Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 7. Демографічна статистика. Перепису населення. Основні категорії населення

Демографічна статистики або статистика чисельності та складу населення є однією з складових частин демографії, представляючи собою вимірювальний апарат вивчення кількісних закономірностей.
Об'єктами статистичного спостереження у демографічній статистиці є:
1) населення в цілому;
2) окремі групи населення;
3) сім'ї різних віків;
4) народилися або померлі за будь-який період і т. д.
Основними завданнями демографічної статистики є :
1) визначення чисельності населення і його розподілу по території країни;
2) аналіз складу населення (за статтю, віком, соціальним станом, освітою, заняттям і др .);
3) вивчення процесів природного руху населення (народжуваності, смертності, шлюбності і розлучуваності);
4) дослідження процесів міграції населення;
5) визначення перспективної чисельності та складу населення.
Основним джерелами даних для демографічної статистики є поточний облік і одноразові спостереження у вигляді суцільних або вибіркових переписів населення.
Переписом населення називається спеціально організоване на державному рівні масове статистичне обстеження, що дозволяє отримати економічні та соціальні дані безпосередньо від населення, що характеризують в певний момент часу кожного жителя досліджуваної території.

Мета проведення перепису полягає у збиранні відомостей про чисельність, склад і розміщення населення для різних соціально-економічних потреб держави (управління, планування, перспективних розрахунків тощо).
Перепис проводиться в короткі терміни (протягом декількох днів або тижнів), проте всі дані реєструють станом на критичний момент часу.
Програма перепису визначає всю сукупність демографічних, економічних і соціальних відомостей, що збираються в процесі перепису про кожного жителя країни.
Одиницею спостереження при проведенні перепису може бути людина, сім'я, домашнє господарство. Щодо кожної людини повинні бути зібрані відомості наступних типів:
1) демографічні (стать, дата і місце народження, стан у шлюбі і т. д.);
2) економічні (зайнятість, вид економічної діяльності і т. д.);
3) освітні (рівень освіти, тип навчального закладу і т. д.);
4) етнічні (національність, рідна мова і т. д.).
У проміжках між переписами ведеться поточний облік демографічних подій у міру їх наступу на основі обробки відомостей актів цивільного стану, даних органів внутрішніх справ, спеціальних вибіркових обстежень міграції населення.

При проведенні переписів населення розрізняють постійне населення (ПН) і наявне населення (НН).
Постійне населення - це сукупність осіб, які постійно проживають на даній території, незалежно від їх місцезнаходження на момент обліку.
Наявне населення - це сукупність осіб, які фактично знаходяться на даній території на момент обліку, незалежно від місця їх постійного проживання.
У складі цих категорій можна виділити ще дві - тимчасово відсутні (ВО) і тимчасово проживають (ВП).
До тимчасово відсутнім відноситься сукупність осіб, що знаходяться на момент обліку за межами даного населеного пункту або території. При поточному обліку термін відсутності складає 2 місяці і більше, при проведенні суцільної перепису - 6 місяців.
До тимчасово проживають відноситься сукупність осіб, що знаходяться на момент обліку на даній території, але які мають постійне місце проживання за її межами.
Між даними категоріями населення існують наступні взаємозв'язки:
НН - ПН=ВП - ВО;
ПН=НН - ВП + ВО ;
НН=ПН - ВО + ВП.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 7. Демографічна статистика. Перепису населення. Основні категорії населення "
 1. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
  демографічною статистикою, предметом якої є детальне вивчення соціально-демографічних процесів, 2) з галузевої статистикою, мета якої полягає в більш детальному описі і аналізі економіки конкретних галузей (статистика промисловості, будівництва та ін.) Однак межа між економічною статистикою та іншими вищезгаданими розділами статистики є досить
 2. § 1. НАСЕЛЕННЯ ЯК ОБ'ЄКТ СТАТИСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ. ДЖЕРЕЛА ДАНИХ ПРО НАСЕЛЕННЯ
  демографічних і соціальних процесах, що відбуваються в суспільстві, проводяться зазвичай вибіркові обстеження (микропереписи населення), що охоплюють 5% постійного населення. У Російській Федерації мікроперепісь населення проводився в 1994 р. У кожному конкретному статистичному обстеженні населення можуть вирішуватися (і вирішуються) самі різні завдання. Але в цілому, кажучи про статистику населення,
 3. 1. ЧИСЕЛЬНІСТЬ І ТЕМПИ зростанням населення Землі
  переписів населення, а в проміжках між ними - шляхом розрахунків, що спираються на дані переписів як на базу. Чисельність населення постійно змінюється. Тому в порівняльному аналізі необхідно брати до уваги точний момент часу, до якого приурочена чисельність населення (зазвичай це або дата перепису, або початок, середина або кінець року) та адміністративні межі території,
 4. Питання 89. Система соціально-економічних індикаторів рівня життя населення. Показники СНС, що характеризують рівень життя
  демографічні характеристики; 6) узагальнюючі оцінки рівня життя населення. Ця підсистема показників більшою мірою характеризує кількісну сторону рівня життя населення. Для якісної характеристики умов життя населення використовуються показники соціально-економічної статистики, серед яких можна виділити: 1) основні показники демографічної статистики; 2)
 5. Запитання до теми
  демографічний вибух другої половини XX в. називається світовим? 2. Яку фазу демографічного розвитку переживають підсистеми світового господарства? 3. Охарактеризуйте підходи до визначення взаємодії зростання населення та економічного розвитку. 4. Розкрийте основні напрямки демографічної політики в групах країн з різним рівнем економічного розвитку.
 6. 21. Загальні поняття демографії
  демографічній статистиці використовуються коефіцієнти народжуваності (число народжених на 1 тис. громадян країни, вимірюється в проміле), смертності (число померлих на 1 тис. громадян, в проміле), коефіцієнти шлюбності, коефіцієнти природного руху населення - різниця між коефіцієнтами народжуваності та смертності. Коефіцієнти найчастіше обчислюються за календарний рік. Коефіцієнт смертності
 7. 13.3. Демографічна політика
  демографічної політики, тобто цілеспрямованої діяльності у сфері регулювання демографічних процесів. Цьому сприяла також позиція розвинених країн Заходу, які вважають, що контроль над зростанням населення є необхідною умовою соціально-економічного розвитку. У спільному комюніке глав держав і урядів провідних західних країн в Х'юстоні в 1990 р. зазначалося, що
 8. 13.1. Демографічний розвиток світу
  демографічне відновлення зайняло понад сотні
 9. 113. Демографічний розвиток світу
  демографічного переходу і демографічних революцій. Під демографічним переходом розуміється зміна типів відтворення населення. Він збігається з трансформацією доіндустріальної системи продуктивних сил в індустріальну. Демографічна революція є складовою частиною демографічного переходу. Термін «демографічна революція», або «демографічний вибух», означає
 10. 3. Демографічні чинники
  демографічні події і тенденції, що представляють для регіону і економічних суб'єктів нові можливості, що відкриваються або небезпеки. 2. Основні заходи, спрямовані на реагування на зміни в демографічній
 11. § 1. ЗАГАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
  питання про перелік показників, необхідних для адекватної її статистичної характеристики. Досить поширеним є метод, відповідно до якого рівень життя визначається насамперед як сукупність товарів і послуг, якими володіє окрема людина, сім'я чи соціальна група населення. При цьому одним з найбільш важливих індикаторів рівня життя, як правило, вважається
 12. Питання 9. Основні угруповання населення. Показники демографічного навантаження населення. Розміщення населення по території країни
  демографічній статистиці є угруповання за статтю та віком. Населення за своїм складом за статтю ділиться на чоловіків і жінок, співвідношення між якими утворює статеву структуру суспільства. Статева структура суспільства характеризується за допомогою абсолютних і відносних показників. Серед абсолютних показників можна виділити показники чисельності чоловіків і жінок, абсолютного переваги
 13. § 1. ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
  статистики державного бюджету є характеристика його основних показників, що визначають зміст і спрямованість фіскальної політики. Більш конкретно завдання статистики державного бюджету полягають у тому, щоб визначити: загальну величину доходів і видатків державного бюджету, розмір перевищення витрат над доходами (дефіцит) або доходів над витратами (профіцит); структуру
 14. 22. Типи і особливості відтворення у різних групах країн
  демографічного переходу до нового типу відтворення: 1) «класичний», або європейський, тип: перехід від високих рівнів смертності та народжуваності до низьких відбувається протягом тривалого часу, причому коефіцієнт народжуваності в більшості випадків перевищує коефіцієнт смертності на величину істотно менше 10%, що веде до уповільнення приросту чисельності населення; 2) «сучасний»
 15. А. Демографічні чинники
  демографічні події і тенденції надають для регіональної економічної системи нові можливості, що відкриваються або небезпеки? 2. Які дії зроблені і що необхідно здійснити на регіональному рівні в якості реакції на демографічні
 16. Кого не включають в категорію безробітні
  статистикою розвинених капіталістичних країн не розглядаються як безробітні особи, що проживають в застійних районах, де немає і не передбачається вільних робочих місць. Якщо навіть люди, які проживають у цих районах, і починали пошуки роботи, вони швидко розчаровувалися. По-англійському вони так і називаються: «розчаровані працівники» (discouraged workers). Ці особи не входять навіть в економічно
© 2014-2022  epi.cc.ua