Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 61. Загальні показники рівня і динаміки собівартості продукції

Собівартість продукції є узагальнюючим показником витрат виробництва, за допомогою якого можна проаналізувати рівень і динаміку витрат на виробництво і реалізацію різнорідної продукції по підприємству в цілому.
Для аналізу зміни собівартості виробленої продукції порівняно з планом або базисним періодом розраховується агрегатний індекс собівартості продукції:


де? Z1q1 - фактична собівартість виробленої продукції в звітному періоді;
? z0q1 - витрати на виробництво фактично випущеної в звітному періоді продукції, розраховані за плановою собівартістю або собівартістю базисного періоду.
Фактична сума економії (перевитрати), отримана в результаті зміни собівартості продукції порівняно з планом або базисним періодом:
Е=? Z1q1 -? Z0q1.
Зіставлення витрат виробництва в часі за допомогою агрегатного індексу собівартості може бути здійснено тільки за порівнянної частини продукції, яка вироблялася як у базисному, так і в звітному періодах.

Аналіз динаміки собівартості продукції здійснюється за допомогою індексного методу. Введемо наступні позначення:
z0 - собівартість одиниці продукції у базисному періоді;
zпл - планова собівартість одиниці продукції в звітному періоді;
z1 - фактична собівартість одиниці продукції в звітному періоді;
qпл - плановий обсяг випуску продукції в звітному періоді;
q1 - фактичний обсяг випуску продукції у звітному періоді.
До індексам, за допомогою яких аналізується динаміка собівартості продукції, належать:
1) індекс планового завдання по зміні собівартості:


2) індекс виконання планового завдання за рівнем собівартості одиниці продукції:


3) індекс фактичного зниження собівартості одиниці продукції
і в звітному періоді в порівнянні з базисним:


На основі даних індексів розраховуються абсолютні показники динаміки собівартості продукції:
1) економія по зниженню собівартості одиниці продукції даного виду, передбачена за прогнозом:


2) понадпланове зміна собівартості одиниці продукції:


3) фактичне абсолютне відхилення рівнів собівартості одиниці продукції в звітному періоді в порівнянні з базисним:


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Питання 61. Загальні показники рівня і динаміки собівартості продукції "
 1. Питання 60. Статистичні показники собівартості продукції. Динаміка середнього рівня собівартості продукції
  загальні витрати по групі підприємств;? Q - загальний випуск продукції. Аналіз динаміки середнього рівня собівартості конкретного виду продукції здійснюється за допомогою індексного методу. Індекс собівартості змінного складу характеризує динаміку середнього рівня собівартості під впливом зміни рівня витрат на одиницю продукції на кожному підприємстві і зміни частки підприємств з
 2. 35. ВИДИ СОБІВАРТОСТІ
  динаміку витрат на виробництво продукції в цілому по промисловості. Виробнича собівартість валової продукції - представляє собою витрати, що включаються до собівартості продукції. Виробнича собівартість товарної продукції - виробнича собівартість валової продукції + зміна залишків незавершеного виробництва. Цехова собівартість - включає витрати конкретного цеху
 3. 33. Калькулювання собівартості
  рівня виробництва; 4) форм організації та розміщення виробництва; 5) умови постачання і збуту тощо
 4. Питання 29. Методи вимірювання динаміки продуктивності праці в умовах виробництва різнорідної продукції
  загальні витрати праці на виробництво продукції у звітному і базисному періодах відповідно; w1, w0 - загальна продуктивність праці у звітному і базисному періодах відповідно. Q 1, Q 0 - загальний обсяг різнорідної продукції, який може бути виражений у нормо-годинах робочого часу і в грошовому вираженні. Якщо показник загального обсягу різнорідної продукції виражений в нормо-годинах, то індекс
 5. 2.4.3. Порівняльний аналітичний баланс
  питання, наскільки вигідно для інвестора вкладання грошей у дане підприємство, а лише оцінює стан активів і наявність коштів для погашення
 6. § 5. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ І МЕТОДИ ЇЇ РОЗРАХУНКУ
  показників собівартості, яка в сучасний період представлена наступною. 1. Кошторис витрат на виробництво (за економічними елементами витрат). 2. Собівартість всієї товарної продукції (за статтями калькуляції). 3. Собівартість одиниці найважливіших виробів (за статтями калькуляції). 4. Витрати на один карбованець товарної продукції: де: 3 - витрати на 1 карбованець товарної продукції, коп.
 7. 8.4. Ретрансляція властивостей продукції
  показників у міру просування до підсумкового розгляду результатів дослідження може змінюватися, змінювати характер, розмірність, знак з плюса на мінус і навіть трансформуватися, перетворюючись в інший. Так, в нашому другому прикладі собівартість клепано-збірного варіанту істотно менше монолітного. Вона на цій стадії дослідження має більше значення. Але наближаючись до оцінки ефективності
 8. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  показника і методів його оцінки. У більшості випадків розробка методології включає наступні етапи: 1) ідентифікація явищ і процесів, які підлягають статистичному вивченню, формулювання цілей, заради яких повинні бути обчислені ті чи інші показники; 2) визначення змісту показників; 3) визначення методів оцінки окремих показників; 4) визначення основних класифікацій,
 9. 37. Попроцессной І ПОЛУПРОЦЕССНИЙ методів калькулювання
  собівартості продукції (робіт, послуг) - застосовується підприємствами, що виробляють серійну, масову продукцію або володіють безперервним, постійним виробничим процесом. При здійсненні даного методу облік витрат проводиться за певний період часу, за який виробляється певна кількість продукції. Собівартість одиниці продукції розраховується шляхом ділення загальної
 10. Питання 59. Статистика витрат виробництва та обігу. Статистичне вивчення динаміки витрат на карбованець продукції в промисловості
  показниками витрат на карбованець товарної продукції відносяться: 1) загальний рівень витрат на карбованець товарної продукції: {foto173} де q - фізичний обсяг продукції (кількість виробленої продукції) ; Z - собівартість одиниці продукції (витрати на виробництво одиниці продукції); p - ціна одиниці товару (собівартість). 2) планові витрати на карбованець товарної продукції: {foto174} 3)
 11. § 1. СУТНІСТЬ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ І ЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ
  собівартості продукції знаходять відображення всі вироблені підприємством витрати живої і матеріалізованої праці у вигляді витрат сировинних, матеріальних, паливно-енергетичних ресурсів, амортизації основних фондів, оплати праці. Собівартість включає прямі матеріальні та трудові витрати, а також накладні витрати на управління та обслуговування виробництва. Таким чином, у собівартості
 12. Оборотний капітал (оборотні активи) і собівартість
  собівартість продукції звичайно набагато вище, ніж внесок основного капіталу. Адже основний капітал переносить свою вартість на виготовляється протягом кількох років частинами (через амортизацію), а оборотний капітал - не більше року. У російській промисловості в 1997 р. структура витрат (собівартості) виглядала так,%: амортизація - 8, матеріальні витрати - 61, заробітна платана
 13. § 4. ФАКТОРИ, ДЖЕРЕЛА ТА ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ПРОМИСЛОВОСТІ
  рівня концентрації, спеціалізації, кооперування і комбінування виробництва. Чим вище масштаби виробництва, наприклад, тим нижча собівартість продукції за рахунок непропорційних (умовно-постійних, постійних) витрат. При комбінуванні виробництва завжди нижча собівартість продукції за рахунок більш ефективного використання всього наявного потенціалу, всіх виробничих ресурсів і
 14. § 2. СКЛАД І СТРУКТУРА СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  собівартість продукції, у практиці планування та обліку класифікуються за економічними елементами і статтями калькуляції. Перелік цих елементів і статей являє собою склад собівартості продукції. Структура ж собівартості продукції - це співвідношення цих елементів і статей між собою, виражене у відсотках до загального підсумку. Класифікація за економічними елементами використовується для
 15. Питання 8. Оцінка чисельності населення, показник середньої чисельності населення. Показники динаміки чисельності населення
  показників чисельності на початок і кінець періоду: середня арифметична показників чисельності де SH і SK - чисельність населення на початок і кінець року відповідно. Якщо відомі дані про чисельність населення на кілька равностоящих дат, то середню чисельність населення за період можна розрахувати за формулою середньої хронологічної для моментних рядів: середньої
 16. 36. Метод калькулювання собівартості
  рівнем витрат; 2) досить складне проведення інвентаризації незавершеного
 17. Питання 41. Показники стану, руху та використання основних фондів
  показників, які характеризують стан і відтворення основних фондів. До показників стану основних фондів відносяться коефіцієнти зносу і придатності. Ці коефіцієнти можна розрахувати за станом як на початок, так і на кінець року. Коефіцієнт зносу основних фондів на початок року розраховується за формулою: {foto123} Станом на певну дату коефіцієнт зносу
© 2014-2022  epi.cc.ua