Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

11. Сутність продуктивності праці

Продуктивність праці характеризує співвідношення між результатами і витратами праці на його досягнення. Проблеми продуктивності праці досліджувалися багатьма вченими. А. Сміт і Д. Рікардо заклали основи вчення про продуктивність.
У процесі праці використовуються такі фактори як предмети праці, засоби праці, робоча сила. Результатом будь-якого процесу праця є благо, тобто товари або послуги. Тобто в процесі праці використовується як живий, так і матеріалізовану (минулий) праця. Тому продуктивність праці - це показник, що характеризує його результативність, віддачу кожного використовуваного ресурсу праці.
Продуктивність праці є і показником економічної ефективності трудової діяльності працівників, що відображає здатність працівників створювати за одиницю часу більшу або меншу кількість продукції. Тому продуктивність праці є функцією живої праці і виражає його продуктивність.
У сучасних умовах господарювання основою продуктивності праці є продуктивна сила праці. Продуктивну силу праці слід розуміти, як здатність працівника в певних умовах забезпечити досягнення певного результату.
Продуктивність праці характеризує ступінь ефективності живої праці. Вона виражається в економії і доцільний використанні не тільки живої праці, але і матеріалізованої. Чим вища продуктивність живої праці, тим більше споживається засобів виробництва. Отже, зростання продуктивності праці, проявляючись у зменшенні маси живої праці по відношенню до маси приводяться в рух засобів виробництва, закономірно позначається на зниженні вартості одиниці товару. Товар є втіленням живої і матеріалізованої праці. Звідси зростання продуктивності праці, перебуваючи у зворотному відношенні до величини вартості товару, супроводжується економією сукупних витрат праці.
Поняття ефективності праці включає поряд з економічним обгрунтуванням ще й психофізіологічне, і соціальне. Психофізіологічний характер ефективності праці полягає у визначенні ступеня і спрямованості впливу трудового процесу на організм людини. Соціальний аспект передбачає забезпечення можливості розвитку, самовдосконалення людини в процесі праці.
Інтенсивність праці може змінюватися не тільки під впливом зовнішніх факторів, але й залежно від бажання людини і його об'єктивних фізіологічних можливостей.
Тому виділяють фізіологічну, середню і максимальну інтенсивність праці. Фізіологічна інтенсивність праці за своєю економічною суттю те саме що із сприятливими умовами праці, коли працівник в процесі трудової діяльності не тільки не стомлюється, а й самовдосконалюється, і не завдає ніякої шкоди своєму здоров'ю. Максимально можлива інтенсивність праці - це така інтенсивність, яка взагалі можлива хоча б на короткий час.
Впровадження нової техніки і прогресивних технологій об'єктивно встановлюють певну ступінь інтенсивності праці працівника. При зростанні інтенсивності праці зростає і кількість виробленої продукції або послуг, тобто скорочується час на виробництво одиниці продукції і зростає продуктивність праці.
Напруженість праці може бути різною при рівній його інтенсивності. Обумовлено це тим, що різні працівники можуть працювати з однаковою інтенсивністю, обумовленої технікою і технологією виробництва, але в силу браку досвіду, вправності, умінь для одних працю більш напруженим, ніж для інших працівників.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11. Сутність продуктивності праці "
 1. Глава III Продуктивність
  продуктивності. Рецепт для підвищення рівня життя та збереження позицій світового економічного лідера також можна сформулювати у трьох словах: підвищення продуктивності праці. На жаль, темпи зростання продуктивності праці в США були протягом останніх десятиліть абсолютно незадовільними. У цьому розділі ми розглянемо такі групи проблем: - зв'язок між
 2. 2. Предмет економіки праці
  сутності та змісту ринку праці, проблем зайнятості та безробіття; 4) розкриття основних теорій мотивації праці, сутності потреб, інтересів мотивів і стимулів для забезпечення високої трудової активності працівників; 5) розгляд організації оплати праці, її форм і систем, диференціації заробітної плати, обумовленої як якісними особливостями робочої сили, так і відмінностями у
 3. Проблема 3. У японській економіці досі існують неефективні галузі, що негативно позначається на рівні продуктивності.
  Продуктивність праці в Японії в розрахунку на одного зайнятого не поступається, якщо не перевершує,, продуктивність в США, а в перерахунку на годинну продуктивність лише трохи менше американської. Однак, якщо врахувати торгівлю, сільське господарство і транспорт, відносна продуктивність в Японії складе 70% від американської в розрахунку на одного зайнятого та 60% у розрахунку на один
 4. Продуктивність праці
  продуктивність праці. Вона визначається діленням вартісного обсягу виробленої продукції (як правило, це валовий внутрішній продукт, тобто додана вартість продукції окремих галузей) на середньорічну чисельність зайнятих (річна продуктивність праці) або на кількість відпрацьованих людино-годин (годинна продуктивність праці). І хоча це досить популярний показник
 5. Запитання для самоперевірки
  сутність заробітної плати та економічної ренти? 9. Який зв'язок ринку праці з теорією виробництва? 10. Які системи оплати ви знаєте? 11. Охарактеризуйте стан ринку праці та зайнятості в Росії. 12. Чи вірно наступне твердження: ціна праці не залежить від ціни готової продукції? Поясніть відповідь. 13. Який ефект переважає на ділянці кривої пропозиції праці з негативним
 6. Запитання для самоперевірки
  сутність заробітної плати та економічної ренти? 9. Який зв'язок ринку праці з теорією виробництва? 10. Які системи оплати ви знаєте? 11. Охарактеризуйте стан ринку праці та зайнятості в Росії. 12. Чи вірно наступне твердження: ціна праці не залежить від ціни готової продукції? Поясніть відповідь. 13. Який ефект переважає на ділянці кривої пропозиції праці з негативним
 7. Зростання через продуктивність
  продуктивності праці без сумніву є винаходом західної цивілізації, якому всього лише 200 - 250 років. Темпи зростання стали повільно наростати на початку XVIII століття, за цей період тільки три країни змінили один одного на місці лідера в галузі продуктивності. Що ж це за країни? Перед тим, як відповісти. на це питання, давайте визначимо саме поняття "лідер". Під таким "лідером"
 8. Глава XXIX Все залежить від нас
  продуктивність. Навіть якби не було Японії, Південної Кореї, не було б конкуренції, рівень життя американців не виріс би скільки-небудь помітно просто тому, що продуктивність нашої праці не росте. Більше того, саме тому що продуктивність нашої праці стоїть на місці, конкуренти кидають виклик економічного лідерства Америки. Важко перебільшити важливість продуктивності
 9. Ключові терміни
  продуктивності Гіпотеза
 10. § 3. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПО ФАКТОРАМ
  продуктивності праці в галузевій економіці виробляється методами прямого і факторного рахунку. Приріст продуктивності праці методом прямого рахунку визначається за формулою: де: - обсяг виробництва (реалізації) продукції в розрахунковому та базовому періодах; - чисельність персоналу відповідно в розрахунковому та базовому періодах. Для економічної
© 2014-2022  epi.cc.ua