Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 8. Оцінка чисельності населення, показник середньої чисельності населення. Показники динаміки чисельності населення

Чисельністю населення називається загальна кількість населення, яке проживає на певній території.
Чисельність населення на початок кожного року можна визначити за допомогою балансового рівняння:
St +1=St + Nt - Mt + Пt - Bt,
де St і St +1- чисельність населення на початок року t і року t +1 відповідно;
Nt - число народжених у році t;
Mt - число померлих у році t;
Пt - число прибулих на дану територію в році t;
Bt - число вибулих з даної території в році t.
Середньорічна чисельність населення може бути розрахована як середня арифметична показників чисельності на початок і кінець періоду:

середня арифметична показників чисельності


де SH і SK - чисельність населення на початок і кінець року відповідно.
Якщо відомі дані про чисельність населення на кілька равностоящих дат, то середню чисельність населення за період можна розрахувати за формулою середньої хронологічної для моментних рядів:

середньої хронологічної


де

середньої хронологічної


- чисельність населення на конкретну дату.

Для характеристики динаміки чисельності населення використовуються показники рядів динаміки.
До абсолютних показників динаміки чисельності населення відносяться:
1) базисні абсолютні прирости, що характеризують збільшення або зниження показника чисельності населення в кожному наступному періоді в порівнянні з базисним рівнем S0:
? n=Sn - S0,
де S0 - базисний рівень чисельності населення;


- чисельність населення в наступному в порівнянні з базисним рівнем періоді;
2) ланцюгові абсолютні прирости, що характеризують збільшення або зниження показника чисельності населення в розглянутому періоді в порівнянні з попереднім періодом:
? n=Sn - Sn -1,
де


- чисельність населення в аналізованому періоді;
Sn-1 - чисельність населення в попередньому порівняно з розглянутим періоді;
3) середній абсолютний приріст, що характеризує, на скільки одиниць, наприклад, щорічно за досліджуваний період змінюється в середньому показник чисельності населення:


де n - кількість розглянутих періодів.

До відносних показників динаміки чисельності населення відносяться:
1) базисні темпи зростання (зниження) чисельності населення, що характеризують у скільки разів показник чисельності населення в кожному наступному періоді більше або менше його базисного рівня S0:


2) ланцюгові темпи зростання (зниження) чисельності населення, що характеризують, у скільки разів кожний наступний показник чисельності населення більше або менше свого попереднього значення:


3) темп приросту або відносний приріст чисельності населення:


До загальних характеристик динаміки складу населення відносяться коефіцієнти оновлення та вибуття населення:
1) коефіцієнт оновлення населення:


2) коефіцієнт вибуття населення:


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання 8. Оцінка чисельності населення, показник середньої чисельності населення. Показники динаміки чисельності населення"
 1. Інтелектуальний тренінг і практикум
  чисельності населення необхідні високі темні зростання життєвого рівня населення в розрахунку на людину. 1.3. Висока народжуваність в станах Азії, Африки та Латинської Америки пояснюється природно-кліматичними умовами. 1.4. Порівняно значний природний приріст населення в США викликається імміграцією. 2. Порівняльний аналіз 2.1. Що є загальним і чим різняться відтворення
 2. Коефіцієнти відтворення населення
  оцінки змін народонаселення країни, регіону та в рамках світової економіки в цілому. У демографічній статистиці використовуються коефіцієнти народжуваності (число народжених на 1 тис. громадян країни, вимірюється в проміле), смертності (число померлих на 1 тис. громадян, в проміле), коефіцієнти шлюбності, коефіцієнти природного руху населення - різниця між коефіцієнтами народжуваності та
 3. Рівень безробіття розраховується як процентне відношення числа безработ-них до загальної
  чисельності робочої сили: Рівень безробіття=БСТ розраховує показник рівня безробіття як для всього дорослого насе-лення, так і для окремих соціальних груп. Крім цього, БСТ використовує дані опитування для визначення частки робочої сили у загальній чисельності дорослого населення, що обчислюється як виражене у відсотках відношення робочої сили до чисельності дорослого населення країни:
 4. 21. Загальні поняття демографії
  оцінка. За даними ООН в 2005 р. чисельність населення Землі становила 6, 5 млрд осіб і буде продовжувати зростати і в 2050 р. складе приблизно 9, 1 млрд осіб. Трудовими ресурсами і рухом народонаселення в цілому займається демографія - наука, яка на основі соціальних, економічних, біологічних і географічних чинників досліджує закономірності, що відбуваються в
 5. 22. Типи і особливості відтворення у різних групах країн
  оцінку чисельності населення. За даними на 1 грудня 2005 чисельність населення склала 142, 8 млн чоловік. За 2005 р. чисельність населення скоротилася на 0, 5% (680 тис.
 6. Як вимірюється чисельність населення?
  Питання: яку роль у цьому процесі відіграє матеріальне виробництво? Зараз ми проаналізуємо співвідношення між відносними показниками природного руху населення і даними про динаміку виробництва ВВП. Це дозволить зрозуміти, які тенденції відтворення населення переважають в різних
 7. 1. ЧИСЕЛЬНІСТЬ І ТЕМПИ зростанням населення Землі
  оцінка. Так, в середині 1950 р. чисельність населення Землі, за оцінками ООН, становила 2516 млн., в середині 1987 р. - 4994 млн. чоловік. За 36 років вона збільшилася на 2478 млн. чоловік, 11 липня 1987 ООН зазначила дату народження п'ятимільярдного жителя Землі. А вже в 1995 р. населення Землі становило 5716 млн. чоловік. Щодо швидше зростає населення країн, що розвиваються. Загалом за
 8. Рівень і якість життя населення
  чисельність учнів і студентів на 10 тис. осіб населення, частка витрат на освіту у ВВП); | розвитку сфери послуг (число лікарів на 10 тис. осіб населення, число лікарняних ліжок на 1 тис. чоловік населення , забезпеченість населення житлом, побутовими приладами і т.п.). В останні роки у світовій практиці для визначення якості життя стали користуватися показниками (або індексами)
 9. Типи і особливості відтворення населення в різних групах стра
  оцінками даних перепису населення Росії в 2002 загальна чисельність населення країни становила близько 145 млн.
 10. Специфіка ринку праці
  чисельності працездатного населення, його статево-віковою структурою. У Росії середньорічні темпи приросту чисельності населення різко скоротилися: приблизно з 1% в 70-80-х рр.. до мінусових значень в 90-х рр.. Крім демографічного важливим фактором динаміки ринку праці є ступінь економічної активності різних демографічних і етнічних груп працездатного населення,
© 2014-2022  epi.cc.ua