Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 28. Аналіз динаміки продуктивності праці в умовах виробництва однорідної продукції

При аналізі динаміки продуктивності праці в умовах виробництва однорідної продукції використовуються індекси продуктивності праці. Існує кілька методів визначення даних індексів:
1) метод, при якому зіставляються прямі показники рівня продуктивності праці:


де Q1, Q0 - кількість виробленої продукції в звітному і базисному періодах відповідно;
T1, T0 - витрати праці на виробництво продукції у звітному і базисному періодах відповідно;
w1, w0 - продуктивність праці у звітному і базисному періодах відповідно;
2) метод, при якому зіставляються зворотні показники рівня продуктивності праці:


де t1, t0 - трудомісткість у звітному і базисному періодах відповідно;
3) метод, при якому індекс продуктивності праці розраховується як величина, зворотна індексом трудомісткості it:


4) метод, при якому зіставляються індивідуальні індекси обсягу продукції і витрат праці:


де


Показник обсягу продукції Q при виробництві однорідної продукції залежить від двох факторів:
1) витрат робочого часу Т;
2) продуктивності праці w.

У базисному періоді ця залежність виражається рівністю виду Q0=T0w0, а для звітного періоду рівністю виду Q1=T1w1.
Загальний приріст продукції за рахунок двох факторів дорівнює:
? Q=Q1 - Q0=T1w1 - T0w0.
Зміна обсягу продукції за рахунок зміни витрат робочого часу при постійному рівні продуктивності праці дорівнює:
? Q (Т)=(Т1 - Т0) w0.
Зміна обсягу продукції за рахунок зміни продуктивності праці при постійному рівні витрат праці одно:
? Q (w)=(w1 - w0) T1.
Загальний приріст обсягу продукції в звітному періоді в порівнянні з базисним за рахунок дії двох чинників:
? Q=? Q (Т) +? Q (w).
Для групи фірм, що виробляють однорідну продукцію, обчислюється індекс продуктивності праці змінного складу:


де w1, w0 - продуктивність праці на відповідних підприємствах;
T1, T0 - витрати праці на виробництво продукції на відповідних підприємствах.
Величина даного індексу залежить від двох факторів:
1) зміни рівня продуктивності праці на окремих виробничих об'єднаннях;
2) зміни питомої ваги окремих підприємств за витратами робочого часу (за чисельністю робітників) у загальних витратах праці (в загальній чисельності робітників).

Вплив першого фактора на індекс продуктивності праці змінного складу визначається за допомогою індексу постійного складу:


Вплив другого чинника на індекс продуктивності праці виявляється за допомогою індексу структурних зрушень:


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання 28 . Аналіз динаміки продуктивності праці в умовах виробництва однорідної продукції "
 1. Питання 29. Методи вимірювання динаміки продуктивності праці в умовах виробництва різнорідної продукції
  динаміки продуктивності праці в умовах виробництва різнорідної продукції. До них відносяться: 1) метод, при якому зіставляються прямі показники рівня продуктивності праці: {foto92} де T1, T0 - загальні витрати праці на виробництво продукції у звітному і базисному періодах відповідно; w1, w0 - загальна продуктивність праці у звітному і базисному періодах відповідно. Q
 2. Продуктивність праці
  динаміку продуктивності праці, - темпи і характер накопичення капіталу і динаміка капіталовооруженності праці; темпи впровадження у виробництво і спрямованість науково-технічних досягнень; розвиток методів організації і стимулювання праці, а також методів управління виробництвом; зрушення в якісних і кількісних характеристиках трудових ресурсів; чинники соціального
 3. Питання 30. Статистичні методи вивчення факторів зростання продуктивності праці
  аналіз динаміки середнього рівня продуктивності праці за деякою сукупністю виробничих одиниць. Застосування методу ланцюгових підстановок розглянемо на прикладі аналізу впливу використання робочого часу на продуктивність праці. На рівень і динаміку середньомісячної виробітку продукції в розрахунку на одного працюючого впливають кілька факторів: 1) середньогодинна
 4. Питання 27. Натуральні, трудові та вартісні показники рівня продуктивності праці
  динаміку продуктивності праці при виробництві різнорідної продукції. Також даний метод забезпечує можливість отримання зведених даних по галузях, територіям та економіці в цілому. У різних галузях економіки застосовуються різні показники продуктивності праці: 1) у промисловості - обсяг продукції в натуральному або вартісному вираженні в розрахунку на одного працівника
 5. 13. Інтенсивність і продуктивність праці
  питання про взаємозв'язок і співвідношенні продуктивності та інтенсивності праці. З одного боку, це дві органічні пов'язані між собою категорії, з іншого - між ними є відмінності. Продуктивність праці - показник економічної ефективності трудової діяльності працівників. Від рівня і динаміки продуктивності руда залежать розвиток суспільства та рівень добробуту всіх його
 6. Питання 61. Загальні показники рівня і динаміки собівартості продукції
  аналізувати рівень і динаміку витрат на виробництво і реалізацію різнорідної продукції по підприємству в цілому. Для аналізу зміни собівартості виробленої продукції порівняно з планом або базисним періодом розраховується агрегатний індекс собівартості продукції: {foto185} де? Z1q1 - фактична собівартість виробленої продукції в звітному періоді;? Z0q1 - витрати на
 7. Питання 3 . Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  аналізу економічного розвитку країни: 1) вимога всеосяжного характеру, тобто поширення на всі аспекти соціально-економічного процесу; 2) вимога методологічної взаємоузгодження, тобто базування на гармонізованих концепціях, визначеннях і класифікаціях. До складу системи показників економічної статистики входять кілька розділів: 1) показники
 8. Питання 26. Статистика продуктивності праці. Показники статистики праці
  аналіз результативності праці в процесі виробництва товарів і послуг. Рівень продуктивності праці виражається двома показниками: 1) показником середньої вироблення продукції в одиницю часу, тобто кількістю продукції, виробленої в одиницю часу; 2) трудомісткістю одиниці продукції, тобто витратами часу на одиницю продукції. Для подальшого вивчення продуктивності праці
 9. 15. Показники і методи продуктивності праці
  динаміки в різні періоди часу. Недоліком методу є вплив цінових факторів: кон'юнктури ринку, інфляції, матеріаломісткості
 10. Факторная продуктивність
  динаміці продуктивності, яка залежить від кількості і якості факторів (продуктивних сил), необхідних для виробництва даного обсягу продукції. Динаміка продуктивності характеризує ефективність використання факторів виробництва. Для її оцінки використовується кілька показників, зокрема, показник сукупної факторної продуктивності, який являє собою
© 2014-2022  epi.cc.ua