Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 14. Методи демографічного прогнозування

До методів демографічного прогнозування відносяться:
1) методи екстраполяції;
2) метод пересування віків;
3) методи статистичного моделювання.
Застосування методів екстраполяції для оцінки майбутньої чисельності населення засновано на припущенні, що виявлені тенденції народжуваності, смертності, міграції буде незмінними протягом прогнозованого періоду часу.
Найбільш наближені оцінки майбутньої чисельності населення за допомогою методу екстраполяції можна отримати за допомогою узагальнюючих показників динаміки:
1) екстраполяція на основі показника середнього абсолютного приросту:


де?? - Показник середнього абсолютного приросту населення;
St - прогнозована чисельність населення в році t;
S0 - чисельність населення на початок прогнозованого періоду;
t - період прогнозу;
2) екстраполяція на основі показника середнього темпу зростання:


де? xt - показник середнього абсолютного приросту;
3) екстраполяція на основі показника середнього темпу приросту:


де? Xпр-показник середнього темпу приросту.

Методом пересування віків називається спосіб розрахунку на перспективу статево-вікової структури населення. Він заснований на використанні даних про віковий склад населення і коефіцієнтів дожиття з таблиць смертності.
Суть методу пересування віків полягає в тому, що чисельність населення вікової групи x на момент часу t розраховується як добуток чисельності населення вікової групи (x-[1]) на момент часу (t-1) і коефіцієнта дожиття для даної вікової групи, що показує, яка частина осіб у віці (x-1) доживе до віку x років:


Якщо відомий віковий склад населення на певну дату, то можна розрахувати передбачувану чисельність населення в кожному віці через рік, два і т. д. (без урахування міграції).
Для визначення можливого числа народжень використовуються дані про віковий склад жінок 15-49 років і спеціальні коефіцієнти народжуваності:


де КР.спец.x - спеціальний коефіцієнт народжуваності для жінок у віці х років;
? Sxt - середня чисельність жінок у віці х років.

Суть методів статистичного моделювання полягає в застосуванні для демографічного прогнозування моделей регресії, що характеризують залежність демографічних явищ від обраних факторів.
В окрему групу виділяються методи математичного моделювання, які припускають використання моделей, заснованих на застосуванні математичних функцій (наприклад, експоненційної кривої, параболи і т. д.).
Якщо відома чисельність населення на початок якогось періоду, то перспективну чисельність населення через t років можна визначити на основі експоненціального закону зростання населення за формулою:


де


(Р-У) - природний приріст населення;
(П-В) - механічний приріст населення;
? S - середньорічна чисельність населення;
t - період прогнозу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 14. Методи демографічного прогнозування "
 1. 3. Демографічні чинники
  демографічні події і тенденції, що представляють для регіону і економічних суб'єктів нові можливості, що відкриваються або небезпеки. 2. Основні заходи, спрямовані на реагування на зміни в демографічній
 2. А. Демографічні чинники
  демографічні події і тенденції надають для регіональної економічної системи нові можливості, що відкриваються або небезпеки? 2. Які дії зроблені і що необхідно здійснити на регіональному рівні в якості реакції на демографічні
 3. скорботні ВЕК РОЗВАГ
  прогнозування від ворожіння на кавовій гущі полягає в тому, що другий іноді збувається »[1]. (Академік І.Анчішкін, основоположник економічного прогнозування в
 4. 2. Система прогнозування
  прогнозування соціально-економічного розвитку. 2. Основні напрямки здійснення прогнозування, показники регіональних прогнозів соціально- економічного розвитку загалом і в цілому, а також по окремих напрямках, товарам і
 5. 13.3. Демографічна політика
  демографічної політики, тобто цілеспрямованої діяльності у сфері регулювання демографічних процесів. Цьому сприяла також позиція розвинених країн Заходу, які вважають, що контроль над зростанням населення є необхідною умовою соціально-економічного розвитку. У спільному комюніке глав держав і урядів провідних західних країн в Х'юстоні в 1990 р. зазначалося, що
 6. Запитання до теми
  демографічний вибух другої половини XX в. називається світовим? 2. Яку фазу демографічного розвитку переживають підсистеми світового господарства? 3. Охарактеризуйте підходи до визначення взаємодії зростання населення та економічного розвитку. 4. Розкрийте основні напрямки демографічної політики в групах країн з різним рівнем економічного розвитку.
 7. 113. Демографічний розвиток світу
  демографічного переходу і демографічних революцій. Під демографічним переходом розуміється зміна типів відтворення населення. Він збігається з трансформацією доіндустріальної системи продуктивних сил в індустріальну. Демографічна революція є складовою частиною демографічного переходу. Термін «демографічна революція», або «демографічний вибух», означає
 8. Політика розвинених країн
  демографічного розвитку визначається як нейтральна, що включає дотримання прав людини. Воно передбачає виключення репресивних заходів, перевага індивідуального рішення. Більшість розвинених країн до низької народжуваності відносяться невизначено. Політика щодо збільшення народжуваності відзначалася у Франції, Греції, Люксембурзі. Це не означає, що уряди західних країн не мають
 9. Яка демографічна проблема в сімейному домогосподарстві?
  демографічної (пов'язаної з чисельністю населення) проблеми у сімейному домогосподарстві. Питається: чи можуть самі шлюбні пари ліквідувати зазначений недолік? Багато хто з них - навряд чи, якщо врахувати кількість шлюбів і розлучень у нашій країні (табл. 4.2). Очевидно й інше. У нашій країні, виявляється, в цілому (в середньому) має місце демографічна криза (немає нормального
 10. Хто мій клієнт?
  питання, «чи варто займатися моїм бізнесом?» - це визначити, чи багато у вас потенційних клієнтів (ваша демографічна модель) і наскільки успішно ви зможете задовольнити їхні емоційні потреби (ваша Психографічна
 11. 6.3. Бюджетне прогнозування
  методів його управління. Управляти - значить передбачати. У зв'язку з цим зростає роль перспективного планування , а значить і наукового прогнозування. Прогнозування параметрів натуральних показників має супроводжуватися прогнозом фінансових ресурсів, так як неможливо якісне прогнозування розвитку господарства без урахування перспективи зростання цих ресурсів. На відміну від зведеного
 12. 1.1. Визначення технічного аналізу. Необхідні складові для прогнозування цін
  метод прогнозування цін за допомогою розгляду графіків рухів ринку за попередні періоди часу. Під терміном руху ринку аналітики розуміють три основних види інформації: ціна, обсяг і відкритий інтерес. Ціною може бути як справжня ціна товарів на біржах2, так і значення валютних та інших індексов3. Обсяг торгівлі - загальна кількість укладених контрактів за певний
 13. Контрольні питання
  методи використовуються при розробці прогнозу розвитку бюджету ? Дайте їх порівняльну характеристику. 8. На яких показниках засноване прогнозування розвитку територіальних
 14. 34. Методи прогнозування на міжнародних товарних ринках
  методів прогнозування, серед яких найбільшого поширення набули екстраполяція , експертні оцінки, економіко-математичне моделювання, балансовий метод. Екстраполяція заснована на аналізі сформованих у минулому закономірностей розвитку досліджуваного економічного явища і поширення їх на майбутнє. Передбачається, що основні співвідношення, пропорції і темпи зростання, характерні для
 15. 1.5. Класифікація методів технічного аналізу
  методів прогнозування технічного аналізу більш-менш вкладається в певну схему. У цій книзі мова в основному піде про західному технічному аналізі, в рамках якого і визначена нижченаведена класифікація. 1 . Графічні методи Під графічними розуміються ті методи, в яких для прогнозування використовуються наочні зображення рухів ринку. Ці методи виникли раніше
 16. 4. Проблеми регулювання, планування і прогнозування
  питання філософсько-методологічного харак-5ра, про які йшлося вище, обговорювалися ним у зв'язку з пробле-Цпмі передбачення, а в ряді випадків і планірованія2 ^. 1 Більш докладно про дослідження великих циклів на Заході см., на-Рімера: Довготривалі тенденції в капіталістичному воспроізвод'ст-I. М.гІНІОН, 1985. 24 Кондратьєв Н.Д. План і передбачення / / Коідратьев Н.Д. Проблеми кономіческіх
© 2014-2022  epi.cc.ua