Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Ціноутворення: Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

22. ВИТРАТНІ МЕТОДИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Для розрахунку ціни досить широко застосовуються методи, засновані на визначенні повних витрат, що орієнтуються на прямі витрати і враховують сукупність всіх ринкових умов, особливо умов побуту. Суть таких методів полягає в підсумовуванні всіх витрат (змінних, постійних) та прибутку, яку фірма розраховує отримати.
Основні умови застосування даних методів:
- низька еластичність попиту за ціною; - новизна, престиж, унікальність товару; - стабільність витрат (або незначні зміни у часі).
Переваги:
- простота збору інформації та розрахунків;
- надійність інформації (підтверджується бухгалтерськими документами);
- доступність.
Недоліки:
- не приймаються до уваги наявний попит на товар, конкуренція на ринку;
- складність визначення величини питомих витрат, т. к. ціна визначає обсяг попиту і продажів;
- будь-який метод віднесення на собівартість товару постійних накладних витрат, які є витратами з управління підприємством, а не витратами для виробництва даного товару, є умовним.
Він спотворює справжній внесок продукту в дохід підприємства.
Ціна товару базується на загальній собівартості його виробництва. Запитувана ціна повинна покривати гранично повні витрати або хоча б відомі часткові. Калькуляція цін, орієнтована на повне покриття фактично понесених витрат, грунтується на собівартості. У цьому випадку ціна містить як загальну собівартість, так і розрахункову прибуток у вигляді націнки (надбавки). Така ціна називається витратною.
Метод прямих витрат на увазі встановлення ціни шляхом додавання до змінних витрат певної надбавки. Постійні витрати не розподіляються по окремих товарах, а погашаються за рахунок різниці між сумою цін реалізації і змінними витратами на виробництво продукції. Таку різницю називають маржинальної прибутком (доданої). Функція витрат полягає у встановленні нижньої межі для первинної ціни на продукт, хоча цінність цього продукту для споживача визначається вищої кордоном встановлення ціни на нього.

У випадку методу прямих витрат: оцінюється потенційний обсяг продажів по кожній пропонованою ціною; - підраховується сума прямих витрат, змінних; - визначається величина націнки на одиницю продукції і на весь обсяг прогнозованих продажів за пропонованою ціною; - з отриманих сумарних націнок віднімаються постійні витрати і визначається прибуток при реалізації продукції.
Метод прямих витрат дозволяє з урахуванням умов збуту знаходити оптимальне поєднання обсягів виробництва, цін реалізації і витрат по виробництву продукції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 22. витратний метод ціноутворення "
 1. 14. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІН
  витратні, економічні та ринкові методи ціноутворення. Витратні методи ціноутворення забезпечують розрахунок продажної ціни на товари та послуги за допомогою додавання до витрат або собівартості їх виробництва якоїсь конкретної величини. До ринкових методів ціноутворення відносяться: 1) метод поточної ціни; 2) метод «запечатаного конверту», або тендерного ціноутворення. К
 2. 20. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІНИ
  витратний метод (собівартість визначається виходячи з витрат підприємства); - агрегатний метод; - метод «сприймають цінності товару»; - ринкові методи (метод визначення ціни на основі попиту); - метод експертних оцінок (використовується для прогнозування рівня цін); - тендерний метод; - баловий метод; - комбіновані методи. Ціноутворення на основі витрат співвідносить ціну
 3. 30. Витратний підхід
  витратного підходу лежить принцип зсуву Оцінка нерухомості витратним методом включає наступні етапи 1) розрахунок вартості земельної ділянки з урахуванням найбільш ефективного використання (Сз), 2) розрахунок витрат на нове будівництво оцінюваних будов (Снс) ; 3) розрахунок накопиченого зносу: функціональний знос, фізичний і зовнішній знос (Ін), 4) розрахунок вартості поліпшень з урахуванням
 4. Витратний підхід
  методом оцінки накопичених активів. Він включає оцінку фінансових, матеріальних (земля, будівлі, споруди, машини та обладнання) та нематеріальних (кваліфікація, торгова марка тощо) активів на основі балансового звіту з урахуванням різного роду поправок (знос, старіння і інш.). Перевага даного підходу полягає в тому, що він грунтується на існуючих активах, менш умозрітелен,
 5. 2.5.2. Витратний підхід
  витратного підходу: - рівень заробітної плати; - величина накладних витрат; - витрати на устаткування; - норми прибутку будівельників у даному регіоні; - ринкові ціни на будівельні матеріали. Етапи витратного підходу: - розрахунок вартості земельної ділянки з урахуванням найбільш ефективного використання (C); - розрахунок витрат на нове будівництво оцінюваних
 6. 4. Оцінка капіталу
  витратний. Прибутковий підхід грунтується на оцінці майбутніх доходів від оцінюваного підприємства. Відповідно з ринковим підходом вартість оцінюваного підприємства визначається методом аналізу продажів аналогічних або порівнянних об'єктів, тобто методом порівняння. Витратний підхід передбачає, що вартість оцінюваного підприємства може бути визначена на основі аналізу витрат, необхідних
 7. 11. ЕТАПИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
  методів ціноутворення: - визначення критеріїв ціноутворення; - визначення рівнів встановлення ціни; - визначення та аналіз факторів, що впливають на встановлення цін (інфляція, податки, коливання кон'юнктури і т. д.); - аналіз можливих методів встановлення ціни; - розробка тактики ціноутворення; - встановлення початкової вартості; 6) встановлення остаточної ціни: - ринкова
 8. 17. СТРУКТУРА ЦІНОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  методи обчислення витрат; - можливі шляхи зниження витрат; 6) інформація про ціни: - ціни конкурентів; - склад і структура ціни; - особливості та специфіка ціноутворення на даному ринку; - стратегія і тактика ціноутворення конкурентів; - можливість впливу на ціноутворення на ринку; - наслідок можливої зміни цін на ринку для самої фірми і конкурентів; 7) інформація про
 9. РЕЗЮМЕ
  ціноутворення на внутрішньому і зовнішньому ринках схожий, однак діяльність на зовнішньому ринку ускладнюється наявністю набагато більшого числа продавців і покупців, більш гострою конкуренцією. Процес ціноутворення на міжнародних ринках багато в чому залежить від типу ринку, у рамках якого діє відповідний суб'єкт зовнішньої торгівлі. Для сучасного ринку характерна множинність цін. Для
 10. 31. Методи оцінки при витратному підході
  витратному підході: кошторисний, порівняльної одиниці, індексний і поелементний. Метод порівняльної вартості одиниці - оцінка майна на основі використання одиничних скоригованих укрупнених показників витрат на створення аналогів. Суть методу полягає в тому, що для об'єкта, який буде оцінюватися, підбирають об'єкт-аналог, який буде дуже схожий з оцінюваним практично по
 11. 33. Застосування витратного підходу
  витратного підходу доцільна і єдино можлива в наступних випадках: 1) при виявленні найкращого та більш ефективного земельної ділянки. Наприклад, вибір поверховості при будівництві будинків. Якщо будувати мало поверхів то значно скоротяться витрати на будівництво, але доходи від оренди будуть невисокі; при будівництві багатоповерхових будинків великі експлуатаційні витрати; потрібно визначити
 12. 2.10.8 Тенденції ціноутворення
  ціноутворення в сучасних умовах відрізняється такими особливостями: * поступове зближення національних і світових цін; * відокремлення двох типів цін (високих і низьких, графік «ножиці цін»), зростання диспаритету цін; * ріст різноманіття цін на один і той же товар в різних магазинах; - облік таких факторів, як якість товару, мода,
 13. Ціна і основні підходи до встановлення цін
  витратний (виробничий). Вони різняться насамперед факторами, що впливають на формування ціни. При ринковому способі визначальні чинники - кон'юнктура ринку, попит та пропозиція товару. При витратному підході в основу встановлення ціни кладуться виробничі витрати, насамперед трудові, пов'язані зі створенням товару. У ринковому ціноутворенні ціна - це форма вираження
 14. Ціна і основні підходи до встановлення цін
  витратний (виробничий). Вони різняться насамперед факторами, що впливають на формування ціни. При ринковому способі визначальні чинники - кон'-4. Рівновага попиту та пропозиції. Рівноважна ціна. Роль ціни в економіці 113 юнктури ринку, попит та пропозиція товару. При витратному підході в основу встановлення ціни кладуться виробничі витрати, насамперед трудові,
 15. 1. ЦІНА. ЦІНОУТВОРЕННЯ
  ціноутворенням. Цінові рішення для більшості продуктів не можуть прийматися в ізоляції, вони повинні враховувати всі аспекти структури маркетингу, ціни на супутні товари цього підприємства, ціни конкурентів, витрати, витрати на виробництво і маркетинг продукту, попит і цілі ціноутворення підприємства. Розрізняють такі типи ціноутворення: 1) за типами ринку; 2) асортиментна
 16. 23. Витратні методи ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ (ПРОДОВЖЕННЯ)
  методу граничних витрат також грунтується на собівартості, але цей метод найбільш складний. При граничному ціноутворенні надбавка робиться тільки до гранично високої собівартості виробництва кожної наступної одиниці вже освоєного товару або послуги. Цей метод доцільно застосовувати, якщо є гарантія продажу товару за вищою ціною, щоб покрити накладні витрати. Метод обліку
 17. 2. Ціна
  методи цінового стимулювання, застосовувані економічними суб'єктами на регіональному
© 2014-2022  epi.cc.ua