Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
Наступна »
Колектив авторів. Ціноутворення: Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

1. ЦІНА. ЦІНОУТВОРЕННЯ

У загальному вигляді ціна являє собою грошовий вираз вартості товару. Існує кілька визначень ціни:
- це форма вираження цінності благ, що виявляється в процесі їх обміну;
- грошова сума, що стягується за конкретний товар, тобто сума грошей, за яку покупець готовий купити товар, а продавець - продати його.
Товарна ціна товару - кількісне вираження вартості даного товару в одиницях іншого товару.
Ринкова ціна товару - ціна, що склалася при взаємодії попиту та пропозиції на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівнянних економічних (комерційних) умовах.
Сутність ціни - грошовий вираз цінності товару, послуги, цінного паперу або активу, оцінка трудовитрат і вартості матеріалів.
Служить вихідним моментом у плануванні фінансової діяльності підприємства.
Ціна продукту встановлюється продавцем заздалегідь на основі витрат на виробництво і на продаж продукту, або ціни варіюються і встановлюються превалюючим попитом або пропозицією (наприклад, при продажу цінного паперу або акції, нерухомості або предметів, що продаються на аукціонах). Ціна продукту є важливим фактором при прийнятті купівельного рішення.
Ціни регулюють: економічні процеси (включаючи виробництво, розподіл товарів, обмін або споживання благ, надання послуг); окремі купівлі та продажу товарів споживачам. У сукупності всі разом узяті ціни являють собою єдиний, цілісний ціновий механізм.
Процес прийняття рішень, що включає в себе встановлення ціни на товар або послугу, називається ціноутворенням.
Цінові рішення для більшості продуктів не можуть прийматися в ізоляції, вони повинні враховувати всі аспекти структури маркетингу, ціни на супутні товари цього підприємства, ціни конкурентів, витрати, витрати на виробництво і маркетинг продукту, попит і цілі ціноутворення підприємства.
Розрізняють такі типи ціноутворення: 1) за типами ринку; 2) асортиментна ціноутворення; 3) географічне ціноутворення; 4) ціноутворення з урахуванням психологічних факторів; 5) ціноутворення на основі витрат; 6) ціноутворення «захопленого »товару; 7) ціноутворення на супутні доповнення; 8) ціноутворення побічного продукту і т. д.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. ЦІНА. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ"
 1. РЕЗЮМЕ
  ціна визначається співвідношенням попиту і пропозиції. У принциповому плані процес ціноутворення на внутрішньому і зовнішньому ринках схожий, однак діяльність на зовнішньому ринку ускладнюється наявністю набагато більшого числа продавців і покупців, більш гострою конкуренцією. Процес ціноутворення на міжнародних ринках багато в чому залежить від типу ринку, у рамках якого діє відповідний
 2. Терміни і поняття
  ціна Ціни «статі» і
 3. Розділ II МІКРОЕКОНОМІКА
  ціна є найважливішою категорією. Ціна товару служить орієнтиром, керуючись яким і виробники і споживачі забезпечують свій особистий інтерес. Тому центральною проблемою мікроекономіки є аналіз факторів, що впливають на ціноутворення товару на окремих ринках і на ринках факторів виробництва (праця, земля, капітал). Загальновизнаним авторитетом у дослідженні проблем
 4. Роль ціни в економіці
  ціна впливає на попит і пропозицію. Отже, вона визначає поведінку покупців і продавців на ринку. У ринковій ціні в потенції закладено прояв інтересів продавців (відшкодування витрат і одержання прибутку), покупців (задоволення платоспроможної потреби) і торговців-посередників (відшкодування витрат на реалізацію товару та отримання торгового прибутку). Саме ціни,
 5. Роль ціни в економіці
  ціна впливає на попит і пропозицію. Отже, вона визначає поведінку покупців і продавців на ринку. У ринковій ціні в потенції закладено прояв інтересів продавців (відшкодування витрат і одержання прибутку), покупців (задоволення платоспроможної потреби) і торговців-посередників 112 Глава 4. Ринок. Попит та пропозиція (відшкодування витрат на реалізацію товару і
 6. 2.10.8 Тенденції ціноутворення
  ціноутворення в сучасних умовах відрізняється такими особливостями: * поступове зближення національних і світових цін; * відокремлення двох типів цін (високих і низьких, графік «ножиці цін»), зростання диспаритету цін; * ріст різноманіття цін на один і той же товар в різних магазинах; - облік таких факторів, як якість товару, мода,
 7. Запитання для самоперевірки
  ціна товару, якщо попит на цей товар не зазнає змін, а у фірм-виробників зростуть витрати? 8. Товари А і Б є взаємозамінними. Як зміниться попит на товар Б, якщо ціна на товар А підвищиться (знизиться)? Що станеться, якщо товари А і Б доповнюють один
 8. Два леза одних ножиць
  ціна товару визначається двома принципами: граничною корисністю і витратами виробництва. Ціна, яку покупець згоден сплатити за товар, обумовлюється ступенем корисності товару. Ціна, яку призначає продавець, має в своїй основі витрати виробництва товару. Ціни формуються не за допомогою їх «усереднення», а в ході своєрідного компромісу між покупцями і продавцями як
 9. 2. Ціна
  ціноутворення, що застосовуються економічними суб'єктами на регіональному рівні. 2. Основні методи цінового стимулювання, застосовувані економічними суб'єктами на регіональному
 10. § 3. ЦІНА І ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ галузях ПРОМИСЛОВОСТІ
  ціна - це грошове вираження вартості товару. Ціна - складна економічна категорія. Вона вивчається в спеціальній дисципліні. Для галузевої економіки ціна вивчається з точки зору її впливу на ефективність виробництва, зв'язані з нею показники - прибуток, рентабельність, собівартість продукції через витрати на засоби виробництва, а також ефективність функціонування
 11. Однак система регулювання ціни по граничним витратам породжує ЛВЕ практичні проблеми .
  ціна дорівнює середнім сукупним витратам, прибуток монополіста в точності дорівнює нулю. Однак ціноутворення по середнім сово--.;, пним витратам веде до безповоротної втрати, так як ціна монополіста вже -: з відображає граничні витрати виробництва товару. По суті справи, ценообр-ование за середніми сукупним витратам подібно введенню податку на товар мнопо листа. Частина 5. Поведінка фірми
 12. 45. Інструменти функціонування світового ринку: міжнародна ціна
  ціна, ставка позичкового відсотка, валютний курс. Найважливішою частиною ринкового механізму виступає система ціноутворення. Механізм ціноутворення дозволяє вирішувати основні завдання, пов'язані з ефективністю виробництва: - оцінка відповідності виробництва того чи іншого товару міжнародним потребам; - стимулювання змін виробництва в сторону відповідності критеріям міжнародних
© 2014-2022  epi.cc.ua