Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 23. Баланси робочого часу

За допомогою балансів робочого часу здійснюється аналіз його використання. Вони складаються в людино-днях і людино-годинах.
Баланс робочого часу складається з двох розділів:
ресурси робочого часу;
використання робочого часу.
У розділі ресурсів робочого часу відображаються такі показники:
календарний фонд робочого часу;
неявки у зв'язку із святковими та вихідними днями;
табельний фонд робочого часу;
неявки у зв'язку з черговими відпустками;
максимально можливий фонд робочого часу.
Якщо необхідно розрахувати ресурси робочого часу в людино-годинах, то відповідний показник, виражений в людино-днях, множиться на середню встановлену тривалість робочого дня.
У розділі використання робочого часу характеризується структура максимально можливого фонду робочого часу.
Максимально можливий фонд робочого часу складається з трьох частин:
фактично відпрацьований час;
час, не відпрацьований з поважних причин;
втрати робочого часу.
Перший показник в розділі використання робочого часу - це фактично відпрацьований час у людино-днях (якщо баланс складається в людино-днях) або фактично відпрацьований час у людино-годинах (якщо баланс складається в людино-годинах).
Тут вказуються тільки години, відпрацьовані в межах встановленої тривалості робочого періоду. Надурочно відпрацьований час наводиться за балансом окремим рядком.
Друга частина максимально можливого фонду - це час, не використане з поважних причин. Сюди входять:
1) неявки через хворобу, по догляду за хворими дітьми;
2) відпустки по навчанню (для складання іспитів, заліків, час навчання на курсах професійної підготовки та перепідготовки за напрямками підприємств і т. п.);
3) інші неявки з причин, передбачених законом (неявки у зв'язку з виконанням державних обов'язків, час проїзду до місця використання відпустки і назад для працівників Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостей та ін.)
При складанні балансу робочого часу в людино-годинах неявки з поважних причин, виражені в людино-днях, множаться на середню встановлену тривалість робочого дня.
Внутрішньозмінні час, не використане з поважних причин, вказується окремо.
Третя частина максимально можливого фонду часу - це втрати робочого часу. Тут відображаються цілоденні простої робочого часу з наступних причин:
1) цілоденні простої;
2) неявки через прогули;
3) неявки з дозволу адміністрації без збереження заробітної плати з поважних особистих причин;
4) масові невиходи на роботу (страйки).

Якщо баланс робочого часу складається в людино-годинах, то окремо показуються внутрішньозмінні втрати, яких відносяться внутрішньозмінні простої і години, не відпрацьовані з причини запізнень і передчасного відходу з роботи.
Окремим рядком у балансі робочого часу в складі максимально можливого фонду часу вказуються адміністративні відпустки.
Підсумкова рядок в даному розділі балансу робочого часу - це показник максимально можливого фонду робочого часу, який обчислюється як сума трьох компонент:
1) фактично відпрацьованого часу;
2) часу, не використаного з поважних причин;
3) втрат робочого часу.
На рівні підприємства баланси робочого часу доцільно складати щомісяця, тому що це дозволить узгодити виробничу програму з тими реальними ресурсами робочого часу, якими може розташовувати підприємство, на основі інформації про структуру використання робочого часу в той чи інший період.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 23. Баланси робочого часу "
 1. 2.4.3. Порівняльний аналітичний баланс
  питання, наскільки вигідно для інвестора вкладання грошей у дане підприємство, а лише оцінює стан активів і наявність коштів для погашення
 2. Ключові терміни
  балансу Фінансування Корекція платіжного балансу Чисті закордонні активи Баланс руху капіталів Операції з офіційними резервами Інтервенція Платіжний баланс Криза платіжного
 3. Глава 38. Платіжний баланс
  балансах. Платіжний баланс являє собою статистичний звіт про всі міжнародних угодах резидентів тієї чи іншої країни з нерезидентами за певний період часу. Він відображає співвідношення між обсягом товарів та послуг, отриманих даною країною з-за кордону та наданих нею закордону, а також зміни в її фінансовій позиції по відношенню до закордону. Відзначимо, що платіжний
 4. 2.4.1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
  баланс служить індикатором для оцінки фінансового стану підприємства. Разом балансу носить назву валюти балансу і дає орієнтовну суму коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Для загальної оцінки фінансового стану підприємства складають ущільнений баланс, у якому об'єднують у групи однорідні статті. При цьому скорочується число статей балансу, що підвищує його
 5. Запитання для закріплення матеріалу
  баланс, які його розділи і стандартні компоненти? Хто є резидентом і нерезидентом за російським законодавством? 3. Які критерії занесення операцій на дебет або кредит платіжного балансу? j ~ 4 ~ | Яка взаємозв'язок між рахунком поточних операцій, розташовуваним доходом країни та її заощадженнями? 5. Які операції заносяться на статтю «Доходи»? 6. Які операції проводяться
 6. Терміни і поняття
  баланс Резиденти Нерезиденти Чиста міжнародна інвестиційна позиція країни Поточні операції Поточний платіжний баланс (баланс за поточними операціями) Підсумковий баланс (баланс офіційних розрахунків) Міжнародна інвестиційна позиція країни Еластіціонний підхід Абсорбційний підхід Монетаристский
 7. Висновки
  баланс являє собою статистичний звіт про всі міжнародних угодах резидентів тієї чи іншої країни з нерезидентами за певний період часу. Він відображає співвідношення між обсягом товарів та послуг, отриманих даною країною з-за кордону та наданих закордону, а також зміни у фінансовій позиції країни по відношенню до закордону. Динаміка платіжного балансу є важливим
 8. Бухгалтерський баланс
  баланс - таблиця, що складається з двох частин: активу і пасиву (таблиця № 2.6.1). В активній частині балансу відображають господарські засоби: у розділі 1 нефінансові активи, що включають статті - основні засоби за первісною вартістю, амортизація основних засобів, матеріальні запаси і т.д.; в розділі 2 фінансові активи за статтями - грошові кошти установи, розрахунки з дебіторами по
 9. 12.2. Платіжний баланс
  баланс - співвідношення між загальною сумою платежів іноземним державам та загальною сумою надходжень від іноземних держав протягом певного періоду. Структура платіжного балансу («плюс» - приплив валюти, «мінус» - відтік валюти): I. Баланс по поточних операціях:? Торговий баланс: - експорт товарів (+); - імпорт товарів (-). ? Баланс послуг: - експорт послуг (+); - імпорт
 10. 10.3. Аналіз використання робочого часу
  питань: 1) склад і структура календарного, номінального, активного і корисного фондів робочого часу; 2) повнота і ефективність використання робочого часу; 3) резерви поліпшення використання робочого часу. Для аналізу повноти використання загального фонду часу співробітниками наукової організації необхідно вивчити взаємозв'язок основних показників, що характеризують робочий час,
 11. 86. Рівновага платіжного балансу, структура платіжного балансу
  балансу за певний період пов'язані з агрегатними показниками економічного розвитку (валовим внутрішнім продуктом, національним доходом і т. д.) і є об'єктом державного регулювання. Стан платіжного балансу за певний період тісно пов'язане зі станом національної валюти в довготривалому аспекті, ступенем її стабільності або характером змін валютного курсу. С
 12. Глава 8 ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
  балансом. Залежно від того, за який період цей документ складається, він може відображати міжнародні угоди за місяць, квартал, рік. Більшість країн публікує платіжний баланс за рік. З платіжного балансу можна дізнатися, чи є країна в більшій мірі експортером або імпортером, який вид послуг переважно експортує або імпортує, виплачує більше відсотків на капітал
 13. 90. Регулювання платіжного балансу
  баланс є одним з об'єктів державного регулювання. Це обумовлено декількома причинами. По-перше, платіжним балансам властива неврівноваженість, що виявляється в тривалому і великому дефіциті в одних країн і надмірному активному сальдо - у інших. Нестабільність балансу міжнародних розрахунків впливає на динаміку валютного курсу, міграцію капіталів, стан економіки.
 14. Питання 45 Платіжний баланс
  баланс країни відображає співвідношення грошових надходжень, отриманих даною державою з за кордону, і всіх платежів, здійснених даною країною за кордон за певний період (зазвичай за рік). Якщо надходження перевищують платежі, то можна говорити про активне, позитивному сальдо, профіцит платіжного балансу. Інакше країна має пасивне, негативне сальдо, дефіцит
 15. Питання 80 Платіжний баланс
  баланс країни відображає співвідношення грошових надходжень, отриманих даною державою з за кордону, і всіх платежів , вироблених даною країною за кордон за певний період (звичайно за рік). При складанні платіжного балансу використовується бухгалтерський принцип подвійного запису: кожна операція враховується під знаком «плюс» і «мінус». У підсумку сальдо платіжного балансу завжди дорівнює нулю.
 16. Вплив платіжного балансу на внутрішньо-і зовнішньоекономічне становище країни
  баланси країн світу постійно перебувають у нерівновазі, тобто сальдо по поточних операціях і сальдо підсумкового балансу зазвичай не дорівнюють нулю і тому балансуються рухом капіталу, державними операціями та змінами в резервах, щоб врівноважити платіжний баланс. Нерівновагу платіжних балансів, колишнє раніше скоріше винятком, стало характерною рисою нашого часу. У другій половині
© 2014-2022  epi.cc.ua