Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Види цін

Ціни різняться по ряду ознак. Залежно від масштабу торгових операцій і виду товару виділяють:

- оптові ціни, за якими продукція реалізується великими партіями в умовах так званої оптової торгівлі і не включають роздрібну торгову знижку;

- роздрібні ціни, за якими товари продаються індивідуальним покупцям у відносно невеликому обсязі;

- тарифи (розцінки) - ціни, за якими проводиться оплата послуг, наприклад за користування телефоном, за електроенергію, газ , воду; за стрижку в перукарні, за ремонт квартири.

За ступенем свободи ціни діляться:

- на жорстко фіксовані, тверді, призначувані органами ціноутворення. Зміна такої ціни в яку-небудь сторону виробником або продавцем товару переслідується за законом;

- регульовані; їх величина регулюється держорганами, але цей вплив обмежено і найчастіше зводиться до встановлення верхньої межі цін на певні групи товарів . Регулювання цін може також проводитися шляхом встановлення граничного рівня рентабельності. Це означає, що відношення прибутку до витрат не повинно перевершувати заданого рівня, скажімо, 50%;

- ринкові ціни, вільні від безпосереднього цінового втручання державних органів. Вони формуються під впливом кон'юнктури ринку, законів попиту та пропозиції. Ринкові ціни повинні складатися в процесі вільного торгу між покупцями і продавцями. Перехід від фіксованих державних до вільних ринкових цін називають лібералізацією цін.

Поряд з описаними видами цін в економічній практиці застосовується ряд інших характеристик цін, які дозволяють виділити наступні її види:

- аукціонна - продажна ціна товару, реалізованого на аукціоні.
В основі ціни аукціонної лежить ринкова ціна, однак ціна аукціонна може значно відрізнятися від ринкової в зв'язку з тим, що вона відображає кон'юнктуру локальних ринків унікальних і рідкісних видів товарів і багато в чому залежить від майстерності аукціоніста;

- базисна - ціна, встановлена в момент укладення опціонної угоди, то ж, що ціна здійснення опціону;

- біржового товару - складається з біржового котирування і надбавки чи знижки з неї залежно від якості товару, від місця поставки, передбаченого умовами типового біржового контракту та інших відхилень від нього;

- державна - ціна, встановлювана державою;

- договірна (контрактна) - ціна, що фіксується в угоді з купівлі-продажу товару. Такі ціни є цінами реальних угод, тому представляють найбільш достовірну інформацію про ціни, що служить причиною тримати їх в комерційній таємниці; встановлюється за згодою сторін і фіксується в договорі (контракті);

- комерційна - вільна (ринкова) ціна, що застосовується на товари, які вільно продаються за наявності фіксованої державної ціни на такі ж товари, що розподіляються в централізованому порядку;

- котировальная - фиксируемая середня типова ціна на товар за певний період часу, визначається на основі контрактних цін і служить орієнтиром при укладанні нових контрактів (у тому числі і на біржі);

- світова - типова ціна товару, що застосовується в міжнародних контрактах; залежить від співвідношення попиту і пропозиції на світовому ринку і обчислюється у вільно конвертованій валюті;

- проникнення - низька початкова ціна на якийсь товар, встановлювана з метою негайного досягнення масового попиту на ринку;

- розрахункова - єдина ціна кожної ф'ючерсної позиції на даний день; встановлюється розрахунковою палатою (як правило) на основі цінних угод, скоєних в останню хвилину перед закінченням торгів; застосовується для підрахунку депозитів і маржі, для визначення цін, за якими ліквідуються ф'ючерсні контракти у разі поставки реального товару ;

- трансферна - ціна, використовувана при здійсненні комерційних операцій між підрозділами однієї і тієї ж компанії; її значення зростає із збільшенням обсягу внутрішньофірмової торгівлі;

- ф'ючерсна - ціна за біржовими ф'ючерсними угодами;

- ціна заміни - кількість товарів і послуг, яке потрібно віддати в обмін на інші товари і послуги.


В економічному аналізі, плануванні і статистиці, а також у дослідницьких цілях поряд з поточними використовуються зіставні ціни. Їх використання актуально, наприклад, при зміні цін в процесі інфляції.

У ході здійснення планово-управлінських робіт використовуються прогнозні і планові ціни. На основі прогнозних цін планується діяльність фірми в умовах ринкової економіки, розробляються проекти та програми, складаються державні плани-прогнози, іменовані індикативними планами.

І все ж на практиці саме згідно закону рівноваги попиту та пропозиції формується ціна будь-якого товару. Усі товарні ринки близькі до конкурентного рівноваги, якщо не виникають елементи монопольного втручання в ринковий механізм, що змінюють модель конкурентного рівноваги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Види цін "
 1. Запитання для самоперевірки
  види цін. 7. Що таке ціна і як різні школи економічної думки визначають базу (основу) ціни? 8. У чому специфіка ринкового механізму? 9. Як утворюється рановесная ціна на ринку? 10. Яка роль ціни в
 2. § 23. Конкуренція, монополії і антимонопольна діяльність держави
  види цін. В умовах панування монополій встановлюються, насамперед, монопольно високі і монопольно низькі ціни. Монопольно високу ціну встановлює той товаровиробник, який є монополістом у виробництві і на ринку. Він обмежує конкуренцію, порушує права споживачів, отримує внаслідок цього високі прибутки. Монопольно низьку ціну встановлює товаровиробник
 3. § 29. Соціально-економічний зміст капіталу
  види накопиченого праці, включаючи сюди дороги, мости, комп'ютери, споруди тощо, тобто виробничі фонди, які в працях західних вчених в даному контексті аналізу ще називають капітальним благом. По-друге, сучасні західні економісти отримання доходу пов'язують не тільки з названими речовими факторами виробництва, а й з особистим, людським фактором. Речові фактори
 4. § 3. РИНКОВА ЦІНА І ЗАКОНИ ЇЇ ДИНАМІКИ
  види В умовах вільного ринку взаємовідношення ціна і її види coбcтвеннікoв товарів і грошей складаються природним порядком і ніким не регулюються. Ринок перетворюється на арену своєрідної економічної демократії, ніж він рішуче відрізняється від всякого нормованого розподілу продуктів (за талонами та картками). У вільній оцінці товарів, враховуючи їх вартість і корисність,
 5. Види цін.
  Цін використовуються: - довідкові ціни, до яких відносяться ціни оптової або зовнішньої торгівлі, що публікуються у пресі, в експортних прейскурантах. Як правило, це ціни не конкретних угод, а ціни, запитувані продавцями. Вони служать орієнтиром для визначення фактичних цін угод, які включають доплати або знижки; - біржові котирування, що відображають реальні ціни угод на біржі. Оскільки
 6. 1. Економічна теорія і праксиология
  види людської діяльності, вивчення яких є завданням інших дисциплін. Трансформація вчення, початок якому поклали економісти класичної школи, була завершена тільки сучасної суб'єктивної економічною теорією, яка перетворила теорію ринкових цін в загальну теорію людського вибору. Тривалий час ніхто не усвідомлював, що перехід від класичної теорії цінності до
 7. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  види. Істоти, які, хоча і не володіли розумністю людини, проте були наділені зачатковими елементами логічного міркування. Їх фрагментарна і недосконала логічна функція поступово еволюціонувала від дологический до логічної стадії. Розум, інтелект, логіка суть явища історичні. Нарівні з історією технології існує історія логіки. Ніщо не вказує на те, що
 8. 3. Людська праця як засіб
  види діяльності, які приносять безпосереднє задоволення і є, таким чином, прямим джерелом задоволення і насолоди, істотно відрізняються від праці і роботи. Лише поверхневе відношення до питання може перешкодити усвідомленню цих відмінностей. Недільні прогулянки на човнах по ставку в парку заради розваги лише хіба що з точки зору гідромеханіки можна прирівняти до веслування
 9. 4. Стабілізація
  види товарів, а старі зникають. Змінюються уявлення про цінності, що викликають зміни попиту і виробництва. Посилки теорії вимірювання вимагають людей зі стійкими бажаннями і оцінками. Ми можемо вважати цінові зміни виразом змін купівельної спроможності грошей тільки в тому випадку, якщо люди завжди однаково оцінюють одні й ті ж речі. Оскільки неможливо встановити загальну суму
 10. 4. Аутистическое господарство
  види діяльності, виконувані в ринковій економіці, називаються непродуктивними, незважаючи на те, що вони можуть бути прибутковими для тих, хто ними займається. Таким чином, стимулювання продажів, реклама і банківська справа вважаються діяльністю прибутковою, але непродуктивною. Зрозуміло, економісти нічого не можуть сказати з приводу цих довільних суб'єктивних
© 2014-2022  epi.cc.ua