Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Припустимо, що зростання популярності яблук призводить до збільшення їх ціни.

Припустимо, що зростання популярності яблук призводить до збільшення їх ціни. Зростання ціни не змінює граничний продукт праці для кожного можливо-го числа працівників, але вартість граничного продукту збільшується. При бо-леї високою ціною яблук доцільно запросити на роботу більшу кількість збір-ликів. Як показано на рис. 18.6, коли крива попиту на працю зсувається вправо з положення D, в положення D2, рівноважна заробітна плата зростає з W1 ло W2, а рівноважна зайнятість - з Lx до L2. І знову заробітна плата і сто-імость граничного продукту праці змінюються одночасно. Аналіз показує, що зазвичай процвітання фірми і працівників галузі явле-ня взаємопов'язані. Коли ціна яблук збільшується, виробники яблук одержують високий прибуток, а збирачі яблук - більшу заробітну плату. Дане правило добре відомо працівникам галузей, ціни на продукцію яких посто-янно змінюються. Робочим нафтової промисловості, наприклад, прекрасно відомого-але, що рівень їх заробітної плати тісно пов'язаний зі світовою ціною на сиру нафту. Аналіз прикладів допомагає нам наочно уявити механізм встановлення зелічіни заробітної плати на конкурентних ринках праці. Взаємодія-позиції праці та попиту на працю визначає величину рівноважної заробітної плати, а зрушення кривих попиту або пропозиції праці призводять до її зміни.
3 той же час прагнення до максимізації прибутку фірм, що зазнають нужду з працівниках, гарантує, що рівноважна заробітна плата завжди дорівнює сто-имости граничного продукту праці. Практикум Продуктивність і заробітна плата Один з Десяти принципів економіці свідчить, що наш рівень життя залежить л нашої здатності виробляти товари та послуги. Аналіз ринку праці підтверджуе його справедливість. Зокрема, аналіз попиту на працю покази-400 Частина 6. Теорія ринку праці кість, що заробітна плата дорівнює продуктивності, яка визначається вартістю граничного продукту праці. Інакше кажучи, працівники, які мають високу про-изводительность праці, отримують велику зарплату; робочі, виробник-ність праці яких нижче, отримують меншу винагороду. Дане правило - ключ до розуміння постійного підвищення рівня життя трудящих. У табл. 18.2 представлені деякі дані про зростання про-дуктивності і динаміці заробітної плати (скоригованих до рівня інфляції) у США. З 1959 по 1994 р. продуктивність, обумовлена кіль-кість виробленого товару на годину, росла приблизно на 1,8% на рік; за даних темпах зростання продуктивність подвоюється кожні 40 років.
Темпи зростання заробітної плати за розглянутий період склали 1,2% на рік. З таблиці. 18.2 випливає, що після 1973 темпи зростання продуктивності в США сповільнилися на 1,9%, що призвело до зниження темпів зростання заробітної Таблиця 18.2 РОСТ Продуктивність і ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В США ПЕРІОД ЧАСУ 1959-1994 1959-1973 1973-1994 РОСТ ПРОДУКТИВНОСТІ, У% 1,8 2,9 1,0 РОСТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, У% 1,2 2,4 0,3 ДЖЕРЕЛО: Economic Report of the President, 1996. Table B-45, p. 332. Зростання продуктивності праці визначається кок щорічний рівень зміни обсягу виробництва в годину в промисловості та сфері послуг. Зростання заробітної плати визначається як щорічна зміна реальної погодинної оплоти праці в промисловості та сфері послуг. Дані про продуктивність праці швидше визначають середню виробляй-ність - обсяг виробництва, розділений на кількість праці, - чим граничну продуктивність, але прийнято вважати, що середня і гранична продуктивність змінюються приблизно однаково.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Припустимо, що зростання популярності яблук призводить до збільшення їх ціни. "
 1. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  припустимо, що жоден індивід чи фірма не є клієнтами більш ніж одного банку. Ми прийшли б до того ж результату, якби припустили, що є також люди, які є клієнтами більш ніж одного банку, і люди, які не є клієнтами жодного банку. Питання не в тому, чи існують межі емісії інструментів, що не мають покриття, для кожного з цих незалежно співіснують банків.
 2. 7. Вплив дефляції і стискування кредиту на валову ринкову ставку відсотка
  припущення, що в процесі дефляції вся сума, на яку зменшується пропозиція грошей (у широкому сенсі), вилучається з позичкового ринку. Тоді це впливає на позиковий ринок і валову ринкову процентну ставку на самому початку процесу, коли ціни на товари та послуги ще не змінилися під впливом змін, що відбуваються в грошовому відношенні. Ми можемо, наприклад, виходити з того, що
 3. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  припустити, що їм це не вдається, тоді мається на увазі, що всі підприємці короткозорі. Вони занадто тупі, щоб уникнути певних пасток, і тому знову і знову здійснюють серйозні помилки при веденні справ. І суспільство в цілому змушене розплачуватися за помилки безглуздих спекулянтів, промоутерів і підприємців. Очевидно, що людина може помилятися, і ділові люди, безумовно,
 4. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  щоб перетнути кордон пікету, так само, як первісні родичі дивилися на тих, хто порушував табуйовані заборони. Мільйони тріумфують, коли подібні штрейкбрехери отримують цілком заслужене покарання від рук страйкарів, у той час як поліція, прокурори і кримінальні суди зарозуміло зберігають нейтралітет або відкрито стають на бік страйкуючих. Ринкова ставка заробітної плати прагне до
 5. Величина і характер зміни попиту
  що лінія попиту зміститься вправо. Якщо очікується зменшення ціни, лінія попиту зміститься вліво. Збільшення населення (при збереженні незмінного доходу на душу населення) зрушить криву попиту вправо для всіх товарів, оскільки веде до збільшення кількості покупців на ринку. Навпаки, зменшення населення буде зрушувати лінію попиту ліворуч у зв'язку з скороченням числа покупців на ринку.
 6. Уповільнення зростання продуктивності останнім часом
  припустити, що кваліфікує-ція робочої сили знизилася. ЕКОНОМІКА ПОСЛУГ. Одним з долговременнихфакторов, що сприяють скороченню темпів ро-ста продуктивності, є зміна струк-тури виробництва продукції на користь послуг, напри-мер освіти, страхування і фінансових кон-сультації. Обсяг виробництва в деяких з етіхотраслей важко виміряти і, можливо, важче на-рощувати,
 7. 4. Облік витрат виробництва
  що витрати вище, ніж виручка, є результатом того, що для даних факторів виробництва є більш корисне застосування. Існують інші продукти, при покупці яких споживачі готові враховувати ціни цих факторів виробництва. Але споживачі не готові платити ці ціни, купуючи товари, виробництво яких неприбутково. Несприятливий вплив на облік витрат надає те
 8. 6. Монопольні ціни
  припустимо, що b велике настільки, що навіть при ціні s внутрішнє споживання менше нього і надлишок може бути експортований і проданий за кордоном, то введення мита не робить ніякого впливу на ціну р. І внутрішня ціна, і світова ринкова ціна залишаться без змін. Однак мито, проводячи різницю між місцевим і закордонним виробництвом p, надає місцевим заводам привілеї,
 9. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  припустити, що кожен учасник отримує частину додаткових грошей безпосередньо в момент їх надходження в систему або бере участь у зменшенні кількості грошей. Але допускаємо ми це чи ні, кінцевий результат нашого докази залишиться тим же самим. Цим результатом буде те, що зміни в структурі цін, викликані змінами в пропозиції грошей в економічній системі, ніколи
 10. 15. Міжрегіональні курси валют
  припустимо, що існує один вид грошей. Тоді відносно купівельної спроможності грошей в різних місцях дійсно все, що затверджується щодо товарних цін. Кінцева ціна на бавовну в Ліверпулі не може перевищувати кінцеву ціну в Х'юстоні, штат Техас, більше, ніж на величину транспортних витрат. Як тільки ціна в Ліверпулі підвищиться, торговці стануть направляти бавовну в
© 2014-2022  epi.cc.ua