Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Карасьов. Економіка, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 5. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ І МЕТОДИ ЇЇ РОЗРАХУНКУ


Управління собівартістю продукції включає планування, облік, регулювання, звіт і організацію заходів щодо її зниження. У цих цілях використовується система показників собівартості, яка в сучасний період представлена наступною.
1. Кошторис витрат на виробництво (за економічними елементами витрат).
2. Собівартість всієї товарної продукції (за статтями калькуляції).
3. Собівартість одиниці найважливіших виробів (за статтями калькуляції).
4. Витрати на один карбованець товарної продукції:

де: 3 - витрати на 1 карбованець товарної продукції, коп.
- Сума повної собівартості товарної продукції, млн. руб.
ТП - сума товарної продукції в діючих цінах, млн. руб. Чим нижче цей показник, тим нижча собівартість, більше прибутку від реалізації товарної продукції, вище рентабельність продукції і виробництва.
5. Зниження витрат на один карбованець товарної продукції:

де: - відсоток зниження витрат на 1 карбованець товарної продукції,%
- витрати на 1 карбованець товарної продукції базового періоду, коп .
У процесі управління при розробці заходів щодо зниження собівартості економічна оцінка проводиться двома методами - методом факторного рахунки і методом прямого рахунку.
Розрахунок зниження собівартості продукції методом факторного рахунки полягає у виявленні чинників, що знижують її, і економічній оцінці їх за формулою:

де: - зниження собівартості,%
І - зміна за даною статтею калькуляції (економічного елементу),%
Д - питома вага цієї статті (елементу) у повній собівартості,%.

Якщо, наприклад, витрати сировини скорочуються у зв'язку з впровадженням нової ресурсозберігаючої технології на 2% при питомій вазі цієї статті витрат у повній собівартості 80%, то собівартість продукції знизиться на 1,6% (2 х 80/100).
Методика розрахунку зниження собівартості прямим рахунком аналогічна методиці визначення економії поточних витрат при впровадженні нової техніки або подібних заходів.
У цьому випадку собівартість розглядається як сукупність матеріальних і трудових витрат і накладних витрат.
Відповідно загальна економія на зниженні собівартості складеться з економії на цих витратах:

де: - загальна економія від зниження собівартості, млн. руб.
- Економія на матеріальних витратах, млн. руб.
- Економія на заробітній платі персоналу з нарахуваннями на неї, млн. руб.
- Економія на накладних витратах (цехових, загальнозаводських, позавиробничі), млн. руб.
Економія на матеріальних витратах визначається як:

де: - питома витрата матеріалів (сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива та енергії та ін.) до впровадження, базова : т, штук, м та ін
- те ж після впровадження, розрахункова
А - обсяг виробництва продукції в натурі, т, штук, м та ін
Ц - ціна за одиницю матеріальних ресурсів, руб. Економія на заробітній платі з нарахуваннями визначається для почасових:

де: - економія на зарплаті почасових, млн. руб.
- Чисельність персоналу почасових до впровадження (базова), чол.

- Чисельність персоналу почасових після впровадження (розрахункова), чол.
- Середньорічна заробітна плата почасових, руб.
- Коефіцієнт нарахування на заробітну плату. Економія на заробітній платі відрядників з нарахуваннями складе:

де: - економія на заробітній платі персоналу-відрядників з нарахуваннями, млн. руб.
- Розцінка за одиницю продукції до впровадження (базова), руб.
- Те ж після впровадження (розрахункова)
- обсяг продукції в натурі після впровадження
- коефіцієнт нарахування на зарплату. Економія на накладних витратах визначається за формулою:

де: - економія на накладних витратах, млн. руб.
- Сума накладних витрат у собівартості всієї товарної продукції, млн. руб.
- Коефіцієнт зростання обсягу виробництва, частки од.
- Частка умовно-постійних витрат у накладних витратах, частки од.
Таким чином, загальна економія на зниженні витрат дорівнюватиме сумі економії з матеріальних ресурсів, зарплати з нарахуваннями та накладних витрат:

Тоді відсоток зниження собівартості складе:

де: - відсоток зниження собівартості,%
- загальна економія витрат, млн. руб.
- Повна собівартість товарної продукції до впровадження заходу в порівнянних обсягах виробництва, млн. руб.
Відсоток зниження собівартості за показником витрат на один карбованець товарної продукції, як було вище зазначено, визначається за формулою:

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" § 5. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ І МЕТОДИ ЇЇ РОЗРАХУНКУ "
 1. Глосарій
  економічна самозабезпеченість однієї або декількох країн; відокремлення економіки країни від економік інших країн Агрегирование - з'єднання окремих приватних показників в єдиний загальний показник. Наприклад, зведення цін (їх динаміки) окремих товарів у показник загального рівня цін (індекс цін) Адміністративно-командна система (централізована планова, комуністична) - економічна
 2. Словник термінів
  економічних відносинах і державному устрої Російської Федерації регульована нормами права сукупність федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, місцевих бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів. Бюджетна позичка - бюджетні кошти, що надаються іншому бюджету на поворотній, безоплатній або платній засадах на строк не більше шести місяців в
 3. 4.2.1. Причини і прояви інвестиційної кризи
  економічним. Скорочення капітальних вкладений-ний, як видно з табл. 2, набагато випереджало зменшення обсягу ВВП. Цей висновок випливає як з первісних, так і з уточнених оцінок даного показника,, зроблених в 1995 р. робочою групою Світового Банку та Держкомстату Росії. Якщо виходити з уточнених оцінок, то зниження капітальних вкладень випереджало зменшення ВВП в 1991 р. в 3 рази, в 1992
 4. 4. Облік витрат виробництва
  економічного розрахунку. Проте облік витрат і обчислення економічної значущості ділових проектів не просто математична проблема, яку може задовільно вирішити кожен, хто знайомий з елементарними правилами арифметики. Основне питання визначення грошових еквівалентів статей, які слід включити в розрахунок. Помилкою було б вважати, як це роблять багато економістів, що ці
 5. 6. Монопольні ціни
  економічний процес налаштований на інтереси споживачів. Не існує конфлікту між інтересами покупців та інтересами продавців, між інтересами виробників і інтересами споживачів. Власники різних товарів не в змозі відхилити споживання і виробництво від напрямку, заданого оцінками споживачів, станом пропозиції товарів і послуг усіх порядків і станом
 6. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  економічної системи у відповідність зі станом ринку і рух до встановлення кінцевих цін і процентних ставок порушуються з появою нової інформації, а саме додаткової кількості інструментів, що не мають покриття , пропонованих на позиковому ринку. При валової ринкової ставкою, яка існувала напередодні цих пертурбацій, всі ті, хто був готовий зайняти гроші за цією ставкою, з поправкою в
 7. 3. Конфіскаційному оподаткування
  економічну владу [Немає необхідності ще раз підкреслювати, що при дослідженні економічних питань використання термінології політичного панування абсолютно недоречно.]. Податки необхідні. Але система дискримінаційного оподаткування, прийнята повсюдно під вводить в оману назвою прогресивного оподаткування доходів і спадщини, не є одним з методів
 8. Коментарі
  економічна теорія може бути розчленована на свої найпростіші елементи, а історії та соціології відводилася допоміжна роль. На думку Менгера, емпіричний матеріал відіграє допоміжну роль в економічному дослідженні. Історичний метод дослідження характеризувався при цьому як чисто описовий. Менгер дотримувався точки зору Берка щодо непланованої розвитку суспільства і
 9. 4.6. Додаткова інформація
  економічного зростання і добробуту нації. У Росії багатії - в основному добре освічені люди. Дві третини з них мають вищу освіту. У більшості - 86% - батьки належать до інтелігенції. Серед "капітанів" російського бізнесу практично відсутні люди без вищої освіти. Вчені як визначальних виділяють три основних критерії, що впливають на тривалість життя:
 10. Економічне зростання
  економічне зростання є показником, що характеризує довгостроковий період, а отже, йдеться про збільшення потенційного ВВП (тобто ВВП при повній зайнятості ресурсів), про зростання виробничих можливостей економіки; 3) реального ВВП (а не номінального, зростання якого може відбуватися за рахунок зростання рівня цін, причому навіть при скороченні реального обсягу виробництва). Тому важливим
© 2014-2022  epi.cc.ua