Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 89. Система соціально-економічних індикаторів рівня життя населення. Показники СНС, що характеризують рівень життя

Аналіз рівня життя населення проводиться за допомогою комплексу статистичних показників, що відображають різні сторони даної категорії і згрупованих у декілька блоків:
1) показники доходів населення;
2) показники витрат і споживання населенням матеріальних благ і послуг;
3) показники накопиченого майна і забезпеченості населення житлом;
4) показники диференціації доходів населення, рівня і меж бідності;
5) соціально-демографічні характеристики;
6) узагальнюючі оцінки рівня життя населення.
Ця підсистема показників більшою мірою характеризує кількісну сторону рівня життя населення. Для якісної характеристики умов життя населення використовуються показники соціально-економічної статистики, серед яких можна виділити:
1) основні показники демографічної статистики;
2) показники стану та охорони здоров'я ;
3) показники якості і структури споживаних продуктів харчування;
4) показники рівня грамотності та стану сфери освіти і культури і т. д.
За допомогою даних показників здійснюється більш повний аналіз добробуту населення країни.
Інформаційна база для побудови системи показників соціального розвитку та рівня життя населення - це матеріали вибіркових обстежень бюджетів домашніх господарств і матеріали інших розділів статистики (макроекономічної, демографічної статистики, статистики цін, статистики соціального забезпечення, статистики галузей соціальної сфери).

До показників системи національних рахунків, що характеризують рівень життя населення, відносяться:
1) показник первинних доходи домашніх господарств являє собою доходи, отримані даним сектором економіки в результаті первинного розподілу доданої вартості (оплата праці, змішані доходи, чисті доходи від власності);
2) показник номінальних наявних доходів домашніх господарств являє собою первинні доходи, скориговані на сальдо січних трансфертів:
РД=ПД ±? ТТ,
де ПД - первинні доходи;
? ТТ - сальдо поточних трансфертів;
3) показник сальдо поточних трансфертів являє собою різницю між поточними переданими трансфертами (частиною первинних доходів, переданих у вигляді поточних податків на доходи і власність, обов'язкових відрахувань на соціальне страхування, штрафів і т. д. в інші сектори економіки) і поточними отриманими трансфертами (зустрічний фінансовий потік з інших секторів економіки у вигляді виплат соціального характеру, страхових премій і т. д.);
4) показник скоригованого наявного доходу домашніх господарств розраховується за формулою:
СРД=РД + СТ,
де СТ - соціальні трансферти в натуральній формі, одержувані домашніми господарствами від органів державного управління і некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства;
5) показник фактичного кінцевого споживання домашніх господарств являє собою вартість товарів і послуг, фактично придбаних домашніми господарствами-резидентами за рахунок поточних доходів для індивідуального споживання або отриманих ними від державних установ і некомерційних організацій безкоштовно або за пільговими цінами у вигляді соціальних трансфертів;
6) показник суми заощаджень домашніх господарств являє собою різницю між розташовуваними доходами та витратами домашніх господарств на кінцеве споживання;
7) показник наявного національного доходу являє собою національний дохід, розрахований з урахуванням сальдо поточних трансфертів, отриманих та переданих за кордон.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 89. Система соціально-економічних індикаторів рівня життя населення. Показники СНС, що характеризують рівень життя "
 1. Контрольні питання
  система соціального захисту населення? 9. Що таке рівень життя населення? 10. Які показники характеризують рівень життя
 2. Об'єктивні та суб'єктивні показники
  система освіти, або такі явища, як злочинність, алкоголізм, розлучення, самогубства і т.д., які відносять до «нервозності» сучасного суспільства. Суб'єктивні показники відносяться до оцінок сприйняття, які присутні головним чином у різних соціальних оглядах або опитуваннях громадської думки. Хоча цінність показників сприйняття часто піддається сумніву, вони використовуються в
 3. Контрольні питання
  соціальний розвиток країни? 3. Які пріоритети соціальної політики (соціальної стратегії) в Росії? 4. У чому особливості державного регулювання соціального розвитку в умовах перехідної економіки? 5. Які особливості регіональної соціальної політики? 6. У чому специфіка проблеми бідності в умовах перехідної економіки і які шляхи її вирішення? 7. Які основні напрямки
 4. Про що свідчать індекси ділової активності?
  Питання анкети. За міжнародною практикою індикатори (показники) ділової активності визначаються в промисловому виробництві, будівництві та роздрібній торгівлі. Так, наприклад, індикатори ділової активності в промисловості включають такі основні показники: - зміну випуску основного виду продукції; - рівень портфеля замовлень; - рівень запитів готової продукції; -
 5. 7.7. Накопичення Обсягу (Volume Accumulation)
  індикатори і осцилятори були засновані на такому типі даних, як ціна. Заслуговують уваги і інструменти, що використовують для розрахунків обсяг торгівлі. Як ми пам'ятаємо, об'єм - вторинний по значущості показник рухів ринку. Індикатор Балансовий Об'єм (On Balance Volume) був придуманий Джозефом Гранвілле. Нижче або вище нульової лінії відкладаються значення обсягу, яким надається позитивний
 6. Рівень і якість життя населення
  соціальні показники, що включають освітній рівень населення, тривалість життя, тривалість робочого тижня та ряд інших. Так, індекси суспільного розвитку, опубліковані в Доповіді програми ООН з розвитку людських ресурсів (1993 р.), дають наступну картину (табл. 3). Таблиця 3 Місце країн за рівнем суспільного розвитку і по ВВП Країна Індекс громадського
 7. Контрольні питання
  система національних рахунків і яка її головна мета? 2. Які рахунки входять в структуру системи національних рахунків? 3. Що являє собою рахунок? 4. Дайте визначення ВВП і ВНП. У чому різниця між ними? 5. У чому полягають основні недоліки ВВП як комплексного макроекономічного показника? 6. Що таке дефлятор ВВП? 7. Якими методами можна розрахувати ВВП (ВНП)? 8. Як
 8. 4. Макроекономічні індикатори
  економічних показників, часто званих макроекономічними індикаторами. Більшість з них береться з СНС. Провідні індикатори. Насамперед це динаміка ВВП, тобто агрегований зростання (скорочення) сфери матеріального виробництва (промисловості, сільського господарства, будівництва) та сфери послуг (особливо торгівлі і транспорту). З динамікою ВВП тісно пов'язані й інші макроекономічні
 9. 48. Рівень життя: сутність та фактори
  соціально-економічна категорія відображає ступінь розвитку і рівень задоволення різноманітних матеріальних, духовних і соціальних потреб людини, яка живе в суспільстві. Він складається з багатьох компонентів. Це і розмір реальних доходів трудящих, і рівень споживання населенням матеріальних благ і послуг, і забезпеченість населення благоустроєним житлом, і зростання освіченості,
 10. Багато держав, включаючи США, імпорт-руют велику кількість товарів і послуг.
  Рівня життя насе-лення тільки при збільшенні виробництва то-варів і послуг. Як узгоджуються ці два факти? Складіть список капітальних витрат, необ-хідних для створення наступних товарів і послуг: а. автомобіль б. отримання вищої освіти в. подорож на літаку р. овочі та фрукти Середній дохід на душу населення в США при-мірно в вісім разів вище, ніж сто років тому.
 11. Кількісні показники
  системи, регіони ОПЖ ГВ ДН ІРЧ Країни, що розвиваються 64,7 72,3 3270 0,642 Найменш розвинені країни 51,9 50,7 1064 0,435 Східна Європа та СНД 68,9 98,6 6200 0,777 ОЕСР 76,4 97,4 20357 0,893 ОПЖ - очікувана тривалість життя, років; ГВ - грамотність дорослих,%; ДН - дохід на душу населення, дол за ПКС; ІРЧ - індекс розвитку
 12. 16.4. Бідність
  соціальних послуг, особливо медичної допомоги, початкової освіти, забезпечення мінімуму харчування. Зазначена тенденція економічного і соціального прогресу не розвивалася рівномірно. В окремих географічних регіонах не відбулося суттєвих змін. У країнах Східної Європи доходи на душу населення скоротилися, в країнах Тропічної Африки рівень життя практично не змінився.
 13. ЗАСТОСУВАННЯ ф'ючерси на S & P 500 Як індикатор стійкого підйому
  індикатора ринкового підйому, то навряд чи зумієте визначити реальний це підйом, або тимчасовий. Вам необхідний додатковий барометр-провідник у небезпечному світі торгівлі на імпульсі. Інший індикатор, використовуваний більшістю Дейтрейдер - це Ф'ючерс на S & P 500. Ф'ючерс на S & P 500, по суті, є контрактом, чия вартість прив'язана до майбутньої вартості Індексу S & P 500. Він торгується в
 14. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  системним підходом до вивчення економічної сторони життєдіяльності суспільства, що передбачає розробку системи показників, яка охоплює основні сфери економічної діяльності. Система показників економічної статистики відповідає двом вимогам системності, необхідним для характеристики та аналізу економічного розвитку країни: 1) вимога всеосяжного характеру,
© 2014-2022  epi.cc.ua