Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

Порядок обчислення податку та авансових платежів з податкуСума податку обчислюється після закінчення податкового періоду як відповідна податковій ставці відсоткова частка податкової бази.
Платники податків-організації обчислюють суму податку (суму авансових платежів з податку) самостійно.
Платники податків - фізичні особи, які є індивідуальними підприємцями, - обчислюють суму податку (суму авансових платежів з податку) самостійно щодо земельних ділянок, які використовуються ними в підприємницькій діяльності.
Сума податку (сума авансових платежів з податку), що підлягає сплаті до бюджету платниками податків, які є фізичними особами, обчислюється податковими органами.
Представницький орган муніципального освіти (законодавчі (представницькі) органи державної влади міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга) при встановленні податку має право передбачити сплату протягом податкового періоду не більше двох авансових платежів з податку для платників податків, є фізичними особами, сплачують податок на підставі податкового повідомлення.
Сума авансового платежу з податку, що підлягає сплаті платником податків - фізичною особою, яка сплачує податок на підставі податкового повідомлення, - обчислюється як добуток відповідної податкової бази та встановленої нормативними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень (законами міст федерального значення Москви і Санкт-Петербурга) частки податкової ставки в розмірі, що не перевищує однієї другої податкової ставки, встановленої відповідно до НК, у разі встановлення одного авансового платежу, і 1/3 податкової ставки в разі встановлення двох авансових платежів.
Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками податкового періоду, визначається як різниця між сумою податку, обчисленої відповідно до НК, і сумами підлягають сплаті протягом податкового періоду авансових платежів з податку.
Платники податків, щодо яких звітний період визначено як квартал, обчислюють суми авансових платежів з податку після закінчення першого, другого і третього кварталу поточного податкового періоду як 1/4 відповідної податкової ставки процентної частки кадастрової вартості земельної ділянки станом на 1 січня року, що є податковим періодом.
У разі виникнення (припинення) у платника податку протягом податкового (звітного) періоду права власності (постійного (безстрокового) користування, довічного успадкованого володіння) на земельну ділянку (його частку) обчислення суми податку (суми авансового платежу з податку) щодо даної земельної ділянки проводиться з урахуванням коефіцієнта, визначеного як відношення числа повних місяців, протягом яких дана земельна ділянка перебувала у власності (постійному (безстроковому) користуванні, довічне успадковане володінні) платника податків, до числа календарних місяців у податковому (звітному) періоді, якщо інше не передбачено цією статтею.
При цьому якщо виникнення (припинення) зазначених прав відбулося до 15 числа відповідного місяця включно, за повний місяць приймається місяць виникнення зазначених прав. Якщо виникнення (припинення) зазначених прав відбулося після 15 числа відповідного місяця, за повний місяць приймається місяць припинення зазначених прав.
Відносно земельної ділянки (її частки), що перейшло (що перейшла) у спадок до фізичної особи, податок обчислюється починаючи з місяця відкриття спадщини.
Представницький орган муніципального освіти (законодавчі (представницькі) органи державної влади міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга) при встановленні податку має право передбачити для окремих категорій платників податків право не обчислювати і не сплачувати авансові платежі з податку в протягом податкового періоду.
Платники податків, які мають право на податкові пільги, повинні представити документи, що підтверджують таке право, до податкових органів за місцем знаходження земельної ділянки, визнається об'єктом оподаткування відповідно до НК.
У разі виникнення (припинення) у платників податків протягом податкового (звітного) періоду права на податкову пільгу обчислення суми податку (суми авансового платежу з податку) щодо земельної ділянки, по якій надається право на податкову пільгу , здійснюється з урахуванням коефіцієнта, визначеного як відношення числа повних місяців, протягом яких відсутня податкова пільга, до числа календарних місяців у податковому (звітному) періоді. При цьому місяць виникнення права на податкову пільгу, а також місяць припинення зазначеного права приймається за повний місяць.
Органи, що здійснюють ведення державного земельного кадастру, і органи, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним, представляють інформацію в податкові органи відповідно до НК.
Органи, що здійснюють ведення державного земельного кадастру, і органи муніципальних утворень щорічно до 1 лютого року, що є податковим періодом, зобов'язані повідомляти в податкові органи за місцем свого перебування інформацію про земельні ділянки, визнаних об'єктом оподаткування відповідно з НК, станом на 1 січня року, що є податковим періодом.
Відомості представляються органами, які здійснюють ведення державного земельного кадастру, органами, які здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним, та органами муніципальних утворень за формами, затвердженими Міністерством фінансів РФ.
За результатами проведення державної кадастрової оцінки земель кадастрова вартість земельних ділянок станом на 1 січня календарного року підлягає доведенню до відома платників податків у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування (виконавчими органами державної влади міст федерального значення Москви й Санкт -Петербурга), не пізніше 1 березня цього року.

Щодо земельних ділянок, придбаних (наданих) у власність фізичними та юридичними особами на умовах здійснення на них житлового будівництва, за винятком індивідуального житлового будівництва, обчислення суми податку (суми авансових платежів з податку) проводиться з урахуванням коефіцієнта 2 протягом трирічного терміну будівництва починаючи з дати державної реєстрації прав на дані земельні ділянки аж до державної реєстрації прав на збудований об'єкт нерухомості. У разі завершення такого житлового будівництва та державної реєстрації прав на збудований об'єкт нерухомості до закінчення трирічного терміну будівництва сума податку, сплаченого за цей період понад суму податку, обчисленої з урахуванням коефіцієнта 1, визнається сумою зайво сплаченого податку і підлягає заліку (поверненню) платнику податку у загальновстановленому порядку (з 1 січня 2008 року).
Щодо земельних ділянок, придбаних (наданих) у власність фізичними та юридичними особами на умовах здійснення на них житлового будівництва, за винятком індивідуального житлового будівництва, обчислення суми податку (суми авансових платежів з податку) проводиться з урахуванням коефіцієнта 4 протягом періоду, що перевищує трирічний термін будівництва, аж до дати державної реєстрації прав на збудований об'єкт нерухомості (з 1 січня 2008 року).
Щодо земельних ділянок, придбаних (наданих) у власність фізичними особами для індивідуального житлового будівництва, обчислення суми податку (суми авансових платежів з податку) проводиться з урахуванням коефіцієнта 2 після закінчення 10 років з дати державної реєстрації прав на дані земельні ділянки аж до державної реєстрації прав на збудований об'єкт нерухомості (з 1 січня 2008 року).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порядок обчислення податку і авансових платежів з податку "
 1. Порядок обчислення податку та авансових платежів
  Податок визначається як відповідна податковій ставці відсоткова частка податкової бази. Сума податку за наслідками податкового періоду визначається платником податку самостійно. За підсумками кожного звітного (податкового) періоду платники податків обчислюють суму авансового платежу, виходячи із ставки податку і прибутку, що підлягає оподаткуванню, розрахованої наростаючим підсумком з початку
 2. ГЛАВА 17. Особливості оподаткування суб'єктів малого підприємництва
  Одне з найважливіших умов становлення ринкових відносин в Російській Федерації - розвиток малого підприємництва. Його формування визначається насамперед загальної фінансово-економічною політикою, що проводиться в країні Разом з тим існують особливості функціонування малих підприємств, обумовлені закономірностями і тенденціями соціально-економічного розвитку та ринкового
 3. Питання 1 Економічний зміст податків, його еволюція
  . У відповідності зі ст.75 (ч.3) Конституції РФ система податків, що стягуються у федеральний бюджет, загальні принципи оподаткування і зборів в РФ встановлюються федеральним законом. При цьому слід мати на увазі, що відповідно до ст.72 Конституції РФ (п. "і") рішення зазначених завдань належить до спільної ведення РФ і її суб'єктів. У процесі справляння податків виникають податкові відносини
 4. Питання 2. Податковий кодекс - правова основа податкової системи Російської Федерації
  . Ось уже кілька років у Російській Федерації проходить масштабна податкова реформа. У третє тисячоліття Росія вступила з Податковим кодексом, і це вперше за всю історію російської державності. Податковий кодекс Російської Федерації складається з двох частин - загальної та спеціальної. Створена абсолютно нова основа правового регулювання податкової системи в період переходу до ринкової
 5. Питання 4. Ставки, порядок і терміни сплати податку на прибуток
  . Статтею 285 НК РФ чітко визначені податковий і звітний періоди з оподаткування прибутку організацій. Податковим періодом з податку на прибуток визнається календарний рік. Звітними періодами - перший квартал, півріччя і дев'ять місяців календарного року. За підсумками кожного звітного (податкового) періоду платники податків обчислюють суму авансового платежу виходячи із ставки податку і прибутку,
 6. Питання 4 Обчислення ПДВ та порядок його сплати до бюджету
  . Згідно з пунктом 36 Методичних рекомендацій із застосування глави 21 НК РФ у разі, коли особи визнаються податковими агентами, обчислювати і сплачувати податок до бюджету зобов'язані не тільки платники податку, а й особи, які не є платниками цього податку, так як пунктом 2 статті 161 НК РФ передбачено, що податкові агенти зобов'язані обчислити, утримати у платника податків і сплатити до
 7. Питання 3 Порядок визначення митних платежів
  . При виконанні угоди об'єкт оподаткування, податкова база, податковий період, податкова ставка і порядок обчислення податку стосовно податків, зазначених у п. 7 і 8 коментованої статті, визначаються з урахуванням особливостей, передбачених положеннями глави 26.4 НК РФ, діючими на дату вступу конкретної угоди про розподіл продукції в силу. Об'єктами оподаткування можуть
 8. Питання 1 Оподаткування комерційних банків
  Зміни в системі оподаткування комерційних банків необхідно розглядати через призму цілей податкової реформи, відображених у програмних заявах Президента, Федеральних зборів та Уряду РФ. Таких цілей можна виділити чотири: зниження податкового тягаря, спрощення податкової системи, рівномірний розподіл податкового тягаря, підвищення ефективності системи збору
 9. 5.3. Виконання податкового обов'язку
  Виконання податкового обов'язку полягає у вчиненні платником податків тих дій, які становлять обов'язок даного суб'єкта, тобто насамперед у передачі в бюджетну систему Російської Федерації певної суми грошових коштів. Податковий обов'язок повинна бути виконана: - належним суб'єктом; - в належному повному обсязі; - у встановлені терміни; - в певному
 10. 6.2. Спрощена система оподаткування
  Перехід до спрощеної системи оподаткування на відміну від єдиного податку на поставлений дохід є для організацій і індивідуальних підприємців справою добровільною. Повернення платника податків до загального режиму оподаткування також є добровільним. У разі переходу на цю систему організації замість податку на прибуток організацій, податку на майно організацій і єдиного соціального
© 2014-2021  epi.cc.ua