Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Єфімова. Економіка для юристів, 1999 - перейти до змісту підручника

Тести


1. Складовими сукупного попиту є:
а) державні витрати, чистий експорт, заощадження;
б) заощадження, інвестиції, чистий експорт;
в) споживання, інвестиції, державні видатки, чистий експорт;
г) споживання і заощадження.
2. Збільшення сукупного попиту пов'язане із зростанням:
а) процентної ставки;
б) очікуваного прибутку від інвестицій,
в) податку на додану вартість;
г) сукупної пропозиції.
3. Класичний відрізок сукупної пропозиції характеризується:
а) досягненням повної зайнятості;
б) можливістю зростання обсягу виробництва;
в) незмінністю цін ;
г) високим рівнем безробіття.
4. На кейнсіанської відрізку кривої сукупної пропозиції:
а) реальний обсяг національного виробництва дорівнює потенційному;
б) реальний обсяг національного виробництва менше потенційного;
в) зростання обсягу виробництва супроводжується зростанням цін;
г) зменшення обсягу виробництва супроводжується зменшенням цін.
5. Порушення рівноваги сукупного попиту і сукупної пропозиції внаслідок падіння сукупного попиту на кейнсіанської відрізку призведе до:
а) зменшення обсягу виробництва і цін;
б) зменшення обсягу виробництва при незмінних цінах;
в) збільшення безробіття;
г) скорочення безробіття.
6. Порушення рівноваги сукупного попиту і сукупної пропозиції внаслідок зростання сукупного попиту на проміжному відрізку призведе до:
а) зростанню цін і обсягу виробництва;
б) зростання цін при незмінному обсязі виробництва;
в) зростанню виробництва при незмінних цінах;
г) скорочення безробіття.

7. Якщо рівень цін зростає, а виробництво падає, то це викликано зсувом:
а) кривої сукупного попиту вправо;
б) кривої сукупної пропозиції вліво;
в) кривої сукупної пропозиції вправо;
г) кривої сукупного попиту ліворуч.
8. Ефект «храповика» означає, що при зменшенні попиту на:
а) класичному відрізку ціни впадуть;
б) кейнсіанської відрізку ціни не зміняться;
в) класичному відрізку ціни не зміняться;
г) проміжному відрізку ціни впадуть.
9. Якщо економіка знаходиться в стані стагфляції, то:
а) обсяг виробництва і ціни зростають;
б) обсяг виробництва зростає, а ціни падають;
в) обсяг виробництва і ціни падають;
г) обсяг виробництва падає, а ціни ростуть.
10. Крива споживання графічно, як правило:
а) збігається з бісектрисою;
б) вище бісектриси;
в) нижче бісектриси;
г) перетинає бісектрису.
11. Якщо обсяг наявного доходу збільшиться, то:
а) середня схильність до споживання підвищиться, а до заощадження впаде;
б) середня схильність до споживання впаде, а до заощадження підвищиться;
в) середня схильність до споживання і до заощадження впадуть;
г) середня схильність до споживання і до заощадження підвищаться.
12. Обсяг інвестиційних витрат зменшиться, якщо реальна ставка відсотка:
а) зросте;
б) зменшиться;
в) очікувана норма прибутку збільшиться;
г) очікувана норма прибутку знизиться.

13. Яке з перерахованих відносин висловлює зворотну залежність?
А) між споживчими витратами і доходом у;
б) між інвестиційними витратами і рівнем процентної ставки;
в) між заощадженнями і рівнем процентної ставки;
г) між інвестиціями та національним доходом.
14. Згідно кейнсіанської моделі економіка знаходитиметься в стані рівноваги, якщо:
а) сума споживчих витрат дорівнює інвестиціям;
б) споживчі витрати плюс інвестиції дорівнюють сукупним доходам;
в) державний бюджет збалансований;
г) сукупні витрати рівні сукупним доходам.
15. Макрорівноваги в моделі «заощадження-інвестиції» досягається, якщо інвестиції:
а) рівні заощадженням;
б) більше заощаджень;
в) рівні споживання;
г) менше заощаджень.
16. Якщо обсяг рівноважного ВНП виявляється більше його потенційного рівня, то:
а) рівень безробіття підвищиться;
б) з'являється рецесійний розрив;
в) автоматично збільшується сукупна пропозиція;
г) з'являється інфляційний розрив.
==================================***===================================
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Тести "
 1. Обидві концепції пояснюють, чому більш освічені робіт - :: ки отримують високу заробітну плату.
  Тести, що дозволяють відбирати найбільш здібних індивідів. Такі тести: л встановлення випробувального терміну, наприклад, обійдуться значно дешевий-т ніж вимога провести чотири роки в коледжі тільки для того, щоб: тановила вроджені здібності індивіда. Так як при відборі працівників гіоми покладаються здебільшого на дипломи, а не на дешеві варіанти-бору, можливо, вплив
 2. Додаткова література
  Блок М. Апологія історії або ремесло історика. - М., 1986. Майдачевскій Д.Я. Економічне пояснення історії: Навчальні матеріали і програма курсу з історії економіки. -Іркутськ, 1995. Модельскі Дж., Томпсон У. Хвилі Кондратьєва, розвиток світової економіки та міжнародна політика / / Зап. економіки. 1992. № 10. Февр Л. Бої за історію. - М., 1991. Тести з
 3. Додаткова література
  Все починалося з десятини: цей багатоликий податковий світ / Під. ред. Б.Є. Ланина. - М., 1992. Тести по темі
 4. Додаткова література
  Амосов А. Економічний і еволюційний аспект національних дер-жавних інтересів / / Зап. економіки. 1994. № 2. С. 89. Спаський І.Г. Російська монетна система. - М., 1962. Тести по темі
 5. Додаткова література
  Грацианский Н. П. З соціально-економічної історії західно-європейського середньовіччя. - М., 1960. Миронов Б. Н. Російський місто в 1740-1860 рр.. - Л., 1990. Ремесло, мануфактура, фабрика: Зб. ст. / Відп. ред. Н.Є. Носов - Л., 1975. Черняєв Д. А. Особливості виникнення і розвитку акціонер-них товариств у Росії / / Укр. МГУ. Сер. економ. 1993. № 5. Тести по темі
 6. Додаткова література
  Абрамс Р.М. До питання про вивчення історії індустріалізації / / Економічна історія: дослідження, історіографія, полеміка. - М.: Наука, 1992. Амосов А. Економічний і еволюційний аспект національно-державних інтересів / / Зап. економіки. 1994. № 2. Насінням Л.С. Митна політика Росії в 40-50 рр.. ХIХ в. і промисловий переворот / / Зап. історії Росії ХIХ-початку ХХ ст. - Л.: ЛДУ,
 7. Додаткова література
  Мау В. Реформи і догми. 1914-1929. - М., 1993. Тести по темі
 8. Додаткова література
  Європа і Росія. Досвід економічних перетворень. - М., 1996. Лаврівський Б. Параліч радянської індустрії: технологічні ис-токі / / Зап. економіки. 1991. № 8. Московська А.А. Взаємодія економіки та культури: досвід аналізу / / Суспільство і економіка. 1994. № 3-4. Никифоров Л., Кузнєцова Т., Фельзенбаум В. Тіньова економіка: основи виникнення, еволюція і ослаблення / / Зап.
 9. Додаткова література
  Європа і Росія: досвід економічних перетворень / Відп. ред. В. М. Кудрі. - М., 1996. Тести по темі
 10. Нерівномірний накопичення
  тести показують, що фіксована фракція може приносити тисячі контрактів до кінця розглянутого тимчасового
© 2014-2022  epi.cc.ua