Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Ціноутворення: Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

23. ВИТРАТНІ МЕТОДИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ (ПРОДОВЖЕННЯ)

Розрахунок цін на основі методу граничних витрат також грунтується на собівартості, але цей метод найбільш складний. При граничному ціноутворенні надбавка робиться тільки до гранично високої собівартості виробництва кожної наступної одиниці вже освоєного товару або послуги. Цей метод доцільно застосовувати, якщо є гарантія продажу товару за вищою ціною, щоб покрити накладні витрати.
Метод урахування рентабельності інвестицій також належить до групи методу на основі витрат. Тут оцінюються повні витрати при різноманітних програмах виробництва товару і визначення обсягу його випуску, реалізація якого за визначеною ціною дозволить окупити відповідне капіталовкладення. Це єдиний метод, який враховує платність фінансових ресурсів, необхідних для виробництва і реалізації товару.

Застосовується також ціноутворення на основі встановлення престижних цін на дорогі товари (коштовності, предмети розкоші і т. д.). Якщо товари такого типу будуть продаватися за низькими цінами, вони стануть легкодоступними і втратять свою привабливість для ринку престижних покупців. Відносно подібних товарів доцільно встановлювати більш високий рівень цін, так як це буде служити потужним стимулом для покупців, які розраховують на демонстраційний ефект товару, що купується, а отже, послужить основою ще більш високого рівня продажів. Також в рамках престижного ціноутворення встановлення цін на продавані товари на більш високому рівні в порівнянні з конкуруючими фірмами відбувається за допомогою використання престижу товарної марки і високого іміджу фірми.

Виділяють також змагальний метод визначення цін, який використовується на центральних оптових ринках, товарних ринках і т. д. Буває двох видів: збільшувальний метод ведення аукціону (називається мінімальна ціна, після чого йде її підвищення, а товар дістається тому, хто запропонує найвищу ціну), зменшувальний метод ведення аукціону (називається максимальна ціна, якщо покупець за такою ціною не знаходиться, то йде зниження ціни). У даному випадку товар отримає покупець, який першим приймає ціну продавця, тобто погоджується з найбільш високою ціною в порівнянні з цінами, запропонованими іншими учасниками аукціону.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 23. витратний метод ціноутворення (ПРОДОВЖЕННЯ) "
 1. 14. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІН
  витратні, економічні та ринкові методи ціноутворення. Витратні методи ціноутворення забезпечують розрахунок продажної ціни на товари та послуги за допомогою додавання до витрат або собівартості їх виробництва якоїсь конкретної величини. До ринкових методів ціноутворення відносяться: 1) метод поточної ціни; 2) метод «запечатаного конверту», або тендерного ціноутворення. К
 2. 20. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІНИ
  витратний метод (собівартість визначається виходячи з витрат підприємства); - агрегатний метод; - метод «сприймають цінності товару»; - ринкові методи (метод визначення ціни на основі попиту); - метод експертних оцінок (використовується для прогнозування рівня цін); - тендерний метод; - баловий метод; - комбіновані методи. Ціноутворення на основі витрат співвідносить ціну
 3. 30. Витратний підхід
  витратного підходу лежить принцип зсуву Оцінка нерухомості витратним методом включає наступні етапи 1) розрахунок вартості земельної ділянки з урахуванням найбільш ефективного використання (Сз), 2) розрахунок витрат на нове будівництво оцінюваних будов (Снс) ; 3) розрахунок накопиченого зносу: функціональний знос, фізичний і зовнішній знос (Ін), 4) розрахунок вартості поліпшень з урахуванням
 4. Витратний підхід
  методом оцінки накопичених активів. Він включає оцінку фінансових, матеріальних (земля, будівлі, споруди, машини та обладнання) та нематеріальних (кваліфікація, торгова марка тощо) активів на основі балансового звіту з урахуванням різного роду поправок (знос, старіння і інш.). Перевага даного підходу полягає в тому, що він грунтується на існуючих активах, менш умозрітелен,
 5. 2.5.2. Витратний підхід
  витратного підходу: - рівень заробітної плати; - величина накладних витрат; - витрати на устаткування; - норми прибутку будівельників у даному регіоні; - ринкові ціни на будівельні матеріали. Етапи витратного підходу: - розрахунок вартості земельної ділянки з урахуванням найбільш ефективного використання (C); - розрахунок витрат на нове будівництво оцінюваних
 6. 4. Оцінка капіталу
  витратний. Прибутковий підхід грунтується на оцінці майбутніх доходів від оцінюваного підприємства. Відповідно з ринковим підходом вартість оцінюваного підприємства визначається методом аналізу продажів аналогічних або порівнянних об'єктів, тобто методом порівняння. Витратний підхід передбачає, що вартість оцінюваного підприємства може бути визначена на основі аналізу витрат, необхідних
 7. 11. ЕТАПИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
  методів ціноутворення: - визначення критеріїв ціноутворення; - визначення рівнів встановлення ціни; - визначення та аналіз факторів, що впливають на встановлення цін (інфляція, податки, коливання кон'юнктури і т. д.); - аналіз можливих методів встановлення ціни; - розробка тактики ціноутворення; - встановлення початкової вартості; 6) встановлення остаточної ціни: - ринкова
 8. 17. СТРУКТУРА ЦІНОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  методи обчислення витрат; - можливі шляхи зниження витрат; 6) інформація про ціни: - ціни конкурентів; - склад і структура ціни; - особливості та специфіка ціноутворення на даному ринку; - стратегія і тактика ціноутворення конкурентів; - можливість впливу на ціноутворення на ринку; - наслідок можливої зміни цін на ринку для самої фірми і конкурентів; 7) інформація про
 9. РЕЗЮМЕ
  ціноутворення на внутрішньому і зовнішньому ринках схожий, однак діяльність на зовнішньому ринку ускладнюється наявністю набагато більшого числа продавців і покупців, більш гострою конкуренцією. Процес ціноутворення на міжнародних ринках багато в чому залежить від типу ринку, у рамках якого діє відповідний суб'єкт зовнішньої торгівлі. Для сучасного ринку характерна множинність цін. Для
 10. 31. Методи оцінки при витратному підході
  витратному підході: кошторисний, порівняльної одиниці, індексний і поелементний. Метод порівняльної вартості одиниці - оцінка майна на основі використання одиничних скоригованих укрупнених показників витрат на створення аналогів. Суть методу полягає в тому, що для об'єкта, який буде оцінюватися, підбирають об'єкт-аналог, який буде дуже схожий з оцінюваним практично по
 11. 33. Застосування витратного підходу
  витратного підходу доцільна і єдино можлива в наступних випадках: 1) при виявленні найкращого та більш ефективного земельної ділянки. Наприклад, вибір поверховості при будівництві будинків. Якщо будувати мало поверхів то значно скоротяться витрати на будівництво, але доходи від оренди будуть невисокі; при будівництві багатоповерхових будинків великі експлуатаційні витрати; потрібно визначити
 12. 2. Продовження класичної традиції
  2. Продовження класичної
 13. 2.10.8 Тенденції ціноутворення
  ціноутворення в сучасних умовах відрізняється такими особливостями: * поступове зближення національних і світових цін; * відокремлення двох типів цін (високих і низьких , графік «ножиці цін»), зростання диспаритету цін; * ріст різноманіття цін на один і той же товар в різних магазинах; - облік таких факторів, як якість товару, мода,
 14. Ціна і основні підходи до встановлення цін
  витратний (виробничий). Вони різняться насамперед факторами, що впливають на формування ціни. При ринковому способі визначальні чинники - кон'юнктура ринку, попит та пропозиція товару. При витратному підході в основу встановлення ціни кладуться виробничі витрати, насамперед трудові, пов'язані зі створенням товару. У ринковому ціноутворенні ціна - це форма вираження
 15. Ціна і основні підходи до встановлення цін
  витратний (виробничий). Вони різняться насамперед факторами, що впливають на формування ціни. При ринковому способі визначальні чинники - кон'-4. Рівновага попиту та пропозиції. Рівноважна ціна. Роль ціни в економіці 113 юнктури ринку, попит та пропозиція товару. При витратному підході в основу встановлення ціни кладуться виробничі витрати, насамперед трудові,
 16. 1. ЦІНА. ЦІНОУТВОРЕННЯ
  ціноутворенням. Цінові рішення для більшості продуктів не можуть прийматися в ізоляції, вони повинні враховувати всі аспекти структури маркетингу, ціни на супутні товари цього підприємства, ціни конкурентів, витрати, витрати на виробництво і маркетинг продукту, попит і цілі ціноутворення підприємства. Розрізняють такі типи ціноутворення: 1) за типами ринку; 2) асортиментна
 17. 2. Ціна
  методи цінового стимулювання, застосовувані економічними суб'єктами на регіональному
 18. Маржинализм
  витратною концепції. Головні категорії в цьому напрямку: гранична корисність, гранична продуктивність, граничні витрати та ін На базі суб'єктивних оцінок в теорії пояснюються витрати виробництва, попит, пропозиція, ціна. Маржиналізм спирається на кількісний аналіз і використовує економіко-математичні методи і моделі. Одним з широко відомих теоретиків математичної школи
 19. А. Мікроекономіка як частина сучасної економічної теорії
  методи аналізу та графічне представлення економічних явищ, що дозволяє плідно поєднувати глибину і доступність викладу досліджуваного матеріалу. Крім цього тут також використовуються наукова абстракція, логічний, історичний, економіко-статистичний та інші методи економічної
© 2014-2022  epi.cc.ua