізу праці та заробітної плати в науково-дослідному інституті
  аналіз трудових ресурсів слід розглядати як найважливіший об'єкт управління та аналізу господарської діяльності НДІ. Від того, наскільки ефективно використовуються творчі здібності науковців, залежить результативність діяльності наукової організації, якість проведених досліджень, створення високих технологій та інтелектуальних продуктів, здатних забезпечувати науково-технічний
 5. Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003
  аналіз діяльності організацій, що фінансуються з бюджету, сприяє раціональному використанню коштів, що спрямовуються на утримання галузей невиробничої сфери: охорони здоров'я, освіти, НДІ та ін Основна увага приділена аналізу фактичних і касових видатків, розрахунків з дебіторами і кредиторами, оплати праці, використання матеріальних ресурсів та ін Актуальність видання
 6. Поняття робочої сили та зайнятих
  середньому близько 90% всієї робочої сили . Такий же відсоток їх і в Росії. Певну частину робочої сили складають так звані самостійні працівники, які є у своїй масі дрібними підприємцями, які не використовують, як правило, найману працю, і багато осіб вільних професій (адвокати, журналісти, письменники, художники, лікарі та інші, які не працюють за
 7. § 2. ПОКАЗНИКИ РІВНЯ І ДИНАМІКИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
  аналізу диференціації оплати праці різних професійних груп працівників; для аналізу диференціації оплати праці працівників різного рівня кваліфікації в межах однієї галузі; для зіставлення динаміки рівнів заробітної плати за різними професіями. Ця інформація представляє інтерес для організацій роботодавців і працівників при розробці політики в галузі заробітної
 8. Питання 79. Статистика ощадної справи. Забезпеченість населення ощадними установами. Середній розмір вкладу
  аналіз рівня розвитку ощадної справи; 3) характеристика складу і динаміки вкладів і вкладників; 4) виявлення закономірностей в ощадному справі. Одним з основних напрямків статистики ощадної справи є аналіз забезпеченості населення ощадними установами. При цьому використовується кілька показників: 1) показник числа ощадних установ ощадбанку C
 9. Вплив закону про мінімальний розмір праці на ринок праці підлітків досліджували
  середньої заробітної плати підлітків на відносно меншу величину, так як воно не зачіпає підлітків, які отримують заробітну плату, значно перевищує мінімальний рівень. Крім того, контроль за исполне-ням закону про мінімальний розмір оплати праці досить недосконалий. Таким чином, зниження рівня зайнятості на 1-3% - досить суттєво. Встановлення мінімального
 10. 2. Предмет економіки праці
  питання трудових відносин, розглянуті з точки зору природи їх виникнення, вартісної оцінки та впливу на результати діяльності. Управління трудовими відносинами в суспільстві спрямоване на регулювання ціни праці за допомогою встановлення трудового законодавства, впливу на зайнятість, забезпечення відносин соціального партнерства, нормалізацію умов праці, підвищення
 11. 32. Ринок праці в національній економіці
  динаміка оплати праці; 2) стан національної економіки; 3) динаміка доходів, що не формуються під впливом ринку праці; 4) динаміка дозвіллєвих уподобань населення; 6) зміна психологічного сприйняття певних професій ; 7) динаміка демографічної ситуації. Таким чином, ринок праці є основоположним елементом національної економіки. Від його динаміки та стану
 12. Контрольні питання
  питання у сфері оплати праці покликаний відображати колективний договір, що укладається на
 13. Література
  аналізу діяльності НДІ і КБ / ЦНДІ «РУМБ», 1983. 5. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах: Підручник. М., 1989. 6. Скрипченко Д.Г. Оплата праці та шляхи її реформування. Мн., 1997. 7. Довідковий посібник з аналізу діяльності наукових організацій / А.К. Казанцев, Б.І. Майданчик, Б.Д. Моторигін та ін М., 1989. 8. Скільки «мані» у
 14. . 6.3.2. Генеральна угода: зміст і спрямованість
  питань оплати праці. Закономірний і підсумок сучасного партнерства: практична відсутність будь-яких посилань на генеральну угоду в угодах, укладених на галузевому та регіональному рівнях. Разом з тим генеральна угода між загальноросійськими об'єднаннями профспілок, загальноросійськими об'єднаннями робото-телей і Урядом Російської Федерації могло б містити такі
 15. Питання 60. Статистичні показники собівартості продукції. Динаміка середнього рівня собівартості продукції
  динаміки собівартості одиниці продукції: {foto178} 2) абсолютна зміна собівартості одиниці продукції в звітному періоді в порівнянні з базисним:? Zф=z1 - z0; 3) розмір фактичної економії витрат в результаті зміни собівартості даного виду продукції: Еф=(z1 - z0) q1; 4) індекс планованого зміни собівартості одиниці продукції: {foto179} 5) абсолютна зміна
 16. Статика і динаміка
  аналізу також було вперше обгрунтовано Кларком. Статичним він називав стан суспільства, при якому весь час проводяться одні й ті ж кількості одних і тих же благ одними і тими ж способами. До цього стану суспільство прагне під тиском сил конкуренції. Саме в цьому уявному стані, «вільному від тих порушень, які викликає прогрес» (під цими порушеннями мається на увазі
 17. 44. Диференціація доходів населення
  середніми доходами 10% найбільш забезпечених і 10% найменш забезпечених громадян. Коефіцієнт Джині - це індекс концентрації доходів населення. Крива Лоренца показує ступінь видалення фактичного розподілу доходів від стану абсолютного рівного
 18. Питання 33. Середній рівень заробітної плати
  середнього годинного і середнього денного заробітків існує взаємозв'язок, яка описується рівністю види: fднев=fчас * а * k1, де а - середня тривалість робочого дня, k1 - коефіцієнт збільшення фонду денної заробітної плати за рахунок доплат, що розраховується за формулою : {foto112} Середня місячна заробітна плата розраховується на основі місячного фонду заробітної плати
© 2014-2022  epi.cc.ua