Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

Порядок подання відомостей організаціями та індивідуальними підприємцями, залік або повернення сум збору за нереалізованим ліцензіями (дозволами)Організації та індивідуальні підприємці, що здійснюють користування об'єктами тваринного світу за ліцензією (дозволу) на користування об'єктами тваринного світу, не пізніше десяти днів з дати отримання такої ліцензії (дозволу) подають до податкових органів за місцем свого обліку відомості про отримані ліцензії (дозволи) на користування об'єктами тваринного світу, суми збору, що підлягають сплаті, та суми фактично сплачених зборів.
Після закінчення терміну дії ліцензії (дозволу) на користування об'єктами тваринного світу організації та індивідуальні підприємці мають право звернутися до податкового органу за місцем свого обліку за заліком або поверненням сум збору за нереалізованим ліцензіями (дозволами) на користування об'єктами тваринного світу, виданим уповноваженим органом.

Залік або повернення сум збору за нереалізованим ліцензіями (дозволами) на користування об'єктами тваринного світу здійснюється в порядку, встановленому главою 12 НК, за умови подання документів, перелік яких затверджується федеральним податковим органом.
Організації та індивідуальні підприємці, що здійснюють користування об'єктами водних біологічних ресурсів за ліцензією (дозволу) на користування об'єктами водних біологічних ресурсів, не пізніше десяти днів з дати отримання такої ліцензії (дозволу) подають до податкових органів за місцем свого обліку відомості про отримані ліцензії (дозволи) на користування об'єктами водних біологічних ресурсів, суми збору, що підлягають сплаті у вигляді разового та регулярних внесків.

Відомості представляються організаціями та індивідуальними підприємцями, що здійснюють користування об'єктами тваринного світу та користування об'єктами водних біологічних ресурсів, за формами, що затверджується федеральним податковим органом.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порядок подання відомостей організаціями та індивідуальними підприємцями, залік або повернення сум збору за нереалізованим ліцензіями (дозволами) "
 1. 4.3. Права та обов'язки суб'єктів податкових відносин
  порядок їх заповнення, давати роз'яснення про порядок обчислення і сплати податків та зборів; - здійснювати повернення або залік надмірно сплачених або надмірно стягнених сум податків, пені та штрафів у порядку ст. 78 і 79 НК РФ; - дотримуватися податкову таємницю; - направляти платнику податків або податковому агенту копії акту податкової перевірки і рішення податкового органу, а також у випадках,
 2. 5.3. Виконання податкового обов'язку
  порядок подання інформації, віднесеної до державної таємниці, не передбачений законодавством Російської Федерації. Зазначений порядок застосовується до 1 січня 2008 року стосовно платників податків, середньооблікова чисельність працівників яких станом на 1 січня 2007 року перевищує 250 чоловік. Податковий орган не вправі відмовити у прийнятті податкової декларації (розрахунку) та
 3. Порядок обчислення, порядок і терміни сплати податку платниками податків, що виробляють виплати фізичним особам
  подання розрахунку з податку. Якщо у звітному (податковому) періоді сума застосованого податкового вирахування перевищує суму фактично сплаченого страхового внеску за той же період, така різниця визнається заниженням суми податку, що підлягає сплаті, з 15-го числа місяця, наступного за місяцем, за який сплачено авансові платежі з податку . Дані про суми обчислених, а також сплачених
 4. Глосарій
  порядок емісії та обігу грошей, а також державний апарат, який здійснює регулювання грошового обігу Грошово-кредитна політика - сукупність заходів у галузі грошового обігу та кредиту, направлених на регулювання економіки Грошові доходи - отримання грошей у вигляді оплати праці, доходів від підприємницької діяльності, пенсій, стипендій, доходів від власності
 5. 15.2. Прибутковий податок з фізичних осіб
  порядок стягування прибуткового податку в РФ введено з січня 1992 У відповідності з ним прибутковий податок сплачується всіма категоріями платників виходячи з сукупного річного доходу. Для всіх видів доходів встановлено єдина шкала ставок і єдина система пільг. Широке застосування отримали декларації про доходи. Визначено порядок формування оподатковуваного мінімуму доходів - у розмірі
 6. Питання 7 Види відповідальності за податкові правопорушення
  порядок управління у сфері податкових правовідносин і правовідносин з обов'язкового соціального страхування, безпосереднім об'єктом - встановлений порядок подання до податкових органів, митні органи та органи державних позабюджетних фондів відомостей, необхідних для здійснення податкового контролю. 2.1. Об'єктивну сторону правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15.6 КоАП РФ,
 7. Порядок відшкодування податку
  подання платником податків податкової декларації податковий орган перевіряє обгрунтованість суми податку, заявленої до відшкодування, при проведенні камеральної податкової перевірки. По закінченні перевірки протягом семи днів податковий орган зобов'язаний прийняти рішення про відшкодування відповідних сум, якщо при проведенні камеральної податкової перевірки не було виявлено порушення законодавства про
 8. Податкова декларація
  порядок подання яких визначено цим пунктом, проводиться не пізніше ніж через 15 календарних днів з моменту подання такої декларації. У податкових деклараціях фізичні особи вказують всі отримані ними в податковому періоді доходи (за винятком винагород, виплачуваних за рахунок коштів бюджету за надання ними сприяння органам влади у виявленні терористичних актів),
 9. Порядок обчислення податку та авансових платежів з податку
  відомості про земельні ділянки, визнаних об'єктом оподаткування відповідно до НК, станом на 1 січня року, що є податковим періодом. Відомості представляються органами, які здійснюють ведення державного земельного кадастру, органами, які здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним, та органами муніципальних утворень за формами,
 10. § 16.1. Податок на додану вартість
  порядок справляння ПДВ, є Закон РФ від 6 грудня 1991 р. № 1992-1 «Про податок на додану вартість» (з наступними змінами). Початкова редакція ст. 1 цього закону містила наступне визначення ПДВ: «Він являє собою форму вилучення до бюджету частини приросту вартості, яка створюється на всіх стадіях процесу виробництва товарів, робіт і послуг ... і вноситься до бюджету у міру
© 2014-2022  epi.cc.ua