Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

~-к. наприклад, за останні 12 років бла-"~ ~ РЯ неточностей вимірювання ІСЦ го-жавний борг США виріс при-мірно на S 1

~-к. наприклад, за останні 12 років бла-" ~ ~ РЯ неточностей вимірювання ІСЦ го-жавний борг США виріс при-мірно на S 1 трлн. Результат переоцінки темпів інф-ляції позначається і в сфері виробниц-ства: замість падіння на 13% реальна погодинна зарплата зросла в період з 1973-1995 р. на ту ж величину. Разу-розуміється, в результаті зниження темпів зростання продуктивності праці спостеріга-далося та уповільнення темпів зростання заро-бітної плати, проте в абсолютному обчисленні вона ніколи не зменшувалася.
За той же період дохід середньої родини виріс не на 4%, як в офіційній ста-Тістик, що спирається на перебільшений-ве значення ІСЦ, а на 36%. Коли наші дані про рівень цін використан-лись Міністерством праці для подсчі-та передбачуваних доходів держави, багато відразу ставало на свої місця, зокрема, показники економічного зростання і продуктивності праці знижуючи-лись приблизно на три чверті відсотка. Комісія рекомендувала президенту і Конгресу прийняти конкретне рішення з приводу завищення ІСЦ.
На думку вчених, подальше використання цього показника, неадекватно відображає зростання цін, можливе лише за наявності со-відповідності постанови вищих законодавчих органів держави. Тепер спробуємо відповісти на пи-тання про причини завищення розрахункової інфляції. Сільнаясторона ІСЦ - простота і ясність лежить в його ос-нове концепції оцінки фіксовано-го набору товарів і послуг.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ~-к. наприклад, за останні 12 років бла-"~ ~ РЯ неточностей вимірювання ІСЦ го-жавний борг США виріс при-мірно на S 1"
 1. Коментарі
  наприклад, Фома Аквінський). В XVIIXVIII ст. ідея природного права використовувалася ідеологами Просвітництва (Локк, Руссо, Монтеск'є, Дідро, Гольбах) для боротьби з феодальними порядками як суперечать природної справедливості. [49] під цезаризмом Мізес має на увазі тиранію, підтримувану масами. [50] інтерпретація могутності як реального фактора значення німецького слово real (саме
 2. Процентна ставка
  останніх 150 років його не підтвердила. Причиною тому є принаймні два обставини: 1) технічний прогрес далеко не завжди йшов по лінії росту органічного складу капіталу - 2) капітал в умовах, коли норма прибутку починала падати, перекидався на виробництво нового продукту, на завоювання нових ринків. Така стратегія забезпечувала стійкі високі доходи. Крім
 3. Глосарій
  наприклад, товарні та фондові біржі, комерційні банки та ін З «З проектом - без проекту» - прийом в проектному аналізі, що базується на порівнянні майбутньої прибутковості фірми при двох альтернативах: а) фірма здійснила проект, б) фірма не здійснила цей проект Заощадження - частина доходу, яка використовується на споживання Вільна економічна зона - територія, де діяльність
 4. 5.6. Економічна політика Катерини II
  наприклад, посесійні мануфактури почали перероджуватися в вотчинні. Так, на межі XVIII-XIX ст. з'явився ознака небезпечного відставання вітчизняної важкої промисловості від західної. Особливості нової структури економіки позначалися і на струк-турі зовнішньоторговельного балансу. Однак в цей період Катерині II уда-валось підтримувати активне сальдо, в тому числі за рахунок проведення
 5. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  наприклад, сфера телекомунікацій, стали об'єктом дерегулювання та податкової реформи. Остання передбачала зниження податку на прибуток для стимулювання споживання. Стан японської економіки початку 90-х рр.. характеризують сле-дмуть дані. Із 610 тис. існуючих у світі пристосувань, які виконують виробничі операції відповідно до зало-женной в них програмою, 385 тис.
 6. § 1. ГРОШІ: СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ
  наприклад, з міддю), наявність в достатній кількості для обміну (більш благородний метал - платина зустрічається в природі рідше), велику вартість (видобуток 1 грама золота вимагає великих затрат праці). Отже, гроші - особливий товар, який став єдиним загальним еквівалентом. Оскільки самі гроші (золото) є загальновизнаним втіленням вартості, то вони стали виступати свого роду
 7. Глава 28. Бюджет, Фіскальна політика і СУКУПНИЙ ПОПИТ
  наприклад, на 5 млрд. дол або, з іншого сторо-ни, наскільки знизиться випуск при 10-мільярд- ве скорочення рівня державних витрат. Важливість відповідей на ці питання определяетсятем, що на практиці уряд действітельноіспользует податкову політику і государственниерасходи як інструмент впливу на випускпродукціі і рівень зайнятості. Так, в 1975 р., ко-ли в країні спостерігався
 8. 7. Державний борг і дефіцітбюджета
  останнім часом, як показано в табл. 28-3 і на рис 28-10, значи-вальний і стійкий бюджетний дефіцит явілсяпрічіной того, що борг зростав набагато швидше, ніж збільшувалися доходи. Почата в 1981-1983 рр.. адміністрацією Рейгана скорочення податків до поєднанні з збільшеними витратами на оборо-ну викликало дефіцит бюджету в розмірі 5% ВНП, який у свою чергу привів до щорічного уве-личен
 9. Які обсяги міжнародної торгівлі?
  наприклад, амеріканскійдантіст видаляє зуб приїжджому англійцю, врядли ця послуга буде врахована як експорт. Та ж про-блема, тільки в більшому масштабі, спостерігається і вотношении фінансових послуг. Незважаючи на це, сто-ит подивитися на попередні оцінки міровойторговлі послугами, наведені в табл. 36-2, чтобиполучіть уявлення про головні групах послуг та їх зразковою величиною. (У вікні
 10. 2. Платіжний баланс
  наприклад, іноземних-ная допомога). Почнемо з обговорення балансу теку - щих операцій, а потім розглянемо баланс движ-ня капіталів. Баланс текуіщх операцій У табл. 36-8 показаний баланс поточних операційСША за 1980 і 1986 рр.. Поточний баланс ізмеряетстоімость чистих доходів країни або чистих рас-ходів, що виникають в результаті международнихсделок з товарами, послугами і трансфертами. Поточний баланс=
© 2014-2022  epi.cc.ua