Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Закон Окуня


Про Відповідно до закону Окуня щорічний при-ріст реального ВНП на рівні приблизно 2,7% утримує частку безробітних на постоянномуровне . Кожні додаткові 2 відсоток-них пункти приросту реального ВНП змен-шают частку безробітних на 1 процентнийпункт. Аналогічним чином: кожне додат-Передачі скорочення темпів приросту ВНПна 2 процентних пункти викликає зростання нор-ми безробіття на 1 процентний пункт.
Очевидні дві частини цього закону. Перша: визна-ленна величина зростання ВНП необхідна тільки длятого, щоб не дати збільшитися нормі безработіци.Чісленность робочої сили щороку зростає, аее використання стає при цьому більш вироб-водительности. З цих причин від 2,5 до 3% еже-гідного приросту реального ВНП необхідно длясоздания нових робочих місць, здатних удержатьбезработіцу на колишньому рівні
Друга частина закону Окуня описує ізмененіедолі безробітних залежно від дополнітельнойваріаціі темпів приросту ВНП . Більш бистрийрост скорочує безробіття, тоді як щодо відповідності-ве падіння темпів зростання збільшує частку безра-Ботного. Якщо темпи приросту збільшуються, напри-мер, з 3 до 5%, частка безробітних падає прімернона 1 процентний пункт.
У свою чергу уменьшеніенорми приросту з 4 до 2% збільшує частку безра-Ботного приблизно на 1 процентний пункт.
Найбільш важливим аспектом закону Окуня є-ється його друга частина, а саме правило 2:1. Прави-ло 2:1 вказує, яким повинен бути економіч-ський зростання, щоб вирішити проблему безработіци4.Предположім, що частка безробітних дорівнює 8%, аадміністрація хотіла б, щоб через рік, когданаступіт рік виборів, частка безробітних равняласьби 6%. Це означає, що економіку потрібно заст-вить рости більш інтенсивно допомогою грошово-го та фіскального стимулювання. Але насколькобистрим повинен бути економічне зростання? Безра-ботіца протягом року повинна впасти на 2 пунктаЕто означає, що уряду протягом наступ-ного року необхідно забезпечити темп пріростареального ВНП на рівні приблизно 6,7%: з них2, 7 пункту - щоб тільки зберегти безробіття
4 На початку 60-х років, коли Окунь вперше аналізував дані, співвідно-шення виглядало швидше як 3 до 1, ніж 2 до 1. Однак у міру того, як надходили нові дані, особливо в 70-х роках, взаємозв'язок починаючи-ла виглядати інакше. Відповідно до більшості сучасних оценокетот коефіцієнт знаходиться між 2 і 2,5, але не досягає позначки 3.
Крім того, темп економічного зростання, необхідний для поддержаніядолі безробітних постійною (відзначені вище 2,7%), повинен сни-жатися при менш інтенсивному зростанні чисельності робочої сили або за-повільне зростання продуктивності.
На рівні попереднього року, і ще 4 для того, що-б скоротити частку безробітних на 2 пункти. Етовисокій, але не безпрецедентне зростання реальногоВНП: у 1984 р. економічне зростання склало 6,8%, і норма безробіття дійсно впала за рік НА2 процентних пункту
Закон Окуня увазі, що норма безробіттю-тіци є результатом швидкого або повільно-го кумулятивного економічного зростання збільшен-ня частки безробітних, наприклад, до рівня 9,5% є результатом кількох років медленногороста або спаду. Щоб потім скоротити її до від-мітки менше 4%, тобто рівня 1969 р., може потреби-тися довгий період інтенсивного росту Високуюбезработіцу неможливо швидко ліквідувати, по-скільки для освіти і заповнення достаточногоколічества нових робочих місць потрібен час.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Закон Окуня "
 1. 2. Динаміка норми безробіття
  Величина безробіття змінюється, коли інтенсив-ність потоку, вливающегося в «басейн» безработ-ці, відрізняється від витікаючого потоку. Якщо в рядибезработних вливається людей більше, ніж покідаетіх, норма безробіття зростає. Коли більше тих, хто залишає лави безробітних, цей показательсніжается2. Частка безробітних зростає, коли про-цент втратили і що кинули роботу або ж долятех, хто не входив
 2. Резюме
  1. У Сполучених Штатах людина вважається безробітним, якщо він не працює в даний момент, але іскалработу протягом останніх чотирьох тижнів. Це визна-поділ в деяких випадках дає дивні результа-ти: наприклад, людина, що очікує одержання роботою протягом наступного місяця, вважається безработним.Статістіка ринку праці відносить людей до однієї ізтрех груп: зайняті, безробітні або
 3. Глосарій
  АВТОМАТИЧНІ СТАБІЛІЗАТОРИ. Automatic stabiliz-ers. Економічні механізми, такі, як прибутковий податок, які автоматично пом'якшують реакцію рівня ВНП назміна сукупного попиту. Акордна ПОДАТКИ. Lump-sum taxes. Податки, встановлювали-емие державою на рівні, не що залежить від розмірів до-ходів або покупок. АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ. Opportunity costs.Альтернатівная вартість товару
 4. 3.3. НАСЛІДКИ (ВИТРАТИ) БЕЗРОБІТТЯ. Закон Оукена
  Безробіття має економічні, соціальні та політичні наслідки. Економічні наслідки полягають у витратах, які несе суспільство в цілому і власне безробітні. Економічні наслідки виявляються: а) у втраті товариством частини ВНП, б) в зниженні життєвого рівня безробітних; в) у втраті безробітними кваліфікації; г) в необхідності спрямування бюджетних ресурсів
 5. 1. Економічна теорія і праксиология
  Економічна теорія є наймолодшою наукою. Звичайно, за останні 200 років на основі дисциплін, знайомих ще стародавнім грекам, виникло багато нових наук. Однак у даних випадках частина знання, яка до цього вже утвердилася в ситуації старій системі знань, просто стала автономною. Область досліджень була більш точно подразделена і досліджена за допомогою нових методів; в ній до цих пір
 6. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  У новій науці все здавалося сумнівним. Вона була незнайомкою в традиційній системі знань; люди були збиті з пантелику і не знали як її кваліфікувати і яке визначити їй місце. Але з іншого боку, вони були переконані, що включення економічної теорії в перелік наук не вимагає реорганізації або розширення всієї системи. Люди вважали свою класифікацію повній. І якщо економічна теорія в неї
 7. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  Багато хто звик звинувачувати економічну науку в відсталості. В даний час цілком очевидно, що наша економічна теорія знаходиться не в кращій формі. У людському знанні немає стану досконалості, як немає його і у інших людських досягнень. Людина позбавлена всезнання. Найдосконаліші теорії, що задовольняють на перший погляд нашу спрагу знань, одного разу виправляються або замінюються на
 8. 2. Передумови людської дії
  Ми називаємо задоволеністю або задоволенням такий стан людської істоти, яке не веде і не може привести ні до якого дії. Діюча людина прагне виправити незадовільний стан справ і досягти більш задовільного. Він уявляє собі умови, які краще підходять йому, а його діяльність спрямована на те, щоб здійснити бажане стан.
 9. 3. Людська дія як кінцева даність
  З незапам'ятних часів люди прагнуть дізнатися першоджерело енергії, причину всього сущого і всіх змін, початкову субстанцію, з якої все сталося і яка є причиною самої себе. Наука скромнішим в своїх домаганнях. Вона усвідомлює обмеженість людського розуму і людських пошуків знання. Намагаючись дізнатися причину будь-якого явища, наука розуміє, що врешті-решт наштовхнеться на
 10. 4. Раціональність і ірраціональність, суб'єктивізм і об'єктивність праксиологических досліджень
  Людська діяльність завжди необхідно раціональна. Поняття раціональна діяльність надлишково і як такий має бути відкинуто. У додатку до кінцевих цілей діяльності поняття раціональний і ірраціональний недоречні і безглузді. Кінцева мета діяльності завжди полягає в задоволенні певних бажань діючої людини. Оскільки ніхто не в змозі замінити
© 2014-2022  epi.cc.ua