Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 27. Натуральні, трудові та вартісні показники рівня продуктивності праці

Показник рівня продуктивності праці в залежності від вибору одиниць виміру продукції може бути розрахований трьома методами - натуральним, трудовим і вартісним.
Якщо облік виробленої продукції здійснюється в натуральних одиницях виміру (штуках, метрах, тоннах і т. д.), то показник рівня продуктивності праці розраховується натуральним методом. У цьому випадку даний показник виражається кількістю штук, метрів, тонн і т. д. продукції, вироблених в одиницю часу:
w=Q / T,
де Q - обсяг продукції в натуральних одиницях виміру.
Переваги натурального методу полягають у простоті розрахунків, наочності та об'єктивності вимірювання рівня продуктивності праці. Основним недоліком даного методу є обмеженість сфери його застосування. Він може використовуватися тільки на підприємствах або в галузях, де виробляється однорідна продукція або ведеться облік витрат робочого часу по кожному виду виробленої продукції. Однак сфера застосування натурального методу дещо розширюється за рахунок використання умовно-натуральних одиниць виміру продукції.
Якщо облік виробленої продукції здійснюється в нормо-годинах робочого часу, то показник рівня продуктивності праці розраховується трудовим методом.
У цьому випадку соизмеритель різних видів продукції або робіт є нормативна трудомісткість:
w=Q / T,
де Q - обсяг виробництва в трудових одиницях виміру.
Гідність трудового методу полягає в тому, що з його допомогою можна виміряти продуктивність праці робітників, що виконують різні види робіт. Однак даний метод також характеризується обмеженою сферою застосування, т. к. нормативи трудомісткості на різних підприємствах не збігаються. Трудовий метод застосовується на рівні окремих ділянок виробництва, де розроблені нормативи витрат робочого часу і зазвичай відсутні ціни на продукцію.
Якщо облік виробленої продукції здійснюється в грошовому вираженні, то показник рівня продуктивності праці розраховується вартісним методом. У цьому випадку зіставляються обсяг продукції в грошовому виразі з витратами живої праці:
w=Q / T,
де Q - обсяг продукції в грошовому вираженні.
Основна перевага вартісного методу полягає в тому, що з його допомогою можна виміряти рівень і динаміку продуктивності праці при виробництві різнорідної продукції. Також даний метод забезпечує можливість отримання зведених даних по галузях, територіям та економіці в цілому.

У різних галузях економіки застосовуються різні показники продуктивності праці:
1) у промисловості - обсяг продукції в натуральному або вартісному вираженні в розрахунку на одного працівника промислово-виробничого персоналу, у розрахунку на відпрацьований людино-день або людино-годину; трудомісткість одиниці продукції або робіт;
2) у сільському господарстві - вироблення продукції в грошовому в розрахунку на одного середньорічного працівника, на один відпрацьований людино-день ; вироблення сільськогосподарських продуктів у натуральному вираженні в розрахунку на один відпрацьований людино-годину; витрати праці в людино-годинах на виробництво одиниці продукції;
3) у будівництві - обсяг будівельно-монтажних робіт за кошторисною вартістю в розрахунку на одного працівника будівельно-виробничого персоналу, зайнятого на будівельно-монтажних роботах і в підсобних виробництвах, що значаться на балансі будівельних організацій, у розрахунку на один відпрацьований людино-день або людино-годину;
4) у торгівлі - товарообіг у розрахунку на одного працівника, на один відпрацьований людино-день.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 27. Натуральні, трудові та вартісні показники рівня продуктивності праці "
 1. 15. Показники і методи продуктивності праці
  натуральний метод. Обсяг виробленої продукції визначається в натуральних одиницях (штуках, тоннах, метрах і т. п.) Рівень зроблених робіт в натурально-речовому вимірі є найбільш об'єктивним і достовірним показником продуктивності праці. За допомогою цього методу можна вимірювати і порівнювати продуктивність праці окремих працівників і бригад, планувати їх чисельність,
 2. Продуктивність праці
  трудових ресурсів є продуктивність праці. Вона визначається діленням вартісного обсягу виробленої продукції (як правило, це валовий внутрішній продукт, тобто додана вартість продукції окремих галузей) на середньорічну чисельність зайнятих (річна продуктивність праці) або на кількість відпрацьованих людино-годин (годинна продуктивність праці). І хоча це
 3. Питання 29. Методи вимірювання динаміки продуктивності праці в умовах виробництва різнорідної продукції
  трудова вироблення продукції (нормо-години);? T - фактичні витрати робочого часу на виробництво всієї продукції; {foto94} - середня вироблення в нормо-годинах . Даний індекс називається трудовим індексом продуктивності праці. Якщо показник загального обсягу різнорідної продукції виражений в грошовому вираженні, то індекс продуктивності праці будується за формулою: {foto95} де? Qp0 -
 4. Вимірювання продуктивності праці
  натуральні дають краще уявлення про стан справ. 4. Компанії часто виявляються нездатними скорегувати свої фінансові заходи, щоб усунути спотворення, викликані інфляцією. 5. Дуже часто дані по продуктивності праці даються в агрегованому вигляді і занадто пізно, що не дає можливості їх використовувати в процесі реального прийняття рішень. 6. Більшість даних
 5. 2. Предмет економіки праці
  питання трудових відносин, розглянуті з точки зору природи їх виникнення, вартісної оцінки та впливу на результати діяльності. Управління трудовими відносинами в суспільстві спрямоване на регулювання ціни праці за допомогою встановлення трудового законодавства, впливу на зайнятість, забезпечення відносин соціального партнерства, нормалізацію умов праці, підвищення
 6. 40. Рівень життя населення
  натуральних величин, витрат кваліфікованої і некваліфікованої праці та ін Однак загальний підхід є і полягає в конструюванні показника, що дозволяє співвідносити сукупні результати праці товариства за звітний рік (ВВП / ВНП, НД) з сукупними витратами всіх чинників виробництва, приведеними до того ж звітному році. Чим вище рівень економічного розвитку країни, тим активніше
 7. § 3. ВИДИ МОБ
  натуральними. У грошових (вартісних) МОБ всі показники наводяться в грошовому вираженні, а в натуральних МОБ принаймні частина показників дається в натуральному вираженні. Різниця між цими балансами полягає в тому, що показники грошового (вартісного) балансу можна складати по колонці, а натурального - не можна. Ціни, використовувані в грошовому (вартісному) МОБ, грають лише роль ваг,
 8. 2.2. Аналіз використання трудових ресурсів
  питання стимулювання медичного персоналу за підвищення обсягу виконаних робіт, тобто необхідно встановити, наскільки зміна рівня заробітної плати відповідає зміні доходу установи. Питання для самоконтролю: 1. Привести класифікацію показників продуктивності праці медичних працівників. 2. Дати характеристику вартісним і трудовим показниками продуктивності
 9. Питання 26. Статистика продуктивності праці. Показники статистики праці
  трудових ресурсів є аналіз результативності праці в процесі виробництва товарів і послуг. Рівень продуктивності праці виражається двома показниками: 1) показником середньої вироблення продукції в одиницю часу, тобто кількістю продукції, виробленої в одиницю часу; 2) трудомісткістю одиниці продукції, тобто витратами часу на одиницю продукції. Для подальшого вивчення
 10. Дата фактичного отримання доходу
  натуральній формі - при отриманні доходів у натуральній формі; 3) сплати платником податків відсотків за отриманими позиковими (кредитним) засобам, придбання товарів (робіт, послуг), придбання цінних паперів - при отриманні доходів у вигляді матеріальної вигоди. При отриманні доходу у вигляді оплати праці датою фактичного отримання платником податку такого доходу визнається останній день
 11. Показники економічної ефективності
  натуральних величин, витрат кваліфікованої і некваліфікованої праці та ін Однак загальний підхід є і полягає в конструюванні показника, що дозволяє співвідносити сукупні результати праці товариства за звітний рік (ВВП / ВНП, НД) із сукупними витратами всіх чинників виробництва, приведеними до того ж звітному році. Чим вище рівень економічного розвитку країни, тим активніше
 12. § 1. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  трудових ресурсів. Кожна галузь має свої кадри. Кадри промисловості становлять найважливішу частину кадрів національної економіки. Трудові ресурси галузей промисловості складають приблизно 30% трудових ресурсів всього народного господарства. Трудові ресурси - це і робоча сила, і підприємці, які вміють організувати справу і ризикувати, відповідати за результати своєї справи. Як правило, трудові
 13. Глава III Продуктивність
  рівня конкурентоспроможності можна сформулювати так: застій в продуктивності. Рецепт для підвищення рівня життя та збереження позицій світового економічного лідера також можна сформулювати у трьох словах: підвищення продуктивності праці. На жаль, темпи зростання продуктивності праці в США були протягом останніх десятиліть абсолютно незадовільними. У цьому розділі ми
 14. § 2. СУТНІСТЬ, ПОКАЗНИКИ, РЕЗЕРВИ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В ПРОМИСЛОВОСТІ
  натуральному, умовно-натуральному і грошовому виразах), Ч - чисельність працюючого персоналу, чол. Якщо на підприємстві промисловості виробляється однорідна продукція (), то обсяг продукції і відповідно показник продуктивності праці вимірюються в натуральному вираженні: Якщо на підприємстві виробляється різнорідна, але фізично співмірна продукція (Пу-н), то обсяг
 15. 11. Сутність продуктивності праці
  трудової діяльності працівників, що відображає здатність працівників створювати за одиницю часу більшу або меншу кількість продукції. Тому продуктивність праці є функцією живої праці і виражає його продуктивність. У сучасних умовах господарювання основою продуктивності праці є продуктивна сила праці. Продуктивну силу праці слід розуміти, як
© 2014-2022  epi.cc.ua