Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Ціноутворення: Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

34. СКЛАД СОБІВАРТОСТІ

Витрати, що включаються в собівартість продукції:
1. Матеріальні витрати - основна частка у собівартості (до 90%). До складу витрат входять сировину, основні матеріали, покупні напівфабрикати, паливо, енергія, а також витрати на таропакувальні матеріали та інструмент, запасні частини і т. д. Оцінка матеріальних ресурсів визначається з ціни їх придбання без урахування ПДВ (приклад: плата за транспортування) . З витрат на матеріальні ресурси слід виключити вартість зворотних відходів.
2. Витрати на оплату праці - відображають участь живої праці. Вони включають заробітну плату основного виробничого персоналу, а також не перебувають у штаті працівників, зайнятих основною діяльністю: 1) заробітна плата, нарахована за відрядними розцінками, тарифними ставками і посадовими окладами; 2) вартість продукції, що видається в порядку натуральної оплати; 3) надбавки та доплати; 4) премії; 5) оплата чергових і додаткових відпусток; 6) вартість безкоштовно наданих послуг; 7) нагородження за вислугу років; 8) надбавки за роботу в районах Крайньої Півночі.

Не включаються до собівартості: виплати працівникам підприємств, не пов'язані безпосередньо з оплатою, що мають своїм джерелом кошти зі спеціальних фондів або цільових надходжень, або фондів профспілкових організацій.
Відрахування на соціальні потреби - це форма перерозподілу національного доходу на фінансування суспільних потреб:
1) відрахування до фонду соціального страхування;
2) відрахування до Пенсійного фонду;
3) страхові внески до держфонду зайнятості населення;
4) амортизація основних фондів на їх повне відновлення включається в собівартість продукції в сумах, обумовлених на основі балансової вартості основних фондів та діючих норм амортизаційних відрахувань.
Знос нараховується як на власні фонди, так і на орендовані, а також на власність приміщень;
5) інші витрати (податки і збори, платежі з обов'язкового страхування майна , за викиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище, оплата відсотків за кредит, сума зносу по нематеріальних активів).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 34. СКЛАД СОБІВАРТОСТІ "
 1. 35. ВИДИ СОБІВАРТОСТІ
  собівартості. Собівартість одиниці продукції (калькуляція) показує витрати підприємства на виробництво і реалізацію конкретного виду продукції в розрахунку на одну натуральну одиницю; дозволяє характеризувати рівень і динаміку витрат на виробництво продукції в цілому по промисловості. Виробнича собівартість валової продукції - представляє собою витрати, що включаються в
 2. § 2. СКЛАД І СТРУКТУРА СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  складу собівартості продукції. Структура ж собівартості продукції - це співвідношення цих елементів і статей між собою, виражене у відсотках до загального підсумку. Класифікація за економічними елементами використовується для визначення і підтримки оптимального співвідношення між однорідними економічними витратами, живим і уречевлена працею, співвідношення споживаних ресурсів, ув'язування і
 3. Оборотний капітал (оборотні активи) і собівартість
  собівартість продукції звичайно набагато вище, ніж внесок основного капіталу. Адже основний капітал переносить свою вартість на виготовляється протягом кількох років частинами (через амортизацію), а оборотний капітал - не більше року. У російській промисловості в 1997 р. структура витрат (собівартості) виглядала так,%: амортизація - 8, матеріальні витрати - 61, заробітна платана
 4. § 1. СУТНІСТЬ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ І ЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ
  собівартості продукції знаходять відображення всі вироблені підприємством витрати живої і матеріалізованої праці у вигляді витрат сировинних, матеріальних, паливно-енергетичних ресурсів, амортизації основних фондів, оплати праці. Собівартість включає прямі матеріальні та трудові витрати, а також накладні витрати на управління та обслуговування виробництва. Таким чином, у собівартості
 5. § 5. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ І МЕТОДИ ЇЇ РОЗРАХУНКУ
  складе: де: - економія на заробітній платі персоналу-відрядників з нарахуваннями, млн. руб. - Розцінка за одиницю продукції до впровадження (базова), руб. - Те ж після впровадження (розрахункова) - обсяг продукції в натурі після впровадження - коефіцієнт нарахування на зарплату. Економія на накладних витратах визначається за формулою: де:
 6. 8.4. Ретрансляція властивостей продукції
  собівартість клепано-збірного варіанту істотно менше монолітного. Вона на цій стадії дослідження має більше значення. Але наближаючись до оцінки ефективності літака в цілому, собівартість, пройшовши кілька перетворень, йде на другий план, а на перший висуваються вагова віддача і рентабельність, але в основі перетворень залишається собівартість, з якої починається аналіз. Наприкінці
 7. § 4. ФАКТОРИ, ДЖЕРЕЛА ТА ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ПРОМИСЛОВОСТІ
  собівартості продукції, на функціонуючому підприємстві промисловості можна звести до наступних груп факторів: 1. Фактори, що покращують використання засобів праці (основних фондів). 2. Фактори, що покращують використання предметів праці (оборотних фондів і оборотних коштів). 3. Фактори, що покращують використання самої праці. 4. Фактори, що покращують організацію виробництва, праці та
 8. § 2. СКЛАД, СТРУКТУРА І КЛАСИФІКАЦІЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ
  становить вартість оборотних фондів. До оборотних фондів відносять ще так звані витрати майбутніх періодів, тобто ті витрати, які виробляються в сьогоденні періоді, але будуть віднесені на собівартість продукції в наступні періоди. З певною мірою умовності витрати майбутніх періодів можна віднести до витрат на незавершене виробництво. Фонди обігу складаються з готової продукції
 9. Як зростає маса валового прибутку?
  Склала 40 тис. євро. Сукупна ж собівартість всіх виробів - 5 тис. євро. Стало бути, валовий прибуток фабрики - 35 тис. євро. Підприємство спочатку несе значні непрямі витрати (на оренду будівлі, заробітну плату службовцям, страховку майна, обслуговування машин та ін.) До цього в міру збільшення випуску продукції додаються прямі витрати. У підсумку весь час наростає
 10. Де і як утворюється прибуток виробничої фірми?
  Складових частин вартості (відповідно ціни) виготовлених товарів показано на рис. 12.1. {Foto76} Рис. 12.1. Структура вартості товару Тепер ми можемо перейти до аналізу величини собівартості одиниці продукції. Вона може змінюватися в залежності від виду виробничих витрат. У зв'язку з цим розрізняють прямі і непрямі витрати в розрахунку на одиницю продукції. А. Прямі витрати на
 11. Перший етап обміну (Т-Д)
  склад і обсяг в нату-рального вигляді Рмнт. Оскільки ціна всіх товарів, що входять в МНТ, відома і виражена в грошах, Рмнт відповідно до поточної купівельною спроможністю (ціною) грошей може бути представлений певним їх кількістю Дмнт: Рмнт=Дмнт. (11) Таким чином, мінове відношення (1) приймає вигляд: Рсуб=Дмнт.
 12. 3. Розрахункові задачі
  становить 480 тис. марок, у тому числі заробітна плата - 100 тис. Прибуток становить 100 тис. марок. Які будуть величини собівартості продукції і вартості річної продукції? 3.2. Основний капітал фірми становить 80 тис. ієн, час його відтворення - 10 років. Оборотний капітал дорівнює 20 тис. ієн, в рік він обертається 5 разів. Визначте, скільки капіталу обернулося за
 13. Вимоги до комп'ютера
  собівартості в якості додаткової послуги для на-ших студентів. Ось перелік мінімальних вимог: Найшвидший процесор, доступний на поточний момент 128 MB RAM (оперативна пам'ять) або 14-гігабайтний жорсткий диск 228 40xCD-ROM або DVD 1.44-дисковод Дублююча система по вашому розсуду Карта Colorgraphic 512К CASH (КЕШ) Звукова карта Колонки Модем
 14. § 3. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ НА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
  складом витрати бувають прості (зарплата) і комплексні (цехові, загальнозаводські, позавиробничі). 9. За періодичністю виникнення витрати розрізняють на поточні та на одноразові. 10. По відношенню до готового продукту витрати диференціюються на незавершене виробництво і на готову
 15. Яким чином виникає земельна рента?
  Собівартість (ненавмисно великі витрати праці і матеріальних ресурсів) на гірших землях, але й там забезпечують як мінімум звичайну прибуток. В силу більш сприятливих умов собівартість одиниці продукції на кращих і середніх за якістю землях нижче, ніж на гірших ділянках. Якщо скласти таку відносно низьку собівартість (скажімо, 1 ц пшениці) із звичайною прибутком, то на кращих
 16. Фактори і методи розрахунку ціни
  собівартість + прибуток), б) беззбитковість (собівартість); в) демпінгова ціна (нижче витрат з метою завоювання ринку; неможливість відмовитися від виконання цієї послуги). Але при всьому цьому до методики ціноутворення пред'являються такі вимоги: - облік існуючої системи фінансування; - облік технології лікування; - простота і потентность; - ведення роздільного
 17. Собівартість медичної послуги
  собівартості одиниці виконаної сервісної або медичної послуги. Статті калькуляції на виконану послугу певного виду відображають вид послуги (обстеження, операція тощо), специфіку медичної установи (наркологія, онкологія, терапія і т.д.), характер її виконання (стаціонар, поліклініка і т.д.) , що позначається на найменуванні статей витрат медичної установи.
 18. § 3. ЦІНА І ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ галузях ПРОМИСЛОВОСТІ
  складових належать наступні. 1. Середньогалузева собівартість продукції. 2. Прибуток. 3. Акциз. 4. Податок на додану вартість. 5. Постачальницько-збутова націнка. 6. Торгова надбавка. У роздрібній ціні присутні ці складові. Залежно ж від того, що включає ціна, вона буває оптовою ціною підприємства без акцизу і ПДВ, оптово-відпускної, заготівельної, роздрібної
© 2014-2022  epi.cc.ua