Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

2. Динаміка норми безробіття


Величина безробіття змінюється, коли інтенсив-ність потоку, вливающегося в «басейн» безработ-ці, відрізняється від витікаючого потоку. Якщо в рядибезработних вливається людей більше, ніж покідаетіх, норма безробіття зростає. Коли більше тих, хто залишає лави безробітних, цей показательсніжается2. Частка безробітних зростає, коли про-цент втратили і що кинули роботу або ж долятех, хто не входив раніше до складу робочої сили, нотеперь вирішив шукати роботу, збільшується. Долябезработних падає, коли особи, що були раніше без-робітними, отримують роботу або ж коли вони пре-скорочується пошуки, покидаючи сукупну робочу си-
Безробіття зростає під час спадів і уменьша-ється в періоди підйомів і зростання економіческойактівності. Це показано на рис. 32-3 для періода1965-1986 рр.. Затінені ділянки вказують спади.Каждий раз, коли настає спад, частка безработ-
2 Строго кажучи, ці твердження повністю вірні тільки в тому випадку, коли величина сукупної робочої сили не зростає. У разі її ростачісло безробітних може збільшуватися в тій же мірі, не наводячи кросту норми безробіття. Продемонструємо це на наступному примі-ре. Спочатку сукупна робоча сила складається з 100 млн. чоловік, а долябезработних становить 8%, таким чином, 8 млн. осіб перебувають безработ. Потім робоча сила збільшується до 110 млн. При нормі безра-ботіци в 8% тепер вже 8,8 млн, безробітних. Таким чином, їх чіслоувелічілось за колишньої частці безробітних.
Них зростає. Як тільки починається підйом і роз-ряется економічна активність, частка безработнихсніжается.
У цьому взаємозв'язку немає нічого здивуй-тельного, оскільки під час спадів випуск продук-ції зменшується, викликаючи в певній степенісокращеніе попиту на працю. Під час підйомів ірасшіренія економічної активності проісходітобратное. Фірми в умовах зростаючого попиту наіх продукцію готові найняти тим більше додаткових працівників, що довший період очікується-мого зростання економічної активності і чим етотрост інтенсивніше.
На рис 32-4 показано роль різних причин уформуванні загальної величини безробіття в пе-ріод з 1980 р. У ході економічного циклу преоб-лада вплив на безробіття надають мас-штаби скорочення робочих місць, різко возрастаю -щие під час спадів і знижуються в періодипод'ема. Деякі з факторів, що впливають на ве-личину зайнятості, можуть змінювати свій знак. Най-леї важливий з подібних феноменів спостерігається, коли улучшающиеся під час підйомів види наотримання роботи змушують багатьох з тих, хто на-ходілся до цього поза сукупної робочої сили, приступити до пошуку роботи, що в свою очередьпріводіт до зростання норми безробіття.
Один з цікавих способів проаналізіроватьвліяніе хороших перспектив отримати роботу навелічіну безробіття - подивитися на процентбезработних в різних містах. Норма безробіттю-тіци в деяких динамічно розвиваються горо-дах виявляється вище в порівнянні з показника-ми повільно зростаючих міст. Це відбувається від-того, що люди їдуть вперше шукати роботу в швидко розвиваються міста і, поки вони її шукають, вва-ються безробітними. З цієї причини частка безра-Ботного може бути вище в містах, де спостерігає-ся приплив шукають роботу, в порівнянні з міста-ми, які перебувають у стані стагнації.

Проте, беручи до уваги совместноедействіе всіх факторів, очевидно, що в міру ро-ста випуску продукції норма зайнятості також збіль-личивается. Кількісна взаімозавісімостьмежду економічною активністю і безработіцейсумміруется законом Окуня.3
3 Артур Окунь (1929-1980) був одним з найбільш авторитетних спеціа-листів в галузі прикладної макроекономіки протягом двох последніхдесятілетій. Був членом групи економічних радників в адмі-ністрації Джонсона (1963-1968), а потім її головою. Після це-го перейшов до Інституту Брукінгса. Був редактором «Досліджень Ін-туту Брукінгса з економіки» (Brookings Papers on EconomicActivity). Його статті зібрані в книзі «Economics for Policymaking», JosephPechman (ei), MIT Press, 1983.

Роки
РІС. 32-4. Причини безробіття, Сполучені Штати, 1980-1986. Спади, що почалися в 1980 і 1981 рр.., Затінені. Число звільнених зростає під час спадів. Інші джерела безробіття стають відносно менш важливими Зокрема, частка тих, ктовозвращается до складу сукупної робочої сили, стаючи безробітним, і знову катує щастя в пошуках роботи, під час спадовсокращается. Переважним елементом є зростання частки втратили роботу. (Джерело: Economic Indicators)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Динаміка норми безробіття"
 1. Вступ до складу робочої сили вихід з неї
  норми безробіття значною мірою є цик-особистою. Під час спадів (затінені ділянки) безробіття зростає. Під час підйомів і розширення економічної активності окападает. Чим довше період розширення і чим вище темпи зростання випуску продукції, тим більше масштаби скорочення безработ-ці. (Джерело: Data Resources, Inc) нездатним знайти роботу, називаються Відчайдушні-міся
 2. ЗНИКНЕННЯ КЛАСИЧНИХ порівняльних переваг
  динаміці реального світу ніколи не встановлюється світове рівновагу рівній заробітної плати та рівній норми прибутку. Фармацевтична промисловість саме тому стала приводом для гострих політичних суперечок, що в цій галузі була найвища норма прибутку на капітал майже за весь час після Другої світової війни. У нафтовій промисловості заробітна плата була постійно вище середньої (на
 3. 4. Розподіл доходів. Нерівність
  динаміки доходів протягом ряду десятиліть в деяких розвинених країнах (США, Великобританії, Німеччини) і виявив тенденцію до зменшення нерівності індивідуальних доходів в міру економічного зростання, що отримала назву закону Кузнеця. Скорочення нерівності стає більш відчутним у міру розвитку політики прогресивного оподаткування і перерозподілу доходів. Не можна забувати, що
 4. Висновки
  динаміку інвестицій: очікувана норма чистого прибутку, реальна ставка відсотка, динаміка сукупного доходу та інші. Інвестиції є спадна функція норми відсотка [I-I (r), заощадження - зростаюча функція норми відсотка [S=S (r)]. Рівноважний рівень відсотка (/ -? -) забезпечує рівність заощаджень та інвестицій в масштабі всієї економіки (точка Е на перетині кривих інвестицій та заощаджень).
 5. Неокейнсианские моделі економічного зростання
  динаміці, тобто; олічественних залежностях розширеного відтворення. Неокейнсианство досліджувало проблеми динаміки ефективного попиту, використання інвестицій, поняття мультиплікатора. Інші ж аспекти теорії Кейнса, що відносяться до грошовій сфері (динаміка грошової маси, норма відсотка, ціни), були визнані несуттєвими і в моделях економічного зростання і циклу майже ніякої ролі не
 6. Попит створює пропозицію
  динаміка визначаються не чинниками пропозиції, а чинниками платоспроможного попиту. У центрі уваги має перебувати розгляд попиту і його складових, а також факторів, що впливають на попит. Сукупний попит - це реальний обсяг національного виробництва товарів і послуг, які домашні господарства, підприємства і держава готові купити при даному рівні цін. Зростання сукупного попиту
 7. Кейнсианство
  динаміку національного доходу, його розподіл. Ці чинники розглядаються з позиції реалізації в умовах формування ефективного попиту. Кейнс зосередив зусилля на вивченні складових частин попиту, тобто споживання і накопичення , а також факторів, від яких залежить рух цих складових частин і попиту в цілому. Саме з рухом споживання і накопичення Кейнс пов'язував обсяг і
 8. Неокейнсианство
  динаміки. У центрі уваги опинилася забута ідея І. Шумпетера про нерівномірний характер економічного зростання та нововведення як факторі цієї нерівномірності. Відповідно до цієї теорії нововведення порушує економічну рівновагу, яке потім відновлюється під впливом процесів економічної конкуренції. Неокласична теорія не могла пояснити періодичних коливань економічної
 9. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  динаміками грошової маси і національного доходу є тісний кореляційний зв'язок, його слід замінити автоматичним приростом грошової маси в обігу на рівні 4-5% на рік, або обмежити контролем над грошовим обігом. Засобами регулювання економіки монетаристи вважають також досягнення сбалансований державного бюджету, встановлення високих процентних ставок.
 10. § 34. Реальна заробітна плата, доходи населення і їх використання
  динамікою вартості цього специфічного товару. Коли тенденція до підвищення вартості товару робоча сила переважає над тенденцією до зниження її вартості, реальна заробітна плата зростає. Так, в 1970 р., в порівнянні з 1910 р. реальний зміст заробітної плати в США і ФРН зросла більш ніж у 8 разів, в Англії і Франції - у 3-4 рази. Купівельна спроможність заробітної плати зменшувалася під
© 2014-2022  epi.cc.ua