Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Ціна і основні підходи до встановлення цін

Ціною в зарубіжній літературі називається кількість грошей, за яке продається і купується певна кількість товару і послуг.

Ціна на ринку визначається в результаті взаємодії покупців і продавців, в ході якого вони порівнюють пропозиція і попит на товар і встановлюють ціну. Так як ціна встановлюється на рівні, коли пропозиція товару дорівнює попиту на нього (пропозиція і попит знаходяться в рівновазі), то ринкова ціна звичайно є рівноважною ціною.

В економічній практиці сформувалися два основних підходи до встановлення цін: ринковий і витратний (виробничий). Вони різняться насамперед факторами, що впливають на формування ціни. При ринковому способі визначальні чинники - кон'юнктура ринку, попит та пропозиція товару. При витратному підході в основу встановлення ціни кладуться виробничі витрати, насамперед трудові, пов'язані зі створенням товару.

У ринковому ціноутворенні ціна - це форма вираження цінності благ, що виявляється в процесі їх обміну.

! Економічна цінність - це єдність економічної поліз-11 ності блага і економічних витрат на його виробництво.

Сутність цінності, її субстанція - це певна економічна діяльність, яка включає мету (результат) і засіб (витрати). Звідси економічна цінність є єдність результату (корисності) і витрат.

Класична економічна теорія виходить з того, що в основі ціни лежить вартість, величина якої визначається витратами праці.
Тому ціна в її інтерпретації є грошове вираження вартості товару і визначається насамперед витратами на його виробництво, тобто платою за використані економічні ресурси.

Маржиналістська концепція вважає, що в основі вартості (цінності) товару лежить його корисність для споживача, точніше, гранична корисність. Ще Карл Менгер (1840-1921) висунув, а Е. Бем-Баверк розвинув положення, що саме співвідношення граничних корисностей обмінюваних товарів і обумовлює пропорції їх обміну, тобто ціни.

А. Сміт сформулював так званий парадокс цінності, згідно з яким користь від води величезна, але цінність - незначна, і в той же час діаманта, який не має ніякої практичної цінності, має високу ціну. Пояснюється цей парадокс тим, що цінність води і діаманта визначається їх граничною корисністю. Через те, що води в світі багато, її гранична корисність дуже мала. У діамантів, які відносно рідкісні, гранична корисність надзвичайно висока.

Неокласична теорія в особі її засновника Альфреда Маршалла запропонувала свій погляд на ціну і ціноутворення. Підхід Маршалла є синтезом класичного і маржиналістського підходів до Ціні. Маршалл виходив з того, що ціна формується в ході своєрідного компромісу між покупцями і продавцями як гранично допустима з боку попиту і з боку пропозиції.
Він виділяє ціну попиту і ціну пропозиції товару, які характеризують два взаємодіючих між собою принципу ціноутворення.

8-3558

114

Глава 4. Ринок. Попит і пропозиція

Ціна попиту, по А. Маршаллу, - це ціна, за якою кожна окрема порція товару здатна привернути покупця протягом певного періоду часу. Обумовлена вона ступенем корисності товару. Одночасно це і максимальна ціна, за яку покупці згодні купити товар або послугу. Вище її ринкова ціна піднятися не може, так як у споживачів немає грошей на покупку. Ціна пропозиції - це ціна, за якою товар надходить у продаж на конкурентний ринок, або це гранично мінімальні ціни, за якими виробники готові продати свою продукцію або послуги. В основі цієї ціни лежать витрати виробництва товару. Ринкова ціна не може опуститися нижче ціни пропозиції, так як тоді виробництво і збут стають збитковими. Маршалл писав: «Принцип« витрат виробництва »і принцип« кінцевої корисності », без сумніву, є складовими частинами одного загального закону попиту і пропозиції, кожен з них можна порівняти з одним із лез ножиць» 1. Подібну модель ціноутворення можна назвати двухфакторной.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ціна і основні підходи до встановлення цін "
 1. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  ціна, сплачена в певний час і в певному місці за певну кількість конкретного товару. Угруповання різних цін та обчислення середніх значень направляються теоретичними міркуваннями, які логічно і в часі цьому передують. Ступінь врахування супутніх обставин і привхідних моментів, що відносяться до досліджуваних цінами, залежить від такого ж теоретичного
 2. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  ціна, виражена в різних товарах і послугах, частково визначається попитом тих, хто бажає придбати його в якості засобу обміну. Якщо люди перестають використовувати дане благо як засіб обміну, то цей додатковий специфічний попит зникає і відповідно падає його ціна. Таким чином, попит на засіб обміну являє собою з'єднання двох часткових попитів:
 3. 2. Початковий відсоток
  ціна за послуги капіталу [Це поширене визначення відсотка дано, наприклад, в: Ely, Adams, Lorenz and Young. Outlines of Economics. 3rd ed. New York, 1920. P. 493.]. Більш висока продуктивність вимагають більшого часу обхідних методів виробництва, на яку при поясненні відсотка посилаються Бем-Баверк і деякі пізніші економісти, не пояснює цього явища. Навпаки,
 4. Коментарі
  цінами, а розплачуватися доводилося вже за новими. Діти замість кубиків грали грошима в банківській упаковці. [28] Велика Французька революція 17891794 рр.. буржуазно-демократична революція у Франції, яка завдала вирішального удару по феодально-абсолютистська строю. Має значення вихідного пункту новітньої історії з усіма політичними, соціальними та національними рухами XIX в.
 5. 2.7. Методи оцінки землі
  ціна землі фіксується в Земельному кадастрі. Основа визначення нормативної ціни землі: ставки земельного податку та підвищувальні коефіцієнти, пільги щодо земельного податку не враховуються. Часто необхідно оцінити об'єкт, що складається з будівлі та земельної ділянки, коли на останній є тільки права оренди. У цьому випадку в якості вартості землі можна врахувати витрати на відведення земельної
 6. централізованого планування
  ціна на зерно не покриває їх витрат виробництва, і субсидують іригаційні проекти, що ведуть до збільшення виробництва зерна і подальшого зниження його ціни на ринку; утримують ціни на молоко на високому рівні і проводять в життя програми щодо забезпечення школярів обідами, щоб зробити дороге молоко більш доступним; вимагають встановлення більш міцних бамперів, щоб збільшити
 7. Кейнсіанська макроекономічна модель
  ціна праці (номінальна ставка заробітної плати) не знизиться до W 2, а залишиться («залипне») на рівні W 1. На товарному ринку жорсткість цін пояснюється тим, що на ньому діють монополії, олігополії або фірми - монополістичні конкуренти, які мають можливість фіксувати ціни. Тому на графіку ринку товарів (рис. 3.3, в) при скороченні попиту на товари рівень цін не знизиться до Р
 8. Висновки
  ціна товару підвищується (при незмінності інших умов ринку), то попит на цей товар падає. 9. Величина попиту змінюється тоді, коли переменна тільки ціна даного товару, характер же попиту змінюється тоді, коли змінюються фактори, що мали раніше постійні величини (наприклад, при зміні заробітної плати). 10. Різні товари відрізняються один від одного за ступенем зміни попиту під
 9. Висновки
  ціна праці (заробітна плата). 5. Пропозиція праці відбувається на основі вибору між дозвіллям і роботою. На цей вибір впливає ефект доходу (при високих доходах притупляється бажання трудитися і зростає прагнення до вільного часу) і ефект заміщення (при невисокій заробітній платі працівник прагне до скорочення вільного часу і збільшення доходів). 6. Рівновага на
 10. Висновки
  ціна капіталу, а саме та частина доходу, яку отримує власник капіталу протягом року. Якщо вона виражається у відсотках, то такий дохід називається процентною ставкою. 12. Розрізняють три підходи до розуміння сутності і джерела (причин) освіти відсотка: марксистський, в рамках теорії чистої продуктивності, і психологічний підхід в теорії граничної корисності. 13. З позицій теорії
© 2014-2022  epi.cc.ua