Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 29. Методи вимірювання динаміки продуктивності праці в умовах виробництва різнорідної продукції

Існує кілька методів вимірювання динаміки продуктивності праці в умовах виробництва різнорідної продукції. До них відносяться:
1) метод, при якому зіставляються прямі показники рівня продуктивності праці:


де T1, T0 - загальні витрати праці на виробництво продукції у звітному і базисному періодах відповідно;
w1, w0 - загальна продуктивність праці у звітному і базисному періодах відповідно.
Q 1, Q 0 - загальний обсяг різнорідної продукції, який може бути виражений у нормо-годинах робочого часу і в грошовому вираженні.
Якщо показник загального обсягу різнорідної продукції виражений в нормо-годинах, то індекс продуктивності праці будується за формулою:


де tн - витрати робочого часу за нормою;
? Qtн - трудова вироблення продукції (нормо-години);
? T - фактичні витрати робочого часу на виробництво всієї продукції;


- середня вироблення в нормо-годинах.

Даний індекс називається трудовим індексом продуктивності праці.
Якщо показник загального обсягу різнорідної продукції виражений в грошовому вираженні, то індекс продуктивності праці будується за формулою:


де? Qp0 - вироблення продукції в грошовому вираженні;
? T - фактичні витрати робочого часу на виробництво всієї продукції;


- середня вироблення в грошовому вираженні.
Даний індекс називається вартісним індексом продуктивності праці;
2) трудовим методом зіставлення фактичних рівнів трудомісткості:


де? T1q1 - загальні фактичні витрати робочого часу на виробництво продукції;
? t0q 1 - умовні витрати робочого часу на виробництво продукції.
Показник
(? T0q1 -? T1q1)
характеризує економію (додаткові витрати) робочого часу у зв'язку з ростом (зниженням) продуктивності праці.

Даний індекс називається агрегатним індексом продуктивності праці. Він може бути перетворений до середнього арифметичного індексу продуктивності праці:


де iW - індекс продуктивності праці за окремим видом продукції:


Середня арифметична форма індексу продуктивності праці використовується в тому випадку , якщо в окремих виробничих одиницях використовуються різні методи вимірювання рівня продуктивності праці і виникає необхідність розрахунку узагальнюючої оцінки динаміки продуктивності праці за даною сукупності виробничих одиниць в цілому.
3) метод, при якому зіставляються індекси обсягу продукції і витрат праці:


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання 29. Методи вимірювання динаміки продуктивності праці в умовах виробництва різнорідної продукції"
 1. 15. Показники і методи продуктивності праці
  методом вимірювання продуктивності праці є натуральний метод. Обсяг виробленої продукції визначається в натуральних одиницях (штуках, тоннах, метрах і т. п.) Рівень зроблених робіт в натурально-речовому вимірі є найбільш об'єктивним і достовірним показником продуктивності праці. За допомогою цього методу можна вимірювати і порівнювати продуктивність праці
 2. Продуктивність праці
  методів організації та стимулювання праці, а також методів управління виробництвом; зрушення в якісних і кількісних характеристиках трудових ресурсів; чинники соціального
 3. Глава III Продуктивність
  виміру продуктивності; - етапи розвитку продуктивності в США; - розвиток продуктивності в світі; - цілі у сфері
 4. Вимірювання продуктивності праці
  методика приділяє набагато більшу увагу витратам праці живого і набагато менше таких складових, як матеріали, основний капітал, знання. 2. Існує тенденція обмежуватися одним показником, наприклад випуском продукції на годину на одного працюючого. Немає системи показників, яка відображала б всі сторони діяльності організації. 3. Занадто часто використовуються вартісні показники
 5. Додаткові системи
  питань, забезпечувала б оперативний контроль і зворотний зв'язок і дозволяла б складати звіти для зовнішніх організацій. Компанії зазвичай воліють створити спеціальну програму аналізу для прийняття рішень, ніж починати абсолютно непідйомний перегляд усієї системи обліку. Одним із прикладів може служити проблема вимірювання продуктивності праці "білих комірців", або праці
 6. § 3. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПО ФАКТОРАМ
  методами прямого і факторного рахунку. Приріст продуктивності праці методом прямого рахунку визначається за формулою: де: - обсяг виробництва (реалізації) продукції в розрахунковому та базовому періодах; - чисельність персоналу відповідно в розрахунковому та базовому періодах. Для економічної оцінки підвищення продуктивності праці за методом факторного
 7. 2. Предмет економіки праці
  питання трудових відносин, розглянуті з точки зору природи їх виникнення, вартісної оцінки та впливу на результати діяльності. Управління трудовими відносинами в суспільстві спрямоване на регулювання ціни праці за допомогою встановлення трудового законодавства, впливу на зайнятість, забезпечення відносин соціального партнерства, нормалізацію умов праці, підвищення
 8. Запитання до теми
  динаміку капіталовкладень у світовій економіці в цілому і по підсистемах. 4. Які фактори впливають на динаміку накопичення? 5. Чи існують відмінності в обсяг і динаміку заощаджень і накопичень у світовому господарстві і його підсистемах? 6. Яка структура накопичення за джерелами його формування в промислово розвинених країнах і країнах? 7. Яка суть концепції циклу
 9. Факторная продуктивність
  методів управління та організації виробництва, а також про наявність зростаючого ефекту масштабу, коли певні накладні витрати припадають на більший обсяг продукції, що випускається. Показники продуктивності праці та капиталоотдачи дають уявлення про використання кожного великого фактора виробництва. Продуктивність праці - це обсяг виробленої продукції на одиницю витрат
 10. Фактор продуктивності праці.
  Питання не тільки техніки та організації виробництва. Зростання продуктивності праці реалізується в збільшенні обсягів виробництва, а це має економічний сенс тільки за наявності відповідних ринків збуту. «Поділ праці обмежується розмірами ринку» - цей висновок назавжди увійшов в скарбничку економічних знань як оригінальний внесок А. Сміта. На нього ж спиралася і проринкова
 11. 13. Інтенсивність і продуктивність праці
  питання про взаємозв'язок і співвідношенні продуктивності та інтенсивності праці. З одного боку, це дві органічні пов'язані між собою категорії, з іншого - між ними є відмінності. Продуктивність праці - показник економічної ефективності трудової діяльності працівників. Від рівня і динаміки продуктивності руда залежать розвиток суспільства та рівень добробуту всіх його
 12. § 2. СУТНІСТЬ, ПОКАЗНИКИ, РЕЗЕРВИ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В ПРОМИСЛОВОСТІ
  динаміку продуктивності праці більш прямо і точно характеризує показник витрат праці на 100 тонн переробленого буряка, цукру-сирцю. У машинобудуванні частіше використовують показник трудомісткості в людино-годинах. Численні фактори підвищення продуктивності праці можна звести до двох - продуктивній силі праці (зовнішні, що не залежать від працівника, фактори) і напруженості,
 13. Зростання через продуктивність
  питання, давайте визначимо саме поняття "лідер". Під таким "лідером" ми маємо на увазі країну, яка знаходиться на першому місці за рівнем продуктивності праці. Країни, що розвиваються, наприклад, більш швидкими темпами, ніж інші, можуть бути визначені як "лідери за темпами розвитку" (до таких країн належить сьогодні Японія), але вони при цьому не будуть займати лідируючі позиції за рівнем
 14. ~-к. наприклад, за останні 12 років бла-"~ ~ РЯ неточностей вимірювання ІСЦ го-жавний борг США виріс при-мірно на S 1
  вимірювання ІСЦ го-жавний борг США виріс при-мірно на S 1 трлн. Результат переоцінки темпів інф-ляції позначається і в сфері виробниц-ства: замість падіння на 13% реальна погодинна зарплата зросла в період з 1973-1995 р. на ту ж величину. Разу-розуміється, в результаті зниження темпів зростання продуктивності праці спостеріга - далося та уповільнення темпів зростання заро-бітної плати,
 15. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  методології - це визначення змісту статистичного показника і методів його оцінки. У більшості випадків розробка методології включає наступні етапи: 1) ідентифікація явищ і процесів, які підлягають статистичному вивченню, формулювання цілей, заради яких повинні бути обчислені ті чи інші показники; 2) визначення змісту показників; 3) визначення методів оцінки
 16. 27.4. Зміни в структурі пропозиції
  динамікою місцевого виробництва. Існує тісний взаємозв'язок між структурою виробництва і процесом суспільного поділу праці. У ході розвитку продуктивних сил суспільства відбувається якісна диференціація трудової діяльності людей, провідна до відокремлення різних видів праці. Зрушення в структурі виробництва також взаємопов'язані з споживанням, спрямованістю виробництва на
© 2014-2022  epi.cc.ua