Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Ціноутворення: Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

36. Метод калькулювання собівартості

Види методів калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг): нормативний; позамовний; попроцессний; полупроцессний.
Вибір методу калькулювання собівартості продукції залежить від: - типу виробництва; - наявності незавершеного виробництва; - складності виробничої діяльності; - тривалості виробничого циклу.
Нормативний метод калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) застосовують підприємства з масовим і серійним виробництвом. При цьому складається нормативна калькуляція за діючими на початок певного періоду нормам, протягом виробничого процесу виявляються відхилення від цих норм, які-небудь зміни.
На підприємствах, що виділяються порівняльною стабільністю виробничих процесів, норми витрат змінюються рідко, тому замість нормативних можуть бути використані планові калькуляції. На підставі даного методу розраховуються фактичні витрати певного періоду, наприклад звітного місяця.
Опції методу:
1) за допомогою обліку витрат за поточними нормам (їх відхилень від норм і змін) забезпечує контроль за витратами, одержуваними в ході виробничого процесу;
2) визначає точне калькулювання продукції (робіт, послуг).
Позамовний метод калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) застосовують в персональному, індивідуальному і дрібносерійному виробництві складної продукції.
Об'єктом калькулювання при цьому методі є певний виробничий замовлення (наприклад пробні роботи). При цьому на кожен окремий замовлення або партію продукції відкривають окремий аналітичний рахунок із зазначенням шифру замовлення. Висновок даного методу може бути складений тільки тоді, коли замовлення буде виконано. Час узагальнення звітної калькуляції може і не збігтися з часом складання звітності. Недоліки цього методу:
1) повна відсутність оперативного контролю за рівнем витрат;
2) досить складне проведення інвентаризації незавершеного виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 36. метод калькулювання собівартості "
 1. 33. Калькулювання собівартості
  методу калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) можна розрахувати суму витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг); а також визначити фінансові результати діяльності підприємства, рівень його ефективності та ін Собівартість продукції (робіт, послуг) являє собою вартісну оцінку використовуваних у процесі виробництва продукції (робіт, послуг)
 2. 35. ВИДИ СОБІВАРТОСТІ
  собівартості. Собівартість одиниці продукції (калькуляція) показує витрати підприємства на виробництво і реалізацію конкретного виду продукції в розрахунку на одну натуральну одиницю; дозволяє характеризувати рівень і динаміку витрат на виробництво продукції в цілому по промисловості. Виробнича собівартість валової продукції - представляє собою витрати, що включаються в
 3. 20. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІНИ
  методи. Для вибору методу розрахунку ціни враховуються такі чинники, як ступінь новизни товару, стадія життєвого циклу, наявність диференціації товару по якості. При цьому мінімальна можлива ціна визначається собівартістю продукції, а максимальна - наявністю унікальних особливостей у виробі. Також при виборі методу ціноутворення необхідно враховувати внутрішні обмеження (прибуток,
 4. § 5. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ І МЕТОДИ ЇЇ РОЗРАХУНКУ
  методами - методом факторного рахунки і методом прямого рахунку. Розрахунок зниження собівартості продукції методом факторного рахунки полягає у виявленні чинників, що знижують її, і економічній оцінці їх за формулою: де: - зниження собівартості,% І - зміна за даною статтею калькуляції (економічного елементу),% Д - питома вага даної статті (елементу) у повній собівартості,%.
 5. 14. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІН
  методи ціноутворення. Витратні методи ціноутворення забезпечують розрахунок продажної ціни на товари та послуги за допомогою додавання до витратам або собівартості їх виробництва якоїсь конкретної величини. До ринкових методів ціноутворення відносяться: 1) метод поточної ціни; 2) метод «запечатаного конверту», або тендерного ціноутворення. До економічних методів ціноутворення відносять
 6. Оборотний капітал (оборотні активи) і собівартість
  собівартість продукції звичайно набагато вище, ніж внесок основного капіталу. Адже основний капітал переносить свою вартість на виготовляється протягом кількох років частинами (через амортизацію), а оборотний капітал - не більше року. У російській промисловості в 1997 р. структура витрат (собівартості) виглядала так,%: амортизація - 8, матеріальні витрати - 61, заробітна платана
 7. § 1. СУТНІСТЬ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ І ЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ
  собівартості продукції знаходять відображення всі вироблені підприємством витрати живої і матеріалізованої праці у вигляді витрат сировинних, матеріальних, паливно-енергетичних ресурсів, амортизації основних фондів, оплати праці. Собівартість включає прямі матеріальні та трудові витрати, а також накладні витрати на управління та обслуговування виробництва. Таким чином, у собівартості
 8. 22. Витратні методи ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
  методи, засновані на визначенні повних витрат, що орієнтуються на прямі витрати і враховують сукупність всіх ринкових умов, особливо умов побуту. Суть таких методів полягає в підсумовуванні всіх витрат (змінних, постійних) та прибутку, яку фірма розраховує отримати. Основні умови застосування даних методів: - низька еластичність попиту за ціною; - новизна, престиж,
 9. § 2. СКЛАД І СТРУКТУРА СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  собівартість продукції, у практиці планування та обліку класифікуються за економічними елементами і статтями калькуляції. Перелік цих елементів і статей являє собою склад собівартості продукції. Структура ж собівартості продукції - це співвідношення цих елементів і статей між собою, виражене у відсотках до загального підсумку. Класифікація за економічними елементами використовується для
 10. § 4. ФАКТОРИ, ДЖЕРЕЛА ТА ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ПРОМИСЛОВОСТІ
  методів господарювання відповідно до вимог ринку, скорочення накладних витрат і повна ліквідація непродуктивних витрат. 10. Економічний і матеріальне стимулювання зниження собівартості продукції. Сам ринок є універсальним хозмеханізмом зниження витрат, а значить і собівартості. Однак у рамках ринку доцільна розробка і впровадження в кожній конкретній галузі
 11. 23. Витратні методи ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ (ПРОДОВЖЕННЯ)
  методу граничних витрат також грунтується на собівартості, але цей метод найбільш складний. При граничному ціноутворенні надбавка робиться тільки до гранично високої собівартості виробництва кожної наступної одиниці вже освоєного товару або послуги. Цей метод доцільно застосовувати, якщо є гарантія продажу товару за вищою ціною, щоб покрити накладні витрати. Метод обліку
 12. 8.4. Ретрансляція властивостей продукції
  собівартість клепано-збірного варіанту істотно менше монолітного. Вона на цій стадії дослідження має більше значення. Але наближаючись до оцінки ефективності літака в цілому, собівартість, пройшовши кілька перетворень, йде на другий план, а на перший висуваються вагова віддача і рентабельність, але в основі перетворень залишається собівартість, з якої починається аналіз. Наприкінці
 13. Фактори і методи розрахунку ціни
  метод розрахунку шляхом визначення витрат підрозділу по кожній статті на надання одиниці послуги. У цьому зв'язку можна виділити на сьогоднішній день 10 назв одиниць розрахунку ціни: - розрахована на одну просту медичну послуг;-розрахована на одного пролікованого хворого з даної нозологічної формі; - одного відвідування; - одного ліжко-дня; - одного пацієнтів-дня; - одного
 14. 34. СКЛАД СОБІВАРТОСТІ
  собівартість продукції: 1. Матеріальні витрати - основна частка у собівартості (до 90%). До складу витрат входять сировину, основні матеріали, покупні напівфабрикати, паливо, енергія, а також витрати на таропакувальні матеріали та інструмент, запасні частини і т. д. Оцінка матеріальних ресурсів визначається з ціни їх придбання без урахування ПДВ (приклад: плата за транспортування) . З витрат на
 15. Як зростає маса валового прибутку?
  Собівартістю всіх товарів (? СС): ЗПВ=ЗЦО-ЗСС. Розглянемо приклад (цифри умовні). Невелика фабрика займається виготовленням дверних замків. Ціна за штуку - 10 євро. За рік продано 4 тис. штук. Сума продажів склала 40 тис. євро. Сукупна ж собівартість всіх виробів - 5 тис. євро. Стало бути, валовий прибуток фабрики - 35 тис. євро. Підприємство спочатку несе значні
 16. Де і як утворюється прибуток виробничої фірми?
  Собівартості товару (Сс) - витрат на його виробництво. Отже, прибуток виробника (Пп) - це різниця між оптовою ціною і собівартістю продукції: Пп=Цо-Сс. Звідси випливає висновок: прибуток, одержуваний з кожної одиниці виробів, залежить від двох основних факторів; а) рівня собівартості продукції і б) рівня оптових цін. Розглянемо детальніше ці чинники. Перший фактор,
 17. 38 КОНКУРЕНЦІЯ: ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ ВИДИ, СТРАТЕГІЯ КОНКУРЕНЦІЇ
  методів виробництва, використання новітньої технології, нових способів організації та управління. Основним змістом конкуренції є боротьба за споживача, найбільш повне задоволення його потреб. До основних форм конкуренції ставляться внутрішньогалузева і міжгалузева. Класифікація видів конкуренції залежить від кількості і значущості на ринку виробників. Відповідно
 18. 3. Розрахункові задачі
  собівартості продукції і вартості річної продукції? 3.2. Основний капітал фірми становить 80 тис. ієн, час його відтворення - 10 років. Оборотний капітал дорівнює 20 тис. ієн, в рік він обертається 5 разів. Визначте, скільки капіталу обернулося за
© 2014-2021  epi.cc.ua