Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, 2006 - перейти до змісту підручника

Бухгалтерський баланс


Бухгалтерський баланс - таблиця, що складається з двох частин: активу і пасиву (таблиця № 2.6.1). В активній частині балансу відображають господарські засоби: у розділі 1 нефінансові активи, що включають статті - основні засоби за первісною вартістю, амортизація основних засобів, матеріальні запаси і т.д.; в розділі 2 фінансові активи за статтями - грошові кошти установи, розрахунки з дебіторами за доходами, розрахунки за виданими авансами, розрахунки з підзвітними особами і т.д.
У пасивної частини балансу відображають джерела госп. коштів: у розділі 3 зобов'язання, що включають статті розрахунки з постачальниками та підрядниками, розрахунки з оплати праці, розрахунки по платежах до бюджетів і т.д. ; В розділі 4 фінансовий результат за статтями - фінансовий результат установи, результат по резервним фондам і т.д.
Баланси формуються в двох видах: баланс виконання бюджету головного розпорядника (одержувача) коштів бюджету і баланс з надходження і вибуття коштів бюджету. Обидва види балансу формуються в розрізі бюджетних коштів, позабюджетних коштів, разом.
Крім того, за операціями касового обслуговування бюджету формується баланс по розділу 2 Активу та розділами 3 і 4 Пасиву.
Хоз.средства та їх джерела відображаються в активі і пасиві балансу за статтями відповідно до плану рахунків бухгалтерського обліку. У балансі кожній статті активу і пасиву відповідає синтетичний рахунок єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку.
Особливістю балансу є рівність підсумків активу і пасиву (таблиця № 7.3).
АКТИВСуммаПАССИВСумма1.БАЛАНСБАЛАНС
АКТИВ Сума ПАСИВ Сума
1.      
БАЛАНС   БАЛАНС  

Таблиця 7.3. - Бухгалтерський баланс
Виникаючі зміни в процесі виконання послуги , роботи не можуть порушити балансу. При цьому розрізняють чотири типи зміни балансу.
1-й тип - в активі одна або кілька статей збільшується і одна або кілька статей зменшується на одну і ту ж суму (А +, А-).

2-й тип - в пасиві одна або кілька статей збільшується і одна або кілька статей зменшується на одну і ту ж саму суму (П +, П-).
3-й тип - одна або кілька статей пасиву збільшується і одна або кілька статей активу збільшується на одну і ту ж суму (А +, П +).
4-й тип - одна або кілька статей активу зменшується і одна або кілька статей пасиву зменшується на одну і ту ж суму (А-, П-).
Таким чином, кожна господарська операція викликає в балансі подвійне і равновеликое відображення і зберігається рівність підсумків активу і пасиву балансу в результаті будь-якої операції.
Запитання для самоконтролю: 1.
Дати поняття бухгалтерського балансу. 2.
Назвати можливі варіанти зміни бухгалтерського балансу.
1.12.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Бухгалтерський баланс "
 1. Метод бухгалтерського обліку
  бухгалтерського обліку. Іншими словами, об'єктами бухгалтерського обліку, є кошти установи, джерела їх утворення та процес виконання робіт і послуг. Рис. 7.3.-Об'єкти бухгалтерського обліку Основними складовою методу бухгалтерського обліку є: документація, інвентаризація, оцінка, калькуляція, рахунки, подвійний запис, бухгалтерський баланс, звітність, контроль.
 2. Ключові терміни
  балансу Фінансування Корекція платіжного балансу Чисті закордонні активи Баланс руху капіталів Операції з офіційними резервами Інтервенція Платіжний баланс Криза платіжного
 3. Терміни і поняття
  баланс Резиденти Нерезиденти Чиста міжнародна інвестиційна позиція країни Поточні операції Поточний платіжний баланс (баланс за поточними операціями) Підсумковий баланс (баланс офіційних розрахунків) Міжнародна інвестиційна позиція країни Еластіціонний підхід Абсорбційний підхід Монетаристский
 4. 4.2.2. Власність організацій і індивідуальних підприємців
  бухгалтерської звітності, при інвентаризації, для цілей оподаткування, при переоцінці, при виявленні шкоди, при страхуванні. Оцінка майна суб'єктом здійснюється на різних стадіях підприємницької діяльності: при передачі на баланс, при продажу, при ліквідації організації. Основні правила оцінки майна містяться в нормативно-правових актах. Так, відповідно до
 5. Глава XVIII Системи обліку
  бухгалтерського обліку змінюються набагато повільніше, ніж організації, для обслуговування яких вони створені. Більшість систем фінансового та бухгалтерського обліку були створені в той час, коли переважало трудомістке виробництво. Зараз вони виявилися погано пристосованими до фондомістким, гнучким виробництвам, швидко прийнятих рішень, до більшої ролі людини і зростанню сфери послуг. Намагатися в XX в.
 6. 3. Оборотний капітал
  бухгалтерське визначення оборотного капіталу, то до перерахованого слід додати кошти в розрахунках з постачальниками і покупцями, грошові кошти в касі підприємства і витрати на заробітну плату. Далі мова йтиме про бухгалтерський
 7. Запитання для закріплення матеріалу
  баланс, які його розділи і стандартні компоненти? Хто є резидентом і нерезидентом за російським законодавством? 3. Які критерії занесення операцій на дебет або кредит платіжного балансу? j ~ 4 ~ | Яка взаємозв'язок між рахунком поточних операцій, розташовуваним доходом країни та її заощадженнями? 5. Які операції заносяться на статтю «Доходи»? 6. Які операції проводяться
 8. Поняття бухгалтерського обліку. Його завдання
  бухгалтерського обліку медичного закладу лежить Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21 листопада 1996р. № 129-ФЗ (в редакції федерального закону від 23.07.98г. № 123-ФЗ). Відповідно до цього закону, бухгалтерський облік являє собою систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання організації та їх руху шляхом суцільного,
 9. Документування господарських операцій
  бухгалтерських записів, які роблять на підставі документів, що мають доказову силу; використання документів для поточного контролю та оперативного керівництва господарською діяльністю організацій; контроль за збереженням власності, так як документами підтверджується матеріальна відповідальність працівників за довірені їм цінності; зміцнення законності, оскільки документи служать
 10. Висновки
  баланс являє собою статистичний звіт про всі міжнародних угодах резидентів тієї чи іншої країни з нерезидентами за певний період часу. Він відображає співвідношення між обсягом товарів та послуг, отриманих даною країною з-за кордону та наданих закордону, а також зміни у фінансовій позиції країни по відношенню до закордону. Динаміка платіжного балансу є важливим
 11. 12.2. Платіжний баланс
  баланс - співвідношення між загальною сумою платежів іноземним державам та загальною сумою надходжень від іноземних держав протягом певного періоду. Структура платіжного балансу («плюс» - приплив валюти, «мінус» - відтік валюти): I. Баланс по поточних операціях:? Торговий баланс: - експорт товарів (+); - імпорт товарів (-). ? Баланс послуг: - експорт послуг (+); - імпорт
 12. Економічні та бухгалтерські витрати
  бухгалтерський облік. У бухгалтерські витрати прибуток підприємця взагалі не входить. Витрати виробництва, якими оперує економічна теорія, в порівнянні з бухгалтерським обліком відрізняє оцінка внутрішніх витрат. Останні пов'язані з витратами, які здійснюються за рахунок використання власної продукції у виробничому процесі. Наприклад, частина вирощеного врожаю зерна
 13. Предмет бухгалтерського обліку
  бухгалтерського обліку - рух господарських засобів та їх джерел в процесі виконання послуг медичного і не медичного характеру. Об'єктами бухгалтерського обліку є господарські засоби, їх джерела та господарські процеси. Рис. 7.3.-Господарські засоби Засоби праці переносять свою вартість частинами на виконану послугу і таким чином
 14. Навпаки, з точки зору економіста, альтернативні издержи »володіння власним бізнесом, так само як і в
  бухгалтерський прибуток Тепер повернемося до мети фірми - прибутку. Оскільки економісти та бухгалте-ри враховують витрати різними способами, методи обчислення прибутку таю-таки не можна назвати ідентичними. Економіст обчислює економічну пріб'іш * фірми як різниця валового доходу фірми і всіх альтернативних витрат, втрачених можливостей виробництва товарів і послуг, що поставляються фірмою.
© 2014-2022  epi.cc.ua