Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, 2006 - перейти до змісту підручника

1.12.2. Класифікація рахунків. План рахунків бухгалтерського обліку


Рахунки бухгалтерського обліку - складні інформаційні комплекси.
Одні з них призначені для обліку господарських засобів, інші - для обліку їх джерел, третій для обліку процесів.
Способом, визначальним сутність рахунків, їх призначення та змісту є їх класифікація за різними ознаками. Основні з них: за структурою і економічним змістом.
За економічним змістом.
Класифікація рахунків за економічним змістом дозволяє визначити перелік рахунків або їх однорідних груп, які необхідні для відображення господарської діяльності підприємства.
Класифікація за економічним змістом показує, що враховують на даному рахунку.
Тут рахунки поділяються на 4 групи:
1. Рахунки з обліку господарських засобів. Дані рахунки діляться в свою чергу на дві групи:
а) з обліку коштів у сфері виробництва;
б) з обліку коштів у сфері обігу.
Рахунки з обліку коштів у сфері виробництва включають рахунки з обліку знарядь праці та рахунки з обліку предметів праці.
Рахунки з обліку коштів у сфері обігу включають рахунки з обліку продуктів праці, рахунки з обліку грошових коштів, рахунки з обліку розрахунків.
2. Рахунки з обліку господарських процесів. На рахунках з обліку господарських процесів враховують процеси заготовляння, виробництва і реалізації.
На рахунках процесу виробництва і реалізації враховують витрати, пов'язані з безпосереднім наданням послуги в процесі реалізації лікувального процесу.
3. Рахунки з обліку абстрактних коштів. Рахунки з обліку абстрактних коштів застосовують для обліку коштів, вилучених з обороту установи:
«Абстрактні кошти за рахунок прибутку»;
«Інші абстрактні кошти»;
«Використання кредитів банку за рахунок прибутку і фондів»;
«Часткові внески».
4. Рахунки з обліку джерел господарських засобів. Рахунки для обліку джерел господарських засобів діляться на дві групи:
а) рахунки джерел власних коштів;
б) рахунки джерел залучених коштів.
За призначенням та структурою.
У цьому відношенні рахунки бухгалтерського обліку поділяються на 4 групи:
1. Основні рахунки, на яких враховують господарські засоби, джерела їх образів. Їх ділять на 6 груп:
1.1 Інвентарні. Облік основних засобів, матеріальних та інших цінностей.
1.2 Грошові. Облік грошових коштів в касі на розрахунковому рахунку.
1.3 Розрахункові. Облік розрахунків з постачальниками, покупцями, персоналом.
1.4 Фондові. Облік розрахунків з ФОМС, ФСС і т.д.
1.5 Позик і кредитів банку. Облік розрахунків з надання позичок і кредитів банків.
1.6. Фінансування. Облік коштів, отриманих в рамках різних джерел фінансування.
2. Регулюючі рахунки призначені для уточнення оцінки або стану окремих видів господарських засобів та їх джерел.
Ці рахунки самостійного значення не мають. Їх використовують для уточнення оцінки враховується об'єкта, і вони знаходяться на одній стороні балансу з регулюючими рахунками.
3. Операційні рахунки призначені для обліку господарських процесів.
З їх допомогою здійснюють контроль за виконанням планів з виробництва та реалізації. Їх ділять на розподільні, калькуляційні, що зіставляють.
Розподільні призначені для накопичення і розподілу витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією. Наприкінці місяці враховані витрати списують в установленому порядку на витрати обігу.
Калькуляційні призначені для накопичення витрат по виробництву і визначення вартості одиниці робіт і послуг.
Зіставляють використовують для виявлення результатів господарських процесів шляхом зіставлення даних (прибуток і збиток).
4. Позабалансові рахунки враховують об'єкти, які за чинним законоположень не можуть бути враховані на балансових рахунках.
План рахунків. Особливість угруповання рахунків за змістом і структурою складається в тісній ув'язці з планом рахунків бухгалтерського обліку (єдиний план рахунків бухгалтерського обліку ЕПСБУ).
План рахунків - це науково-обгрунтований класифікатор загальної номенклатури рахунків бухгалтерського обліку в зашифрованому вигляді. План побудований так, щоб його застосування дозволило отримувати дані для контролю за виконанням встановлених планів виробничо-господарської діяльності.
План рахунків містить такі показники: найменування і кодове позначення рахунків; кодове позначення і назва субрахунків; види діяльності, де застосовують рахунки.
План рахунків включає в себе 5 розділів: 1.
Нефінансові активи 2.
Фінансові активи 3.
Зобов'язання 4.
Фінансовий результат 5.
Санкціонування витрат бюджету.
Шифри рахунків складаються з 9-ти знаків:
- джерело фінансування «1» - бюджет, «2» - внебюджет;
- синтетичний рахунок складається з трьох знаків
Наприклад: в активі балансу ст. «Основні засоби» - 101, т.е 1 - перший розділ плану рахунків (нефінансові активи), 01 - рахунок основних засобів (1-й Подаздел в першому розділі плану рахунків); в пасиві балансу ст. «Розрахунки з кредиторами за внутрішніми борговими зобов'язаннями» - 301, т.е 3 - 3-й розділ плану рахунків (зобов'язання), 01 - рахунок розрахунків з кредиторами (1-й підрозділ в третьому розділі плану рахунків), 302 - розрахунки з постачальниками та підрядниками (3 - третій розділ, 02-підрозділ 2 в цьому розділі плану рахунків) тощо;
- аналітичний рахунок складається з двох знаків, наприклад: будівля ЛПУ крайової власності за його первісної вартості (20 млн.
руб.) в документах бухг. обліку знайде відображення на аналітичному рахунку 02, тому що в першому розділі ЕПСБУ під № 1 «будівлі» - житлові приміщення і під № 2 «будівлі» - нежитлові приміщення;
- класифікація операцій сектора державного управління складається з трьох знаків, що відповідають кодам економічної класифікації видатків бюджету (ЕК). ЕК визначає напрями витрат бюджету згідно з економічним змістом операцій за такими групами: витрати -200, надходження нефінансових активів - 300, надходження фінансових активів - 500, вибуття фінансових активів - 600. кожна група містить статті та підстатті, що відбиває детальний розподіл витрат. Повернемося до нашого прикладу: прийнято на облік медичного закладу складається з 15 розділів і переліку позабалансових рахунків.
Позабалансові рахунки.
Всі види товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться в установі, але не належать йому відображають на рахунках за межами розділів балансу.
Тут враховують орендовані основні засоби (01); цінності, прийняті на зберігання або переробку (02); бланки суворої звітності (03), путівки в санаторії, суми державних і муніципальних гарантій (10, надані суми), розрахункові документи, неоплачені в строк (15) і т.п., всього 17 найменувань.
Аналітичний облік ведуть у картках обліку коштів і розрахунків за видами ТМЦ та заборгованостей.
Кодове позначення рахунків передбачає три знаки для шифровки синтетичного рахунку і два знаки для аналітичного рахунку.
Цей елемент методу б / у є основним для виконання процедури ведення б / у.
Відображення однієї і тієї ж суми по Д одного і К іншого рахунку кожної господарської операції, починаючи з ЖРХО і закінчуючи бух. балансом.
Розглянемо приклад в рамках підприємницької діяльності.
МУ укладено договір з ЗАТ «Будівельник» на проведення профогляду на суму 118 000 руб.
Д-т 2205 03 560
2 - предприн. деятельн.
205 - сінтет.счет, де 2 - другий розділ ЕПСБУ (фінансові активи), 0 - завжди, 5 - підрозділ другого розділу ЕПСБУ (розрахунки з дебіторами за доходами)
03 - аналит. Рахунок, де 0 - завжди, 3 - третій по порядку в підрозділі (розрахунки з дебіторами за доходами від ринкових продажів) у розділі 2 ЕПСБУ
560 - код ЕК, 500 - група (надходження фінансових активів) , 60 - подстатья цієї групи (збільшення дебіторської заборгованості за доходами ».
По Д-ту цього рахунку ми відобразили 1-у частину господарської операції: збільшення дебіторської заборгованості в рамках укладеного договору на суму 118 000 руб.
К-т 2401 01 130
2 - перед. деят.
401 - синт. рахунок, де 4 - четвертий розділ ЕПСБУ (фінансовий результат), 0 - завжди, 1 - перший підрозділ (фінансовий результат поточної діяльності) четвертого розділу ЕПСБУ
01 - анал. рахунок, де 0 - завжди, 1 - перший по порядку (доходи установи) в підрозділі
130 - код ЕК, 100 - група (доходи), 30 - подстатья цієї групи (від ринкових продажів).
По К-ту цього рахунку відбили нарахування суми замовнику для виставлення рахунку на суму 118 000 руб.
Ця подвійна запис далі повинна бути рознесена в ж / о № 5 «Розрахунки з дебіторами за доходами».
При надходженні оплати виробляємо наступну подвійну запис:
Д-т 2201 01 510 --- К-т 2205 03 660
201 - 2-й розділ ЕПСБУ, 0, 1 - перший підрозділ (грошові кошти на банківських рахунках) розділу
01 - 0, 1 - перший по порядку (надходження грошових коштів установи на банківські рахунки)
510 - група (500), 10 - подстатья (збільшення)
660 - група (600), 60 - подстатья (зменшення), т.про за дебетом відбили надходження грошових коштів у рахунок оплати, а по кредиту зменшення дебіторської заборгованості внаслідок перерахування суми 118 000 руб.
Ця подвійна запис повинна бути відображена в ж / о № 2 «По банківському рахунку»
Т.ч. нарахована сума 118000 руб. і відображена у вигляді збільшення дебіторської заборгованості за Д-ту рах. 2 205 03560 повністю оплачена замовниками і закривається на суму 118 000 руб. по кредиту рах. 2 205 03 660 (закриваються синт. рах. 205 і анал. рах. 03).
Нарахований дохід від ринкових продажів, відбитий по К-ту рах. 2 401 01 130 в сумі 118 000 руб. відображається за Д-ту цього рахунку і кредитом рахунків залежно від їх призначення:
- 2303 04 730 (ПДВ) на 18 000 руб.
- 2 106 04 440 (Факт с / с - вартість матеріалів) на 39712 руб.
- 2303 03 730 (податок на прибуток) на 14469 руб.
- 2401 01 130 9 (дохід) у сумі 45819 руб.
Всього - 118 000 руб.
Виготовлена оплата в рахунок погашення кредиторської заборгованості з кредиту сч.2 201510 (за витратами) відображається за дебетом рахунків залежно від призначення платежу:
- 2302 20 830 (оплата ПММ) на 2360 руб.
- 2302 03 830 (оплата трансп. послуг) на 34133 руб.
- 2303 03 830 (оплата податку на прибуток) на 14469 руб.
- 2303 04 830 (оплата ПДВ) на 12 433 руб.
Всього - 63 395 руб.
Т.ч. залишок по рахунку 2201 01 склав 54 605 руб. (118000 - 63395), у т.ч. 45 819 руб. це дохід від продажу послуги та 8786 руб. заборгованість перед постачальниками та підрядниками.
Наведені кореспонденції рахунків по даній госп. операції повинні бути відображені в головній книзі: нарахування доходу та оплата послуги замовником, залишок невикористаних надійшли грошових коштів на банківський рахунок установи.
Запитання для самоконтролю: 1.
Привести класифікацію рахунків за економічним змістом. 2.
Дати характеристику рахунків обліку джерел господарських засобів.
3.
Дати поняття позабалансових рахунків. 4.
Дати поняття Плану рахунків бухгалтерського обліку охорони здоров'я. 1.12.3 .
Процедура ведення бухгалтерського обліку.
Відповідно до Інструкції № 70н організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах, у тому числі і в закладах охорони здоров'я, зазнала серйозні зміни в частині форм ведення обліку. Причому, ці зміни незалежні від джерел фінансування.
Порядок побудови бухгалтерського обліку заснований на веденні ж / о по всіх видах господарських операцій:
1.Составленіе журналу реєстрації господарських операцій (табл. № 1);
2.журнали операцій за окремими рахунками б / у (табл. № 2);
3.главная книга бюджетополучателям (табл. № 3);
4.бухгалтерскій баланс.
Таблиця № 1 «Журнал реєстрації господарських операцій»
№ п / п Найменування операцііСуммаПолучатель дебет счетакредіт рахунки № ж/о123456
№ п / п Найменування операції Сума Одержувач
дебет рахунку кредит рахунку № ж / о
1 2 3 4 5 6
           

Таблиця № 2 «Журнал операцій» ДокументНаіменованіе показателяСодержаніе операцііОстаток на початок періодаНомер счетаСуммаОстаток на кінець періодадатаномернаімено-
ваниедебеткредит12345678910ИтогоОбороты в головну книгу
Таблиця № 3 «Головна книга»
№ п / пСчетОстаток на
початок годаОстаток на початок месяцаОборотОстаток на кінець місяця
Документ Найменування показника Зміст операції Залишок на початок періоду Номер рахунку Сума Залишок на кінець періоду
дата номер наймену-

вання
дебет кредит
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
                   
         Разом          
         Обороти в головну книгу          
 Номер журналу операційПо 
 дебетупо кредітупо 
 дебетупо 
 кредітупо 
 дебетупо кредітупо дебетупо 
 кредіту1234567891011Ітого
 № п / п  Рахунок  Залишок на

 початок року
 Залишок на початок місяця  Оборот  Залишок на кінець місяця
 Документ Найменування показника Зміст операції Залишок на початок періоду Номер рахунку Сума Залишок на кінець періоду
 дата номер наймену-

 вання
 дебет кредит
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
        Разом          
        Обороти в головну книгу          
 Номер журналу операцій
 За

 дебету
 по кредиту  по

 дебету
 по

 кредиту
 по

 дебету
 по кредиту  за дебетом  по

 кредиту
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11
                     
   Разом                  

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1.12.2. Класифікація рахунків. План рахунків бухгалтерського обліку"
 1. Основні структурні елементи системи національних рахунків
    рахунків використовується система подвійного запису за методом бухгалтерського обліку. Метод побудови системи національних рахунків полягає у відображенні всіх економічних процесів як сукупності двосторонніх операцій, скоєних контрагентами. Національне господарство представляється у вигляді замкнутої моделі; економічна діяльність суб'єктів розписується по рахунках як потоки доходів і
 2. Бухгалтерський баланс
    рахунків бухгалтерського обліку. У балансі кожній статті активу і пасиву відповідає синтетичний рахунок єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку. Особливістю балансу є рівність підсумків активу і пасиву (таблиця № 7.3). АКТИВСуммаПАССИВСумма1.БАЛАНСБАЛАНС АКТИВ Сума ПАСИВ Сума 1. БАЛАНС БАЛАНС Таблиця 7.3. -
 3. 1.13.5. Облік фінансового результату
    рахунків поточного фінансового року. Операції за видатками: Д 401 01 - До 300, 200 на суми проведених витрат; Д 401 03 - До 401 01 на укладення рахунків фінансового звітного
 4. Метод бухгалтерського обліку
    рахунків. Оцінка - вираз господарських операцій у грошовому вираженні. Калькуляція - спосіб визначення одиниці виконаної послуги, роботи. Рахунки - отримання підсумкових даних про кожен об'єкт обліку чи однорідної групи об'єктів обліку. Подвійна запис - спосіб відображення господарських операцій на рахунках. Бухгалтерський баланс - угруповання в грошовій оцінці
 5. 1.13.2. Облік матеріальних запасів
    класифікацією (медикаменти, витратні матеріали). У б / у матеріали враховуються за фактичною вартістю відповідно до договорів. Облік ведуть на рахунку 105, де відображають вартість матеріальних запасів, призначених для використання при в процесі діяльності і перепродажу. Приймаються до обліку МОЗ з відображенням у слід. корресп. рахунків: Д 105 - До 302 (збільшення
 6. Система національних рахунків (СНР)
    рахунків являє собою систему збору та обробки інформації про стан і результати функціонування національної економіки. 2. Показники функціонування національної економіки 299 Її показники відображають структуру ринкової економіки, інститути і механізми функціонування. Використання СНС необхідно для проведення ефективної макроекономічної політики держави,
 7. Система національних рахунків (СНР)
    рахунків являє собою систему збору та обробки інформації про стан і результати функціонування національної економіки. Її показники відображають структуру ринкової економіки, інститути і механізми функціонування. Використання СНС необхідно для проведення ефективної макроекономічної політики держави, економічного прогнозування, для міжнародних зіставлень національного
 8. Інвестиційний бюджет
    рахунків - характерна риса фінансової системи Японії. Місцеві органи влади нараховують близько 7 тис. подібних
 9. Контрольні питання
    рахунків і яка її головна мета? 2. Які рахунки входять в структуру системи національних рахунків? 3. Що являє собою рахунок? 4. Дайте визначення ВВП і ВНП. У чому різниця між ними? 5. У чому полягають основні недоліки ВВП як комплексного макроекономічного показника? 6. Що таке дефлятор ВВП? 7. Якими методами можна розрахувати ВВП (ВНП)? 8. Як пояснити сутність
 10. 2. Уніфікація податкових систем як основна тенденція їх функціонування
    класифікації (система податкової класифікації організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), податкова класифікація МВФ, класифікація системи національних рахунків (СНР), класифікація європейської системи економічних інтегрованих рахунків (ЕСЕІС)); - створення різних міжнародних організацій, що займаються питаннями оподаткування (міжнародна податкова асоціація (ІФА));
 11. Глава XVIII Системи обліку
    бухгалтерського обліку змінюються набагато повільніше, ніж організації, для обслуговування яких вони створені. Більшість систем фінансового та бухгалтерського обліку були створені в той час, коли переважало трудомістке виробництво. Зараз вони виявилися погано пристосованими до фондомістким, гнучким виробництвам, швидко прийнятих рішень, до більшої ролі людини і зростанню сфери послуг. Намагатися в XX в.
 12. Поняття бухгалтерського обліку. Його завдання
    класифікації РФ. Бухгалтерський облік в охороні здоров'я є складовою частиною і ланкою єдиної системи обліку всього народного господарства РФ. Бухгалтерський облік ведеться з метою спостереження і контролю за господарською діяльністю в процесі надання медичних послуг та виконання послуг немедичного характеру. Основа бухгалтерського обліку - сувора документальність. При цьому
 13. Для чого застосовуються національні рахунки?
    рахунків записують доходи, а в прямо протилежною - витрати. Іншим принципом є рівність доходів і витрат. Усі витрати на придбання продуктів є доходом виробників цих продуктів. Звідси випливає можливість запровадження всеосяжного обліку в масштабі всієї країни. Такий облік здійснюється у вигляді національних рахунків. Національні рахунки - це система взаємопов'язаних
 14. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
    рахунків по заробітній платі на суму 10700,0 руб. Схема рахунку «розрахунки з оплати праці» буде виглядати наступним чином: ДебетКредіт Сальдо поч. 12000,00 Оборот 10700,00 Оборот 5000,00 Сальдо кін. 6300,00 Сальдо (кін.)=Сальдо (поч.) + Оборот Дебет Кредит Сальдо поч. 12000,00 Оборот 10700,00 Оборот 5000,00 Сальдо кін. 6300,00 (кредит) -
 15.  Тема 2. СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ. ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
    Тема 2. СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ. ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ
 16. Питання 3 Особливості податкового планування в закритих адміністративно-територіальних утвореннях і вільних економічних зонах
    рахунків з податку на прибуток ». Згідно з цим стандартом на рахунках окремими бухгалтерськими проводками відображається сума податку на прибуток організацій, яка обчислена в порядку, встановленому нормативними правовими актами з бухгалтерського обліку, та суми, її коректують. Стандарт ПБО 18/02 вводить правило, згідно з яким на рахунках окремими бухгалтерськими проводками відображаються а) сума
© 2014-2022  epi.cc.ua