Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 26. Статистика продуктивності праці. Показники статистики праці

Найбільш важливою стороною вивчення використання трудових ресурсів є аналіз результативності праці в процесі виробництва товарів і послуг.
Рівень продуктивності праці виражається двома показниками:
1) показником середньої вироблення продукції в одиницю часу, тобто кількістю продукції, виробленої в одиницю часу;
2) трудомісткістю одиниці продукції, тобто витратами часу на одиницю продукції.
Для подальшого вивчення продуктивності праці необхідно ввести такі позначення:
Q - кількість виробленої продукції;
T - витрати праці на виробництво всієї продукції;
t - витрати часу на виробництво однієї одиниці продукції або трудомісткість;
w - середня вироблення продукції в одиницю часу або продуктивність праці.
Показник кількості виробленої продукції Q є прямим показником продуктивності праці, а показник витрати праці на виробництво всієї продукції Т є зворотним показником продуктивності праці. Отже, вироблення продукції в одиницю часу і трудомісткість продукції є зворотними величинами:
w=1 / t; t=1 / w.
Показник витрат праці на виробництво продукції Т може бути виражений у різних одиницях виміру:
1) у відпрацьованих людино-годинах;
2) у відпрацьованих людино-днях;
3) у відпрацьованих людино-місяцях, людино-кварталах або людино-роках (ці одиниці часу аналогічні показниками середньої чисельності працівників за відповідний період часу).

Залежно від одиниць вимірювання показника витрат праці на виробництво продукції розраховують показники середньогодинної, середньоденний, середньомісячної среднеквартальной, середньорічний вироблення продукції:
1) якщо витрати праці виміряні у відпрацьованих людино-годинах, то розраховується показник середньогодинної вироблення, який характеризує рівень продуктивності праці одного робітника за годину:


2) якщо витрати праці виміряні у відпрацьованих людино-днях, то розраховується показник середньоденної виробітку, що характеризує рівень продуктивності праці одного робітника за день:


3) взаємозв'язок між показниками середньогодинної і середньоденний виробітку продукції виражається рівністю:
w день=w годину * а,
де a - середня фактична тривалість робочого дня в годинах;
4) якщо витрати праці виміряні показником середньої облікової чисельності робітників, то розраховуються показники середньомісячної, середньої квартальної або середньої річного виробітку продукції в розрахунку на одного середньооблікового робітника, наприклад, показник середньомісячної виробітку:


5) взаємозв'язок між показниками середньомісячної і середньоденної виробітку продукції виражається рівністю:
w міс=w день * b ,
де b - число днів виробітку;
6) взаємозв'язок між показниками середньомісячної і середньогодинної вироблення продукції виражається рівністю:
w міс=w годину * а * b;
7) показник середньої місячної (квартальної, річний) вироблення продукції в розрахунку на одного середньооблікового працівника основної діяльності (в промисловості - промислово-виробничого персоналу):


8) взаємозв'язок показника середньомісячної виробітку продукції з попереднім показником рівня продуктивності праці виражається рівністю:
wмес.
На 1 працівника=wмес. * D,
де d - частка робітників у загальній чисельності працівників основної діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 26. Статистика продуктивності праці. Показники статистики праці "
 1. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  статистики - це деякий упорядкований безліч взаємопов'язаних і взаємоузгоджених показників, що характеризують основні аспекти економічних процесів і явищ, а також економіку в цілому. Економічна статистика характеризується системним підходом до вивчення економічної сторони життєдіяльності суспільства, що передбачає розробку системи показників, яка охоплює основні
 2. § 1. ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ РИНКУ ПРАЦІ
  питань зайнятості, безробіття, заробітної плати та інших розділах трудової статистики. Слід зазначити, що в даний час в Росії статистика ринку праці в основному перейшла на міжнародні статистичні норми. Класифікація населення за статусом зайнятості, класифікація занять, класифікація витрат на робочу силу, які використовуються в статистичній практиці, грунтуються на
 3. Питання 15. Статистика ринку праці. Класифікація занять (ОКЗ)
  статистики ринку праці виділяють такі підрозділи: 1) статистика економічно активного населення; 2) статистика зайнятості та безробіття; 3) статистика робочого часу; 4) статистика трудових конфліктів. Інформація про ринок праці є одним з найважливіших інструментів при розробці економічної і соціальної політики держави. Перехід України до ринкової економіки викликало
 4. Запитання для самоперевірки
  статистикою розуміється під безробіттям? 8. Яка норма безробіття, якщо чисельність робочої сили 80 млн. чоловік, а число безробітних 4 млн. людина? 9. Які основні напрямки державного регулювання ринку праці? 10. Чим займається біржа праці? 11. Що охоплює кадрова робота в фірмах? 12. Що включає поняття економічної демократії? 13. Які використовуються форми
 5. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
  статистика є однією з найбільш важливих галузей статистики як наукової діяльності та виду практичної діяльності органів державної статистики. Економічна статистика займається вивченням кількісної боку різних масових економічних явищ і процесів суспільного життя з урахуванням їх якісної сторони. Мета економічної статистики полягає в адекватній
 6. § 1. ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
  статистики державного бюджету є характеристика його основних показників, що визначають зміст і спрямованість фіскальної політики. Більш конкретно завдання статистики державного бюджету полягають у тому, щоб визначити: загальну величину доходів і видатків державного бюджету, розмір перевищення витрат над доходами (дефіцит) або доходів над витратами (профіцит); структуру
 7. Питання 89. Система соціально-економічних індикаторів рівня життя населення. Показники СНС, що характеризують рівень життя
  статистики, серед яких можна виділити: 1) основні показники демографічної статистики; 2) показники стану та охорони здоров'я; 3) показники якості і структури споживаних продуктів харчування; 4) показники рівня грамотності та стану сфери освіти і культури і т. д. За допомогою даних показників здійснюється більш повний аналіз добробуту населення країни.
 8. § 4. ПУБЛІКАЦІЇ ЗА митної статистики зовнішньої торгівлі
  питання 1. У чому відмінність «загальної» системи обліку зовнішньої торгівлі від «спеціальної»? 2. Які показники є вихідними для формування митної статистики зовнішньої торгівлі? 3. Які товари включаються до митну статистику зовнішньої торгівлі? 4. Чи враховується в митній статистиці зовнішньої торгівлі монетарні і немонетарні золото? 5. Назвіть основні митні режими, які
 9. Адам Сміт і радянська статистика
  статистика суспільного продукту була непорівнянна з міжнародною статистикою і, щоб проводити міждержавні зіставлення, були потрібні спеціальні перерахунки. Відповідно, величина продукту, що припадає на одного жителя країни, визначається, за Смітом, двома умовами: «по-перше, мистецтвом, умінням і кмітливістю, з якими в загальному) змінюється ... праця, і, по-друге, ставленням
 10. Бюро статистики праці оголоси-ло, що починаючи з січня загальна зайнятість в США збільшилася на 2,6 млн осіб, але
  статистики праці оголоси-ло, що починаючи з січня загальна зайнятість в США збільшилася на 2,6 млн осіб, але кількість безробітних за цей період зменшилася тільки на 1,4 млн осіб. Як ці показники погодитися-ються один з одним? Чому зниження числа без-робітних виявилося менше, ніж збільшення числа зайнятих? 5. Чи є безробіття, описана в наступних щих прикладах,
 11. Як вимірюється рівень безробіття? У США виміром рівня безробіття займається Бюро статистики праці (БСТ) -
  статистики праці (БСТ) - один з підрозділів Міністерства праці. Кожен місяць БСТ публіка-кує відомості про рівень безробіття та інших параметрах ринку праці, таких як зайнятість в різних галузях, середня тривалість робочого тижня і середній час, необхідний для працевлаштування безробітного. Вихідна ін-формація розрахунку цих показників - результати регулярного опитування приблизно
 12. Питання 83. Предмет і завдання статистичного вивчення навколишнього середовища та природних ресурсів
  статистики, яка включає комплексні показники, що характеризують стан навколишнього середовища, наявність і якість природних ресурсів, взаємодія людини і навколишнього природного середовища, вплив антропогенної діяльності на стан навколишнього середовища та реакцію суспільства на наслідки цієї діяльності. До основних завдань статистики навколишнього середовища відносяться: 1) забезпечення
 13. Продуктивність праці
  продуктивність праці. Вона визначається діленням вартісного обсягу виробленої продукції (як правило, це валовий внутрішній продукт, тобто додана вартість продукції окремих галузей) на середньорічну чисельність зайнятих (річна продуктивність праці) або на кількість відпрацьованих людино-годин (годинна продуктивність праці). І хоча це досить популярний показник
 14. Питання 79. Статистика ощадної справи. Забезпеченість населення ощадними установами. Середній розмір вкладу
  статистики ощадної справи: 1) вивчення мережі ощадних установ; 2) аналіз рівня розвитку ощадної справи; 3) характеристика складу і динаміки вкладів і вкладників; 4) виявлення закономірностей в ощадному справі. Одним з основних напрямків статистики ощадної справи є аналіз забезпеченості населення ощадними установами. При цьому
 15. Темпи інфляції представляють собою процентне зміна рівня цін за певний пе-ріод часу. Як ми побачимо в наступних розділах,
  статистики праці Міністерства праці США визначає і публікує показник ІСЦ. У цьому параграфі ми познайомимося з методом його обчислення і виникаючими при цьому проблемами. Ми також розглянемо, як він співвідноситься з іншим показником зростання цін - дефлятором ВВП, розглянутим нами в минулому розділі. Як обчислюється індекс споживчих цін Коли Бюро статистики праці визначає ІСЦ і
 16. 5. Поліпшити статистику
  питання: "Які основні мотиви вашої експансії за кордон?" Причиною номер один було названо розширення ринків. Однак другою причиною був збір технічної та управлінської інформації. Кошти на пошук і переклад мають бути збільшені і на урядовому рівні; однак основна відповідальність за стан справ у цій галузі лежить на приватних фірмах. Статистика торгівлі в США цілком
 17. РЕЗЮМЕ
  питання про уніфікацію методів збору інформації, її статистичній обробці, порівнянності класифікаторів, що беруть участь у міжнародному обміні товарів і послуг, видів діяльності, одиниць вимірювання та
 18. Продуктивність в секторах і галузях
  статистики праці США не публікує порівняльних даних про рівень продуктивності праці в різних секторах та галузях економіки різних країн. Публікуються тільки дані про обробної промисловості, однак навіть у цьому випадку можна виявити цифри, що характеризують темпи зростання, але не рівні продуктивності. Дані для порівняння рівнів продуктивності в різних країнах по
 19. 2. МЕХАНІМЗ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ СТАТИСТИКИ
  питань, збір, аналіз, публікування і оновлення статистичних відомостей, одержуваних від держав-членів і спеціалізованих установ ООН; - поліпшення порівнянності даних шляхом організації додаткових досліджень і розрахунків; координація статистичної діяльності ООН , спеціалізованих установ, національних статистичних і міжнародних економічних організацій; -
© 2014-2022  epi.cc.ua