Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 22. Одиниці виміру і склад робочого часу

Робочий час осіб, які працюють за наймом, регулюється трудовим законодавством, відповідно до якого тривалість нормального робочого тижня становить 40 годин, а для неповнолітніх та осіб, що працюють у важких умовах, - 36 годин на тиждень. Для деяких категорій працівників, зайнятих на особливо важких роботах, встановлюється менш тривалий робочий тиждень.
Основними одиницями обліку робочого часу є людино-день і людино-год. На практиці застосовуються і більші одиниці часу, наприклад, людино-місяць і людино-рік, але вони аналогічні показниками середньої облікової чисельності працівників за відповідні періоди.
Відпрацьованим людино-годиною вважається 1:00 фактичної роботи одного працівника на своєму робочому місці.
Відпрацьованим людино-днем вважається день, коли працівник з'явився на роботу і безпосередньо до неї приступив незалежно від тривалості робочого часу.
Найчастіше облік часу в людино-годинах ведеться для категорії робітників, а для решти категорій персоналу як одиниці виміру використовуються людино-дні.
У статистиці робочого часу враховується кілька фондів робочого часу:
календарний фонд робочого часу (КФРВ) - число календарних днів, що припадають на всіх працівників підприємства.
Даний показник може бути розрахований двома способами:
а) як добуток середньої облікової чисельності на число календарних днів в періоді;
б) як сума в людино-днях явок і неявок працівників на роботу за розглянутий період.
Календарний фонд часу включає час, що припадає на встановлені за законом щорічні чергові відпустки працівників, а також вихідні та святкові дні.
Табельний фонд робочого часу (ТФРЧ) визначається як різниця між календарним фондом робочого часу і числа людино-днів неявок у зв'язку із святковими та вихідними днями;
максимально можливий фонд робочого часу (МВФРВ) визначається як різниця між табельною фондом робочого часу і числом людино-днів неявок на роботу в зв'язку з черговими відпустками. Даний показник характеризує потенційне час, який міг бути відпрацьовано відповідно до трудового законодавства. Його називають також розташовуваним фондів робочого часу;
фонд відпрацьованого часу. У кількість відпрацьованих людино-годин включаються всі фактично відпрацьовані працівниками годинник з урахуванням понаднормових і відпрацьованих у святкові та вихідні дні, як за основною роботою, так і в порядку сумісництва в цій же організації, в тому числі години роботи в службових відрядженнях.
В цей показник не включається час внутрішньозмінних простоїв і час, що припадає на період відсутності працівників на роботі з причини хвороби, відпустки тощо, незалежно від того, зберігається за ними заробітна плата чи ні.
Понаднормовий час - це годинник, відпрацьовані понад встановленої законом тривалості робочого часу, включаючи години, відпрацьовані у вихідні та святкові дні, якщо за них не надаються інші дні відпочинку. В організаціях окремих галузей, де неможливо за умовами виробництва припинення роботи у вихідні та святкові дні (транспорт, електростанції, водопостачання тощо), години, відпрацьовані за графіком у вихідні та святкові дні, що не вважаються понаднормові. Для працівників з помісячним (підсумованим) обліком робочого часу кількість відпрацьованих понаднормових годин розраховується як різниця між фактично відпрацьованими годинами за поточний період і числом годин, які повинні бути відпрацьовані по місячній нормі робочого часу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 22. Одиниці виміру і склад робочого часу "
 1. Питання 26. Статистика продуктивності праці. Показники статистики праці
  одиницю часу, тобто кількістю продукції, виробленої в одиницю часу; 2) трудомісткістю одиниці продукції, тобто витратами часу на одиницю продукції. Для подальшого вивчення продуктивності праці необхідно ввести такі позначення: Q - кількість виробленої продукції; T - витрати праці на виробництво всієї продукції; t - витрати часу на виробництво однієї
 2. Питання 29. Методи вимірювання динаміки продуктивності праці в умовах виробництва різнорідної продукції
  одиницях використовуються різні методи вимірювання рівня продуктивності праці і виникає необхідність розрахунку узагальнюючої оцінки динаміки продуктивності праці за даною сукупності виробничих одиниць в цілому. 3) метод, при якому зіставляються індекси обсягу продукції і витрат праці:
 3. Питання 27. Натуральні, трудові та вартісні показники рівня продуктивності праці
  одиниць виміру продукції може бути розрахований трьома методами - натуральним, трудовим і вартісним. Якщо облік виробленої продукції здійснюється в натуральних одиницях виміру (штуках, метрах, тоннах і т. д.), то показник рівня продуктивності праці розраховується натуральним методом. У цьому випадку даний показник виражається кількістю штук, метрів, тонн і т. д. продукції,
 4. 15. Показники і методи продуктивності праці
  одиниці продукції, і розраховується за формулою: Продуктивність праці, розрахована з урахуванням сукупних витрат праці, називається громадською продуктивністю праці. Громадська продуктивність руда розраховується за формулою: Ефективність праці забезпечує облік якості праці і необхідність його економного використання. Для розрахунку загального показника ефективності праці можна
 5. Що означає оборот капіталу?
  Одиниця виміру. Такий природною мірою є рік. Ось як підраховується число оборотів капіталу за рік. Якщо число оборотів позначимо через Чо, одиницю виміру (рік) - через О і час обороту даного капіталу - через о, то Чо=О / о, тобто час обороту одно році, поділеній на час обороту індивідуального капіталу. Припустимо, капітал підприємства здійснює оборот за 3 місяці, тоді за
 6. Як вимірюється рівень безробіття? У США виміром рівня безробіття займається Бюро статистики праці (БСТ) -
  виміром рівня безробіття займається Бюро статистики праці (БСТ) - один з підрозділів Міністерства праці. Кожен місяць БСТ публіка-кує відомості про рівень безробіття та інших параметрах ринку праці, таких як зайнятість в різних галузях, середня тривалість робочого тижня і середній час, необхідний для працевлаштування безробітного. Вихідна ін-формація розрахунку цих
 7. Ключові терміни
  одиницю виробу Витрати на робочу силу в розрахунку на одиницю продук-ції Порівняльне преімуществоВигоди від торговліВнутріотраслевая торговляТорговая політікаТаріфКвота Нетарифні барьериСубсідірованіе экспортаДемпингГАТТДобровольное обмеження
 8. Питання 24. Показники використання робочого часу
  становить: а) відпрацьований час; б) час, не використане з поважних, в тому числі по конкретних, причин; в) втрати робочого часу, в тому числі по окремих причин. 5) коефіцієнт використання робочого періоду в днях: {foto70} де середня фактична тривалість робочого періоду в днях (k) - це середнє число днів, відпрацьованих одним середньооблікового працівником за
 9. Динаміка валютних курсів
  одиниць національної валюти за долар; t-час Динаміка обмінного курсу двох валют, природно, не дає повного уявлення про їх реальний русі. Наприклад, підвищення курсу німецької марки стосовно долара не виключає того, що одночасно курс марки падав по відношенню до швейцарського франка і залишався стабільним по відношенню до французького франка. А для долара ця ситуація
 10. Однак метод розрахунку нахилу кривої як спосіб вимірювання реакції Емми на вимірюв-ня ціни
  питання про еластичність в розділі 5. Причина і наслідок Дуже часто для того, щоб проілюструвати різні економічні явища, еконо-Місті звертаються до графіків. Іншими словами, вони використовують їх, демонструючи, як одні події впливають на інші. Коли ми розглядаємо графік типу кривої попиту, у нас не виникає сумнівів щодо причини і наслідки. Так як ми змінюємо ціну, а
 11. 4. Економічний розрахунок і ринок
  питання залишається відкритим, чи став ідентичний результат плодом збереження тих же обставин чи взаємодії комплексу зовсім інших факторів, що визначають ціни. Числа, використовувані чинним людиною в економічному розрахунку, відносяться не до виміряних кількостей, а до міновим відносинам, які, як очікується, на основі розуміння складуться на ринку в майбутньому, на яке тільки й
 12. Вартість і мінова вартість
  одиницях часу? ра-бочих годинах, тобто абсолютно, а не по відношенню до іншого товару, і розмірність вартості? абсолютна (200 робочих годин). Однак на практиці для того, щоб встановити величину вартості, потрібно скласти мінове відношення між своїм і чужим товарами. Тільки через посередництво мінового відношення можна виявити величину суспільно необхідного робочого часу,
 13. Вступ до складу робочої сили вихід з неї
  складу робочої сили і виходу з неї для кожної ізкатегорій робочої сили: люди залишають роботу, або стаючи безробітними, або покидаючи рабо-чую силу взагалі З останніх ті, хто вважає себе ТАБЛИЦЯ 32-1. Склад безробітних за різними при-чинам (у% від загальної величини безробіття, февраль1987 р.) VVH. 32-2. Стан ринку праці та потоки на ньому. Человекможет бути зайнятим,
 14. Питання 38. Статистика основних фондів
  одиницях виміру. Натуральні одиниці виміру вартості основних фондів використовуються для вимірювання об'єму певного виду основних фондів. За допомогою вартісного обліку можна отримати зведені дані про наявність, і зміні обсягу основних фондів на рівні підприємства, регіону, галузі, сектора чи економіки в цілому. Існують наступні види вартісної оцінки основних фондів: 1)
 15. Витрати і вибір
  питання про скорочення вироб-ництва розваг на 100 одиниць », то відповідь, какследует з табл. 1-1, буде «65 одиниць продоволь-наслідком». Але якщо він говорить «Щоб вирішити вопрособ збільшенні виробництва розваг на 100 оди-ниць», то, як показано в табл. 1-1, відповідь буде «90едініц продовольства». Звідси можна витягти два взаємопов'язаних уро-ка. Урок перший: не існує однозначного пра-вільного
 16. 16.2. Розподіл доходу і майнова нерівність
  вимірювання нерівності в доходах широко використовується статистичний прийом розподілу населення на рівні частки - децили і квінтелі (1/10 і 1/5 частини досліджуваної сукупності). Вимірювання включає зіставлення доходів у верхніх, середніх і нижніх групах. Розподіл доходів по децил, квінтелям відображає ступінь диференціації доходів і рівні концентрації купівельної спроможності
 17. Правильне вимірювання інфляції - хновная завдання економічної статисти-ки, оскільки її показники лежать в осно-ве
  вимір інфляції - хновная завдання економічної статисти-ки, оскільки її показники лежать в осно-ве фінансової та податкової політики дер-жави, визначення структури його витрат і доходів. Умови багатьох ча-ттних контрактів, а також зобов'язань по виплаті доходів по державних каз-начейскім облігаціях тісно прив'язані до значення ІСЦ. На фінансових ринках ттроцент майбутньої
 18. 1. Чим займаються государственниеструктури?
  Складають 35% ВНП, вони безпосередньо обеспечіваютзанятость 16% робочої сили. Що ж вони
 19. Кому вигідна погодинна оплата?
  Одиниця виміру ціни праці - ціна години праці. Погодинна ставка оплати праці (ЗЧ) розраховується шляхом розподілу встановленої заробітної плати (за день, тиждень, місяць - 3) на нормоване кількість годин праці (відповідно за день, тиждень, місяць - В): Погодинна заробітна плата зазвичай застосовується на підприємствах, де переважає строго встановлений технологічний режим. Так, в
 20. Питання 23. Баланси робочого часу
  складаються в людино-днях і людино-годинах. Баланс робочого часу складається з двох розділів: ресурси робочого часу; використання робочого часу. У розділі ресурсів робочого часу відображаються такі показники: календарний фонд робочого часу; неявки у зв'язку із святковими та вихідними днями; табельний фонд робочого часу; неявки у зв'язку з черговими відпустками;
© 2014-2022  epi.cc.ua