Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, 2006 - перейти до змісту підручника

Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис


Для щодня виникаючих господарських операцій застосовують рахунки бухгалтерського обліку.
Рахунок - це спосіб групування поточного обліку і контролю об'єктів обліку. Підставою для запису на рахунки господарських операцій є оформлені документи. Облік на рахунках ведуть в грошовому вимірнику.
Розрізняють рахунки активні, пасивні, активно-пасивні.
Рахунок складається з двох частин: ліва - дебет, права - кредит.
Якщо рахунок відкрито на активні статті балансу, то залишок (сальдо) на початок і кінець місяця і збільшення коштів записують за дебетом рахунка, зменшення коштів по кредиту рахунку.
Наприклад: залишок грошових коштів у касі на 01.05.2002 р. склав 1000,0 руб.; За період з 01.05.02002 р. по 31.05.2002 р. надійшли грошові кошти в касу в сумі 2000,0 руб.; 20.05.2002 р. видано з каси на господарські потреби грошові кошти в сумі 1450,0 руб.
Схема рахунку «каса» буде виглядати наступним чином:
ДебетКредітСальдо поч.
1000,00 Оборот
2000,00 Оборот
1450,00 Сальдо кін.
1550,00
Дебет Кредит
Сальдо поч.


1000,00
 
Оборот

2000,00
Оборот

1450,00
Сальдо кін.

1550,00
 

Сальдо (кін.)=Сальдо (поч.) + Оборот (дебет) - Оборот (кредит)
Якщо рахунок відкрито на пасивні статті балансу, то залишок на початок і кінець місяця (сальдо) і збільшення джерел господарських засобів записують по кредиту, зменшення - за дебетом рахунку.
Наприклад: заборгованість перед медичним персоналом стаціонару з оплати праці на 01.05.2002 р. становила 12000,0 руб., За період з 01.05.2002 р. по 31.05.2002 р. заборгованість збільшилася на 5000 , 0 руб. та вироблено розрахунків по заробітній платі на суму 10700,0 руб.
Схема рахунку «розрахунки з оплати праці» буде виглядати наступним чином:
ДебетКредіт
Сальдо поч.
12000,00 Оборот
10700,00 Оборот
5000,00
Сальдо кін.
6300,00 Сальдо (кін.)=Сальдо (поч.) + Оборот
Дебет Кредит


Сальдо поч.

12000,00
Оборот

10700,00
Оборот

5000,00


Сальдо кін.


6300,00
(кредит) - Оборот (дебет)
Двоїсті зміни у складі господарських засобів та їх джерелах утворення знаходять відображення в подвійного запису.
Наприклад: надійшли в касу грошові кошти з розрахункового рахунку. У цьому випадку, господарську операцію слід записати на двох рахунках: каса і розрахунковий рахунок. Відображення господарської операції, коли один з рахунків дебетует, а інший кредитує на одну і ту ж суму називається подвійним записом. У наведеному прикладі дебетует рахунок «каса» і кредитує рахунок «розрахунковий рахунок».
Застосування подвійного запису забезпечує рівність активу і пасиву балансу. Зв'язок між рахунками, що виникає в результаті подвійного запису називають кореспонденцією рахунків. Рахунки, пов'язані між собою називають кореспондуючими.
Кореспонденції між рахунками можуть здійснюватися тільки за чотирма типами балансу.
Запитання для самоконтролю:
1. Дати визначення рахунку. 3.
Привести схему активного рахунку. 4.
Привести схему пасивного рахунку. 5.
Дати визначення принципу подвійного запису на рахунках бухгалтерського обліку. 1.12.1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис "
 1. Метод бухгалтерського обліку
  рахунки, подвійний запис, бухгалтерський баланс, звітність, контроль. Документація - всі операції, що здійснюються в медичній установі, оформляються документами. Інвентаризація - спосіб перевірки в натуральному вираженні основних засобів, матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків. Оцінка - вираз господарських операцій у грошовому вираженні. Калькуляція - спосіб
 2. Глава XVIII Системи обліку
  бухгалтерського обліку змінюються набагато повільніше, ніж організації, для обслуговування яких вони створені. Більшість систем фінансового та бухгалтерського обліку були створені в той час, коли переважало трудомістке виробництво. Зараз вони виявилися погано пристосованими до фондомістким, гнучким виробництвам, швидко прийнятих рішень, до більшої ролі людини і зростанню сфери послуг. Намагатися в XX в.
 3. Система подвійного запису
  рахунки експортера на ту ж суму: {foto159} Водночас вивезення обладнання в рахунок оплати статутного капіталу підприємства, створеного за кордоном, буде зареєстрований по кредиту як експорт і за дебетом як прямі інвестиції за кордоном: {foto160} Більшість проводок в платіжному балансі належить до угод, які мають на увазі зустрічний потік: це обмін товарами, послугами, фінансовими активами,
 4. № 44 . Мануфактура як нова форма організації виробництва: форми і значення
  бухгалтерського запису в трактаті «Сума
 5. Подвійні і Потрійні боковику
  Так само, як Зигзаг має різновиди - Подвійний і Потрійний, Флет подібним же чином можуть брати форми подвійного і потрійного Бічного патерну (також відомі, як Подвійний і Потрійний 3.) Подвійні боковику зустрічаються дуже часто, Потрійні - рідко. Подвійний Бічний патерн складений з двох флетів, пов'язаних коректує моделлю. Потрійний Боковик складається з трьох Флет, також пов'язаних
 6. Синтетичні та аналітичні рахунки
  рахунки бухгалтерського обліку поділяють на синтетичні і аналітичні. Синтетичні - рахунки, які відкривають для обліку згрупованих економічно однорідних засобів або їх джерел, які мають більш детальну розшифровку (субрахунка). Наприклад (Мал. 7.4.): Рис. 7.4.-Синтетичні рахунки На додаток до субрахунків відкривають аналітичні рахунки, які
 7. Поняття бухгалтерського обліку. Його завдання
  рахунках обліку підприємницької діяльності. Бухгалтерський облік витрат ведеться відповідно до вказівок про порядок застосування бюджетної класифікації РФ. Бухгалтерський облік в охороні здоров'я є складовою частиною і ланкою єдиної системи обліку всього народного господарства РФ. Бухгалтерський облік ведеться з метою спостереження і контролю за господарською діяльністю в процесі
 8. Для чого застосовуються національні рахунки?
  Рахунку. Один з принципів бухгалтерського обліку - ведення подвійного запису в бухгалтерському балансі (від фр. Balance - ваги). В одній половині бухгалтерських рахунків записують доходи, а в прямо протилежною - витрати. Іншим принципом є рівність доходів і витрат. Усі витрати на придбання продуктів є доходом виробників цих продуктів. Звідси випливає можливість введення
 9. Предмет бухгалтерського обліку
  бухгалтерського обліку - рух господарських засобів та їх джерел в процесі виконання послуг медичного і не медичного характеру. Об'єктами бухгалтерського обліку є господарські засоби, їх джерела та господарські процеси. Рис. 7.3.-Господарські засоби Засоби праці переносять свою вартість частинами на виконану послугу і таким чином
 10. Бухгалтерський баланс
  бухгалтерського обліку. У балансі кожній статті активу і пасиву відповідає синтетичний рахунок єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку. Особливістю балансу є рівність підсумків активу і пасиву (таблиця № 7.3). АКТИВСуммаПАССИВСумма1.БАЛАНСБАЛАНС АКТИВ Сума ПАСИВ Сума 1. БАЛАНС БАЛАНС Таблиця 7.3. -
 11. Тема 24. Проблеми міжнародного подвійного оподаткування та способи його усунення
  подвійне юридичну та економічну оподаткування. 2. Шляхи врегулювання проблеми міжнародного подвійного оподаткування. 3. Види угод про уникнення подвійного оподаткування, їх характеристика. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно коротко розкрити сутність міжнародних
 12. Перешкоди на шляху пров
  бухгалтерського обліку не гнучкі. Навіть невеликі зміни або додавання в комп'ютерні програми цих систем створюють масу труднощів, насамперед через непередбачені збоїв. Системи фінансового обліку та обліку витрат винятково важко змінити. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку були розроблені і сформульовані більше ста років тому. Вони є тим спільною мовою, який дозволяє
© 2014-2022  epi.cc.ua