Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Вступ до складу робочої сили вихід з неї


Малюнок 32-2 показує два канали входження всостав робочої сили і виходу з неї для кожної ізкатегорій робочої сили: люди залишають роботу, або стаючи безробітними, або покидаючи рабо-чую силу взагалі З останніх ті, хто вважає себе
ТАБЛИЦЯ 32-1. Склад безробітних за різними при-чинам (у% від загальної величини безробіття, февраль1987 р.)

VVH. 32-2. Стан ринку праці та потоки на ньому. Человекможет бути зайнятим, безробітним або перебувати поза сукупність-ної робочої сили. Стрілки показують напрями, за которимлюді переміщаються між трьома цими ситуаціями. Інтенсивність руху по кожному з цих маршрутів вельми висока. Зокрема, великі масштаби набрання сукупну рабочуюсілу і виходу з неї, потоків між зайнятістю і позицією внерабочей сили, а також між останньою і безробіттям. Великачастина переміщень, спрямованих на вихід зі складу сукупність-ної робочої сили, носить тимчасовий і короткостроковий характер
Раніше працювали 61,3
втратили роботу 35,7
тимчасово звільнені з роботи 12,5
пішли за власним бажанням 13,1
Чи не входили раніше до складу робочої сили 38,7
повторно вступають в робочу силу 25,6
новачки 13,1
Джерело: Monthly labor Review, April 1987, p.
78.

1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989
Роки
РІС 32-3. Безробіття і економічний цикл, 1965-1986. Динаміка норми безробіття значною мірою є цик-особистою. Під час спадів (затінені ділянки) безробіття зростає. Під час підйомів і розширення економічної активності окападает. Чим довше період розширення і чим вище темпи зростання випуску продукції, тим більше масштаби скорочення безработ-ці. (Джерело: Data Resources, Inc)
нездатним знайти роботу, називаються Відчайдушні-міся працівниками.
Дивно, але обидва ці каналу рівноцінні засвоїми масштабами: число людей, які находятработу, приблизно дорівнює числу тих, хто залишає ра-бочую силу. Майже половина людей, покідающіхряди безробітних, знаходить роботу, інша ж поло-вина одночасно з цим покидає і совокупнуюрабочую силу, припиняючи пошуки роботи. Великачастина останніх робить це на короткий время.Вскоре, після закінчення двох або трьох місяців, біль-шість з них або знову стають безробітними-ми, або ж наймаються на роботу.

Яка ж інтенсивність руху на відмінності-них напрямках, зображених на рис. 32-2? Можна припустити, що більша частина переміщень йде між зайнятістю та безробіттям іеті переміщення включають людей, які толькоодін раз в житті вступають до складу робочої сили покидають її. Насправді вельми масштабниі вхідні, і вихідні потоки з сукупної рабо-чий сили. Наприклад, щомісяця 20% безработнихпокідают її складу, а більше 70% з знайшли ра-боту протягом якого місяця в предидущеммесяце перебували поза сукупної робочої сіли.Вивод полягає в тому, що найчастіше періоди безра-ботіци короткі, причому безробітні активно пе- ремещаются між безробіттям і положеніемвне сукупної робочої сили.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вступ до складу робочої сили вихід з неї "
 1. Глосарій
  вступу нових фірм у галузь практично нездоланні Монопольна (ринкова) влада - можливість для фірми впливати на ціни продукції з метою підвищення прибутку, збільшуючи або скорочуючи обсяги продажів Мотивація праці - система заходів, спрямована на підвищення продуктивності праці, поліпшення його якості і професійне зростання Мультиплікатор (інвестиційний) - коефіцієнт,
 2. 4.6. Додаткова інформація
  набранням чинності він, як правило, передається третій стороні. При проведенні операцій з об'єктами нерухомості такою третьою стороною є спеціалізована фірма, що надає Ескріт-послуги. Рахунки «ескроу» використовуються також у процесі іпотечного кредитування для депонування коштів, призначених для сплати податку і страховки. Етика оцінювача нерухомого майна - сукупність
 3. Лекція 5-я Передісторія «Капіталу» К. Маркса
  склад капіталу »ще немає, але Маркс показував, що зростання постійної частини капіталу по відношенню до змінної визначається зростанням продуктивно-сті праці. Значить із зростанням продуктивності суспільної 52 праці неминуче повинен відбуватися зростання органічної ладі-ня капіталу. Далі дуже важливо відзначити, що в цьому рукописі вперше дано аналіз двох форм додаткової вартості -
 4. Щоб зрозуміти, як приймаються такі рішення і як сума заощаджень залежить від відсоткової
  складе $ 100 тис., а в старості $ 0. Якщо Сем буде відкладати весь свій дохід, його споживання в молодості соста-віт $ 0, а після виходу «у відставку» - $ АЛЕ тис. Наведена бюджетна лінія%-читав як крайні умови, так і всі проміжні можливості. На малюнку наведено криві байдужості, що відображають уподобання Сема в етношеніі його споживання в молодості і в старості.
 5. 26.2 РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ У 1970-1995 рр.. Наведений графік, побудований на підставі даних щорічних звітів, показує
  складі робочої сили. На рис. 26.3 наведені графи-ки, що відображають зміни частки чоловіків і жінок у загальному складі робочої сили США починаючи з 1950 р. Відразу ж після закінчення Другої світової зойни ролі чоловіків і жінок значно відрізнялися. У цей період робота-ли або шукали роботу тільки 33% жінок, у той час як у чоловіків цей показник становив 87%. Але за минулі десятиліття
 6. По-третє, із зростанням числа працюючих дружин-щин все більше батьків залишаються вдома, щоб виховувати дітей. Таким чином, зниження
  складі робочої сили відбулося за рахунок сту-дента, пенсіонерів та батьків, що займаються вихованням дітей. Чи правильно вимірюється рівень безробіття? Вимірювання рівня безробіття виявляється набагато більш складною справою, ніж це здається на перший погляд. Наприклад, досить легко відрізнити людину, зайнятого на роботі повний тиждень, від непрацюючого зовсім, але набагато важче
 7. Законодавці час від часу обговорюють закони про право на працю, що дають працівникам фірм,
  вступу до його лав. В разі відсутності такої можливості профспілка при підписанні колективного договору може наполягти на обов'язковому членстві в ньому всіх співробітників фірм. В останні роки активно обговорювалося перед-ложение про прийняття закону, що забороняє працедавцям наймати нових працівни-ків на місце беруть участь у страйку. Цей закон привів би до збільшення збитку, що наноситься
 8. 5.5. Реформи Петра I та їх наслідки
  вступу нових членів, обов'язковою реєстрацією, визначенням розміру статутного капіталу, вимогою надання зразків у мануфактур-колегію, а також установленням ціни, виду та форми товарів, що закуповуються скарбницею, аж до заборони їх продажу в роздріб. Незважаючи на значні успіхи, петровська модернізація, ос-Нова на форсованої індустріалізації, прирекла Росію на
 9. § 7. Сутність і критерії економічного прогресу
  складовими елементами якого, поряд з економічною, є соціальна, правова, політична, національна, культурна, духовна і інші сторони. У широкому історичному контексті такий рух вперед виражається в послідовному переході ролі ведучих рушійних сил від переважно природних факторів розвитку суспільних систем (географічне середовище, кількість населення) до
 10. § 19. Інфраструктура ринку.
  Становити не менше 300 млн ієн, статутний капітал - не менше 1 млрд єн і дивіденди на одну акцію - не менше 5 ієн. Таким чином членами фондової біржі можуть стати лише високорентабельні фірми. На таких біржах продаються також облігації державних позик. У середині 90-х рр.. в світі налічувалося близько 200 фондових бірж. У США та Японії склалася моноцентрична біржова система. Це
© 2014-2022  epi.cc.ua