Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Карасьов. Економіка, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 1. ПРИБУТОК ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗРОСТАННЯ


Метою підприємницької, в тому числі виробничої діяльності, є прибуток. Таким чином, функціонування підприємств і галузей переслідує отримання найбільшого прибутку шляхом виробництва і реалізації затребуваних ринком товарів (послуг, робіт). Саме так найбільшою мірою задовольняються потреби населення.
Отримання прибутку та його нарощування є економічним умовою успішного функціонування підприємств промисловості. Тільки так можна своєчасно оновлювати основні фонди, розширювати масштаби виробництва, створити передумови для зростання ефективності виробництва, підвищення конкурентоспроможності.
З іншого боку, чим більше прибутку у підприємств галузі, тим більше відрахувань з цього прибутку на податки, на формування національного доходу, бюджетів різного рівня. А це створить економічні передумови для зростання заробітної плати бюджетним працівникам, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. З більшої прибутку і більше можливостей для розширеного відтворення, впровадження заходів щодо поліпшення якості продукції і, нарешті, здешевлення продукції. Все це в кінцевому рахунку сприяє поліпшенню життя людей, зміцненню економічної могутності країни, підвищенню конкурентоспроможності самого підприємства. Тому в зростанні прибутку зацікавлені всі: персонал, підприємства, галузі та держави в цілому.
Прибуток - це частина чистого доходу суспільства, створювана на підприємстві і спільно використовується підприємством та державними і муніципальними органами.
Прибуток слід у галузевій економіці розглядати як різниця між грошовими доходами (надходженнями) і видатками (витратами):
п=вд - з,
де: П - прибуток, млн. руб.
ВД - валовий дохід (виручка, надходження), млн. руб.
3 - витрати на виробництво і функціонування господарюючих суб'єктів (витрати), млн. руб.
Валовий дохід формується з виручки від реалізації продукції (послуг, робіт), включаючи всю її вартість в поточних цінах - матеріалізований і жива праця.
ВД=М + ФОП + П,
де: М - матеріалізована праця (матеріальні витрати, амортизація)
ФОП - фонд оплати праці (зарплата тощо)
П - прибуток.
Дохід складається із прибутку і оплати праці (П + ФОП). Загальна (валова, балансова) прибуток на підприємстві галузі складається з прибутку від реалізації продукції основного виробництва, іншої реалізації та позареалізаційної прибутку:

де: - загальна (балансова) прибуток, млн.
руб.
- Прибуток від реалізації з основної діяльності, млн. руб.
- Прибуток від іншої реалізації, млн. руб.
- Позареалізаційна прибуток, млн. руб.
При нормально функціонуючої економіці переважну частку (більше 90%) представляє прибуток від реалізації з основної діяльності (надалі прибуток від реалізації, Пр). Тому в галузевій економіці правомірно цьому приділяється основна увага.
Прибуток від реалізації - це сукупність різниці ціни і собівартості різних товарів (послуг, робіт) на обсяг їх реалізації в натурі:

де: - обсяг від реалізації, млн . руб.
Ц - ціна одиниці продукції, грн.
- Обсяг реалізованої продукції в натурі (т, шт.).
Обсяг реалізації, як відомо, визначається як:

де: - залишок продукції на початок року
- обсяг виробленої продукції за рік
- залишок продукції на кінець року. Як видно з формули прибутку від реалізації основними факторами її зростання будуть наступні.
1. Розмір обсягу реалізації.
2. Ціна реалізації.
3. Собівартість одиниці продукції з урахуванням транспортних витрат.
4. Асортиментні зрушення в бік збільшення частки більш рентабельних (прибуткових) видів виробів і відповідно скорочення менш рентабельних виробів.
Таким чином, чим більше обсягу реалізації, ціни реалізації, прогресивніше асортиментні зрушення в сенсі зростання частки більш рентабельних видів виробів, тим вище сума прибутку. І чим нижче собівартість одиниці продукції, тим за інших рівних умов буде вище маса прибутку.
З факторів зростання прибутку слідують і конкретні шляхи її збільшення.
Шляхи зростання прибутку в галузях промисловості в узагальненому вигляді будуть наступні.
1. Усіляке збільшення обсягу реалізації та виробництва продукції на основі добре поставленого маркетингу, максимального використання наявних виробничих потужностей, а при необхідності її розширення, раціонального використання виробничого потенціалу і всіх ресурсів.
2. Зниження собівартості продукції за всіма елементами витрат і статтям калькуляції.
3. Проведення грамотної, науково-обгрунтованої цінової політики в умовах ринку.
4. Здійснення прогресивних структурних зрушень у бік збільшення частки більш рентабельних, прибуткових видів продукції за наявності попиту на них і добре поставленому маркетингу.
Як було зазначено, переважна частина прибутку підприємства галузі при нормально функціонуючої економіці виходить від реалізації продукції від основної діяльності.
Однак загальна прибуток у будь-якому випадку складається із прибутку від реалізації основної продукції, на яку спеціалізується галузь, прибутку від іншої реалізації та позареалізаційної прибутку. Тому, розробляючи заходи щодо збільшення прибутку як кінцевої мети підприємницької діяльності слід, безумовно, збільшувати всі складові загальної, балансового прибутку. Необхідно якомога більше витягти прибутку із загальної реалізації, діючи аналогічно як із заходами по зростанню прибутку від основної діяльності з використанням тих же факторів і шляхів, а також раціонально використовувати всі можливості від отримання іншої, внереализационной прибутку.
У сучасний період особливо важливо ефективно і масштабно зайнятися інвестиційної, фінансової та іншої діяльністю, пам'ятаючи, що гроші не пахнуть, а повинні служити благій справі-фінансової стійкості галузі та її підприємств, державі, суспільству, кожному працівнику і жителю країни. Прибуток - це процвітання.
Отримана на підприємствах галузі прибуток розподіляється між підприємством, державою та муніципальними органами.
Із загальної суми, отриманої на підприємстві галузі прибутку, виділяється та її частина, яка звільнена від податків і зборів. Потім з суми, що залишилася (набагато більшій частині) вилучаються податки і збори до держбюджету, муніципальні бюджети, цільові перерахування відповідно до законодавства та рішеннями місцевих органів влади. Частина прибутку називається чистим прибутком, що спрямовується в розпорядження самого підприємства. Підприємство в міру економічної потреби і доцільності саме розподіляє свій прибуток. Оптимальним вважається такий розподіл прибутку, коли встановлюється відповідно оптимальна пропорція між фондом накопичення (розвитку) і фондом споживання. Крім цього, доцільно створювати і примножувати для видобувних і переробних підприємств фонд ризику, резервний фонд. В акціонерних товариствах в установленому порядку розподіляються дивіденди серед акціонерів. Зниження податкового тягаря дозволить значно вільніше і доцільніше розподілити отриману підприємством промисловості прибуток. При цьому важливо дотримуватися пріоритетність потреби, задовольняються з прибутку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. ПРИБУТОК ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗРОСТАННЯ "
 1. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  прибутку, яка змушує виробників постійно пропонувати споживачам все більше необхідних предметів побуту кращої якості і за нижчою ціною. Надлишок прибутку над збитками може виникнути тільки в економіці, що розвивається і тільки в тій мірі, в якій підвищується рівень життя широких мас [Див с. 277283.]. Таким чином, капіталізм це система, яка спонукає найбільш
 2. 6. Валютне регулювання і двосторонні валютні угоди
  прибуток, продаючи імпортовані товари на внутрішньому ринку. Тому держава йде на наступний паліатив. Воно або підвищує імпортні мита, або встановлює спеціальний податок на імпортерів, або яким-небудь іншим способом обтяжує покупку ними іноземної валюти. Тоді, зрозуміло, валютне регулювання починає працювати. Але воно починає працювати тільки тому, що фактично
 3. 3. Конфіскаційному оподаткування
  прибуток податковому інспектору. Його спрагу влади не можна послабити якими б то не було міркуваннями роботи грошей. Давайте заради підтримки дискусії погодимося з цією психологією. Але на чому ще, крім його багатства, заснована влада бізнесмена? Яким чином Рокфеллер або Форд могли б здобути владу, якби їм завадили знайти багатство? Зрештою, більш послідовними є ті
 4. 2. Бідність
  прибуток підприємництва. Рівень внутрішніх капітальних накопичень дуже низький; до іноземних інвесторів ставляться вкрай вороже. У багатьох з цих країн зростання чисельності населення навіть перевищує збільшення наявного капіталу. Несправедливо звинувачувати європейські держави в злиднях народних мас на просторах їх колишніх колоніальних імперій. Вкладаючи капітал, іноземні правителі робили
 5. 4.5. Кредитний консалтинг
  прибуткового бізнесу з терміном фактичного існування не менше 6 місяців обов'язково. Термін офіційної реєстрації бізнесу - не менше 6 місяців. Відсутність негативної кредитної історії. Відсутність фактів невиконання зобов'язань. БАЗОВІ ВИМОГИ ДО ВЛАСНИКУ БІЗНЕСУ: Громадянство РФ. Вік - від 25 до 60 років включно (для чоловіків до 28 років врегульований
 6. Глава 9
  прибуток, і тепер вони очікували, що я знову влізу в гру на зниження . Самі-то вони вважали, що підйом котирувань піде ще набагато далі, але при цьому вважали, що мій борг його зупинити. Я приїхав до Флориди вудити рибу. Я пережив дуже напружений період і тепер потребував відпочинку. Але коли я побачив, наскільки далеко зайшов зростання котирувань, бажання відпочивати з мене як вітром здуло.
 7. Глава 12
  прибутку декількох компаній і рекомендував купити акції компанії «Делавер і Гудзон». А після того , як він втратив мільйони, він потім нажив ще більше мільйонів, Томас сильно програвся на операціях з березневим бавовною. З'явившись до мене, він негайно взяв бика за роги. Він запропонував мені робочий альянс. Перш ніж публікувати будь-яку цікаву інформацію, він передаватиме її мені. А моєю справою
 8. Глава 14
  прибутку, якщо вона була. Ось так я жив тоді. Краще сказати, не жив, а існував. Я, зрозуміло, програвав далеко не завжди, але виграші були такими, що ніяк не дозволяли мені скоротити борги. У міру того як справи йшли все гірше і гірше, я почав відчувати, що вперше в житті мене покидає мужність. Мені стало здаватися, що саме в мені джерело всіх неприємностей. Мені довелося від
 9. Глава 17
  прибуток стала далеко не плівою сумою, телеграф продовжував сурмити: Ще не час! Ще не час! І коли я вже прибув в Вашингтон, телеграф продовжував твердити все те ж. У мене, звичайно, не було ні найменшого наміру купувати ще на цій пізній стадії ринку биків, хоча бичаче настрій у мене ще зберігалося. При цьому ринок продовжував рухатися по-моєму, і не було ніяких підстав для того, щоб
 10. Глава 21
  прибуток компанії вище, ніж розраховували, і перспективи дуже привабливі. Це було в достатній мірі правдою, але не особливо надихало. Спекулятивний азарт був відсутній, а з точки зору інвесторів стабільність цін і дивідендних виплат була ще не доведеною. У поведінці цих акцій був відсутній елемент сенсаційності. Все було настільки чинно і благородно, що навіть оптимістичні і
© 2014-2022  epi.cc.ua