Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Єфімова. Економіка для юристів, 1999 - перейти до змісту підручника

Контрольні питання і завдання


1. У чому особливість ринків ресурсів на відміну від ринків кінцевих товарів? Хто є покупцем, а хто продавцем на ринку ресурсів? Що собою являє ринковий попит на ресурси? У чому його особливості?
2. Яким правилом керується фірма, вирішуючи питання про покупку ресурсів? Що таке граничний продукт ресурсу в грошовому вираженні та граничні витрати ресурсу?
3. За яких умов фірма мінімізує витрати виробництва певного обсягу випуску? За яких умов фірма максимізує прибуток? Фірма використовує у виробництві товару капітал (С) і праця (L), при цьому MPC=8, а MPL=20 од. Ціна капіталу=4 ден. од., ціна праці=10 ден. од. Чи є оптимальним використання ресурсів фірмою з точки зору мінімізації витрат?
4. Які існують теорії заробітної плати?
5. Що таке номінальна і реальна заробітна плата? За 1995 р. середня заробітна плата підвищилася в 2,1 рази, а ціни зросли в 2,3 рази. Що сталося з реальною заробітною платою?
6. Охарактеризуйте ринок праці. Як формується попит на працю і від чого залежить ринкова пропозиція праці?
7. У чому особливості кривої пропозиції праці окремого працівника? Що таке «ефект заміщення» і «ефект доходу»? Як вони можуть співвідноситися?
8. Охарактеризуйте абсолютно конкурентний ринок праці. Що собою являє рівноважна ставка заробітної плати? До чого веде відхилення ставок заробітної плати від рівноважного рівня?
9. Які фактори можуть порушувати рівновагу на ринку праці? Як профспілки можуть впливати на рівень заробітної плати?
10. Чим визначаються відмінності в рівні заробітної плати? Чим обумовлені національні відмінності в заробітній платі?
11. У чому особливості землі як фактора виробництва? Охарактеризуйте попит на землю. Від чого він залежить? Чому пропозиція землі абсолютно невідповідно?
12. Що таке земельна рента? Як вона формується і від чого залежить? Як визначається ціна землі? При ставці банківського відсотка, що дорівнює 20%, земельна ділянка коштує 200 тис. руб. Як зміниться ціна цієї ділянки, якщо ставка банківського відсотка знизиться до 15%?
13. Що собою являє ціна капіталу (дохід на капітал)? Який зв'язок між відсотком, що сплачуються за позику, і доходом на капітал? Як теоретично пояснюється сутність відсотка?
14. Що таке номінальна і реальна процентна ставка? Припустимо, Ви маєте 5 тис. руб. Якщо покласти гроші в банк, то через рік Ви отримаєте 6 тис. руб. Інфляція становить 5% на рік. Дайте відповідь на наступні питання: а) яка номінальна ставка відсотка? б) Чому дорівнює реальна ставка відсотка? в) Як змінилася б реальна ставка відсотка, якби інфляція підвищилася до 10% на рік.
15. Охарактеризуйте ринковий принцип розподілу доходів. Чим персональний розподіл доходів відрізняється від функціонального?
16. Як вимірюється нерівність у розподілі доходів? Що таке прожитковий мінімум і споживчий кошик?
17. На підставі даних табл. 8.4 побудуйте криву Лоренца для Росії. Розгляньте і проаналізуйте характер персонального розподілу доходів у Росії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Контрольні питання і завдання "
 1. Контрольні питання і завдання
  1. Що вивчає економіка, які її основні функції? У чому полягає основна проблема економічної практики? 2. Що розуміється під економічною політикою і яка її зв'язок з економічною теорією? На досягнення яких цілей повинна бути спрямована економічна політика? 3. Які з наведених положень є позитивними, а які нормативними: а) приватизація повинна сприяти
 2. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке потреби, від чого вони залежать? Як можна охарактеризувати потреби? Наведіть відповідні приклади. Що таке економічні потреби? 2. Що собою являє процес виробництва? Які галузі економіки Ви віднесете до сфер матеріального і нематеріального виробництва? 3. Який зв'язок між потребами, виробництвом і споживанням? Як Ви розумієте
 3. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке власність? Що мається на увазі під «присвоєнням», «відчуженням»? Чи завжди власник сам використовує і управляє своєю власністю? Що таке умовне і безумовне розпорядження факторами і результатами виробництва? 2. Поясніть тезу: «Власність реалізується економічно». Що це означає? Наведіть відповідні приклади. 3. Хто може бути суб'єктом власності та
 4. Контрольні питання і завдання
  1. У чому полягають основні відмінності натурального і товарного господарств? Які умови існування товарного виробництва? У чому призначення обміну? 2. Що таке товар? Чим товар відрізняється від продукту, виробленого в натуральному господарстві і від продукту, створеного кріпаком селянином і відданого феодалу у вигляді оброку? Чи є товарами матеріальні блага, які людина знаходить в
 5. Контрольні питання і завдання
  1. Які фактори визначають вибір споживача? Що Ви розумієте під раціональним споживчою поведінкою? 2. У якому випадку споживач максимізує корисність згідно кардіналістіческой теорії? 3. Що характеризує крива байдужості? Що таке карта кривих байдужості? Яка крива байдужості відповідає більшій сукупної корисності - розташована далі або ближче до точки початку
 6. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке конкуренція, які її функції в ринковій економіці? Охарактеризуйте основні типи конкурентної поведінки. Наведіть відповідні приклади. Як можна згрупувати фірми, що функціонують на конкретному ринку, з точки зору їх участі в конкурентній боротьбі? 2. Які існують методи конкурентної боротьби? Які методи переважають в сучасних умовах? Що являє собою
 7. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке підприємство? Які його основні риси? 2. Що собою представляє підприємство в правовому відношенні? 3. За якими ознаками можна охарактеризувати кожне підприємство? 4. Які критерії малого підприємства? Які його функції в ринковій економіці? Як і чому держава сприяє розвиткові малого підприємництва? 5. На підставі Закону «Про державну підтримку малого
 8. Контрольні питання і завдання
  1. Яку залежність описує виробнича функція? Що таке изокванта? Як визначити економічно ефективний спосіб виробництва заданого обсягу продукції? 2. Існує чотири способи виробництва 10 одиниць продукції, кожному з яких відповідає різний поєднання необхідної кількості праці і капіталу. Спосіб виробництва А Б В Г Кількість праці, од. 9 червня 4 Березня
 9. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке ВНП? Що не враховується у складі ВНП? Чим ВВП відрізняється від ВНП? 2. Що являють собою номінальний і реальний ВНП? Що характеризує дефлятор ВНП? Якщо номінальний ВНП 1995 дорівнює 1600 трлн. руб., дефлятор ВНП - 2,3 то чому дорівнює реальний ВНП 1995? 3. Що таке потенційний ВНП? Чому дорівнює дефіцит-ВНП? 4. Які існують способи розрахунку ВНП? Запишіть і поясніть
 10. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке сукупний попит? Під впливом яких чинників він формується? Чому крива сукупного попиту має спадний характер? Очікується подальше зростання цін, як це вплине на сукупний попит? 2. Що таке сукупна пропозиція? Накресліть криву сукупної пропозиції. З яких відрізків складається ця крива? Охарактеризуйте їх. 3. За яких умов досягається загальне ринкове
© 2014-2022  epi.cc.ua