Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Принципи побудови платіжного балансу


Найважливішим принципом побудови платіжного балансу є проведення відмінності між резидентами і нерезидентами при обліку всіх угод. Відповідно до загальноприйнятих критеріїв до резидентів відносять фізичних осіб, які мають постійне місце проживання в даній країні, підприємства та організації, створені відповідно до законодавства даної країни і знаходяться в цій країні. Крім того, резидентами є дипломатичні та інші офіційні представництва країни за кордоном, а також зарубіжні філії і представництва підприємств та організацій-резидентів.
Існує два різних підходи до реєстрації операцій для статистики платіжного балансу: реєстрація угод на момент операції і на момент розрахунку.
Складання платіжного балансу на момент розрахунку охоплює тільки угоди, пов'язані з готівкою платежами.
Таким чином, в ньому враховуються тільки фактично здійснені платежі і надходження. У силу цього зазначений підхід має певні обмеження: не беруться до уваги операції, що здійснюються без готівкових розрахунків, а також отримані та надані кредити.
Базований на операціях підхід забезпечує облік різних стадій закордонних операцій, відображаючи всі вимоги та зобов'язання країни до закордону, у тому числі й непогашені. Критерієм у даному випадку є перехід власності від резидентів до нерезидентів і навпаки. Зазначений метод дає більш повне розуміння економічних операцій між резидентами і нерезидентами, включаючи в платіжний баланс безготівкові операції.
Проілюструємо сказане умовним прикладом. Отже, імпортер набуває за кордоном товари, залучаючи на ці цілі іноземний кредит.
У даному випадку імпортер не отримує валюту від нерезидента-експортера. В результаті при складанні платіжного балансу за методом операцій зазначена угода знайде своє відображення в наступному записі:

У той же час при складанні платіжного балансу за методом розрахунків запис була б проведена тільки в момент погашення кредиту, який може бути істотно зрушать щодо моменту здійснення операції.
У сучасних умовах в більшості країн платіжний баланс складається за методом операцій. Зазначений підхід взяв гору в результаті дискусій і в даний час відповідає рекомендаціям МВФ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Принципи побудови платіжного балансу "
 1. Теоретичні підходи до збалансованості платіжного балансу
  принципами побудови платіжного балансу він завжди є збалансованим. Поняття негативного чи позитивного сальдо застосовується лише до окремих його частин. При цьому необхідно відзначити, що саме по собі сальдо балансу апріорі не може мати однозначного трактування з точки зору його впливу на національну економіку. Залежно від цілей економічної політики як негативне,
 2. Висновки
  принципами побудови платіжного балансу він завжди є збалансованим. Поняття негативного чи позитивного сальдо застосовується лише до окремих його частин. Зазвичай всередині загального платіжного балансу виділяється сальдо торгового балансу, балансу поточних операцій, балансу руху капіталу і балансу офіційних розрахунків. 3. Аналіз платіжного балансу Росії за 1994-1998 рр.. дозволяє
 3. 9.3. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
  побудови платіжного балансу заснований на системі подвійного запису. При цьому кожна угода представляється двома запи-сямі, що мають однакове вартісне вираження і розташований-ними відповідно в двох різних частинах балансу - «кредит» і «де-бет». У більшості країн світу статті платіжного балансу группи-руются по приблизною схемою, рекомендованої МВФ (рис. 9.1). {Foto72} Всі угоди між
 4. Коментарі
  принципи і аналітичний інструментарій, і назвали себе економістами. Фізіократи досліджували сферу виробництва, поклали початок аналізу відтворення і розподілу суспільного продукту. Вони вважали, що чистий продукт створюється тільки сільськогосподарською працею. Виступали проти меркантилізму, були прихильниками вільної торгівлі. Ідеї фізіократів проклали шлях, по якому йшли Адам
 5. 4.5. Кредитний консалтинг
  принципах побудови бізнесу, найкраще запросити сторонніх експертів, які привнесуть свіжі ідеї та нададуть необхідні трудові ресурси. Рішення комплексних проблем зазвичай вимагає значних трудових витрат і спеціалізованих знань. - Коли проблема носить разовий, ситуаційний характер. Якщо перед клієнтом постала проблема, яка обумовлена збігом специфічних
 6. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  принципом розподілу і використання вони рівнозначні державним бюджетних витрат. Ці фонди створюються за рахунок спеціальних податків, позик, субсидій з бюджету. Число їх постійно збільшується в міру ускладнення економічних і соціальних зв'язків. Так, в рамках федерального бюджету США налічується більше 800 подібних фондів. В перехідній економіці Росії чисельність їх невелика, але роль
 7. Словник термінів
  принципи побудови бюджетної системи, її структура, взаємозв'язок між окремими ланками. Визначається державним пристроєм. В унітарних (єдиних, злитих) державах бюджетна система включає дві ланки: державний бюджет і численні місцеві бюджети, які своїми доходами і витратами не входять до державного бюджету. У федеративних державах бюджетна система включає
 8. 2. Курси валют в умовах свободногофлоатінга
  принцип залишається тим же полностьюгібкіе (або вільно плаваючі) валютні курсиявляются автоматичним механізмом регульоров-вання платежів. У цьому випадку немає необхідності в державному втручанні з метою
 9. Основні напрями економічної стратегії
  принципам, відводить важливу контролюючу і спрямовуючу роль державі. Вона доповнила концепцію мікростатіческого рівноваги ринкової системи макроекономічним, що спирається на активну і загальне регулювання державної влади. Найважливіше місце в господарському житті зайняла стратегія прискорення економічного зростання. Забезпечення зайнятості та добробуту населення вимагали підтримки
 10. 11.4. Порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості
  принципи взаємовідносин із замовниками та постачальниками, які спрощено можна викласти наступним чином: «Кредити замовника на строк менший, ніж той, на який отримуєш кредит у постачальника». При угоді обов'язково визначай платоспроможність партнера і репутацію постачальника. У процесі аналізу слід встановити, чи відповідають розрахунково-платіжні відносини установи цим умовам, як воно
© 2014-2022  epi.cc.ua