Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, 2006 - перейти до змісту підручника

Синтетичні та аналітичні рахунки


Всі рахунки бухгалтерського обліку поділяють на синтетичні і аналітичні.
Синтетичні - рахунки, які відкривають для обліку згрупованих економічно однорідних засобів або їх джерел, які мають більш детальну розшифровку (субрахунка). Наприклад (Мал. 7.4.):Рис. 7.4.-Синтетичні рахунки
На додаток до субрахунків відкривають аналітичні рахунки, які дають більш детальну розшифровку господарських засобів або їх джерел по руху в процесі виконання господарської діяльності.
Аналітичний облік повинен забезпечувати ефективний контроль за збереженням коштів та їх цільовим використанням. Аналітичний облік організовується в різних оперативних підрозділах (на складах, підрозділах АГВ, на постах старших медсестер і т.д.), при цьому дуже важлива звірка його даних з показниками синтетичного обліку.
Дані, відображені на рахунках періодично узагальнюються з метою аналізу стану і руху окремих видів господарських засобів та їх джерел, а також для виявлення помилок на рахунках, якщо вони є.
Одним із способів узагальнення даних є оборотні відомості, які складаються на перше число кожного місяця.
Зворотний відомість за синтетичними рахунками повинна містити три пари рівних підсумків (таблиця 7.5):
Таблиця 7.5. - Оборотна відомість за синтетичними рахунками
№ п / п Найменування счетаСальдо на началоОборотиСальдо на конецДебетКредитДебетКредитДебетКредит1Основные средства2 Матеріали і продукти харчування ... ПрочіеІТОГО


№ п / п
Найменування рахунку Сальдо на початок Обороти Сальдо на кінець
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
1 Основні засоби            
2 Матеріали і продукти харчування            
...
.
Інші            
  РАЗОМ            

Оборотні відомості складаються не тільки по синтетичним, але і за даними аналітичного обліку, які використовуються для складання бухгалтерського балансу .
Зворотний відомість по аналітичних рахунках не містить рівності підсумкових сум (таблиця 7.6.):
Таблиця 7.6.-Оборотна відомість по аналітичних рахунках № п / пНаімено-вання счетаЕд . ізмЦенаСальдо нач.ОборотиСальдо кон.Кол-воСумма, руб.ПріходРасходКол-воСумма, рубКол-воСумма, рубКол-воСумма, руб.1 Матері-али, продукти пітанія1.1Медіка-менти 1.2Крупа
1.3Запасние частини ... Інше
№ п / п Наймену-вання рахунки Од. ізм Ціна Сальдо поч. Обороти Сальдо кін.
Кількість Сума, руб. Прихід Витрата Кількість Сума, руб
Кількість Сума, руб Кількість Сума, руб.
1 Матері-али, продукти харчування                    
1.1 Медика-менти                    
1.
2
Крупа

                   
1.3 Запасні частини                    
... Інше

                   
  РАЗОМ     Х   Х   Х   Х  

РАЗОМ Оборотні відомості дають загальний огляд стану коштів установи, який важливий для управління матеріальними запасами, для вирішення поточних питань керівництва.
Запитання для самоконтролю: 1.
Дати поняття синтетичного рахунку і привести приклади. 2.
Дати поняття аналітичного рахунку і привести приклади. 3.
Назвати основні показники, що характеризують оборотні відомості за синтетичними і аналітичними рахунками.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Синтетичні та аналітичні рахунки "
 1. Аналітична і синтетична трактування
  У сучасній економіці зберігаються всі раніше виниклі форми матеріальних відносин (уклади). Водночас головними є нові феномени? монополії (в широкому сенсі слова, називаючи так і олігополії тощо), одержавлення і соціалізація економіки. Вони визначають "обличчя" ринку, економіки ХХ
 2. Облікові регістри
  синтетичного обліку. Записати операцію на рахунках - це значить відобразити її зміст в бухгалтерських книгах, картках або аркушах, що є обліковими регістрами. Сукупність і розташування реквізитів у регістрі визначають його форму, яка залежить від особливостей об'єктів, що враховуються, призначення регістрів, способів облікової реєстрації. Під облікової реєстрацією розуміють запис господарських
 3. А. ПРЕДРИНОЧНАЯ ЕКОНОМІКА
  синтетична трактування) Економіка кожної країни складається зараз з різних секторів. Основними з них є національний та іноземний. Перший з них складається з предриночного і ринкового секторів. Перед-або дориночний сектор економіки є історично вихідним і зараз базовим у всіх країнах. У зв'язку з цим слід вивчити, перш за все, цей сектор економіки. Його зміст
 4. 1.1. МІКРОЕКОНОМІКА
  синтетично як подумки осягаються ноумени? закони, тенденції, тренди відповідного сектора економіки.
 5. Джерела вартості в синтетичної концепції
  синтетичної концепції, свідчить, що вартість представ-ляє собою результат порівняння цінності товару і витрат факторів виробництва. Якщо підходити до справи формально, то, слідуючи методологічним принципом виявлення дже-ників вартості, сформульованому в попередньому абзаці, джерелами вартості в синтетичної концепції ми зобов'язані визнати здатність індивіда до суб'єктивній оцінці цінності
 6. ВИСНОВОК
  синтетичної концепції вартості по-лучен ефективний інструмент для вирішення завдань не тільки в сфері економіки, а й у суміжних областях. Весь зміст книги повинно служити підтвердженням цього виводи-так. Аналіз трьох варіантів організації економічного життя суспільства, проведений з позицій синтетичної концепції, підтвердив недостатньо високу економічну ефективність існуючого в СРСР
 7. 2.4.3. Порівняльний аналітичний баланс
  аналітичний баланс характеризує як структуру звітної бухгалтерської форми, так і динаміку окремих її показників. Він систематизує її попередні розрахунки. Всі показники порівняльного аналітичного балансу можна розбити на три групи: - статті балансу в абсолютному вираженні на початок і кінець року; - показники структури балансу на початок і кінець року, - динаміка статей
 8. 1.13.1. Облік основних засобів
  аналітичного обліку рахунку 101 складається оборотна відомість по нефінансовим активів. Питання для самоконтролю: 1. Перерахувати субрахунка, на яких обліковуються основні засоби. 2. Назвати вид оцінки основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку. 3. Привести перелік документів аналітичного обліку основних
 9. 1.13.2. Облік матеріальних запасів
  аналітичного обліку. Переміщення МОЗ відображають у регістрах аналітичного обліку шляхом зміни мат.-отв. особи на підставі документів: вимога-накладна, меню-вимога на видачу продуктів харчування, відомість видачі МЦ на потреби установи, шляховий лист і
 10. Інвестиційний бюджет
  рахунки охоплюють рахунки державних підприємств, корпорацій, майн, фондів. Велика кількість спеціальних рахунків - характерна риса фінансової системи Японії. Місцеві органи влади нараховують близько 7 тис. подібних
© 2014-2022  epi.cc.ua