Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. Основи економічних знань, 2006 - перейти до змісту підручника

4.2.2. Власність організацій і індивідуальних підприємців


Відповідно до ст. 8 Конституції в Російській Федерації визнаються і захищаються так само приватна, державна, муніципальна й інші форми власності.
Суб'єктами приватної власності є громадяни та юридичні особи. Стосовно сфери підприємництва слід зазначити, що громадяни-підприємці, комерційні та некомерційні організації, крім державних і муніципальних підприємств, а також установ, що фінансуються власником, є власниками майна, на базі якого вони здійснюють господарювання.
Використовуване у підприємницькій діяльності майно, що належить громадянам-підприємцям та організаціям, відокремлюється від майна інших осіб. Юридичною формою відокремлення майна юридичних осіб є закріплення його на самостійному балансі у комерційних організацій чи кошторисі у некомерційних. Створюючи філії та представництва, організації передають їм частину майна, яке відображається на окремому балансі структурного підрозділу.
При цьому майно залишається власністю юридичної особи.
Наявне у суб'єктів підприємницької діяльності майно, підлягає оцінці. Виділяють різні способи проведення оцінки: за первісною, залишковою, відновної, ринкової вартості. Вибір того чи іншого способу оцінки залежить від цілей її проведення, виду майна, стадії підприємницької діяльності.
Так, оцінка майна може проводитися з метою статистичного спостереження, для формування бухгалтерської звітності, при інвентаризації, для цілей оподаткування, при переоцінці, при виявленні шкоди, при страхуванні. Оцінка майна суб'єктом здійснюється на різних стадіях підприємницької діяльності: при передачі на баланс, при продажу, при ліквідації організації.
Основні правила оцінки майна містяться в нормативно-правових актах. Так, відповідно до Положення по веденню бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ оцінка майна, придбаного за плату, здійснюється шляхом підсумовування фактично проведених витрат на його покупку; майна, отриманого безоплатно, - за ринковою вартістю на дату оприбуткування; майна, виробленого в самій організації, - за вартістю його виготовлення.

За загальним правилом оцінка майна здійснюється самим суб'єктом підприємницької діяльності. Разом з тим законодавством РФ встановлено випадки обов'язкового проведення незалежної оцінки об'єктів. Так, відповідно до Федерального закону «Про акціонерні товариства» залучення незалежного оцінювача необхідно, зокрема, для визначення ринкової вартості майна у разі викупу товариством у акціонерів належних їм акцій. Діяльність незалежних оцінювачів регулюється Федеральним законом «Про оціночної діяльності в РФ».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.2.2. Власність організацій і індивідуальних підприємців "
 1. Платники податків
  власного виробництва, становить не менше 70%. Доходи від реалізації визначаються у порядку, передбаченому статтею 249 НК, доходи, зазначені в статті 251 НК, не враховуються. Чи не має право переходити на сплату ЕСХН: 1) організації, що мають філії і (або) представництва; 2) організації та індивідуальні підприємці, що займаються виробництвом підакцизних товарів; 3)
 2. Єдиний соціальний податок
  організації; - індивідуальні підприємці; - фізичні особи, які не визнані індивідуальними підприємцями; 2) індивідуальні підприємці, адвокати, нотаріуси, які займаються приватною практикою. Члени селянського (фермерського) господарства прирівнюються до індивідуальних підприємців. Якщо платник податку одночасно належить до кількох категорій
 3. 20. Спрощена система оподаткування
  організаціями та індивідуальними підприємцями застосовується у відповідності з главою 26.2 НК поряд з іншими режимами оподаткування. Перехід до спрощеної системи оподаткування (ССО) або повернення до інших режимами оподаткування здійснюється організаціями та індивідуальними підприємцями добровільно. Застосування спрощеної системи оподаткування організаціями передбачає їх
 4. 19. Система оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників (єдиний сільськогосподарський податок)
  організацій; 2) податку на майно організацій; 3) єдиного соціального податку. Індивідуальні підприємці, які є платниками податків ЕСХН, звільняються від обов'язку щодо сплати: 1) податку на доходи фізичних осіб (щодо доходів, отриманих від підприємницької діяльності); 2) податку на майно фізичних осіб (щодо майна, використовуваного для
 5. Об'єкт оподаткування
  власності або інших речових прав на майно, а також договорів, пов'язаних з передачею в користування майна. Об'єктом оподаткування для платників податків індивідуальних підприємців, адвокатів, нотаріусів, що займаються приватною практикою, визнаються доходи від підприємницької або іншої професійної діяльності за вирахуванням витрат, пов'язаних з їх отриманням. Для
 6. Порядок подання відомостей організаціями та індивідуальними підприємцями, залік або повернення сум збору за нереалізованим ліцензіями (дозволами)
  організації та індивідуальні підприємці мають право звернутися до податкового органу за місцем свого обліку за заліком або поверненням сум збору за нереалізованим ліцензіями (дозволами) на користування об'єктами тваринного світу, виданим уповноваженим органом. Залік або повернення сум збору за нереалізованим ліцензіями (дозволами) на користування об'єктами тваринного світу здійснюється в порядку,
 7. 77. ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ І СПЛАТИ ЄДИНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОДАТКУ (ЕСХН)
  організацій - заміну сплати податку на прибуток організацій, податку на майно організацій і єдиного соціального податку сплатою ЕСХН; 2) для індивідуальних підприємців - заміну сплати податку на доходи фізичних осіб, податку на майно фізичних осіб та єдиного соціального податку сплатою ЕСХН; 3) для організацій і індивідуальних підприємців заміну сплати ПДВ (за винятком ПДВ,
 8. Некомерційні організації
  власність майно, в тому числі на членські внески. Вони не відповідають за зобов'язаннями громадських та релігійних організацій, в яких беруть участь як їх членів, а зазначені організації не відповідають за зобов'язаннями своїх членів. Індивідуальні підприємці. Якщо окремий громадянин займається підприємницькою діяльністю, але без утворення юридичної особи (наприклад,
 9. 69. Спрощена система оподаткування
  організаціями передбачає звільнення організацій від сплати податку на прибуток організацій, податку на майно організацій і єдиного соціального податку. Індивідуальні підприємці звільняються від сплати податку на доходи фізичних осіб, податку на майно фізичних осіб, єдиного соціального податку. платник податків не сплачують податок на додану вартість, за винятком ПДВ,
 10. 46. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ І СПЛАТИ ЗБОРІВ
  організаціями та індивідуальними підприємцями - за місцем свого обліку. Платники суму збору за користування об'єктами тваринного світу сплачують при отриманні ліцензії (дозволу) на користування об'єктами тваринного світу. Платники суму збору за користування об'єктами водних біологічних ресурсів сплачують у вигляді разового та регулярних внесків. Сума разового внеску визначається як
 11. Податкова декларація
  власності або на праві постійного (безстрокового) користування земельні ділянки у підприємницькій діяльності, - після закінчення податкового періоду подають до податкового органу за місцем знаходження земельної ділянки податкову декларацію з податку. Форма податкової декларації з податку затверджена наказом Мінфіну РФ від 23 вересня 2005 року N 124н "Про затвердження форми податкової
 12. Свердловська область
  організації, на яких зареєстровані транспортні засоби, призначені для укомплектування автомобільних колон військового типу, - за кожне з таких транспортних засобів; - органи державної влади Свердловської області, органи місцевого самоврядування муніципальних утворень, розташованих на території області, - за кожну зареєстровану на них транспортний засіб; -
 13. 25. ПОДАТКОВА БАЗА І СТАВКИ ЄСП
  організацій, підприємців, фізичних осіб, які виробляють виплати фізичним особам, являє собою суму виплат та інших винагород, нарахованих платниками податків за податковий період на користь фізичних осіб; - для підприємців, адвокатів, нотаріусів, що займаються приватною практикою, податковою базою є сума доходів, отриманих ними за податковий період, в грошовій і натуральній
 14. Платники податків
  організації та індивідуальні підприємці, які перейшли на спрощену систему оподаткування і застосовують її в порядку, встановленому НК. Організація має право перейти на ССО, якщо за підсумками дев'яти місяців того року, в якому організація подає заяву про перехід на спрощену систему оподаткування, доходи, які визначаються відповідно до статті 248 НК, не перевищили 15 млн руб.
 15. Частина 4. Спеціальні податкові режими для малих підприємств і індивідуальних підприємців
  індивідуальних
© 2014-2022  epi.cc.ua