Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 25. Показники використання робочих місць

Показники використання робочих місць застосовуються при аналізі використання робочої сили на підприємстві. До даної групи показників відносяться такі коефіцієнти:
1) коефіцієнт змінності;
2) коефіцієнт використання змінного режиму;
3) коефіцієнт безперервності;
4) інтегральний коефіцієнт використання робочих місць.
Коефіцієнт змінності характеризує, скільки змін у середньому протягом доби могло працювати при рівномірному завантаженні змін робочою силою, тобто за умови, що в кожній зміні зайнято стільки людей, скільки працює в найбільш заповненої зміні . Даний коефіцієнт може бути розрахований як на певну дату, так і за календарний період:
1) коефіцієнт змінності робочої сили, розрахований на певну дату:


2) Коефіцієнт змінності за календарний період:


Коефіцієнт використання змінного режиму характеризує ступінь рівномірності розподілу робочих по змінах. Він розраховується як відношення коефіцієнта змінності до числа змін роботи підприємства по режиму:


При рівномірному завантаженні змін коефіцієнт змінності буде дорівнює числу змін роботи підприємства, а коефіцієнт використання змінного режиму буде дорівнює 100%. Чим більше відхиляється коефіцієнт використання змінного режиму від 100%, тим менш рівномірно розподіляються робочі по змінах.
Коефіцієнт безперервності або коефіцієнт використання робочих місць у найбільшу зміну характеризує використання робочих місць у найбільш заповненій зміні. Даний коефіцієнт також може бути розрахований або на певну дату, або за календарний період:
1) коефіцієнт безперервності на певну дату:


2) коефіцієнт безперервності за календарний період:


Показник
(число людино-днів, відпрацьованих у найбільш заповнену зміну) - (кількість робочих місць * число робочих днів за період)
характеризує втрати робочого часу в найбільш заповненої зміні в результаті неповного завантаження робочих місць.
Інтегральний коефіцієнт використання робочих місць дає узагальнюючу характеристику використання робочих місць у всіх змінах. Даний коефіцієнт може бути розрахований двома способами:
1) як добуток коефіцієнта використання змінного режиму і коефіцієнта безперервності:
Кинтегр=Кисп. змін. реж. * Кнепр.;
2) як відношення числа відпрацьованих людино-днів у всіх змінах за період до числа робочих днів за період, помноженому на кількість робочих місць:


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Питання 25. Показники використання робочих місць "
 1. 4. Планування та використання площ
  . Планування робочого простору і раціональне розміщення робочих місць на цьому просторі необхідні тому, що в ході спільної роботи всі члени групи повинні знаходитися в постійному контакті. Змінюється і схема руху деталей, що переміщуються більшою мірою по колу, а не вздовж, як на традиційному складальному конвеєрі, Раціональне планування робочих місць та організації
 2. 7. Організація та обслуговування робочих місць
  Обов'язковою умовою ефективної, високопродуктивної роботи виконавців за будь-яких формах поділу і кооперації праці є організація та обслуговування робочих місць. Робоче місце служить первинною ланкою, осередком будь-якого виробничого і трудового процесу, саме на робочому місці з'єднуються воєдино і взаємодіють три елементи виробничого процесу: предмети, засоби праці і
 3. Технічна підсистема
  У технічній підсистемі можна виділити шість взаємопов'язаних характеристик, які можна трактувати по-різному в ході соціотехніческогоконструювання. 1. Функціональне призначення та концептуальні установки. 2. Організаційна структура. 3. Конструювання робочих місць і роль працівників. 4. Планування та використання площ. 5. Професійна підготовка. 6.
 4. Питання 23. Баланси робочого часу
  За допомогою балансів робочого часу здійснюється аналіз його використання. Вони складаються в людино-днях і людино-годинах. Баланс робочого часу складається з двох розділів: ресурси робочого часу; використання робочого часу. У розділі ресурсів робочого часу відображаються такі показники: календарний фонд робочого часу; неявки у зв'язку із святковими та вихідними
 5. Вони вважають, що уряд повинен захистити вітчизняну сталеливарну
  Вони вважають, що уряд повинен захистити вітчизняну сталеливарну промисловість від іноземної конкуренції. Давай-те розглянемо деякі доводи, які вони можуть привести на підтримку своєї думки, і реакцію групи економістів. Частина 3. Попит і пропозиція 2: ринки і добробут Робочі місця Противники вільної торгівлі часто стверджують, що обмін товарами з
 6. 2. Питання на кмітливість
  Через скільки місць господарської діяльності пройде продукт, перш ніж він опиниться в вашому домі: а) молоко; б) банани; в) телевізор; г) черевики; д)
 7. Державна політика боротьби з безробіттям
  Оскільки безробіття являє собою серйозну макроекономічну проблему, держава вживає заходів для боротьби з нею. Для різних типів безробіття, обумовлених різними причинами, використовуються різні заходи. Спільними для всіх типів безробіття заходами є виплата допомоги з безробіття, створення служб зайнятості (бюро з працевлаштування). Специфічними заходами для боротьби з
 8. Основні напрямки державного регулювання ринку праці
  Внаслідок різноманіття внутрішніх регуляторів, а також в силу соціальної важливості ефективного функціонування ринку робочої сили він потребує кваліфікованого регулювання . Представляється, що створення такої дієвої системи регулювання в сфері зайнятості є однією з основних соціальних завдань проводяться в Росії реформ. Треба сказати, що дещо в цій галузі вже зроблено. Прийнятий
 9. Стаття 21. Продаж державного або муніципального майна на комерційному конкурсі з інвестиційними та (або) соціальними умовами
  1. Державне або муніципальне майно продається на комерційному конкурсі з інвестиційними та (або) соціальними умовами (далі - комерційний конкурс) у разі, якщо стосовно об'єкта приватизації його покупцеві необхідно виконати певні інвестиційні та (або) соціальні умови. Право придбання об'єкта приватизації належить тому покупцю, який запропонував у ході
 10. 3. Організація робочих місць і роль працівників
  . Орієнтація на групову та індивідуальну підприємливість, що забезпечується социотехнической організаційною структурою, знаходить відображення і в новій організації робочих місць. Принцип вузької спеціалізації кожного з працівників замінюється підходом, при якому група робітників універсальної кваліфікації несе повну відповідальність за певну ділянку роботи. Вона відповідає за якість, економію
 11. 2. Предмет економіки праці
  Предметом економіки праці є система соціально-економічних відносин, що складаються в процесі трудової діяльності, між роботодавцем, найманим працівником і державою з приводу організації праці. Принципи ринкової економіки активно впроваджуються в область залучення і використання робочої сили, соціально-трудових відносин, організації та оплати праці, а також формування та
© 2014-2022  epi.cc.ua