Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

Порядок відшкодування податкуУ разі якщо за підсумками податкового періоду сума податкових відрахувань перевищує загальну суму податку, обчислену за операціями , визнаним об'єктом оподаткування, отримана різниця підлягає відшкодуванню (заліку, поверненню) платнику податків.
Після подання платником податків податкової декларації податковий орган перевіряє обгрунтованість суми податку, заявленої до відшкодування, при проведенні камеральної податкової перевірки.
По закінченні перевірки протягом семи днів податковий орган зобов'язаний прийняти рішення про відшкодування відповідних сум, якщо при проведенні камеральної податкової перевірки не було виявлено порушення законодавства про податки і збори.
У разі виявлення порушень законодавства про податки і збори в ході проведення камеральної податкової перевірки уповноваженими посадовими особами податкових органів повинен бути складений акт податкової перевірки.
Акт та інші матеріали камеральної податкової перевірки, в ході якої було виявлено порушення законодавства про податки і збори, а також подані платником податків (його представником) заперечення повинні бути розглянуті керівником (заступником керівника) податкового органу, який проводив податкову перевірку, і рішення щодо них має бути прийнято відповідно до НК.
За результатами розгляду матеріалів камеральної податкової перевірки керівник (заступник керівника) податкового органу виносить рішення про притягнення платника податків до відповідальності за вчинення податкового правопорушення або про відмову у залученні платника податків до відповідальності за вчинення податкового правопорушення.
Одночасно з цим рішенням виноситься рішення про відшкодування (повністю або частково) суми податку, заявленої до відшкодування, або рішення про відмову у відшкодуванні суми податку, заявленої до відшкодування.

За наявності у платника податків недоїмки з податку, іншим федеральним податках, заборгованості за відповідними пенями і (або) штрафів, що підлягають сплаті чи стягненню, податковим органом проводиться самостійно залік суми податку, що підлягає відшкодуванню, в рахунок погашення зазначених недоїмки та заборгованості по пені і (або) штрафів.
У разі коли податковий орган прийняв рішення про відшкодування суми податку (повністю або частково) за наявності недоїмки з податку, що утворилася в період між датою подання декларації та датою відшкодування відповідних сум та не перевищує суму, що підлягає відшкодуванню за рішенням податкового органу, пені на суму недоїмки не нараховуються.
За відсутності у платника податків недоїмки з податку, іншим федеральним податках, заборгованості за відповідними пенями і (або) штрафів, що підлягають сплаті чи стягненню у випадках, передбачених цим Кодексом, сума податку, що підлягає відшкодуванню за рішенням податкового органу, повертається за заявою платника податків на вказаний ним банківський рахунок. За наявності письмової заяви платника податків суми, що підлягають поверненню, можуть бути спрямовані в рахунок сплати майбутніх податкових платежів з податку або іншим федеральним податках.
Рішення про залік (повернення) суми податку приймається податковим органом одночасно з винесенням рішення про відшкодування суми податку (повністю або частково).
Доручення на повернення суми податку, оформлене на підставі рішення про повернення, підлягає направленню податковим органом до територіального органу Федерального казначейства наступного дня після дня прийняття податковим органом цього рішення.
Територіальний орган Федерального казначейства протягом п'яти днів з дня отримання зазначеного доручення здійснює повернення платнику податків суми податку відповідно до бюджетного законодавства РФ і в той же термін повідомляє податковий орган про дату повернення і сумі повернутих платнику податку коштів .

Податковий орган зобов'язаний повідомити в письмовій формі платнику податків про прийняте рішення про відшкодування (повністю або частково), про прийняте рішення про залік (повернення) суми податку, що підлягає відшкодуванню, або про відмову у відшкодуванні протягом п'яти днів з дня прийняття відповідного рішення.
Зазначене повідомлення може бути передано керівнику організації, індивідуальному підприємцю, їх представникам особисто під розписку або іншим способом, що підтверджує факт і дату його отримання.
При порушенні термінів повернення суми податку, рахуючи з 12-го дня після завершення камеральної податкової перевірки, за підсумками якої було винесено рішення про відшкодування (повному або частковому) суми податку, нараховуються відсотки виходячи із ставки рефінансування Центрального банку РФ.
Процентна ставка приймається рівною ставкою рефінансування Центрального банку РФ, що діяла в дні порушення терміну відшкодування.
У разі якщо передбачені НК відсотки сплачені платнику податків не в повному обсязі, податковий орган приймає рішення про повернення суми, що залишилася відсотків, розрахованої виходячи з дати фактичного повернення платнику податків суми податку, що підлягає відшкодуванню, протягом трьох днів з дня отримання повідомлення територіального органу Федерального казначейства про дату повернення і сумі повернутих платнику податку коштів.
Доручення на повернення суми, що залишилася відсотків, оформлене на підставі рішення податкового органу про повернення цієї суми, підлягає направленню податковим органом у строк, встановлений НК, до територіального органу Федерального казначейства для здійснення повернення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порядок відшкодування податку "
 1. 4.6. Додаткова інформація
  порядок надання житлових приміщень, умови користування і розпорядження, а також змін і припинення користування ними. Житлове товариство - товариство власників житлових і нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках із встановленням умов спільного користування міжквартирними сходами, ліфтами, коридорами, дахами, технічними підвалами, позаквартирних інженерним обладнанням,
 2. 8.3. Неподаткові доходи бюджету
  порядок перерахування коштів, одержуваних у порядку приватизації державного або муніципального майна, визначається законодавством Російської Федерації про приватизацію, а справляння окремих санкцій - Цивільним та Кримінальним кодексами Російської Федерації. Неподаткові доходи можуть носити обов'язковий і необов'язковий характер, стягуватися на добровільній і примусовій основі. У них не
 3. ГЛАВА 10. Податок на додану вартість
  порядок складання рахунків-фактур, ведення журналів обліку рахунків-фактур, книг покупок і книг продажів. Рахунки-фактури - обов'язковий документ для всіх платників ПДВ і служать інструментом додаткового контролю податкових органів за повнотою збору цього податку. З введенням рахунків-фактур відшкодування ПДВ по придбаних товарах, призначеним для продажів, і матеріальних ресурсів, вартість
 4. 15.2. Прибутковий податок з фізичних осіб
  порядок стягування прибуткового податку в РФ введено з січня 1992 У відповідності з ним прибутковий податок сплачується всіма категоріями платників виходячи з сукупного річного доходу. Для всіх видів доходів встановлено єдина шкала ставок і єдина система пільг. Широке застосування отримали декларації про доходи. Визначено порядок формування оподатковуваного мінімуму доходів - у розмірі
 5. 31.1. Види та органи фінансового контролю
  порядок діяльності визначені Федеральним законом «Про Рахункову Палаті» (від 11 січня 1995 р. № 4-ФЗ) Завданнями Рахункової Палати є: 1) організація і здійснення контролю за своєчасним виконанням дохідних і видаткових статей федерального бюджету і бюджетів федеральних позабюджетних фондів за обсягами, структурою та цільовим призначенням; 2) визначення ефективності та доцільності
 6. 31.4. Методи і порядок проведення документальних перевірок
  відшкодуванню завданих збитків має бути обумовлено договорами; 2) отримання відсотків за сумами коштів, що значаться на розрахунковому, поточних, валютному та інших рахунках підприємства. Отримання (сплата) таких доходів (витрат) обумовлено тільки договорами з підприємствами, що мають ліцензії на право займатися банківськими операціями від Центрального банку РФ. Тому перевіряючий повинен перш
 7. Словник термінів
  порядок складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів, що входять у бюджетну систему країни. Бюджетне регулювання - перерозподіл коштів з метою забезпечення територіальним бюджетом мінімально необхідного рівня доходів, що спрямовуються на економічний та соціальний розвиток територій. Бюджетний устрій - організація і принципи побудови бюджетної системи, її
 8. Словник термінів
  порядок їх емісії, порядок обігу грошей і платежів, правила конвертації валют, а також державний апарат, здійснює регулювання грошового обігу. Грошовий обіг - це рух грошей, що виконують свої функції і обслуговуючих кругообіг товарів і послуг. Грошово-кредитна політика - сукупність заходів в області грошового обігу та кредиту, спрямована на
 9. 1.1.16. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЕКОНОМІКИ, РИНКУ
  порядок. Д.М. Кейнс орієнтувався на соціалізацію економічного життя, в тому числі інвестицій, які сприймалися ним як шлях до державного соціалізму [58, с.453-454]. При цьому він припускав поступовий перехід: «Крім того, необхідні заходи соціалізації можна вводити поступово, не ламаючи сталих традицій суспільства». Багато уваги приділив їй Й. Шумпетер. Він називав її
 10. Питання 2. Сучасна податкова система РФ, її елементи, принципи побудови, тенденції розвитку
  порядок і терміни сплати податку, а також форми звітності з цього регіонального податку. Інші елементи оподаткування встановлюються Податковим кодексом. При встановленні регіонального податку законодавчими (представницькими) органами суб'єктів РФ можуть також передбачатися податкові пільги та підстави для їх використання платником податків. Місцевими визнаються податки і збори,
© 2014-2022  epi.cc.ua