Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 3. ВИДИ МОБ

Схема МОБ, наведена вище, є універсальною. Її зовнішній вигляд не відображає зміст таблиці МОБ, тому необхідно коротко охарактеризувати види МОБ та встановити зв'язки між ними.
1. По періоду аналізу МОБ поділяються на два типи. Якщо в МОБ розглядається процес виробництва втеченіе декількох років, причому результати першого року визначають умови виробництва у другому році і т. д., то таку систему називають динамічною, а МОБ, що описує її розвиток, - динамічним. Особливістю динамічних МОБ є те, що в них зі складу кінцевого використання виключаються капіталовкладення. Це означає, що капіталовкладення в динамічному МОБ є функцією випусків галузей в наступні роки. Динамічні МОБ значно точніше описують розвиток економіки, ніж будь-які інші економіко-математичні методи. Але в даний час існує лише теорія таких балансів, так як їх практичне побудова вельми скрутно. Іншим типом МОБ є статичні баланси, в яких капіталовкладення включені до складу кінцевого використання.
Таким чином, статічес-\ кі МОБ складаються для одного року, а динамічні - за кілька років.
2. За обсягом використовуваної інформації МОБ поділяються: на національні (побудовані для країни в цілому);
на районні (побудовані для окремих районів);
на міжрайонні (описують виробничі зв'язки різних районів);
на галузеві (складені для окремої галузі).
Перераховані МОБ відрізняються один від одного лише обсягом використовуваної інформації, вони однакові по побудові і можуть бути як статичними, так і динамічними.
3. Похарактеру використовуваних вимірників МОБ бувають грошовими (вартісними) і натуральними. У грошових (вартісних) МОБ всі показники наводяться в грошовому вираженні, а в натуральних МОБ принаймні частина показників дається в натуральному вираженні. Різниця між цими балансами полягає в тому, що показники грошового (вартісного) балансу можна складати по колонці, а натурального - не можна. Ціни, використовувані в грошовому (вартісному) МОБ, грають лише роль ваг, тому можна використовувати будь-які інші вимірювачі, наприклад трудові.
Якщо для одного і того ж району скласти МОБ в грошовому і натуральному виразах, то теоретично їх показники повинні бути порівнянні. Але на практиці забезпечити таку порівнянність дуже важко, що пояснюється як особливостями статистичного обліку, так і природою діючих цін. Необхідно відзначити, що у світовій практиці широко поширені лише МОБ в грошовому (вартісному) вираженні.
4. За характером відображення міжгалузевих зв'язків МОБ поділяються на два типи. Саме широке поширення набули МОБ, складені за схемою «Витрати - випуск» (Input-output tables). Крім того, складаються таблиці «Ресурси і використання товарів» (Supply and use tables). Далі під МОБ будуть розумітися тільки МОБ, побудовані за схемою «Витрати-випуск», а таблиці «Ресурси і використання товарів» будуть розглянуті окремо в § 6.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. ВИДИ МОБ "
 1. Лекція 23 Тема: ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ВИДИ. ТЕОРІЯ РИЗИКІВ
  види; - аналізуються ознаки і види підприємництва; - з'ясовуються достоїнства і недоліки всіх форм підприємництва; - досліджуються організаційні форми російського бізнесу; - розглядається теорія
 2. Стаття 20 . Види діяльності
  види діяльності, що відповідають цілям, передбаченим у статуті підприємства, за винятком заборонених чинним на території РРФСР
 3. Лекція 8 Тема: РИНКОВА КОНКУРЕНЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  види конкуренції та механізм їх дії; - аналізуються втрати від недосконалої конкуренції та антимонопольне
 4. Запитання для самоконтролю
  види негативної дії на навколишнє середовище. 2. Яким законом введена плата за негативний вплив на навколишнє середовище? 3. Який орган влади визначає порядок плати та її граничні розміри за забруднення навколишнього природного середовища, розміщення відходів, інші види шкідливого
 5. Контрольні питання
  види інфляції та інфляційних очікувань ви знаєте? 9. Які наслідки інфляції? 10. У чому полягає антиінфляційна політика і які її види ви знаєте? 11. Що таке безробіття? Кого називають безробітними? 12. Які види безробіття вам відомі? 13. Що показує крива Філліпса? 14. Які фактори впливають на стан і динаміку ринку
 6. Види факторних доходів
  види доходів: від природних ресурсів - ренту (земельну, гірську, плату за воду і т.д.); від трудових ресурсів - заробітну плату; від капіталу - відсоток (як дохід власників грошового капіталу) і прибуток (як дохід власників реального капіталу); від підприємницьких здібностей - підприємницький дохід; від знань - дохід від інтелектуальної власності. У господарській
 7. Питання для самоперевірки
  види рахунків СНС ви знаєте? 2. Які елементи включає ВНП, який визначається за методом витрат? 3. Що таке неринкові види послуг? 4. Що таке резидентная інституційна одиниця? 5. Назвіть причини, за якими показник ВНП не завжди точно характери-зует добробут нації. 6. Які причини циклічності розвитку економіки ви знаєте? 7. Якими явищами характеризуються основні фази
 8. Стаття 4. Види ставок мит
  види ставок мит: адвалорні, нараховані у відсотках до митної вартості оподатковуваних товарів; специфічні, що нараховуються у встановленому розмірі за одиницю оподатковуваних товарів; комбіновані, що поєднують обидва названих видів митного
 9. 2.5. Податок зі спадщини і дарувань
  види власності незалежно від місця її знаходження для громадян та резидентів США, а для нерезидентів - всі види власності, що знаходиться виключно на території
 10. Яка структура соціально-економічних відносин?
  Види соціально-економічних відносин знаходяться у вирішальній залежності від відносин власності, які як би проникають і зумовлюють інші види відносин. Тому важливо насамперед з'ясувати сутність і форми відносин
 11. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  види сучасних ринків? 4. Який механізм функціонування фондової біржі? 5. Охарактеризуйте основні види товарообігу на товарній біржі і механізм її функціонування. 6. Назвіть основні функції біржі
© 2014-2022  epi.cc.ua