Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Єфімова. Економіка для юристів, 1999 - перейти до змісту підручника

Контрольні питання і завдання


1. Що таке сукупний попит? Під впливом яких чинників він формується? Чому крива сукупного попиту має спадний характер? Очікується подальше зростання цін, як це вплине на сукупний попит?
2. Що таке сукупна пропозиція? Накресліть криву сукупної пропозиції. З яких відрізків складається ця крива? Охарактеризуйте їх.
3. За яких умов досягається загальна ринкова рівновага?
4. Сукупний попит Рівень цін Сукупна
(млрд. руб.) (Індекс цін) пропозиція
(млрд. руб.)
100 300 400
200250400
300200300
400150200
400150100
На підставі цих даних побудуйте графіки. Які будуть рівноважний рівень цін і рівноважний ВНП? Якщо покупці готові придбати додатково товарів на 200 млрд. руб., Якими будуть нові рівноважний рівень цін і рівноважний ВНП?
5. Який вплив нададуть наступні фактори на рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг ВНП:
очікування спаду виробництва;
підвищення податку на прибуток;
збільшення продуктивності праці;
зростання цін на імпортні товари.
6. Що відбувається з цінами, якщо сукупний попит збільшується / скорочується, коли економіка знаходиться на:
горизонтальному відрізку AS;
проміжному відрізку AS;
вертикальному відрізку AS.

7. Що таке ефект «храповика»? Коли він виникає і як проявляється при порушенні рівноваги AD і AS?
8. Які наслідки зміни сукупної пропозиції при незмінному сукупному попиті? Що таке стагфляція?
9. На які частини розпадається наявний дохід? Які взаємозв'язку відображають графіки споживання і заощаджень? Як змінюються абсолютна і відносна (частка в доході) величини споживання (заощаджень) у міру зростання доходу?
10. Як вплине на рівень споживання наступне:
падіння курсу акцій;
скорочення фінансування освіти;
скорочення рівня цін;
зниження прибуткового податку;
закінчення виплат за куплений в розстрочку будинок?
11. Що характеризують і як обчислюються АРС, APS, МРС і МРS.
Чому дорівнює сума значень граничної схильності до споживання і граничної схильності до заощаджень?
Дохід,
ден. од. 240 260 280 300 320 340 360 380 400
Заощадження,
ден. од. - 4 0 4 8 12 16 20 24 28
На підставі наведених даних розрахуйте для кожного рівня доходу величину С, АРС, APS, MPC і MPS.
12. На підставі даних, наведених у табл. 10.1, розрахуйте значення АРС, APS, MPC і MPS для Росії.
13. Що таке інвестиційні витрати? Яка їх роль в економіці? Від чого залежить інвестиційний попит?
14.
Які з перерахованих нижче факторів безпосередньо впливають на прийняття рішень про інвестування?
Підвищення законодавчо встановлюваного мінімуму статутного капіталу;
підвищення податку на прибуток;
очікування збільшення попиту на продукцію;
поява нових технологій:
зростання процентної ставки.
15. Як зміна інвестицій впливає на величину ВНП? Поясніть суть мультиплікаційного ефекту. Чому дорівнює мультиплікатор інвестицій?
16. Що розуміється під макроекономічною рівновагою? Що входить в поняття «сукупні витрати»? За яких умов досягається макроекономічна рівновага? Що відбувається в економіці, якщо плановані витрати більше (менше) виробленого ВНП?
17. Інвестиції збільшилися на 15 млрд. руб., Гранична схильність до заощаджень - 0,2. Що станеться з ВНП?
18. Споживання становить 600 трлн. руб., інвестиції - 100, гранична схильність до заощаджень - 0,2. Чому дорівнює рівноважний ВНП? Як зміниться ВНП, якщо інвестиції скоротяться на 50?
19. Чому інвестиції і заощадження повинні бути рівні? Що відбувається в економіці, якщо рівність між заощадженнями та інвестиціями порушується?
20. Що таке рецесійний та інфляційний розриви?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Контрольні питання і завдання "
 1. Контрольні питання і завдання
  1. Що вивчає економіка, які її основні функції? У чому полягає основна проблема економічної практики? 2. Що розуміється під економічною політикою і яка її зв'язок з економічною теорією? На досягнення яких цілей повинна бути спрямована економічна політика? 3. Які з наведених положень є позитивними, а які нормативними: а) приватизація повинна сприяти
 2. Контрольні питання і завдання
  питання економіки виникають у зв'язку з рідкістю (обмеженістю) ресурсів? 10. Що таке економічна система і які її основні ознаки? Охарактеризуйте коротко традиційну, ринкову, командну (планову) і змішану
 3. Контрольні питання і завдання
  контрольний пакет акцій? 12. Охарактеризуйте часткову приватну власність. У чому її переваги і недоліки? 13. Що собою являє державна власність? Як вона може виникати? Які форми державної власності існують в Росії? Що собою являє муніципальна власність? 14. У чому суть деформації загальнонародної власності, що сталася в Росії? Які
 4. Контрольні питання і завдання
  питання? 17. Накресліть схему ринкової організації економіки. Які господарюючі суб'єкти представлені на схемі, які функції вони виконують? Охарактеризуйте зовнішній і внутрішній контури кругообігу. Які слідства моделі кругообігу? 18. Якими перевагами володіє ринкова система в порівнянні з командної? Які негативні риси властиві ринковій економіці? 19. Які
 5. Контрольні питання і завдання
  1. Які фактори визначають вибір споживача? Що Ви розумієте під раціональним споживчою поведінкою? 2. У якому випадку споживач максимізує корисність згідно кардіналістіческой теорії? 3. Що характеризує крива байдужості? Що таке карта кривих байдужості? Яка крива байдужості відповідає більшій сукупної корисності - розташована далі або ближче до точки початку
 6. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке конкуренція, які її функції в ринковій економіці? Охарактеризуйте основні типи конкурентної поведінки. Наведіть відповідні приклади. Як можна згрупувати фірми, що функціонують на конкретному ринку, з точки зору їх участі в конкурентній боротьбі? 2. Які існують методи конкурентної боротьби? Які методи переважають в сучасних умовах? Що являє собою
 7. Контрольні питання і завдання
  питання: які критерії малого підприємства в Росії? Які воно має пільги? Як держава сприяє розвиткові малого підприємництва? 6. На підставі відповідних статей Цивільного кодексу Російської Федерації охарактеризуйте: - одноосібне (індивідуальне) підприємство. - різні форми товариств; - акціонерне товариство відкритого і закритого типу; - виробничий
 8. Контрольні питання і завдання
  питання: Який має бути обсяг випуску, щоб фірма отримала максимальний прибуток ? Якщо крива сукупного доходу знаходиться нижче кривої сукупних витрат, який буде результат діяльності фірми? Який буде результат діяльності фірми, якщо її сукупний дохід дорівнює сукупним витратам при цьому випуску продукції? Що таке точка байдужості? При якому обсязі випуску вона
 9. Контрольні питання і завдання
  питання про покупку ресурсів? Що таке граничний продукт ресурсу в грошовому вираженні та граничні витрати ресурсу? 3. За яких умов фірма мінімізує витрати виробництва певного обсягу випуску? За яких умов фірма максимізує прибуток? Фірма використовує у виробництві товару капітал (С) і праця (L), при цьому MPC=8, а MPL=20 од. Ціна капіталу=4 ден. од., ціна праці=10
 10. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке ВНП? Що не враховується у складі ВНП? Чим ВВП відрізняється від ВНП? 2. Що являють собою номінальний і реальний ВНП? Що характеризує дефлятор ВНП? Якщо номінальний ВНП 1995 дорівнює 1600 трлн. руб., дефлятор ВНП - 2,3 то чому дорівнює реальний ВНП 1995? 3. Що таке потенційний ВНП? Чому дорівнює дефіцит-ВНП? 4. Які існують способи розрахунку ВНП? Запишіть і поясніть
© 2014-2022  epi.cc.ua