Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Система подвійного запису


Основоположним для складання платіжного балансу є метод подвійного запису міжнародних угод. Цей метод базується на тому, що кожній реєстрованої операції відповідає платіж в тій чи іншій формі, а баланс платежів і надходжень повинен сходитися. Система подвійного бухгалтерського запису, що використовується при складанні платіжного балансу, означає, що кожна операція представлена двома записами, що мають однакове значення. Одна з них реєструється як «Кредит» і має позитивний знак, інша - як «Дебет» з негативним знаком, а сума їх величин повинна дорівнювати нулю.
Більшість записів у платіжному балансі стосуються операцій, в яких одні економічні цінності надаються або отримуються в обмін на інші. Інша частина записів - це погашають кредитові і дебетові записи, яких вимагає система реєстрації (являють собою два записи рівних величин з обох предметів обміну). Наприклад, експорт якогось товару реєструється в статистиці по товарах, а оплата цього експорту - в статистиці банківських операцій щодо змін в активі і пасиві.
Як приклад візьмемо експортера, який отримав за свій товар іноземну валюту. У цьому випадку одна запис (в даному випадку «Кредит») означатиме реєстрацію експорту товару, а інша запис (в даному випадку «Дебет») зафіксує збільшення валютного рахунку експортера на ту ж суму:

В Водночас вивезення обладнання в рахунок оплати статутного капіталу підприємства, створеного за кордоном, буде зареєстрований за кредитом як експорт і за дебетом як прямі інвестиції за кордоном:

Більшість проводок в платіжному балансі належить до угод, які увазі зустрічний потік: це обмін товарами, послугами, фінансовими активами, доходи від інвестицій.
У той же час в платіжний баланс включаються операції, які не тягнуть за собою адекватної компенсації в тій чи іншій формі (тобто товари, послуги або активи). Такі операції відносяться до розряду трансфертів, тобто односторонніх переказів і надходжень.
У цьому випадку автоматично буде записана тільки одна сторона операції, а для наявності необхідної компенсації в платіжному балансі доводиться робити записи за статтею трансфертів. Трансферти показуються в кредиті, коли записи, які вони погашають, є дебетовими, і в дебеті, коли ці записи є кредитовими. Фактично це безоплатні перекази, і тому в балансі їх іменують перекладами (поточними або капітальними).
Наприклад, гуманітарна допомога, отримана країною, знайде своє відображення в платіжному балансі таким чином:

Таким чином, при складанні платіжного балансу в графу «Кредит» заноситься експорт товарів і послуг, отримуваний дохід, збільшення пасивів або зменшення активів, а в графу «Дебет» - імпорт товарів і послуг, який сплачується дохід, зменшення пасивів або збільшення активів. Іншими словами, для активів (матеріальних чи фінансових) кредитова проводка означає операцію, що зумовлює їх вивезення (і тим самим до зменшення), в той час як контрпроводка за дебетом показує операцію, що зумовлює їх ввезення (і тим самим до зростання).
Що стосується пасивів (зобов'язань), то закономірність виходить прямо протилежною. Наприклад, якщо країна Х займають 100 од. у країни У в її валюті, де вони записуються на рахунок країни Х в комерційному банку, то остання набула не тільки актив (сальдо банківського рахунку), а й пасив (зобов'язання перед урядом країни Y). Рахунок активу буде дебетувати, а рахунок пасиву кредитований. Запис у платіжному балансі країни Х, яка реєструє цю операцію, буде мати наступний вигляд:

« Попередня Наступна »
=Перейти до змістом підручника=
Інформація, релевантна "Система подвійного запису"
 1. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  системі подвійного запису, дозволяє звільнити підприємця від необхідності вникати в усі деталі. Він може займатися тільки своїми головними обов'язками, не плутаючись в масі дрібниць, осягнути що не під силу жодному смертному. Він може призначити помічників, на піклування яких він залишає виконання підлеглих підприємницьких обов'язків. А їм, у свою чергу, помічниками,
 2. Основні структурні елементи системи національних рахунків
  системі національних рахунків використовується система подвійного запису за методом бухгалтерського обліку. Метод побудови системи національних рахунків полягає у відображенні всіх економічних процесів як сукупності двосторонніх операцій, скоєних контрагентами. Національне господарство представляється у вигляді замкнутої моделі; економічна діяльність суб'єктів розписується по рахунках як потоки
 3. Помилки і пропуски
  подвійного запису припускає формальну відсутність розбіжностей між розмірами сальдо по кредитовим і дебетовим статтями. На практиці такий стан недосяжно. Через складність повного охоплення всіх угод, неоднорідності цін, різниці в часі реєстрації угод та ін неминучі різні спотворення. Цим обумовлено введення в платіжний баланс спеціальної статті «Помилки і пропуски» (або «Чисті
 4. 9.3. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
  системі подвійного запису. При цьому кожна угода представляється двома запи -сямі, що мають однакове вартісне вираження і розташований-ними відповідно в двох різних частинах балансу - «кредит» і «де-бет». У більшості країн світу статті платіжного балансу группи-руются по приблизною схемою, рекомендованої МВФ (рис. 9.1). {foto72} Всі угоди між даною країною та рештою світу включають
 5. 1. Грошовий розрахунок як метод мислення
  системи поділу праці грошовий розрахунок є дороговказом діяльності. Це компас, направляючий виробничі зусилля людини. Людина робить розрахунки для того, щоб відрізнити прибуткові галузі виробництва від неприбуткових, галузі, схвалювані незалежним споживачем, від тих, які останній схвалювати не схильний. Кожен крок підприємницької діяльності ретельно досліджується
 6. Коментарі
  системи національної освіти та соціального страхування, зростання муніципальних закупівель, необхідність захисту споживачів, особливо з точки зору здоров'я нації, необхідність відповідати на вимоги електорату, склад якого ставав все більш пролетарським, та інші подібні причини все сильніше пом'якшували гострі кути оригінальної доктрини. До кінця століття тих, хто сповідував цю доктрину в її
 7. Банківська система та її структура
  система є частиною кредитної системи. Кредитна система складається з банківських та небанківських (спеціалізованих) кредитних установ. До небанківських кредитних установ належать фонди (інвестиційні, пенсійні тощо), страхові компанії, позиково-ощадні асоціації, кредитні спілки, ломбарди і т. п., тобто всі організації, що виконують функції посередників в кредиті. Головними
 8. Його прихильники заявляють, що багато платника податків могли б умістити записи про свої доходи на
  системи, але вважають, що він не відповідає цілям вертикальної справедливості. Вони заявляють, що одноманітний податок бу-дет менш прогресивним, ніж справжня податкова система, і, зокрема, основ-ная тягар податкового тягаря перекладається з багатьох на середній клас. Можливо, критики мають рацію, але однозначної відповіді не існує. Результати досліджень показують, що основне
 9. § 2. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ МАКРОЕКОНОМІКИ
  система макроекономічних показників, яка до цих пір придатна для економічного аналізу сфери матеріального виробництва. Про найбільш загальних підсумках розвитку виробничої сфери нас достовірно інформує показник - сукупний (або валовий) суспільний продукт. Сукупний суспільний продукт - вся продукція матеріального виробництва, створена за певний період (звичайно за рік). В
 10. 1. Характер грошового обліку
  системі коректного рахівництва дотримуються точність до доларів і центів. У своїх записах вони демонструють вражаючу чіткість і чисельну точність, на перший погляд усувають будь-які сумніви. Однак насправді велика частина які в них чисел являє собою гіпотетичне передбачення майбутніх ринкових конфігурацій. Помилково уподібнювати статті комерційного розрахунку статей чисто
© 2014-2022  epi.cc.ua