Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 24. Показники використання робочого часу

Показники використання робочого часу розраховуються на основі даних балансів робочого часу. До цих показників відносяться:
1) коефіцієнт використання максимально можливого фонду робочого часу:


де ТФ - фактично відпрацьовані години в урочний час;
ТМ. В. Ф. - максимально можливий фонд робочого часу.
За допомогою даного показника аналізується використання робочого часу на підприємстві та в окремих його підрозділах, а також часу на підприємствах галузі;
2) коефіцієнт використання табельного фонду робочого часу:


де ТТ. Ф. - табельний фонд робочого часу.
Коефіцієнт використання табельного фонду робочого часу використовують для зіставлення рівнів використання робочого часу при міжгалузевих порівняннях. Використання в цьому випадку коефіцієнта КМ. В. Ф. може привести до помилкових результатів, тому що тривалість чергових відпусток для працівників, зайнятих у різних галузях, вельми різко відрізняється;
3) коефіцієнт використання календарного фонду робочого часу:


де ТК.
Ф. - календарний фонд робочого часу.
Цей коефіцієнт використовується як для аналізу і зіставлення ступеня використання робочого часу на рівні підприємств, галузей та економіки в цілому, так і при міжнародних порівняннях використання робочого часу;
4) показники структури максимально можливого фонду робочого часу. Розмір показники структури максимально можливого фонду часу. Розмір цього фонду приймають за 100% і визначають, скільки відсотків становить:
а) відпрацьований час;
б) час, не використане з поважних, у тому числі по конкретним, причин;
в) втрати робочого часу, в тому числі по окремих причин.
5) коефіцієнт використання робочого періоду в днях:


де середня фактична тривалість робочого періоду в днях (k) - це середнє число днів, відпрацьованих одним середньооблікового працівником за аналізований період (місяць, квартал, рік). Цей показник визначається за формулою:


У показнику використання робочого періоду не враховуються внутрішньозмінні втрати робочого часу;
6) коефіцієнт використання тривалості робочого дня:


де середня фактична тривалість робочого дня (k1) - це середнє число годин, відпрацьованих одним середньооблікового працівником за робочий день.
Даний показник визначається за формулою:


Тривалість робочого дня може бути як повною, тобто з урахуванням надурочно відпрацьованих годин, так і урочної, тобто без урахування надурочно відпрацьованих годин.
В коефіцієнті використання робочого дня не враховуються цілоденні втрати робочого часу.
7) інтегральний показник використання робочого часу:
Кисп. раб. вр.=Кисп. раб. пер. * Кисп. раб. дня * 100%.
Цей коефіцієнт дозволяє врахувати і цілоденні, і внутрішньозмінні втрати робочого часу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 24. Показники використання робочого часу "
 1. Питання 23. Баланси робочого часу
  показники: календарний фонд робочого часу; неявки у зв'язку із святковими та вихідними днями; табельний фонд робочого часу; неявки у зв'язку з черговими відпустками; максимально можливий фонд робочого часу. Якщо необхідно розрахувати ресурси робочого часу в людино-годинах, то відповідний показник, виражений в людино-днях, множиться на середню встановлену
 2. Питання 25. Показники використання робочих місць
  показників відносяться такі коефіцієнти: 1) коефіцієнт змінності; 2) коефіцієнт використання змінного режиму; 3) коефіцієнт безперервності; 4) інтегральний коефіцієнт використання робочих місць. Коефіцієнт змінності характеризує, скільки змін у середньому протягом доби могло працювати при рівномірному завантаженні змін робочою силою, тобто за умови, що в кожній зміні зайнято
 3. Питання 26. Статистика продуктивності праці. Показники статистики праці
  показниками: 1) показником середньої вироблення продукції в одиницю часу, тобто кількістю продукції, виробленої в одиницю часу; 2) трудомісткістю одиниці продукції, тобто витратами часу на одиницю продукції. Для подальшого вивчення продуктивності праці необхідно ввести такі позначення: Q - кількість виробленої продукції; T - витрати праці на виробництво всієї
 4. Питання 29. Методи вимірювання динаміки продуктивності праці в умовах виробництва різнорідної продукції
  показники рівня продуктивності праці: {foto92} де T1, T0 - загальні витрати праці на виробництво продукції у звітному і базисному періодах відповідно; w1, w0 - загальна продуктивність праці у звітному і базисному періодах відповідно. Q 1, Q 0 - загальний обсяг різнорідної продукції, який може бути виражений у нормо-годинах робочого часу і в грошовому вираженні. Якщо показник
 5. Питання 42. Статистика обладнання
  показники потужності. Потужність - це здатність обладнання проводити певну роботу в одиницю часу. Потужність виробничого обладнання може характеризуватися різними показниками, наприклад кількістю виробленої продукції в одиницю часу, кількістю сировини, що переробляється в одиницю часу та ін Під потужністю енергетичного обладнання розуміється кількість
 6. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  показника і методів його оцінки. У більшості випадків розробка методології включає наступні етапи: 1) ідентифікація явищ і процесів, які підлягають статистичному вивченню, формулювання цілей, заради яких повинні бути обчислені ті чи інші показники; 2) визначення змісту показників; 3) визначення методів оцінки окремих показників; 4) визначення основних класифікацій,
 7. § 1. ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ РИНКУ ПРАЦІ
  питань зайнятості, безробіття, заробітної плати та інших розділах трудової статистики. Слід зазначити, що в даний час в Росії статистика ринку праці в основному перейшла на міжнародні статистичні норми. Класифікація населення за статусом зайнятості, класифікація занять, класифікація витрат на робочу силу, які використовуються в статистичній практиці, грунтуються на
 8. 10.3. Аналіз використання робочого часу
  питань: 1) склад і структура календарного, номінального, активного і корисного фондів робочого часу; 2) повнота і ефективність використання робочого часу; 3) резерви поліпшення використання робочого часу. Для аналізу повноти використання загального фонду часу співробітниками наукової організації необхідно вивчити взаємозв'язок основних показників, що характеризують робочий час,
 9. Питання 15. Статистика ринку праці. Класифікація занять (ОКЗ)
  показників статистики ринку праці. На сучасному етапі система показників статистики праці включає в себе такі показники, як чисельність трудових ресурсів, розподіл зайнятих за галузями економіки, чисельність і склад працівників підприємств, організацій та установ, використання робочого часу, рівень і динаміку продуктивності та оплати праці, стан умов праці в
 10. Загальний рівень освіти
  показників загальноосвітнього і кваліфікаційного рівня служить навчання і закінчення навчальних закладів особами в трудовому віці 25 років і більше. Дані показники свідчать, що до початку XXI в. залишилися величезні розриви у підготовці робочої сили між підсистемами світового господарства і регіонами світу. Найбільш високий рівень освіти досягнутий в промислово розвинених країнах, де майже
 11. 10.1. Основні об'єкти аналізу праці та заробітної плати в науково-дослідному інституті
  показниками, досліджуваними в процесі аналізу, є: - чисельність і структура науково-виробничого персоналу НДІ за освітнім і науковим рівнем, стажу роботи за фахом; - динаміка трудових ресурсів і плинність кадрів; - баланс використання робочого часу; - фонд заробітної плати, його динаміка і структура в розрізі категорій працюючих НДІ, видів нарахувань, по
 12. Глава 13 Населення і робоча сила в світовому господарстві
  використанням робочої сипи, що складаються в окремих країнах і регіонах, в чому впливають на стан і перспективи їх економічного і соціального розвитку, на розстановку економічних і політичних сил в регіональному та світовому масштабах. Зростання населення відчуває сильний вплив соціальних, культурних та економічних чинників, і сам помітно впливає на
 13. Питання 14. Методи демографічного прогнозування
  показників динаміки: 1) екстраполяція на основі показника середнього абсолютного приросту: {foto44} де?? - Показник середнього абсолютного приросту населення; St - прогнозована чисельність населення в році t; S0 - чисельність населення на початок прогнозованого періоду; t - період прогнозу; 2) екстраполяція на основі показника середнього темпу зростання: {foto45} де? Xt -
 14. 19. Погодинної системи оплати праці
  показників роботи, які встановлюються заздалегідь. Ця форма оплати праці в даний час, вважається найбільш поширеною. Застосування погодинно-преміальної системи можливе лише за умови правильного вибору показників преміювання. Крім того, необхідно економічне обгрунтування розроблених преміальних положень, інакше використання обраної системи оплати праці може бути
 15. 14. Резерви підвищення продуктивності праці
  використання продуктивної сили праці, усіх факторів підвищення його продуктивності за рахунок удосконалення техніки, технології, поліпшення організації виробництва, праці та управління. Резерви тісно пов'язані з факторами зростання продуктивності праці. Якщо той чи інший фактор розглядати як можливість, то використання пов'язаного з ним резерву - це процес перетворення можливостей у
© 2014-2022  epi.cc.ua