Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. У Сполучених Штатах людина вважається безробітним, якщо він не працює в даний момент, але іскалработу протягом останніх чотирьох тижнів. Це визна-поділ в деяких випадках дає дивні результа-ти: наприклад, людина, що очікує одержання роботою протягом наступного місяця, вважається безработним.Статістіка ринку праці відносить людей до однієї ізтрех груп: зайняті, безробітні або находящіесявне сукупної робочої сили. Люди, які робота-ют або є безробітними, становлять сукупність-ную робочу силу.
2. Більшість переміщень в число безробітних і про-ратно є короткими. Велика інтенсівностьдвіженій існує не тільки між зайнятістю і
безробіттям, а й між складом сукупної рабо-чий сили і положенням поза нею.
3. Від 40 до 60% загального числа безробітних составляютлюді, що втратили свою роботу. Втрата роботи стае ще більш важливим джерелом безробіття дру час, коли економіка знаходиться в стані спа-так. Близько третини безробітних - люди, що стали безра-Ботного після того, як раніше вони знаходилися внеринка праці. Цей потік стає менш значімимво час спадів і більш значущим під час підйомів,
4. Норма безробіття зростає, коли приплив до лав без-робітних перевершує відтік Норма безробіття уве-личивается під час спадів і зменшується під времяпод'емов.

5. Закон Окуня описує зв'язок між нормою безробіттю-тіци і темпом зростання реального ВНП. Як випливає з
цього закону, тільки для того, щоб зберегти безра-ботіцу постійної, необхідний темп приросту реаль-ного ВНП на рівні приблизно 2,7%. В результаті Длякаждого двох процентних пунктів дополнітельногоувеліченія темпу зростання реального ВНП норма безра-ботіци падає на 1 процентний пункт.
6. Природна норма безробіття, ті. норма безработ-ці при повній зайнятості, в даний час равна5 ,5-6, 5%. Коли фактична норма дорівнює природною, більшість безробітних можуть знайти роботу доста-точно швидко, а підприємці в змозі нанятьработніков при поточному рівні заробітної плати.
7. Хоча спостерігаються часті переміщення людей на ри-нок праці і назад, а також між зайнятістю ібезработіцей, більшу частину безробітних в Сполуче-наних Штатах становлять люди, що не мають роботи-ти протягом більшої частини року.
8. Допомоги по безробіттю зазвичай складають менееполовіни рівня зарплати після відрахування податків. По-помоги з безробіття виплачуються протягом толь-ко обмеженого періоду після втрати роботи.
9. Рівень безробіття серед чорних приблизно в 2 іліболее разів вище рівня безробіття серед білих.
Цей показник серед молоді більш ніж в 2 разавише, ніж серед більш старших працівників. Безраб-Тіца серед жінок знаходиться приблизно на тому жеуровне, як і серед чоловіків того ж віку і раси.
10. Політика скорочення природної норми безробіттю-тіци спрямована проти високого рівня безработ-ці серед молоді. Роль мінімальної заробітноїплати суперечлива, оскільки вона є джерелом ніком безробіття серед молоді; її вплив дол-жно слабшати із зменшенням мінімальної заробітної плати відносно середньої зарплати на ринкетруда. Проте є дані, що мінімальна-ная заробітна плата відповідно до економіческойтеоріей дійсно сприяє збільшенню без безробіттю серед молоді.
11. Є істотна різниця у рівні безробіття різних країнах. До 1974 р. безробіття в США іКанаде була значно вище, ніж в інших крупнихіндустріальних країнах. З тих пір безробіття в ря-де країн зросла порівняно з безробіттям в Сої-діненія Штатах і Канаді.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резюме "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua